Ürün Bulunamadı.
Hukukun Temel Kavramları Kemal Gözler

Hukukun Temel Kavramları Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
22,00
(KDV DAHİL) 20,90TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Ağustos 2018
Sayfa: 352
Boyut: 13.5x19.5
Kodu : 9786053277019
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 19,80
50+ %13 19,14
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
15.Baskı Ağustos 2017 18,00 35% 11,75 Sepete Ekle
Bölüm 1<br/>HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI<br/>I. Mevzuat <br/>II. Yargı Kararları <br/>III. Bilimsel Eserler <br/>A. Hukuk Dergileri<br/>B. Başlıca Genel Eserler <br/>Kaynak Arama <br/>Bölüm 2<br/>TOPLUMSAL DÜZEN KURAL LARI<br/>I. Hukuk Kuralları<br/>II. Din Kuralları <br/>III. Ahlâk Kuralları <br/>IV. Örf ve Âdet Kuralları <br/>Bölüm 3<br/>HUKUKUN KAYNAKLARI<br/>I. Hukukun Asıl Kaynakları <br/>A. Yazılı Kaynaklar <br/>Kanunuyla Kaldırılan Hukukun Kaynakları <br/>B. Yazısız Kaynak: Örf ve âdet Hukuku <br/>II. Yardımcı Kaynaklar <br/>A. Doktrin (Bilimsel Görüşler) <br/>B. İçtihatlar (Yargı Kararları, Judicial Decisions) <br/>Bölüm 4<br/>HUKUKUN DAL LARI<br/>(Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı)<br/>I. Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı <br/>II. Kamu Hukukunun Dalları <br/>A. Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku)<br/>B. Anayasa Hukuku <br/>C. İdare Hukuku <br/>D. Vergi Hukuku<br/>E. Ceza Hukuku<br/>F. Ceza Usûl Hukuku <br/>III. Özel Hukukun Dalları <br/>A. Medenî Hukuk<br/>B. Borçlar Hukuku <br/>C. Ticaret Hukuku<br/>D. Devletler Özel Hukuku <br/>E. İş Hukuku<br/>F. Medenî Usûl Hukuku<br/>G. İcra ve İflas Hukuku<br/>Bö lüm 5<br/>YARGI ÖRGÜTÜ<br/>I. Anayasa Yargısı<br/>A. Kuruluşu<br/>B. Görev ve Yetkileri <br/>C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Şekilleri (Denetim Yolları)<br/>D. İç Yapısı ve Çalışma Düzeni<br/>II. Adlî Yargı<br/>A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri<br/>B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri <br/>C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Yargıtay<br/>III. İdarî Yargı<br/>A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri<br/>B. Ara Derece (İstinaf) mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri <br/>C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Danıştay<br/>IV. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi<br/>V. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler<br/>A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi <br/>B. Hakimlerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı <br/>VI. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi <br/>Bö lüm 6<br/>DAVA TÜRLERİ<br/>Dava Kavramı<br/>Dava Türleri <br/>I. Hukuk Davaları <br/>A. Eda Davaları<br/>B. Tespit Davaları <br/>C. İnşaî Davalar (Yenilik Doğuran Davalar)<br/>II. Ceza Davaları<br/>III. İdarî Davalar <br/>A. İptal Davası <br/>B. Tam Yargı Davaları <br/>Bölüm 7<br/>HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI<br/>I. Kanunda Kural Bulunmayan Hâllerde Örf ve Âdet Hukukunun<br/>A. Özel Hukuk Alanında Örf ve Âdetin Uygulanması veya Hakimin Hukuk Yaratması<br/>B. Kamu Hukuku Alanında Hâkim Örf ve Âdete Göre Karar Veremez ve Keza Hukuk Yaratamaz<br/>II. Kanunlardaki Boşlukların Hakimin Takdir Yetkisiyle Doldurulması Sorunu<br/>III. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Yorum Sorunu<br/>IV. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Çatışma Sorunu<br/>V. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması Sorunu<br/>A. Mülkîlik İlkesi <br/>B. Şahsîlik İlkesi <br/>VI. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu<br/>A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi <br/>B. Kanunların Yürürlükten Kalkması <br/>VII. Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu<br/>A. Kural: Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi <br/>B. Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesinin İstisnaları <br/>Bölüm 8<br/>HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER<br/>I. Hukukî Olaylar <br/>II. Hukukî Fiiller<br/>A. Hukuka Aykırı Fiiller<br/>B. Hukuka Uygun Fiiller <br/>III. Özel Hukukta Hukukî İşlemler <br/>A. Hukukî İşlemin Unsurları<br/>B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri <br/>IV. Kamu Hukuku İşlemleri <br/>A. Yasama İşlemleri <br/>B. Yargı İşlemi<br/>C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler<br/>Bölüm 9<br/>HAK KAVRAMI<br/>I. Genel Olarak <br/>II. Hakların Çeşitleri <br/>A. Kamu Hakları <br/>B. Özel Haklar <br/>III. Hakların Korunması <br/>A. Talep Yolu<br/>B. Dava Yolu <br/>C. Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu<br/>Bö lüm 10<br/>MÜEYYİDE KAVRAMI<br/>I. Genel Olarak <br/>II. Müeyyide Çeşitleri <br/>A. Özel Hukuk Müeyyideleri <br/>B. Kamu Hukuku Müeyyideleri <br/>Bö lüm 11<br/>KİŞİL İK KAVRAMI<br/>I. Gerçek Kişiler <br/>A. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi<br/>B. Kişinin Ehliyetleri<br/>II. Tüzel Kişiler <br/>A. Özel Hukuk Tüzel Kişileri <br/>B. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri<br/>Bö lüm 12<br/>SORUMLULUK KAVRAMI<br/>I. Siyasî Sorumluluk<br/>A. Kolektif Siyasî Sorumluluk <br/>B. Bireysel Siyasî Sorumluluk <br/>II. Cezaî Sorumluluk<br/>A. Suçun Maddî Unsuru <br/>B. Suçun Manevî Unsuru<br/>Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Hâller<br/>III. Malî Sorumluluk <br/>A. Medenî Sorumluluk <br/>B. İdarî Sorumluluk<br/>Bö lüm 1 3<br/>BORÇ K AVRAMI<br/>I. Borç ve Borç İlişkisi Kavramı <br/>A. Borç Kavramı <br/>B. Borç İlişkisi Kavramı <br/>II. Borcun Kaynakları <br/>A. Hukukî İşlemlerden (Sözleşmelerden) Doğan Borçlar <br/>B. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar <br/>C. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar <br/>III. Borçların Hüküm ve Sonuçları<br/>A. Borcun İfası<br/>B. Borcun İfa Edilmemesi<br/>C. Borçlunun Temerrüdü <br/>IV. Borçların Sona Ermesi <br/>A. İfa <br/>B. İbra<br/>C. Yenileme (Tecdit) <br/>D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi<br/>E. Kusursuz İmkânsızlık <br/>F. Takas <br/>G. Zamanaşımı <br/>Bö lüm 1 4<br/>MÜLK İYE T K AVRAMI<br/>I. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Komşu Kavramlar<br/>II. Mülkiyetle İlgili Görüşler <br/>A. Klasik (Liberal-Bireyci) Görüş<br/>B. Marksist (Kolektivist) Görüş <br/>C. Modern (Karma) Görüş <br/>D. Türk Hukukundaki Mülkiyet Anlayışı <br/>III. Mülkiyet Hakkının Konusu: “Eşya”dır<br/>A. Eşya Kavramı <br/>B. Eşya Türleri <br/>IV. Mülkiyet Hakkın��n Kapsamı<br/>A. Asıl Eşya <br/>B. Bütünleyici Parça<br/>C. Eklenti<br/>V. Mülkiyet Hakkının İçeriği: Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevler<br/>A. Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler <br/>B. Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Mülkiyet Hakkından Doğan Ödevler<br/>VI. Mülkiyet Hakkının Türleri<br/>A. Tek Mülkiyet <br/>B. Birlikte Mülkiyet <br/>VII. Mülkiyet Hakkının Kazanılması <br/>A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması<br/>B. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması<br/>Bö lüm 15<br/>MİRAS KAVRAMI<br/>I. Mirasçılar <br/>A. Yasal Mirasçılar <br/>B. Atanmış Mirasçılar<br/>II. Ölüme Bağlı Tasarruflar <br/>A. Ölüme Bağlı Tasarruf Şekilleri<br/>B. Miras Bırakanın Tasarruf Özgürlüğü ve Yasal Mirasçıların Saklı Payları <br/>III. Mirasın Geçişi<br/>A. Mirasın Açılması (m.575-576) <br/>B. Mirasa Ehliyet (m.577-583)<br/>IV. Mirasçılıktan Çıkarma<br/>V. Mirasın Kazanılması<br/>VI. Mirasçılık Sıfatının İspatı<br/>VII. Mirasın Paylaştırılması <br/>
Bölüm 1
HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Mevzuat
II. Yargı Kararları
III. Bilimsel Eserler
A. Hukuk Dergileri
B. Başlıca Genel Eserler
Kaynak Arama
Bölüm 2
TOPLUMSAL DÜZEN KURAL LARI
I. Hukuk Kuralları
II. Din Kuralları
III. Ahlâk Kuralları
IV. Örf ve Âdet Kuralları
Bölüm 3
HUKUKUN KAYNAKLARI
I. Hukukun Asıl Kaynakları
A. Yazılı Kaynaklar
Kanunuyla Kaldırılan Hukukun Kaynakları
B. Yazısız Kaynak: Örf ve âdet Hukuku
II. Yardımcı Kaynaklar
A. Doktrin (Bilimsel Görüşler)
B. İçtihatlar (Yargı Kararları, Judicial Decisions)
Bölüm 4
HUKUKUN DAL LARI
(Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı)
I. Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı
II. Kamu Hukukunun Dalları
A. Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku)
B. Anayasa Hukuku
C. İdare Hukuku
D. Vergi Hukuku
E. Ceza Hukuku
F. Ceza Usûl Hukuku
III. Özel Hukukun Dalları
A. Medenî Hukuk
B. Borçlar Hukuku
C. Ticaret Hukuku
D. Devletler Özel Hukuku
E. İş Hukuku
F. Medenî Usûl Hukuku
G. İcra ve İflas Hukuku
Bö lüm 5
YARGI ÖRGÜTÜ
I. Anayasa Yargısı
A. Kuruluşu
B. Görev ve Yetkileri
C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Şekilleri (Denetim Yolları)
D. İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
II. Adlî Yargı
A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Yargıtay
III. İdarî Yargı
A. İlk Derece (Bidayet) Mahkemeleri
B. Ara Derece (İstinaf) mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi: Danıştay
IV. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
V. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi
B. Hakimlerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı
VI. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bö lüm 6
DAVA TÜRLERİ
Dava Kavramı
Dava Türleri
I. Hukuk Davaları
A. Eda Davaları
B. Tespit Davaları
C. İnşaî Davalar (Yenilik Doğuran Davalar)
II. Ceza Davaları
III. İdarî Davalar
A. İptal Davası
B. Tam Yargı Davaları
Bölüm 7
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
I. Kanunda Kural Bulunmayan Hâllerde Örf ve Âdet Hukukunun
A. Özel Hukuk Alanında Örf ve Âdetin Uygulanması veya Hakimin Hukuk Yaratması
B. Kamu Hukuku Alanında Hâkim Örf ve Âdete Göre Karar Veremez ve Keza Hukuk Yaratamaz
II. Kanunlardaki Boşlukların Hakimin Takdir Yetkisiyle Doldurulması Sorunu
III. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Yorum Sorunu
IV. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Çatışma Sorunu
V. Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması Sorunu
A. Mülkîlik İlkesi
B. Şahsîlik İlkesi
VI. Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması
VII. Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu
A. Kural: Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi
B. Kanunların Geçmişe Uygulanmaması İlkesinin İstisnaları
Bölüm 8
HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER
I. Hukukî Olaylar
II. Hukukî Fiiller
A. Hukuka Aykırı Fiiller
B. Hukuka Uygun Fiiller
III. Özel Hukukta Hukukî İşlemler
A. Hukukî İşlemin Unsurları
B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri
IV. Kamu Hukuku İşlemleri
A. Yasama İşlemleri
B. Yargı İşlemi
C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler
Bölüm 9
HAK KAVRAMI
I. Genel Olarak
II. Hakların Çeşitleri
A. Kamu Hakları
B. Özel Haklar
III. Hakların Korunması
A. Talep Yolu
B. Dava Yolu
C. Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu
Bö lüm 10
MÜEYYİDE KAVRAMI
I. Genel Olarak
II. Müeyyide Çeşitleri
A. Özel Hukuk Müeyyideleri
B. Kamu Hukuku Müeyyideleri
Bö lüm 11
KİŞİL İK KAVRAMI
I. Gerçek Kişiler
A. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
B. Kişinin Ehliyetleri
II. Tüzel Kişiler
A. Özel Hukuk Tüzel Kişileri
B. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri
Bö lüm 12
SORUMLULUK KAVRAMI
I. Siyasî Sorumluluk
A. Kolektif Siyasî Sorumluluk
B. Bireysel Siyasî Sorumluluk
II. Cezaî Sorumluluk
A. Suçun Maddî Unsuru
B. Suçun Manevî Unsuru
Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Hâller
III. Malî Sorumluluk
A. Medenî Sorumluluk
B. İdarî Sorumluluk
Bö lüm 1 3
BORÇ K AVRAMI
I. Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
A. Borç Kavramı
B. Borç İlişkisi Kavramı
II. Borcun Kaynakları
A. Hukukî İşlemlerden (Sözleşmelerden) Doğan Borçlar
B. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
C. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
III. Borçların Hüküm ve Sonuçları
A. Borcun İfası
B. Borcun İfa Edilmemesi
C. Borçlunun Temerrüdü
IV. Borçların Sona Ermesi
A. İfa
B. İbra
C. Yenileme (Tecdit)
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi
E. Kusursuz İmkânsızlık
F. Takas
G. Zamanaşımı
Bö lüm 1 4
MÜLK İYE T K AVRAMI
I. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Komşu Kavramlar
II. Mülkiyetle İlgili Görüşler
A. Klasik (Liberal-Bireyci) Görüş
B. Marksist (Kolektivist) Görüş
C. Modern (Karma) Görüş
D. Türk Hukukundaki Mülkiyet Anlayışı
III. Mülkiyet Hakkının Konusu: “Eşya”dır
A. Eşya Kavramı
B. Eşya Türleri
IV. Mülkiyet Hakkının Kapsamı
A. Asıl Eşya
B. Bütünleyici Parça
C. Eklenti
V. Mülkiyet Hakkının İçeriği: Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevler
A. Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler
B. Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Mülkiyet Hakkından Doğan Ödevler
VI. Mülkiyet Hakkının Türleri
A. Tek Mülkiyet
B. Birlikte Mülkiyet
VII. Mülkiyet Hakkının Kazanılması
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
B. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
Bö lüm 15
MİRAS KAVRAMI
I. Mirasçılar
A. Yasal Mirasçılar
B. Atanmış Mirasçılar
II. Ölüme Bağlı Tasarruflar
A. Ölüme Bağlı Tasarruf Şekilleri
B. Miras Bırakanın Tasarruf Özgürlüğü ve Yasal Mirasçıların Saklı Payları
III. Mirasın Geçişi
A. Mirasın Açılması (m.575-576)
B. Mirasa Ehliyet (m.577-583)
IV. Mirasçılıktan Çıkarma
V. Mirasın Kazanılması
VI. Mirasçılık Sıfatının İspatı
VII. Mirasın Paylaştırılması

Ürün Hakk��nda Soru Sor