Ürün Bulunamadı.
Yönetimin Felsefi ve Bilimsel Temeli Uğur Keskin

Yönetimin Felsefi ve Bilimsel Temeli Uğur Keskin

Yazar(lar): Uğur Keskin
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%10 Indirim
55,00
(KDV DAHİL) 49,50TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı 1
Sayfa: 567
Boyut: 16.0x24.0
Kodu : 9786257983723
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %15 46,75
50+ %18 45,10
<br /> B&Ouml;L&Uuml;M 1<br /> D&Uuml;Ş&Uuml;NSEL TEMELLENDİRME EYLEMİ OLARAK FELSEFE<br /> <br /> 1. Felsefenin Anlamı ve Gerekliliği<br /> 2. Felsefenin Amacı ve Kapsamı<br /> 3. &ldquo;Hakikat&rdquo; Tartışması Olarak Felsefe<br /> 4. B&uuml;t&uuml;n Yaşamsal Alanlara Sızan Bir Olgu Olarak Felsefe<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 2<br /> TEORİK TEMELLENDİRME EYLEMİ OLARAK BİLİM<br /> <br /> 1. Bilim ve Bilimsel &Ccedil;alışma S&uuml;re&ccedil;leri<br /> 2. Bilimin Ortaya &Ccedil;ıkış S&uuml;recine İlişkin G&ouml;r&uuml;şler<br /> 3. Pozitivist (Olgucu) Bilim Anlayışı<br /> 4. Yorumcu Bilim (Hermen&ouml;tik) Anlayışı<br /> 5. &Ccedil;oğulcu Bilim Anlayışı<br /> 6. İndirgemeci Bilim Yaklaşımları<br /> 7. Bilim Alanındaki Ekollerin Felsefi Temelleri<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 3<br /> FELSEFE VE BİLİM ALANINDAKİ BAŞLICA TARTIŞMALAR<br /> <br /> 1. Felsefe İle Bilimin Yol Ayrımına İlişkin G&ouml;r&uuml;şler<br /> 2. Felsefe-Bilim Sarmalında Felsefeyi &Ouml;nceleyen G&ouml;r&uuml;şler<br /> 3. Felsefe-Bilim Sarmalında Bilimi &Ouml;nceleyen G&ouml;r&uuml;şler<br /> 4. Felsefe ve Bilime Sentezci Yaklaşım<br /> 5. Felsefe ve Bilimde Teori-Pratik Tartışması<br /> 6. Birey-Toplum (C&uuml;z-B&uuml;t&uuml;n) Tartışması<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 4<br /> BİLİM FELSEFESİ VE BİLİMSEL Y&Ouml;NTEM TARTIŞMALARI<br /> <br /> 1. Genel Bilim Felsefesi<br /> 2. &Ouml;zel Bilim Felsefesi<br /> 3. Bilimsel Y&ouml;ntem Tartışmaları<br /> 4. Bilim Felsefesinde &Ouml;n Plana &Ccedil;ıkan G&ouml;r&uuml;şler<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 5<br /> Y&Ouml;NETİMİN FELSEFİ/TARİHSEL TEMELLERİ<br /> <br /> 1. Genel Anlamda Felsefi Temellendirme İhtiyacı<br /> 2. Orta ve Yakın Doğu Medeniyetlerinde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 3. Uzak Doğu Medeniyetlerinde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 4. Antik Yunan Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 5. Helenistik D&ouml;nem Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 6<br /> ROMA VE HRİSTİYAN Y&Ouml;NETİM D&Uuml;Ş&Uuml;NCESİ<br /> <br /> 1. Roma Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 2. Hristiyan Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> B&Ouml;L&Uuml;M 7<br /> İSLAM Y&Ouml;NETİM D&Uuml;Ş&Uuml;NCESİ<br /> <br /> 1. İslam Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesinin Kaynakları<br /> 2. M&uuml;sl&uuml;man Filozoflarda Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 3. Nasihatname/Siyasetname T&uuml;r&uuml; Eserlerde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 4. Sel&ccedil;uklu ve Osmanlı D&ouml;nemlerinde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 8<br /> R&Ouml;NESANS VE BAROK D&Ouml;NEMLERİNDE Y&Ouml;NETİM D&Uuml;Ş&Uuml;NCESİ<br /> <br /> 1. R&ouml;nesans D&ouml;nemi Filozoflarında Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 2. İdeal Y&ouml;netim Arayışı Olarak &Uuml;topyacı Tepki<br /> 3. Reform Hareketi ve Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 4. Barok D&ouml;neminde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 9<br /> AYDINLANMA D&Ouml;NEMİNDE Y&Ouml;NETİM D&Uuml;Ş&Uuml;NCESİ<br /> <br /> 1. Aydınlanma D&ouml;nemi Filozoflarında Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 2. Toplumsal S&ouml;zleşme Anlayışını Benimseyen G&ouml;r&uuml;şler<br /> 3. Toplumsal S&ouml;zleşme Karşıtı G&ouml;r&uuml;şler<br /> 4. Y&ouml;netime Topyek&ucirc;n Karşı Olan G&ouml;r&uuml;şler<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 10<br /> SANAYİ DEVRİMİ VE SONRASINDA Y&Ouml;NETİM D&Uuml;Ş&Uuml;NCESİ<br /> <br /> 1. Erken D&ouml;nem Sanayi Devriminde Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 2. On Dokuzuncu Y&uuml;zyılda Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> 3. İdeal Y&ouml;netimi Geleceğe Havale Eden G&ouml;r&uuml;şler<br /> 4. Yirminci Y&uuml;zyılda Y&ouml;netim D&uuml;ş&uuml;ncesi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 11<br /> Y&Ouml;NETİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ<br /> <br /> 1. Y&ouml;netim İ&ccedil;in Bilimsel Temellendirme Yaklaşımları<br /> 2. Geleneksel (Klasik) Y&ouml;netim Teorisi<br /> 3. İnsan İlişkileri (Neoklasik) Y&ouml;netim Teorisi<br /> 4. Modern Y&ouml;netim Teorileri: Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları<br /> 5. Modern Sonrası Y&ouml;netim Teorileri<br /> 6. Genel Değerlendirme<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 12<br /> Y&Ouml;NETİM BİLİMİNİN KAVRAMSAL &Ccedil;ER&Ccedil;EVESİ<br /> <br /> 1. Kavramın Tanımı ve &Ouml;zellikleri<br /> 2. Bilimsel Alanda Kavramsal Bilgiye Duyulan İhtiya&ccedil;<br /> 3. Kavramsal Bilgiye İlişkin Felsefi Yaklaşımlar<br /> 4. Kavramsal Bilgi Kaynağı Olarak S&ouml;zl&uuml;kler<br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M 13<br /> Y&Ouml;NETİM BİLİMİ KAVRAMLARI S&Ouml;ZL&Uuml;Ğ&Uuml;<br /> <br /> Y&ouml;netim Bilimi Kavramları S&ouml;zl&uuml;ğ&uuml;<br /> &nbsp;

BÖLÜM 1
DÜŞÜNSEL TEMELLENDİRME EYLEMİ OLARAK FELSEFE

1. Felsefenin Anlamı ve Gerekliliği
2. Felsefenin Amacı ve Kapsamı
3. “Hakikat” Tartışması Olarak Felsefe
4. Bütün Yaşamsal Alanlara Sızan Bir Olgu Olarak Felsefe


BÖLÜM 2
TEORİK TEMELLENDİRME EYLEMİ OLARAK BİLİM

1. Bilim ve Bilimsel Çalışma Süreçleri
2. Bilimin Ortaya Çıkış Sürecine İlişkin Görüşler
3. Pozitivist (Olgucu) Bilim Anlayışı
4. Yorumcu Bilim (Hermenötik) Anlayışı
5. Çoğulcu Bilim Anlayışı
6. İndirgemeci Bilim Yaklaşımları
7. Bilim Alanındaki Ekollerin Felsefi Temelleri


BÖLÜM 3
FELSEFE VE BİLİM ALANINDAKİ BAŞLICA TARTIŞMALAR

1. Felsefe İle Bilimin Yol Ayrımına İlişkin Görüşler
2. Felsefe-Bilim Sarmalında Felsefeyi Önceleyen Görüşler
3. Felsefe-Bilim Sarmalında Bilimi Önceleyen Görüşler
4. Felsefe ve Bilime Sentezci Yaklaşım
5. Felsefe ve Bilimde Teori-Pratik Tartışması
6. Birey-Toplum (Cüz-Bütün) Tartışması


BÖLÜM 4
BİLİM FELSEFESİ VE BİLİMSEL YÖNTEM TARTIŞMALARI

1. Genel Bilim Felsefesi
2. Özel Bilim Felsefesi
3. Bilimsel Yöntem Tartışmaları
4. Bilim Felsefesinde Ön Plana Çıkan Görüşler


BÖLÜM 5
YÖNETİMİN FELSEFİ/TARİHSEL TEMELLERİ

1. Genel Anlamda Felsefi Temellendirme İhtiyacı
2. Orta ve Yakın Doğu Medeniyetlerinde Yönetim Düşüncesi
3. Uzak Doğu Medeniyetlerinde Yönetim Düşüncesi
4. Antik Yunan Yönetim Düşüncesi
5. Helenistik Dönem Yönetim Düşüncesi


BÖLÜM 6
ROMA VE HRİSTİYAN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

1. Roma Yönetim Düşüncesi
2. Hristiyan Yönetim Düşüncesi
BÖLÜM 7
İSLAM YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

1. İslam Yönetim Düşüncesinin Kaynakları
2. Müslüman Filozoflarda Yönetim Düşüncesi
3. Nasihatname/Siyasetname Türü Eserlerde Yönetim Düşüncesi
4. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Yönetim Düşüncesi


BÖLÜM 8
RÖNESANS VE BAROK DÖNEMLERİNDE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

1. Rönesans Dönemi Filozoflarında Yönetim Düşüncesi
2. İdeal Yönetim Arayışı Olarak Ütopyacı Tepki
3. Reform Hareketi ve Yönetim Düşüncesi
4. Barok Döneminde Yönetim Düşüncesi


BÖLÜM 9
AYDINLANMA DÖNEMİNDE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

1. Aydınlanma Dönemi Filozoflarında Yönetim Düşüncesi
2. Toplumsal Sözleşme Anlayışını Benimseyen Görüşler
3. Toplumsal Sözleşme Karşıtı Görüşler
4. Yönetime Topyekûn Karşı Olan Görüşler


BÖLÜM 10
SANAYİ DEVRİMİ VE SONRASINDA YÖNETİM DÜŞÜNCESİ

1. Erken Dönem Sanayi Devriminde Yönetim Düşüncesi
2. On Dokuzuncu Yüzyılda Yönetim Düşüncesi
3. İdeal Yönetimi Geleceğe Havale Eden Görüşler
4. Yirminci Yüzyılda Yönetim Düşüncesi
BÖLÜM 11
YÖNETİMİN BİLİMSEL TEMELLERİ

1. Yönetim İçin Bilimsel Temellendirme Yaklaşımları
2. Geleneksel (Klasik) Yönetim Teorisi
3. İnsan İlişkileri (Neoklasik) Yönetim Teorisi
4. Modern Yönetim Teorileri: Sistem ve Durumsallık Yaklaşımları
5. Modern Sonrası Yönetim Teorileri
6. Genel Değerlendirme


BÖLÜM 12
YÖNETİM BİLİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

1. Kavramın Tanımı ve Özellikleri
2. Bilimsel Alanda Kavramsal Bilgiye Duyulan İhtiyaç
3. Kavramsal Bilgiye İlişkin Felsefi Yaklaşımlar
4. Kavramsal Bilgi Kaynağı Olarak Sözlükler


BÖLÜM 13
YÖNETİM BİLİMİ KAVRAMLARI SÖZLÜĞÜ

Yönetim Bilimi Kavramları Sözlüğü
 

Ürün Hakkında Soru Sor