Ürün Bulunamadı.
Genel Hukuk Bilgisi Kemal Gözler

Genel Hukuk Bilgisi Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
20,00
(KDV DAHİL) 19,00TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı 18
Sayfa: 256
Boyut: 13.5x19.5
Kodu : 9786053276999
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 18,00
50+ %13 17,40
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
Ağustos 2017 14,00 34% 9,25 Sepete Ekle
Ağustos 2016 12,50 34% 8,25 Sepete Ekle
Ünite 1<br/>HUKUK, HUKUK SİSTEMLERİ, TÜRK HUKUK<br/>SİSTEMİ, HUKUKUN DALLARI VE KAYNAKLARI<br/>I. Hukuk Kavramı<br/>II. Hukuk Sistemleri <br/>A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi <br/>B. Anglo-Sakson sistemi (Common Law sistemi).<br/>C. Türk Hukuk Sistemi <br/>III. Hukukun Dalları <br/>A. Kamu Hukukunun Dalları <br/>B. Özel Hukukun Dalları<br/>IV. Hukukun KAYNAKLARI <br/>A. Hukukun Esas Kaynakları <br/>B. Yardımcı Kaynaklar <br/><br/>Ünite 2<br/>TÜRK YARGI SİSTEMİ, YARGI KURULUŞLARI<br/>VE DAVA TÜRLERİ<br/>I. Yargı Sistemi <br/>II. Türkiye’de Yargı Kolları (Kuruluşları) <br/>A. Anayasa Yargısı<br/>B. Adlî Yargı <br/>C. İdarî Yargı <br/>D. Askerî Ceza Yargısı <br/>E. Askerî İdarî Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi <br/>F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi<br/>G. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler<br/>H. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi<br/>III. Dava Türleri<br/>A. Hukuk Davaları <br/>B. Ceza Davası (Kamu Davası<br/>C. İdarî Davalar<br/><br/>Ünite 3<br/>HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER, İŞLEMLER,<br/>İLİŞKİLER VE HAKLAR<br/>I. Hukukî Olaylar <br/>II. Hukukî Fiiller<br/>A. Hukuka Aykırı Fiiller<br/>B. Hukuka Uygun Fiiller<br/>III. Özel Hukukta Hukukî İşlemler<br/>A. Hukukî İşlemin Unsurları <br/>B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri <br/>C. Hukukî İşlemlerde Sakatlıklar ve Bunların Müeyyideleri<br/>IV. Kamu Hukuku İşlemleri<br/>A. Yasama İşlemleri <br/>B. Yargı İşlemi <br/>C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler <br/>V. Hukukî İlişki Kavramı<br/>VI. Hak Kavramı <br/>A. Kamu Hakları<br/>B. Özel Haklar <br/><br/>Ünite 4<br/>KİŞİLİK KAVRAMI, KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI<br/>VE EHLİYETLERİ<br/>I. Gerçek Kişiler <br/>A. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi<br/>B. Kişinin Ehliyetleri <br/>II. Tüzel Kişiler <br/>A. Özel Hukuk Tüzel Kişileri<br/>B. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri<br/><br/><br/><br/>Ünite 5<br/>MİRAS KAVRAMI VE KANUNÎ MİRASÇILAR<br/>I. Mirasçılar <br/>A. Yasal Mirasçılar<br/>B. Atanmış Mirasçılar<br/>II. Ölüme Bağlı Tasarruflar<br/>A. Ölüme Bağlı Tasarruf Şekilleri<br/>B. Miras Bırakanın Tasarruf Özgürlüğü ve Yasal Mirasçıların<br/>Saklı Payları<br/>III. Mirasın Geçişi<br/>A. Mirasın Açılması (m.575-576) <br/>B. Mirasa Ehliyet (m.577-583<br/>IV. Mirasçılıktan Çıkarma <br/>V. Mirasın Kazanılması <br/>VI. Mirasçılık Sıfatının İspatı <br/>VII. Mirasın Paylaştırılması <br/><br/>Ünite 6<br/>MÜLKİYET HAKKI, KONUSU, KAPSAMI VE TÜRLERİ<br/>I. Mülkiyet Kavramı <br/>A. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Komşu Kavramlar <br/>B. Mülkiyetle İlgili Görüşler <br/>II. Mülkiyet Hakkının Konusu: “Eşya”dır <br/>A. Eşya Kavramı<br/>B. Eşya Türleri<br/>III. Mülkiyet Hakkının Kapsamı <br/>A. Asıl Eşya<br/>B. Bütünleyici Parça <br/>C. Eklenti<br/>IV. Mülkiyet Hakkının İçeriği: Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevler <br/>A. Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler<br/>B. Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Mülkiyet Hakkından Doğan Ödevler <br/>V. Mülkiyet Hakkının Türleri <br/>A. Tek Mülkiyet <br/>B. Birlikte Mülkiyet<br/>VI. Mülkiyet Hakkının Kazanılması<br/>A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması <br/>B. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması<br/><br/>Ünite 7<br/>BORÇ KAVRAMI VE SÖZLEŞME TÜRLERİ<br/>I. Borç ve Borç İlişkisi Kavramı<br/>A. Borç Kavramı<br/>B. Borç İlişkisi Kavramı <br/>II. Borcun Kaynakları <br/>A. Hukukî İşlemlerden (Sözleşmelerden) Doğan Borçlar <br/>B. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar <br/>C. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar <br/>III. Borçların Hüküm ve Sonuçları <br/>A. Borcun İfası <br/>B. Borcun İfa Edilmemesi<br/>C. Borçlunun Temerrüdü <br/>IV. Borçların Sona Ermesi <br/>A. İfa <br/>B. İbra <br/>C. Yenileme (Tecdit) <br/>D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi<br/>E. Kusursuz İmkânsızlık <br/>F. Takas <br/>G. Zamanaşımı <br/>V. Sözleşme Türleri <br/>A. Mülkiyetin Devri Amacı Güden Sözleşmeler<br/>B. Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler <br/>C. İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler <br/>D. Muhafaza (Saklama) Amacı Güden Sözleşmeler <br/>Saklama Sözleşmesi<br/>E. Teminat Amacı Güden Sözleşmeler <br/>Kefalet Sözleşmesi<br/>F. Talih ve Tesadüf Sözleşmeleri <br/>G. Ortaklık (Şirket) Sözleşmeleri: Adî Şirket <br/><br/>Ünite 8<br/>SERBEST MUHASEBECİLİK VE<br/>MALÎ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI<br/>I. Mesleği Düzenleyen Mevzuat <br/>A. Kanun: 3568 sayılı Kanun <br/>B. Yönetmelikler <br/>II. “Meslek Mensubu” Kavramı <br/>III. Meslek Mensubu Olabilmenin Şartları <br/>A. Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları <br/>B. Özel Şartlar <br/>IV. Staj <br/>A. Stajın İlkeleri <br/>B. Stajın Hedefleri <br/>C. Staja Başlama Şartları (Aday Meslek Mensubu Olma Şartları) <br/>D. Staj Süresi<br/>E. Stajın Yapılması <br/>V. Sınavlar<br/>A. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Sınavı<br/>B. Yeminli Malî Müşavirlik Sınavı <br/>VI. Mesleğe Başvurma (İşe Başlama) Usûl ve Esasları <br/>VII. Çalışma Konuları<br/>VIII. Mesleğin Örgütlenmesi <br/>A. Odalar <br/>B. Birlik (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) <br/>IX. Meslek Mensuplarının Tâbi Oldukları Yasaklar <br/>X. Genel Mesleki Standartlar <br/>XI. Disiplin Rejimi <br/>A. Disiplin Cezaları ve Suçları<br/>B. Disiplin Kovuşturması<br/>XII. Meslek Mensuplarının Cezaî Sorumlulukları <br/><br/><br/><br/><br/>Etiket;<br/>Genel Hukuk Bilgisi Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053276999<br/>Kemal Gözler Genel Hukuk Bilgisi Ekin Yayınevi 9786053276999<br/>Kemal Gözler<br/>Kemal Gözler kitapları<br/>Genel Hukuk Bilgisi<br/>Ekin Yayınevi <br/>9786053276999<br/>Hukuk Başlangıçı<br/>Hukukun Temel Kavramları<br/>Hukuk<br/>Kitap<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Ünite 1
HUKUK, HUKUK SİSTEMLERİ, TÜRK HUKUK
SİSTEMİ, HUKUKUN DALLARI VE KAYNAKLARI
I. Hukuk Kavramı
II. Hukuk Sistemleri
A. Kara Avrupası Hukuk Sistemi
B. Anglo-Sakson sistemi (Common Law sistemi).
C. Türk Hukuk Sistemi
III. Hukukun Dalları
A. Kamu Hukukunun Dalları
B. Özel Hukukun Dalları
IV. Hukukun KAYNAKLARI
A. Hukukun Esas Kaynakları
B. Yardımcı Kaynaklar

Ünite 2
TÜRK YARGI SİSTEMİ, YARGI KURULUŞLARI
VE DAVA TÜRLERİ
I. Yargı Sistemi
II. Türkiye’de Yargı Kolları (Kuruluşları)
A. Anayasa Yargısı
B. Adlî Yargı
C. İdarî Yargı
D. Askerî Ceza Yargısı
E. Askerî İdarî Yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi
G. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
H. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
III. Dava Türleri
A. Hukuk Davaları
B. Ceza Davası (Kamu Davası
C. İdarî Davalar

Ünite 3
HUKUKÎ OLAYLAR, FİİLLER, İŞLEMLER,
İLİŞKİLER VE HAKLAR
I. Hukukî Olaylar
II. Hukukî Fiiller
A. Hukuka Aykırı Fiiller
B. Hukuka Uygun Fiiller
III. Özel Hukukta Hukukî İşlemler
A. Hukukî İşlemin Unsurları
B. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri
C. Hukukî İşlemlerde Sakatlıklar ve Bunların Müeyyideleri
IV. Kamu Hukuku İşlemleri
A. Yasama İşlemleri
B. Yargı İşlemi
C. Yürütme İşlemleri veya İdarî işlemler
V. Hukukî İlişki Kavramı
VI. Hak Kavramı
A. Kamu Hakları
B. Özel Haklar

Ünite 4
KİŞİLİK KAVRAMI, KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI
VE EHLİYETLERİ
I. Gerçek Kişiler
A. Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
B. Kişinin Ehliyetleri
II. Tüzel Kişiler
A. Özel Hukuk Tüzel Kişileri
B. Kamu Hukuku Tüzel KişileriÜnite 5
MİRAS KAVRAMI VE KANUNÎ MİRASÇILAR
I. Mirasçılar
A. Yasal Mirasçılar
B. Atanmış Mirasçılar
II. Ölüme Bağlı Tasarruflar
A. Ölüme Bağlı Tasarruf Şekilleri
B. Miras Bırakanın Tasarruf Özgürlüğü ve Yasal Mirasçıların
Saklı Payları
III. Mirasın Geçişi
A. Mirasın Açılması (m.575-576)
B. Mirasa Ehliyet (m.577-583
IV. Mirasçılıktan Çıkarma
V. Mirasın Kazanılması
VI. Mirasçılık Sıfatının İspatı
VII. Mirasın Paylaştırılması

Ünite 6
MÜLKİYET HAKKI, KONUSU, KAPSAMI VE TÜRLERİ
I. Mülkiyet Kavramı
A. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Komşu Kavramlar
B. Mülkiyetle İlgili Görüşler
II. Mülkiyet Hakkının Konusu: “Eşya”dır
A. Eşya Kavramı
B. Eşya Türleri
III. Mülkiyet Hakkının Kapsamı
A. Asıl Eşya
B. Bütünleyici Parça
C. Eklenti
IV. Mülkiyet Hakkının İçeriği: Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevler
A. Mülkiyet Hakkından Doğan Yetkiler
B. Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Mülkiyet Hakkından Doğan Ödevler
V. Mülkiyet Hakkının Türleri
A. Tek Mülkiyet
B. Birlikte Mülkiyet
VI. Mülkiyet Hakkının Kazanılması
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
B. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması

Ünite 7
BORÇ KAVRAMI VE SÖZLEŞME TÜRLERİ
I. Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
A. Borç Kavramı
B. Borç İlişkisi Kavramı
II. Borcun Kaynakları
A. Hukukî İşlemlerden (Sözleşmelerden) Doğan Borçlar
B. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
C. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
III. Borçların Hüküm ve Sonuçları
A. Borcun İfası
B. Borcun İfa Edilmemesi
C. Borçlunun Temerrüdü
IV. Borçların Sona Ermesi
A. İfa
B. İbra
C. Yenileme (Tecdit)
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi
E. Kusursuz İmkânsızlık
F. Takas
G. Zamanaşımı
V. Sözleşme Türleri
A. Mülkiyetin Devri Amacı Güden Sözleşmeler
B. Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
C. İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler
D. Muhafaza (Saklama) Amacı Güden Sözleşmeler
Saklama Sözleşmesi
E. Teminat Amacı Güden Sözleşmeler
Kefalet Sözleşmesi
F. Talih ve Tesadüf Sözleşmeleri
G. Ortaklık (Şirket) Sözleşmeleri: Adî Şirket

Ünite 8
SERBEST MUHASEBECİLİK VE
MALÎ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
I. Mesleği Düzenleyen Mevzuat
A. Kanun: 3568 sayılı Kanun
B. Yönetmelikler
II. “Meslek Mensubu” Kavramı
III. Meslek Mensubu Olabilmenin Şartları
A. Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları
B. Özel Şartlar
IV. Staj
A. Stajın İlkeleri
B. Stajın Hedefleri
C. Staja Başlama Şartları (Aday Meslek Mensubu Olma Şartları)
D. Staj Süresi
E. Stajın Yapılması
V. Sınavlar
A. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Sınavı
B. Yeminli Malî Müşavirlik Sınavı
VI. Mesleğe Başvurma (İşe Başlama) Usûl ve Esasları
VII. Çalışma Konuları
VIII. Mesleğin Örgütlenmesi
A. Odalar
B. Birlik (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)
IX. Meslek Mensuplarının Tâbi Oldukları Yasaklar
X. Genel Mesleki Standartlar
XI. Disiplin Rejimi
A. Disiplin Cezaları ve Suçları
B. Disiplin Kovuşturması
XII. Meslek Mensuplarının Cezaî Sorumlulukları
Etiket;
Genel Hukuk Bilgisi Kemal Gözler Ekin Yayınevi 9786053276999
Kemal Gözler Genel Hukuk Bilgisi Ekin Yayınevi 9786053276999
Kemal Gözler
Kemal Gözler kitapları
Genel Hukuk Bilgisi
Ekin Yayınevi
9786053276999
Hukuk Başlangıçı
Hukukun Temel Kavramları
Hukuk
Kitap
Ürün Hakkında Soru Sor