Ürün Bulunamadı.
İdare Hukuku Dersleri Kemal Gözler

İdare Hukuku Dersleri Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler,Gürsel Kaplan
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
84,00
(KDV DAHİL) 79,80TRL

Y. Tarihi: Eylül 2018
Boyut: 16.5x23.5
Kodu : 9786053277040
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri {{StogaGirinceHaberVer:t}}

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 75,60
50+ %13 73,08
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
19.Baskı Ağustos 2017 60,00 35% 39,00 Sepete Ekle
18.Baskı Ağustos 2016 54,00 35% 35,25 Sepete Ekle
17.Baskı Temmuz 2015 48,60 35% 31,75 Sepete Ekle
“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. <br/>Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir. <br/>Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik idare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler. <br/> Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. <br/> <br/>20. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.<br/>Kitabımızın elinizde tuttuğunuz 20. baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır. <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>Bir inci Kısım<br/>İDARE VE İDARE HUKUKU<br/>Bölüm 1<br/>İDARE KAVRAMI<br/>I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare<br/>A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması <br/>B. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması<br/>C. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması <br/>II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare<br/>A. Maddî Kriter<br/>B. Şeklî veya Organik Kriter <br/>C. İdarî Fonksiyonun Özellikleri <br/>Bölüm 2<br/>İDARE HUKUKU<br/>(Tanımı, Sistemler i, Gel işimi, Özel l ikler i, Kaynaklar ı,<br/>Uygulama Alanı, Bölümleri ve İ lkeler i )<br/>I. İdare Hukukunun Tanımı<br/>II. İdare Hukuku Sistemleri<br/>A. Anglo-Sakson Sistemi: Adlî İdare Sistemi <br/>B. Kara Avrupası Sistemi: İdarî Rejim<br/>III. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi <br/>A. Fransa’da<br/>B. Almanya’da <br/>C. Türkiye’de<br/>IV. İdare Hukukunun Özellikleri <br/>V. İdare Hukukunun Kaynakları<br/>A. Asıl Kaynaklar<br/>B. Yardımcı Kaynaklar <br/>VI. İdare Hukukunun Uygulama Alanı <br/>A. Kamu Gücü Ölçütü <br/>B. Kamu Hizmeti Ölçütü <br/>C. Günümüzdeki Durum<br/>D. Kamu Gücü Ayrıcalık ve Yükümlülükleri<br/>VII. İdare Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişkiler<br/>VIII. İdare Hukukunun Bölümleri <br/>A. Özel İdare Hukuku<br/>B. Genel İdare Hukuku<br/>IX. İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler<br/>A. Hukuk Devleti İlkesi <br/>B. Eşitlik İlkesi<br/>C. İdarenin Kanunîliği İlkesi <br/>İkinci Kısım<br/>İDARÎ TEŞKİLÂT<br/>Bölüm 3<br/>İDARÎ TEŞKİLÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER<br/>I. Merkezden Yönetim İlkesi <br/>A. Tanımı<br/>B. Merkezden Yönetimin Özellikleri<br/>C. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları <br/>D. Yetki Genişliği İlkesi <br/>II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi<br/>A. Genel Olarak <br/>B. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları <br/>C. Yerinden Yönetimin Çeşitleri <br/>D. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları<br/>III. Kamu Tüzel Kişiliği<br/>A. Genel Olarak Kişilik Kavramı <br/>B. Kamu Tüzel Kişileri<br/>C. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Ayrılması Sorunu<br/>D. Kamu Tüzel Kişiliği Şartlarının Örnekler Üzerinde Uygulanması <br/>E. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Çeşitli Uyarılar<br/>F. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar<br/>G. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri<br/>H. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları <br/>IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet <br/>A. Hiyerarşi<br/>B. İdarî Vesayet<br/>Bölüm 4<br/>İDARÎ TEŞKİLÂT<br/>Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi<br/>I. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı<br/>A. Cumhurbaşkanı<br/>B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları<br/>C. Bakanlar ve Bakanlıklar <br/>E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar <br/>II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı) <br/>A. İl İdaresi <br/>B. İlçe İdaresi <br/>C. Bölge Teşkilatları<br/>Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları <br/>I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Mahallî İdareler<br/>A. İl Özel İdaresi <br/>B. Belediye İdaresi <br/>C. Büyükşehir Belediyesi (Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri) <br/>D. Köy İdaresi<br/>E. Mahallî İdare Birlikleri <br/>II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları<br/>A. Kavram ve Varlık Nedeni<br/>B. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri<br/>C. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması <br/>D. Kamu Kurumlarının “Kamuya Yararlı Kurumlar”dan Ayrılması<br/>E. Kamu Kurumlarının Çeşitleri<br/>III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları <br/>A. Ortak Özellikleri <br/>B. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri<br/>Üçüncü Kısım<br/>İDARÎ İŞLEMLER<br/>Bölüm 5<br/>İDARÎ İŞLEM KAVRAMI<br/>I. İdarî İşlemin Tanımı<br/>II. İdarî İşlemin Yasama ve Yargı İşlemlerinden Ayrılması <br/>A. İdarî İşlemin Yasama İşlemlerinden Ayrılması<br/>B. İdarî İşlemin Yargı İşleminden Ayrılması <br/>C. İdarî İşlemlerin “Hükûmet Tasarrufları”ndan Ayrılması <br/>III. İdarî İşlemlerin Türleri<br/>A. Tek-Yanlı ve İki-Yanlı İdarî İşlemler Ayrımı <br/>B. Bireysel İdarî İşlemler - Düzenleyici İdarî İşlemler Ayrımı<br/>IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri <br/>A. İcraîlik<br/>B. Re'sen İcra Edilebilirlilik<br/>C. Hukuka Uygunluk Karinesi <br/>Bölüm 6<br/>BİREYSEL İŞLEMLER (İDARÎ KARARLAR)<br/>I. İdarî Kararların Çeşitleri <br/>A. Maddî Açıdan Tasnif <br/>B. İçeriklerine Göre Tasnif <br/>C. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif <br/>D. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif<br/>E. İşlemi Yapan Makama Göre Tasnif<br/>F. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif <br/>G. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Tasnif<br/>H. İcraî Olup Olmamalarına Göre Tasnif<br/>II. İdarî İşlemlerin Unsurları <br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Şekil Unsuru<br/>C. Usûl Unsuru<br/>D. Sebep Unsuru <br/>E. Konu Unsuru<br/>F. Amaç Unsuru <br/>III. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk <br/>A. İptal<br/>B. Yokluk <br/>IV. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi <br/>A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Yayın<br/>B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi<br/>C. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları<br/>(Etkileri<br/>D. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi <br/>E. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesinin İstisnaları<br/>V. İdarî Kararların İcrası<br/>A. İdarî Kararın Muhatapları Tarafından Kendiliğinden İcrası (Gönüllü İcra) <br/>B. İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası (Adlî İcra<br/>C. İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası (Re'sen İcra) <br/>D. İdarî Kararların Müeyyideleri <br/>VI. İdarî İşlemlerin Sona Ermesi <br/>A. İdarenin İradesi Dışındaki Sebepler <br/>B. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler <br/>Bölüm 7<br/>DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER<br/>I. İdarenin Düzenleme Yetkisi<br/>A. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı<br/>B. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Nitelikleri <br/>C. İdarenin Düzenleme Alanı <br/>II. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem) <br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Konu Unsuru <br/>C. Usûl ve Şekil Unsuru <br/>D. Denetim Unsuru<br/>E. Hukukî Gücü<br/>G. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Kanun Hükmünde Kararnameler Arasında<br/>Karşılaştırma <br/>H. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Tüzükler Arasında Karşılaştırma <br/>III. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri <br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Sebep Unsuru<br/>C. Usûl ve Şekil Unsuru <br/>D. Konu Unsuru <br/>E. Süre Unsuru<br/>F. Yer Unsuru <br/>G. Denetim Unsuru<br/>IV. Yönetmelikler <br/>A. Yetki <br/>B. Konu <br/>C. Sebep<br/>D. Usûl <br/>E. Şekil Unsuru <br/>E. Yargısal Denetim<br/>G. Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanlığı Tarafından Denetimi <br/>V. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler<br/>VI. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Yürütme Organının Düzenleyici<br/>İşlemleri <br/>A. Kanun Hükmünde Kararnameler (Khk’ler) <br/>B. Tüzükler <br/>C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve<br/>Diğer Düzenleyici İşlemler Hakkında Bir Açıklama<br/>VII. Düzenleyici İdarî İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu <br/>VIII. Bireysel İşlemler ile Düzenleyici İşlemler Arasındaki Hiyerarşi<br/>Bölüm 8<br/>İDARÎ SÖZLEŞMELER<br/>I. Sözleşme Kavramı ve İdarenin Sözleşmelerinin İdarenin Tek-Yanlı İşlemlerinden<br/>Ayrılması Sorunu<br/>II. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri-İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî Sözleşmelerin<br/>Kriterleri) <br/>A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme) <br/>B. İçtihadî Kriterler <br/>C. Türk Hukukunda İdarî Sözleşme Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler <br/>III. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri (Türleri<br/>A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri (Türleri<br/>B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri <br/>C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler<br/>IV. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi: Kamu İhalesi <br/>A. Genel Olarak <br/>B. Kamu İhalesini Düzenleyen Kanunlar <br/>C. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun<br/>Kapsamları <br/>D. Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler <br/>E. İhale Usûlleri <br/>F. İhale Süreci <br/>G. Kamu İhale Sözleşmeleri<br/>H. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü (Başvuru Yolları<br/>V. İdarî Sözleşmelerin Biçimi<br/>A. Anlaşma <br/>B. Şartnameler<br/>VI. İdarî Sözleşmelerin Uygulanması (Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları<br/>A. Sözleşmecinin Borçları <br/>B. Sözleşmecinin Hakları<br/>C. İdarenin Borçları <br/>D. İdarenin Hak ve Yetkileri <br/>E. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi <br/>VII. İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi <br/>A. Normal Sona Erme<br/>B. Zamanında Önce Sona Erme: Fesih <br/>VIII. İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları <br/>Dördüncü Kısım<br/>İDARENİN FAALİYETLERİ<br/>Bölüm 9<br/>KAMU HİZMETİ<br/>I. Tanım (Kamu Hizmetinin Özel Faaliyetlerden Ayırt Edici Unsurları<br/>A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik Olmalıdır<br/>B. Organik Şart: Faaliyet, Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli ve Onun<br/>Tarafından veya Onun Denetimi Altında Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından<br/>Yürütülmelidir<br/>II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı<br/>III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi <br/>IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”) <br/>A. Devamlılık İlkesi <br/>B. Değişebilirlilik İlkesi<br/>C. Eşitlik İlkesi<br/>D. Tarafsızlık İlkesi <br/>D. Lâiklik İlkesi <br/>F. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu<br/>V. Kamu Hizmetlerinin Kurulması<br/>A. Millî Kamu Hizmetleri: Kanunla Kurma<br/>B. Mahallî Kamu Hizmetleri <br/>VI. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması<br/>A. Kamu Hizmetlerini Kaldırmaya Yetkili Makam<br/>B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılmasında Takdir Yetkisi <br/>VII. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri <br/>A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usûlleri<br/>B. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usulleri <br/>Bölüm 10<br/>KOL LUK<br/>I. Kamu Düzeni Kavramı <br/>A. Klasik Anlayış: “Geleneksel Üçlü<br/>B. Modern Anlayış <br/>II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı <br/>A. Ayrımın Kriterleri<br/>B. Ayrımın Sonuçları<br/>III. İdarî Kolluğun Özellikleri <br/>IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı<br/>A. Genel İdarî Kolluk <br/>B. Özel İdarî Kolluklar <br/>V. Kolluk Makam, Amir ve Personeli<br/>VI. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması <br/>A. Merkezî İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma<br/>B. Merkezî İdare Kolluğu ile Mahallî İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması <br/>C. Mahallî İdare Kolluklarının Kendi İçinde Çatışması ve Yarışması<br/>D. Genel Kolluk Yetkileri ile Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması <br/>E. Özel Kolluk Yetkilerinin Kendi Arasında Çatışması ve Yarışması<br/>VII. Kolluk Usûlleri<br/>A. Serbestlik Usûlü (Düzeltici Sistem) <br/>B. İzin Usûlü (Önleyici Sistem) <br/>C. Bildirim Usûlü<br/>Vııı. Kolluk Tedbirleri (Kolluk Eylem ve İşlemleri<br/>A. Düzenleyici Kolluk İşlemleri<br/>B. Bireysel Kolluk İşlemleri<br/>C. Kolluk Eylemleri<br/>IX. Kolluk Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygunluğunun Şartları (Kolluk Yetkisinin<br/>Sınırları<br/>X. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlünde Kolluk<br/>Yetkisinin Sınırları) <br/>A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı<br/>B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları <br/>C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması <br/>C. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Yargısal Denetim<br/>XI. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi (Kolluk Tedbirlerinin Cebrî İcrası) <br/>XII. Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri<br/>A. Cezaî Müeyyideler<br/>B. İdarî Müeyyideler<br/>Beşinci Kısım<br/>İDARENİN HAREKET ARAÇLARI<br/>Bölüm 11<br/>KAMU GÖREVLİLERİ<br/>I. “Kamu Görevlisi” Teriminin Değişik Anlamları<br/>II. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması <br/>III. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar ve Sözleşmeli Personel <br/>A. Memurlar <br/>B. Sözleşmeli Personel <br/>IV. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu <br/>B. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir<br/>B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir <br/>V. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim<br/>A. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar<br/>B. Memurluğa Giriş<br/>C. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi <br/>D. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller <br/>E. Memurluğun Sona Ermesi <br/>F. Memurların Yükümlülükleri ve Tâbi Oldukları Yasaklar <br/>G. Memurların Hakları <br/>H. Memurların Disiplin Rejimi <br/>VI. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması <br/>A. Genel Kurallara Göre Memurların Yargılanması Usûlü <br/>B. Özel Soruşturma ve İzin Usullerine Tabi Suçlar: 3628, 5816, 298, 2547 ve 2937<br/>Sayılı Kanunlara Göre Memurların Yargılanması Usûlü<br/>C. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usûlü<br/>VII. Memurların Hukukî Sorumluluğu <br/>A. Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu<br/>B. Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukukî Sorumluluğu <br/>Bölüm 12<br/>KAMU MALLARI<br/>I. Mal Kavramı ve Çeşitleri<br/>II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli<br/>Şartlar) <br/>A. Kamu Mülkiyeti Şartı: Söz Konusu Mal, Bir Kamu Tüzel Kişisinin Mülkiyetinde<br/>Bulunmalıdır <br/>B. Tahsis Şartı: Söz Konusu Mal, Kamu Yararına Tahsis Edilmelidir <br/>III. Kamu Mallarının Tasnifi <br/>A. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları<br/>B. Maddî İçeriklerine Göre Kamu Malları <br/>C. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları <br/>D. Taşınabilir Olup Olmamalarına Göre Kamu Malları<br/>IV. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği<br/>V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi <br/>A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması <br/>VI. Kamu Mallarıyla İlgili Dönüşümler: Kamu Mallarında Mülkiyet Devri ve Tahsis Değişiklikleri<br/>VII. Kamu Mallarının Korunması Rejimi <br/>A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu İlkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler <br/>B. Kamu Mallarını Koruma Kolluğu <br/>VIII. Kamu Mallarının Kullanılması <br/>A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı <br/>B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı<br/>IX. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları<br/>A. Tanımı<br/>B. Özel Malların Hukukî Rejimi <br/>X. İdarenin Mal Edinme Usûlleri <br/>A. Kamulaştırma <br/>B. Devletleştirme<br/>C. İstimval <br/>D. Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval, Geçici İşgal ve Satın Alma Usûllerinin Karşılaştırılması<br/>XI. Kamulaştırma<br/>A. Kamulaştırmanın Temel İlkeleri <br/>B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları <br/>C. Kamulaştırmanın Aşamaları (Kamulaştırma Usûlü<br/>D. Malikin Geri Alma Hakkı<br/>E. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi<br/>F. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma<br/>G. Kamulaştırmasız El Atma<br/>H. “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” Yoluyla Arazilerin % 40’ına Bedelsiz Olarak El<br/>Atılması (İmar Kanunu, m.18<br/>Altıncı Kısım<br/>İDARENİN SORUMLULUĞU<br/>Bölüm 13<br/>İDARENİN SORUMLULUĞU<br/>I. Genel Olarak<br/>A. Sorumluluk Çeşitleri <br/>B. İdarenin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi <br/>C. “İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu” - “İdarî Sorumluluk” Ayrımı <br/>D. İdarî Sorumluluğun Özerkliği <br/>E. Devletin İdarî Nitelikte Olmayan Faaliyetlerinden Dolayı Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu<br/>II. Kusurlu Sorumluluk<br/>A. Kusur Kavramı <br/>B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı <br/>C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı <br/>III. Kusursuz Sorumluluk <br/>A. Risk Sorumluluğu <br/>B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk <br/>IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları <br/>A. Fiil <br/>B. Kusur<br/>C. Zarar<br/>D. İlliyet Bağı <br/>V. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller <br/>A. Mücbir Sebep <br/>B. Beklenmeyen Hâl<br/>C. Zarar Görenin Davranışı, <br/>D. Üçüncü Kişinin Davranışı, <br/>VI. Zararın Tazmini <br/>A. Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi <br/>B. Zararın İdareden İstenmesi ve Tazminat Davasının Açılması <br/>C. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler <br/>D. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması <br/>Yedinci Kısım<br/>İDARENİN DENETLENMESİ<br/>Bölüm 14<br/>İDARENİN YARGI DIŞI YOLLARDAN DENETİMİ<br/>I. Siyasî Denetim: İdarenin Tbmm Tarafından Denetlenmesi<br/>II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetimi <br/>A. İsti’taf Yoluyla Denetim<br/>B. Hiyerarşik Denetim<br/>C. Vesayet Denetimi<br/>D. Denetleme Kurulları<br/>D. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim<br/>E. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları<br/>III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim<br/>A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim <br/>B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim<br/>Bölüm 15<br/>İDARENİN YARGISAL DENETİMİ: İDARÎ YARGI<br/>I. Genel Olarak<br/>A. Yargısal Denetimin Diğer Yollardan Farkları<br/>B. İdarî Yargı Sistemleri <br/>C. İdarî Yargının Ortaya Çıkışı <br/>II. İdarî Yargı Örgütü<br/>A. İlk Derece Mahkemeleri<br/>B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri <br/>C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay<br/>III. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı<br/>A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri (“Görev Esası İzler”) <br/>B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar <br/>IV. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi<br/>V. İptal Davası <br/>A. İptal Davasının Ön Koşulları <br/>B. Esasa İlişkin Koşullar<br/>C. İptal Davasının Sonuçları <br/>D. İptal Kararının Yerine Getirilmesi <br/>VI. Tam Yargı Davası<br/>A. Tam Yargı Davası Türleri <br/>B. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları<br/>C. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları<br/>D. Tam Yargı Davalarının Sonuçları <br/>E. Tam Yargı Davasında Kabul (Tazminata Mahkûmiyet) Kararlarının Yerine Getirilmesi <br/>VII. Yürütmenin Durdurulması <br/>VIII Yargılama Usûlü<br/>A. İdarî Yargılama Usûlünün Özellikleri <br/>B. Davaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması Usûlü<br/>IX. Kanun Yolları<br/>A. Olağan Kanun Yolları <br/><br/>
“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.
Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.
Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik idare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.
Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

20. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Kitabımızın elinizde tuttuğunuz 20. baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

Bir inci Kısım
İDARE VE İDARE HUKUKU
Bölüm 1
İDARE KAVRAMI
I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare
A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması
B. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması
C. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması
II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare
A. Maddî Kriter
B. Şeklî veya Organik Kriter
C. İdarî Fonksiyonun Özellikleri
Bölüm 2
İDARE HUKUKU
(Tanımı, Sistemler i, Gel işimi, Özel l ikler i, Kaynaklar ı,
Uygulama Alanı, Bölümleri ve İ lkeler i )
I. İdare Hukukunun Tanımı
II. İdare Hukuku Sistemleri
A. Anglo-Sakson Sistemi: Adlî İdare Sistemi
B. Kara Avrupası Sistemi: İdarî Rejim
III. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi
A. Fransa’da
B. Almanya’da
C. Türkiye’de
IV. İdare Hukukunun Özellikleri
V. İdare Hukukunun Kaynakları
A. Asıl Kaynaklar
B. Yardımcı Kaynaklar
VI. İdare Hukukunun Uygulama Alanı
A. Kamu Gücü Ölçütü
B. Kamu Hizmeti Ölçütü
C. Günümüzdeki Durum
D. Kamu Gücü Ayrıcalık ve Yükümlülükleri
VII. İdare Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişkiler
VIII. İdare Hukukunun Bölümleri
A. Özel İdare Hukuku
B. Genel İdare Hukuku
IX. İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
A. Hukuk Devleti İlkesi
B. Eşitlik İlkesi
C. İdarenin Kanunîliği İlkesi
İkinci Kısım
İDARÎ TEŞKİLÂT
Bölüm 3
İDARÎ TEŞKİLÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER
I. Merkezden Yönetim İlkesi
A. Tanımı
B. Merkezden Yönetimin Özellikleri
C. Merkezden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
D. Yetki Genişliği İlkesi
II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi
A. Genel Olarak
B. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
C. Yerinden Yönetimin Çeşitleri
D. Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
III. Kamu Tüzel Kişiliği
A. Genel Olarak Kişilik Kavramı
B. Kamu Tüzel Kişileri
C. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi (Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Ayrılması Sorunu
D. Kamu Tüzel Kişiliği Şartlarının Örnekler Üzerinde Uygulanması
E. Kamu Tüzel Kişiliği Konusunda Çeşitli Uyarılar
F. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar
G. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri
H. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları
IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet
A. Hiyerarşi
B. İdarî Vesayet
Bölüm 4
İDARÎ TEŞKİLÂT
Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi
I. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı
A. Cumhurbaşkanı
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları
C. Bakanlar ve Bakanlıklar
E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı)
A. İl İdaresi
B. İlçe İdaresi
C. Bölge Teşkilatları
Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları
I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Mahallî İdareler
A. İl Özel İdaresi
B. Belediye İdaresi
C. Büyükşehir Belediyesi (Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri)
D. Köy İdaresi
E. Mahallî İdare Birlikleri
II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları
A. Kavram ve Varlık Nedeni
B. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri
C. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması
D. Kamu Kurumlarının “Kamuya Yararlı Kurumlar”dan Ayrılması
E. Kamu Kurumlarının Çeşitleri
III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
A. Ortak Özellikleri
B. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri
Üçüncü Kısım
İDARÎ İŞLEMLER
Bölüm 5
İDARÎ İŞLEM KAVRAMI
I. İdarî İşlemin Tanımı
II. İdarî İşlemin Yasama ve Yargı İşlemlerinden Ayrılması
A. İdarî İşlemin Yasama İşlemlerinden Ayrılması
B. İdarî İşlemin Yargı İşleminden Ayrılması
C. İdarî İşlemlerin “Hükûmet Tasarrufları”ndan Ayrılması
III. İdarî İşlemlerin Türleri
A. Tek-Yanlı ve İki-Yanlı İdarî İşlemler Ayrımı
B. Bireysel İdarî İşlemler - Düzenleyici İdarî İşlemler Ayrımı
IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri
A. İcraîlik
B. Re'sen İcra Edilebilirlilik
C. Hukuka Uygunluk Karinesi
Bölüm 6
BİREYSEL İŞLEMLER (İDARÎ KARARLAR)
I. İdarî Kararların Çeşitleri
A. Maddî Açıdan Tasnif
B. İçeriklerine Göre Tasnif
C. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif
D. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif
E. İşlemi Yapan Makama Göre Tasnif
F. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif
G. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Tasnif
H. İcraî Olup Olmamalarına Göre Tasnif
II. İdarî İşlemlerin Unsurları
A. Yetki Unsuru
B. Şekil Unsuru
C. Usûl Unsuru
D. Sebep Unsuru
E. Konu Unsuru
F. Amaç Unsuru
III. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk
A. İptal
B. Yokluk
IV. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi
A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Yayın
B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi
C. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları
(Etkileri
D. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi
E. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesinin İstisnaları
V. İdarî Kararların İcrası
A. İdarî Kararın Muhatapları Tarafından Kendiliğinden İcrası (Gönüllü İcra)
B. İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası (Adlî İcra
C. İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası (Re'sen İcra)
D. İdarî Kararların Müeyyideleri
VI. İdarî İşlemlerin Sona Ermesi
A. İdarenin İradesi Dışındaki Sebepler
B. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler
Bölüm 7
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
I. İdarenin Düzenleme Yetkisi
A. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı
B. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Nitelikleri
C. İdarenin Düzenleme Alanı
II. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
A. Yetki Unsuru
B. Konu Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Denetim Unsuru
E. Hukukî Gücü
G. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Kanun Hükmünde Kararnameler Arasında
Karşılaştırma
H. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Tüzükler Arasında Karşılaştırma
III. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
A. Yetki Unsuru
B. Sebep Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Konu Unsuru
E. Süre Unsuru
F. Yer Unsuru
G. Denetim Unsuru
IV. Yönetmelikler
A. Yetki
B. Konu
C. Sebep
D. Usûl
E. Şekil Unsuru
E. Yargısal Denetim
G. Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanlığı Tarafından Denetimi
V. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler
VI. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Yürütme Organının Düzenleyici
İşlemleri
A. Kanun Hükmünde Kararnameler (Khk’ler)
B. Tüzükler
C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve
Diğer Düzenleyici İşlemler Hakkında Bir Açıklama
VII. Düzenleyici İdarî İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu
VIII. Bireysel İşlemler ile Düzenleyici İşlemler Arasındaki Hiyerarşi
Bölüm 8
İDARÎ SÖZLEŞMELER
I. Sözleşme Kavramı ve İdarenin Sözleşmelerinin İdarenin Tek-Yanlı İşlemlerinden
Ayrılması Sorunu
II. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri-İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî Sözleşmelerin
Kriterleri)
A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)
B. İçtihadî Kriterler
C. Türk Hukukunda İdarî Sözleşme Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler
III. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri (Türleri
A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri (Türleri
B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri
C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler
IV. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi: Kamu İhalesi
A. Genel Olarak
B. Kamu İhalesini Düzenleyen Kanunlar
C. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
Kapsamları
D. Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler
E. İhale Usûlleri
F. İhale Süreci
G. Kamu İhale Sözleşmeleri
H. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü (Başvuru Yolları
V. İdarî Sözleşmelerin Biçimi
A. Anlaşma
B. Şartnameler
VI. İdarî Sözleşmelerin Uygulanması (Tarafların Karşılıklı Hak ve Borçları
A. Sözleşmecinin Borçları
B. Sözleşmecinin Hakları
C. İdarenin Borçları
D. İdarenin Hak ve Yetkileri
E. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi
VII. İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi
A. Normal Sona Erme
B. Zamanında Önce Sona Erme: Fesih
VIII. İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
Dördüncü Kısım
İDARENİN FAALİYETLERİ
Bölüm 9
KAMU HİZMETİ
I. Tanım (Kamu Hizmetinin Özel Faaliyetlerden Ayırt Edici Unsurları
A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik Olmalıdır
B. Organik Şart: Faaliyet, Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli ve Onun
Tarafından veya Onun Denetimi Altında Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından
Yürütülmelidir
II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı
III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi
IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”)
A. Devamlılık İlkesi
B. Değişebilirlilik İlkesi
C. Eşitlik İlkesi
D. Tarafsızlık İlkesi
D. Lâiklik İlkesi
F. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu
V. Kamu Hizmetlerinin Kurulması
A. Millî Kamu Hizmetleri: Kanunla Kurma
B. Mahallî Kamu Hizmetleri
VI. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması
A. Kamu Hizmetlerini Kaldırmaya Yetkili Makam
B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılmasında Takdir Yetkisi
VII. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usûlleri
B. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usulleri
Bölüm 10
KOL LUK
I. Kamu Düzeni Kavramı
A. Klasik Anlayış: “Geleneksel Üçlü
B. Modern Anlayış
II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı
A. Ayrımın Kriterleri
B. Ayrımın Sonuçları
III. İdarî Kolluğun Özellikleri
IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı
A. Genel İdarî Kolluk
B. Özel İdarî Kolluklar
V. Kolluk Makam, Amir ve Personeli
VI. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması
A. Merkezî İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma
B. Merkezî İdare Kolluğu ile Mahallî İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması
C. Mahallî İdare Kolluklarının Kendi İçinde Çatışması ve Yarışması
D. Genel Kolluk Yetkileri ile Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması
E. Özel Kolluk Yetkilerinin Kendi Arasında Çatışması ve Yarışması
VII. Kolluk Usûlleri
A. Serbestlik Usûlü (Düzeltici Sistem)
B. İzin Usûlü (Önleyici Sistem)
C. Bildirim Usûlü
Vııı. Kolluk Tedbirleri (Kolluk Eylem ve İşlemleri
A. Düzenleyici Kolluk İşlemleri
B. Bireysel Kolluk İşlemleri
C. Kolluk Eylemleri
IX. Kolluk Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygunluğunun Şartları (Kolluk Yetkisinin
Sınırları
X. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlünde Kolluk
Yetkisinin Sınırları)
A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
C. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Yargısal Denetim
XI. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi (Kolluk Tedbirlerinin Cebrî İcrası)
XII. Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri
A. Cezaî Müeyyideler
B. İdarî Müeyyideler
Beşinci Kısım
İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
Bölüm 11
KAMU GÖREVLİLERİ
I. “Kamu Görevlisi” Teriminin Değişik Anlamları
II. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması
III. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar ve Sözleşmeli Personel
A. Memurlar
B. Sözleşmeli Personel
IV. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu
B. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir
B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir
V. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim
A. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar
B. Memurluğa Giriş
C. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi
D. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller
E. Memurluğun Sona Ermesi
F. Memurların Yükümlülükleri ve Tâbi Oldukları Yasaklar
G. Memurların Hakları
H. Memurların Disiplin Rejimi
VI. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması
A. Genel Kurallara Göre Memurların Yargılanması Usûlü
B. Özel Soruşturma ve İzin Usullerine Tabi Suçlar: 3628, 5816, 298, 2547 ve 2937
Sayılı Kanunlara Göre Memurların Yargılanması Usûlü
C. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usûlü
VII. Memurların Hukukî Sorumluluğu
A. Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu
B. Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukukî Sorumluluğu
Bölüm 12
KAMU MALLARI
I. Mal Kavramı ve Çeşitleri
II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli
Şartlar)
A. Kamu Mülkiyeti Şartı: Söz Konusu Mal, Bir Kamu Tüzel Kişisinin Mülkiyetinde
Bulunmalıdır
B. Tahsis Şartı: Söz Konusu Mal, Kamu Yararına Tahsis Edilmelidir
III. Kamu Mallarının Tasnifi
A. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları
B. Maddî İçeriklerine Göre Kamu Malları
C. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları
D. Taşınabilir Olup Olmamalarına Göre Kamu Malları
IV. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği
V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi
A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması
VI. Kamu Mallarıyla İlgili Dönüşümler: Kamu Mallarında Mülkiyet Devri ve Tahsis Değişiklikleri
VII. Kamu Mallarının Korunması Rejimi
A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu İlkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler
B. Kamu Mallarını Koruma Kolluğu
VIII. Kamu Mallarının Kullanılması
A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
IX. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları
A. Tanımı
B. Özel Malların Hukukî Rejimi
X. İdarenin Mal Edinme Usûlleri
A. Kamulaştırma
B. Devletleştirme
C. İstimval
D. Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval, Geçici İşgal ve Satın Alma Usûllerinin Karşılaştırılması
XI. Kamulaştırma
A. Kamulaştırmanın Temel İlkeleri
B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
C. Kamulaştırmanın Aşamaları (Kamulaştırma Usûlü
D. Malikin Geri Alma Hakkı
E. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
F. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma
G. Kamulaştırmasız El Atma
H. “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” Yoluyla Arazilerin % 40’ına Bedelsiz Olarak El
Atılması (İmar Kanunu, m.18
Altıncı Kısım
İDARENİN SORUMLULUĞU
Bölüm 13
İDARENİN SORUMLULUĞU
I. Genel Olarak
A. Sorumluluk Çeşitleri
B. İdarenin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi
C. “İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu” - “İdarî Sorumluluk” Ayrımı
D. İdarî Sorumluluğun Özerkliği
E. Devletin İdarî Nitelikte Olmayan Faaliyetlerinden Dolayı Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu
II. Kusurlu Sorumluluk
A. Kusur Kavramı
B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı
C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı
III. Kusursuz Sorumluluk
A. Risk Sorumluluğu
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk
IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları
A. Fiil
B. Kusur
C. Zarar
D. İlliyet Bağı
V. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller
A. Mücbir Sebep
B. Beklenmeyen Hâl
C. Zarar Görenin Davranışı,
D. Üçüncü Kişinin Davranışı,
VI. Zararın Tazmini
A. Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi
B. Zararın İdareden İstenmesi ve Tazminat Davasının Açılması
C. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler
D. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması
Yedinci Kısım
İDARENİN DENETLENMESİ
Bölüm 14
İDARENİN YARGI DIŞI YOLLARDAN DENETİMİ
I. Siyasî Denetim: İdarenin Tbmm Tarafından Denetlenmesi
II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetimi
A. İsti’taf Yoluyla Denetim
B. Hiyerarşik Denetim
C. Vesayet Denetimi
D. Denetleme Kurulları
D. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim
E. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim
A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim
B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim
Bölüm 15
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ: İDARÎ YARGI
I. Genel Olarak
A. Yargısal Denetimin Diğer Yollardan Farkları
B. İdarî Yargı Sistemleri
C. İdarî Yargının Ortaya Çıkışı
II. İdarî Yargı Örgütü
A. İlk Derece Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
III. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı
A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri (“Görev Esası İzler”)
B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar
IV. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi
V. İptal Davası
A. İptal Davasının Ön Koşulları
B. Esasa İlişkin Koşullar
C. İptal Davasının Sonuçları
D. İptal Kararının Yerine Getirilmesi
VI. Tam Yargı Davası
A. Tam Yargı Davası Türleri
B. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
C. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları
D. Tam Yargı Davalarının Sonuçları
E. Tam Yargı Davasında Kabul (Tazminata Mahkûmiyet) Kararlarının Yerine Getirilmesi
VII. Yürütmenin Durdurulması
VIII Yargılama Usûlü
A. İdarî Yargılama Usûlünün Özellikleri
B. Davaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması Usûlü
IX. Kanun Yolları
A. Olağan Kanun Yolları

Ürün Hakkında Soru Sor