Ürün Bulunamadı.
Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku

Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku

Yazar(lar): Murat Şahin
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%14 Indirim
26,00
(KDV DAHİL) 22,25TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı 1
Sayfa: 172
Boyut: 16.0x24.0
Kodu : 9786053278535
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver
Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %15 22,10
50+ %18 21,32
<br/>1. KISIM<br/>SİGORTACILIK<br/><br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>SİGORTACILIĞA GİRİŞ<br/><br/>1.1. SİGORTA KAVRAMI<br/>1.2. SİGORTANIN KAPSAMI VE AMACI<br/>1.3. SİGORTANIN TARAFLARI<br/>1.4. SİGORTA BRANŞLARI<br/>1.5. SİGORTA PRİMİ<br/>1.6. RİSK KAVRAMI VE KAYNAKLARI<br/>1.6.1. Doğal Risk Kaynakları<br/>1.6.2. Sosyal Risk Kaynakları<br/>1.6.3. Ekonomik Risk Kaynakları<br/>1.6.4. Politik Risk Kaynakları<br/>1.7. RİSKLERİN TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI<br/>1.7.1. Teknik Riskler<br/>1.7.2. Yüklenim veya Yazım Riski<br/>1.7.3. Katastrofik Risk (Birikim Riski)<br/>1.7.4. Yetersiz Karşılıkların Oluşturduğu Risk<br/>1.7.5. Reasürans Riski<br/>1.7.6. Yönetimsel Risk<br/>1.7.7. Diğer Riskler<br/>1.8. RİSKİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ YÜKÜ<br/>1.9. RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINA YÖNELİK YÖNTEMLER<br/>1.10. RİSKİN FİNANSMANI<br/><br/><br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>REASÜRANS<br/><br/>2.1. REASÜRANS TÜRLERİ VE FAYDALARI<br/>2.1.1. Bölüşmeli Reasürans Anlaşması<br/>2.1.2. Kotpar Reasürans Anlaşması4<br/>2.1.3. Eksedan Anla��ması<br/>2.1.4. Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması<br/>2.1.5. Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması<br/>2.1.6. Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması<br/>2.2. BANKASÜRANS<br/><br/><br/>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br/>SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ<br/><br/>3.1. SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN ARACILARI<br/>3.1.1. Sigorta Acenteleri<br/>3.1.2. Sigorta Brokerları<br/>3.2. SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ MODELLERİ<br/>3.2.1. Basit Bir Sigorta Sistem Modeli<br/>3.2.2. Entegre Sistem Modeli<br/>3.3.3. Geliştirilmiş Sigorta Sistem Modeli<br/><br/><br/>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br/>SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR<br/><br/>4.5.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı<br/>4.5.2. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği<br/>4.5.3. Milli Reasürans<br/>4.5.4. Doğal Afet Sigortaları Kurumu<br/>4.5.5. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı<br/>4.5.6. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi<br/>4.5.7. Tarım Sigortaları Havuzu<br/>4.5.8. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu<br/>4.5.9. Sigortacılık Eğitim Merkezi<br/>4.5.10. Güvence Hesabı<br/>4.5.11. Sigorta Tahkim Komisyonu<br/><br/><br/><br/>2. KISIM<br/>GÜNCEL SİGORTACILIK HUKUKU<br/><br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>AMAÇ VE KAPSAM<br/><br/><br/><br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ<br/><br/><br/><br/>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br/>SİGORTA SÖZLEŞMELERİ<br/><br/><br/><br/>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br/>MALÎ BÜNYE<br/><br/><br/><br/>BEŞİNCİ BÖLÜM<br/>AKTÜERLER, ARACILAR VE SİGORTA EKSPERLERİ<br/><br/><br/>ALTINCI BÖLÜM<br/>MESLEK ÖRGÜTLENMELERİ<br/><br/><br/><br/>YEDİNCİ BÖLÜM<br/>DENETİM VE BİLGİ VERME<br/><br/><br/><br/>SEKİZİNCİ BÖLÜM<br/>TAHKİM<br/><br/><br/><br/>DOKUZUNCU BÖLÜM<br/>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER<br/><br/><br/><br/>ONUNCU BÖLÜM<br/>CEZALAR<br/><br/><br/><br/>ONBİRİNCİ BÖLÜM<br/>ATIFLAR, DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER<br/><br/><br/><br/>ONİKİNCİ BÖLÜM<br/>GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER<br/><br/>3. KISIM<br/>SİGORTA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ<br/><br/><br/><br/>Etiketler;<br/>Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku Murat Şahin<br/>Murat Şahin Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku<br/>Sigortacılığa Giriş<br/>Murat Şahin<br/>Sigortacılık Hukuku<br/>9786053278535<br/>Ekin Yayınevi<br/><br/><br/><br/><br/><br/> <br/><br/>

1. KISIM
SİGORTACILIK

BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTACILIĞA GİRİŞ

1.1. SİGORTA KAVRAMI
1.2. SİGORTANIN KAPSAMI VE AMACI
1.3. SİGORTANIN TARAFLARI
1.4. SİGORTA BRANŞLARI
1.5. SİGORTA PRİMİ
1.6. RİSK KAVRAMI VE KAYNAKLARI
1.6.1. Doğal Risk Kaynakları
1.6.2. Sosyal Risk Kaynakları
1.6.3. Ekonomik Risk Kaynakları
1.6.4. Politik Risk Kaynakları
1.7. RİSKLERİN TÜRLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
1.7.1. Teknik Riskler
1.7.2. Yüklenim veya Yazım Riski
1.7.3. Katastrofik Risk (Birikim Riski)
1.7.4. Yetersiz Karşılıkların Oluşturduğu Risk
1.7.5. Reasürans Riski
1.7.6. Yönetimsel Risk
1.7.7. Diğer Riskler
1.8. RİSKİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ YÜKÜ
1.9. RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINA YÖNELİK YÖNTEMLER
1.10. RİSKİN FİNANSMANI


İKİNCİ BÖLÜM
REASÜRANS

2.1. REASÜRANS TÜRLERİ VE FAYDALARI
2.1.1. Bölüşmeli Reasürans Anlaşması
2.1.2. Kotpar Reasürans Anlaşması4
2.1.3. Eksedan Anlaşması
2.1.4. Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması
2.1.5. Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması
2.1.6. Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması
2.2. BANKASÜRANS


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

3.1. SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİN ARACILARI
3.1.1. Sigorta Acenteleri
3.1.2. Sigorta Brokerları
3.2. SİGORTA SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ MODELLERİ
3.2.1. Basit Bir Sigorta Sistem Modeli
3.2.2. Entegre Sistem Modeli
3.3.3. Geliştirilmiş Sigorta Sistem Modeli


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

4.5.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
4.5.2. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
4.5.3. Milli Reasürans
4.5.4. Doğal Afet Sigortaları Kurumu
4.5.5. Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
4.5.6. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
4.5.7. Tarım Sigortaları Havuzu
4.5.8. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
4.5.9. Sigortacılık Eğitim Merkezi
4.5.10. Güvence Hesabı
4.5.11. Sigorta Tahkim Komisyonu2. KISIM
GÜNCEL SİGORTACILIK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAMİKİNCİ BÖLÜM
SİGORTA ŞİRKETLERİ VE REASÜRANS ŞİRKETLERİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMELERİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALÎ BÜNYEBEŞİNCİ BÖLÜM
AKTÜERLER, ARACILAR VE SİGORTA EKSPERLERİ


ALTINCI BÖLÜM
MESLEK ÖRGÜTLENMELERİYEDİNCİ BÖLÜM
DENETİM VE BİLGİ VERMESEKİZİNCİ BÖLÜM
TAHKİMDOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERONUNCU BÖLÜM
CEZALARONBİRİNCİ BÖLÜM
ATIFLAR, DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERONİKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

3. KISIM
SİGORTA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜEtiketler;
Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku Murat Şahin
Murat Şahin Sigortacılığa Giriş ve Güncel Sigortacılık Hukuku
Sigortacılığa Giriş
Murat Şahin
Sigortacılık Hukuku
9786053278535
Ekin YayıneviÜrün Hakkında Soru Sor