Ürün Bulunamadı.
İdare Hukuku Dersleri Kemal Gözler

İdare Hukuku Dersleri Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler,Gürsel Kaplan
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%10 Indirim
85,00
(KDV DAHİL) 76,50TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı 22
Sayfa: 800
Boyut: 16.5x23.5
Kodu : 9786257090285
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver
Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 76,50
50+ %13 73,95
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
40,00 35% 26,00
Ağustos 2017 56,00 35% 36,50
Haziran 2019 78,00 35% 50,75
Eylül 2018 78,00 35% 50,75
Ağustos 2016 56,00 35% 36,50
KİTABIN B&Ouml;L&Uuml;MLERİ<br /> BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU<br /> B&ouml;l&uuml;m 1: İdare Kavramı<br /> B&ouml;l&uuml;m 2. İdare Hukuku<br /> İKİNCİ KISIM: İDAR&Icirc; TEŞKİL&Acirc;T<br /> B&ouml;l&uuml;m 3: İdar&icirc; Teşkil&acirc;ta H&acirc;kim Olan Temel İlkeler<br /> B&ouml;l&uuml;m 4: İdar&icirc; Teşkil&acirc;t<br /> &Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml; KISIM: İDAR&Icirc; İŞLEMLER<br /> B&ouml;l&uuml;m 5: İdar&icirc; İşlem Kavramı<br /> B&ouml;l&uuml;m 6: Bireysel İşlemler<br /> B&ouml;l&uuml;m 7: D&uuml;zenleyici İşlemler<br /> B&ouml;l&uuml;m 8: İdar&icirc; S&ouml;zleşmeler<br /> D&Ouml;RD&Uuml;NC&Uuml; KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ<br /> B&ouml;l&uuml;m 9: Kamu Hizmeti<br /> B&ouml;l&uuml;m 10: Kolluk<br /> BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARA&Ccedil;LARI<br /> B&ouml;l&uuml;m 11: Kamu G&ouml;revlileri<br /> B&ouml;l&uuml;m 12: Kamu Malları<br /> ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU<br /> B&ouml;l&uuml;m 13: İdarenin Sorumluluğu<br /> YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ<br /> B&ouml;l&uuml;m 14: İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi<br /> B&ouml;l&uuml;m 15: İdarenin Yargısal Denetimi: İdar&icirc; Yargı<br /> <br /> <br /> <br /> ARKA KAPAK TANITIM YAZISI<br /> &ldquo;İdare Hukuku Dersleri&rdquo; başlıklı bu kitap, lisans &ouml;ğrencilerine y&ouml;nelik olarak hazırlanmış bir &ldquo;ders kitabı&rdquo;dır.<br /> Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan &ouml;ğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.<br /> Bu kitapta konular &uuml;niversite &ouml;ğrencilerinin anlayabileceği bir a&ccedil;ıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.<br /> Bu kitapta bazı yeni y&ouml;ntemler kullanılmıştır. Her b&ouml;l&uuml;mde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin i&ccedil;inde verilmek yerine, metinden ayrı &ldquo;KUTU&rdquo;lar i&ccedil;inde verilmiştir. Keza metin i&ccedil;inde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca &ldquo;TABLO&rdquo;lar h&acirc;linde &ouml;zetlenmiştir. Aynı şekilde, metin i&ccedil;inde yapılan bazı sınıflandırmalar, &ldquo;ŞEMA&rdquo; olarak da g&ouml;sterilmiştir.<br /> 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde b&uuml;t&uuml;n h&uuml;k&uuml;mleriyle birlikte y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmiştir. S&ouml;z konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idar&icirc; teşkilatımızda ve idarenin d&uuml;zenleyici işlemlerinde &ccedil;ok &ouml;nemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kte olan pek &ccedil;ok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018&rsquo;den sonra &ccedil;ıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse &ccedil;eşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve g&ouml;rev ve yetkilerinde &ccedil;ok &ouml;nemli değişiklikler ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Kitabımızın baskıları b&uuml;t&uuml;n bu değişliklere g&ouml;re g&uuml;ncellenmiştir. &Ouml;zellikle kitabımızın &ldquo;idar&icirc; teşkilat&rdquo; ve &ldquo;idarenin d&uuml;zenleyici işlemleri&rdquo; b&ouml;l&uuml;mleri baştan sona tekrar yazılmıştır.<br /> 22&rsquo;inci baskı, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla g&uuml;ncellenmiş ve d&uuml;zeltilmiştir.
KİTABIN BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU
Bölüm 1: İdare Kavramı
Bölüm 2. İdare Hukuku
İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT
Bölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler
Bölüm 4: İdarî Teşkilât
ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER
Bölüm 5: İdarî İşlem Kavramı
Bölüm 6: Bireysel İşlemler
Bölüm 7: Düzenleyici İşlemler
Bölüm 8: İdarî Sözleşmeler
DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ
Bölüm 9: Kamu Hizmeti
Bölüm 10: Kolluk
BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
Bölüm 11: Kamu Görevlileri
Bölüm 12: Kamu Malları
ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU
Bölüm 13: İdarenin Sorumluluğu
YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ
Bölüm 14: İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi
Bölüm 15: İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî YargıARKA KAPAK TANITIM YAZISI
“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.
Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.
Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler.
Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.
21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kitabımızın baskıları bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.
22’inci baskı, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiş ve düzeltilmiştir.

Ürün Hakkında Soru Sor