Ürün Bulunamadı.
Kamu Maliyesi Nazım Öztürk

Kamu Maliyesi Nazım Öztürk

Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
%15 Indirim
35,00
(KDV DAHİL) 29,75TRL
/ Adet

Kodu : 9786257983600
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %15 29,75
50+ %18 28,70
<br/>BİRİNCİ BÖLÜM<br/>KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI VE NİTELİĞİ<br/><br/>I. KAMU MALİYESİNİN NİSPİ ÖNEMİ<br/>II. KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI<br/>III. KAMU MALİ KESİMİNİN EKONOMİDEKİ PAYINI BELİRLEYEN KRİTERLER<br/>IV. KAMUSAL KARAR ALMA MEKANİZMALARI<br/>V. PİYASA EKONOMİSİ İLE KAMU MALİ KESİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI<br/><br/><br/>İKİNCİ BÖLÜM<br/>KAMU MALİYESİNİN İŞLEVLERİ<br/><br/>I. OPTİMAL KAYNAK DAĞILIMININ SAĞLANMASI<br/>II. KAMUSAL MAL VE HİZMETLERİN ETKİN OLARAK SUNULMASI<br/>III. DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ<br/>IV. AKSAK REKABETÇİ OLUŞUMLARIN ENGELLENMESİ<br/>V. GELİR DAĞILIMININ ADİL HALE GETİRİLMESİ<br/>VI. EKONOMİK KALKINMANIN SAĞLANMASI<br/>VII. EKONOMİK İSTİKRARSIZLIKLARI GİDERME VE KRİZLERİ ÖNLEME<br/><br/><br/>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br/>KAMU MALİ YÖNETİMİ<br/><br/>I. TBMM<br/>II. CUMHURBAŞKANLIĞI<br/>III. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br/>IV. STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI<br/>V. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI<br/><br/><br/>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<br/>BÜTÇE<br/><br/>I. BÜTÇENİN TANIMI VE UNSURLARI<br/>II. BÜTÇENİN İŞLEVLERİ<br/>III. BÜTÇENİN TÜRLERİ<br/>IV. BÜTÇE İLKELERİ<br/>V. BÜTÇELEME SİSTEMLERİ<br/>VI. TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ<br/><br/><br/>BEŞİNCİ BÖLÜM<br/>KAMU HARCAMALARI<br/><br/>I. KAMU HARCAMALARININ TANIMI VE TÜRLERİ<br/>II. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ<br/>III. KAMU HARCAMALARI ARTIŞINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR<br/>IV. KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİLERİ<br/><br/><br/>ALTINCI BÖLÜM<br/>KAMU GELİRLERİ<br/><br/>I. KAMU GELİRLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ<br/>II. VERGİLEMENİN KAYNAĞI<br/>II. VERGİ VE VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR<br/>IV. VERGİLERİN EKONOMİK ETKİLERİ<br/><br/><br/>YEDİNCİ BÖLÜM<br/>BORÇLANMA<br/><br/>I. BORÇLANMANIN TANIMI VE TÜRLERİ<br/>II. BORÇLANMANIN NEDENLERİ<br/>III. BORÇLANMANIN SINIRI<br/>IV. BORÇLANMA POLİTİKALARI<br/><br/><br/>SEKİZİNCİ BÖLÜM<br/>KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜŞLERİ<br/><br/>I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ<br/>II. TÜRKİYE’ DE KİT’LERİN TARİHSEL GELİŞİMİ<br/>III. TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN BAZI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ<br/><br/><br/>DOKUZUNCU BÖLÜM<br/>YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ<br/><br/>I. MERKEZİ YÖNETİM / YERİNDEN YÖNETİM<br/>II. ÖZERKLİK / VESAYET DENETİMİ / MALİ TEVZİN<br/>III. YEREL YÖNETİMLER<br/><br/><br/>ONUNCU BÖLÜM<br/>MALİYE POLİTİKASI<br/><br/>I. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI<br/>II. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI<br/>III. ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI STRATEJİLERİ<br/><br/><br/>ON BİRİNCİ BÖLÜM<br/>MALİ DENETİM<br/><br/>I. DENETİMİN TANIMI<br/>II. DENETİM TÜRLERİ<br/>III. SAYIŞTAY<br/>IV. İÇ DENETİM BİRİMİ<br/>V. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU<br/>VI. KAMU İHALE KURUMU (KİK)<br/>VII. DEVLET DENETLEME KURULU<br/><br/><br/>

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI VE NİTELİĞİ

I. KAMU MALİYESİNİN NİSPİ ÖNEMİ
II. KAMU MALİYESİNİN KAPSAMI
III. KAMU MALİ KESİMİNİN EKONOMİDEKİ PAYINI BELİRLEYEN KRİTERLER
IV. KAMUSAL KARAR ALMA MEKANİZMALARI
V. PİYASA EKONOMİSİ İLE KAMU MALİ KESİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


İKİNCİ BÖLÜM
KAMU MALİYESİNİN İŞLEVLERİ

I. OPTİMAL KAYNAK DAĞILIMININ SAĞLANMASI
II. KAMUSAL MAL VE HİZMETLERİN ETKİN OLARAK SUNULMASI
III. DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ
IV. AKSAK REKABETÇİ OLUŞUMLARIN ENGELLENMESİ
V. GELİR DAĞILIMININ ADİL HALE GETİRİLMESİ
VI. EKONOMİK KALKINMANIN SAĞLANMASI
VII. EKONOMİK İSTİKRARSIZLIKLARI GİDERME VE KRİZLERİ ÖNLEME


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU MALİ YÖNETİMİ

I. TBMM
II. CUMHURBAŞKANLIĞI
III. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
IV. STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
V. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE

I. BÜTÇENİN TANIMI VE UNSURLARI
II. BÜTÇENİN İŞLEVLERİ
III. BÜTÇENİN TÜRLERİ
IV. BÜTÇE İLKELERİ
V. BÜTÇELEME SİSTEMLERİ
VI. TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ


BEŞİNCİ BÖLÜM
KAMU HARCAMALARI

I. KAMU HARCAMALARININ TANIMI VE TÜRLERİ
II. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ
III. KAMU HARCAMALARI ARTIŞINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
IV. KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİLERİ


ALTINCI BÖLÜM
KAMU GELİRLERİ

I. KAMU GELİRLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ
II. VERGİLEMENİN KAYNAĞI
II. VERGİ VE VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
IV. VERGİLERİN EKONOMİK ETKİLERİ


YEDİNCİ BÖLÜM
BORÇLANMA

I. BORÇLANMANIN TANIMI VE TÜRLERİ
II. BORÇLANMANIN NEDENLERİ
III. BORÇLANMANIN SINIRI
IV. BORÇLANMA POLİTİKALARI


SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜŞLERİ

I. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ
II. TÜRKİYE’ DE KİT’LERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
III. TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN BAZI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ


DOKUZUNCU BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

I. MERKEZİ YÖNETİM / YERİNDEN YÖNETİM
II. ÖZERKLİK / VESAYET DENETİMİ / MALİ TEVZİN
III. YEREL YÖNETİMLER


ONUNCU BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI

I. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI
II. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI
III. ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI STRATEJİLERİ


ON BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ DENETİM

I. DENETİMİN TANIMI
II. DENETİM TÜRLERİ
III. SAYIŞTAY
IV. İÇ DENETİM BİRİMİ
V. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
VI. KAMU İHALE KURUMU (KİK)
VII. DEVLET DENETLEME KURULU


Ürün Hakkında Soru Sor