Ürün Bulunamadı.
Yeni Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku

Yeni Türk Ticaret Kanununda Sigorta Hukuku

Yazar(lar): Zehra Şeker Öğüz,Aslıhan Sevinç Kuyucu
Yayınevi: Filiz Kitabevi
Ciltsiz
(KDV DAHİL) 20,00TRL

Y. Tarihi: Yok 2011
Sayfa: 144
Boyut: 13.0x197.0
Kodu 9789753683364
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: 3 günde temin.

İÇİNDEKİLER<br/>GİRİŞ<br/>§ 1. Borçlar Hukukunun Konusu ............................................................................ 1<br/>I. Borçlar Hukuku ve Medenî Hukuk ...................................................... 1<br/>II. Borç İlişiği ............................................................................................ 3<br/>III. Borçlar İlişikisi Örnekleri ..................................................................... 4<br/>IV. Borçlar Hukukunun Önemi ................................................................. 5<br/>V. Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku ..................................................... 5<br/>§ 2. Alacak, Borç Kavramları ve Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği ............................ 6<br/>I. Genel Bakış .......................................................................................... 6<br/>II. Alacak ve İstem .................................................................................... 7<br/>III. Borç ve Sorumluluk ............................................................................. 8<br/>IV. Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği ............................................................ 10<br/>§ 3. Borç İlişkilerinin Borçlar Kanunundaki Düzenleme Biçimi ........................ 12<br/>Birinci Bölüm<br/>BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI<br/>Birinci Ayırım<br/>SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR<br/>§ 4. Hukuksal İşlem ve Sözleşme ........................................................................... 15<br/>I. Hukuksal işlem .................................................................................. 15<br/>II. Sözleşme ve Sözleşme Türleri ............................................................ 22<br/>III. Sözleşmenin Unsurları ....................................................................... 24<br/>§ 5. Sözleşmenin Kurulması ................................................................................... 25<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 25<br/>II. İrade Açıklaması ................................................................................ 25<br/>III. Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Açıklaması ................................. 26<br/>IV. Öneri ................................................................................................. 26<br/>V. Kabul ................................................................................................. 30<br/>VI. Sözleşmenin Kurulma Ânı ................................................................. 32<br/>§ 6. Sözleşmenin Şekli ............................................................................................. 32<br/>I. Şekil Sorunu ...................................................................................... 32<br/>II. Şeklin Çeşitleri ................................................................................... 33<br/>§ 7. Sözleşmenin Konusu (İçeriği) ......................................................................... 37<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 37<br/>II. Sözleşme Serbestliği İlkesi ................................................................. 37<br/>III. Sözleşme Serbestliğinin Sınırlandırılması .......................................... 38<br/>IV. Sözleşme Yapma Mecburiyeti ve Sözleşme Yapma Vaadi ................ 41<br/>V. Aşırı Yararlanma (Gabin) .................................................................. 43<br/>VI. Genel İşlem Koşulları ........................................................................ 44<br/>§ 8. Sözleşmenin Yorumlanması ve Muvazaa ...................................................... 46<br/>I. Yorum ................................................................................................ 46<br/>II. Muvazaa ............................................................................................. 49<br/>III. İnançlı İşlem ...................................................................................... 55<br/>§ 9. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü ........................................................................... 56<br/>I. Genel Olarak Hukuksal İşlemlerde Hükümsüzlük ............................. 56<br/>II. Sözleşmeyi Kesin Hükümsüz Kılan Genel Sebepler .......................... 58<br/>III. Kesin Hükümsüzlüğün Sonuçları ...................................................... 60<br/>IV. Sözleşmelerde Nisbî Hükümsüzlük Meydana Getiren Genel<br/>Sebepler............................................................................................. 62<br/>V. İrade Bozukluğu ................................................................................ 63<br/>VI. Yanılma (Hata) .................................................................................. 65<br/>VII. Aldatma (Hile) ................................................................................... 68<br/>VIII. Korkutma (Tehdit) ............................................................................. 69<br/>IX. Aşırı Yararlanma (Gabin) .................................................................. 70<br/>X. Ehliyet Noksanı ................................................................................. 71<br/>§ 10. Sözleşmelerde Temsil ..................................................................................... 71<br/>I. Temsil Kavramı .................................................................................. 71<br/>II. Temsilin Çeşitleri ............................................................................... 73<br/>III. Dolaylı (Vasıtalı) Temsil .................................................................... 73<br/>IV. Doğrudan Doğruya (Vasıtasız) Temsil .............................................. 74<br/>V. Yetkisiz Temsil .................................................................................. 78<br/>İkinci Ayırım<br/>HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR<br/>§ 11. Genel Bakış ..................................................................................................... 80<br/>I. Haksız Fiil Kavramı ........................................................................... 80<br/>II. Haksız Fiil Sorumluluğunda Temel Ayırım ....................................... 82<br/>§ 12. Kusurlu Sorumluluk ..................................................................................... 83<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 83<br/>II. Hukuka Aykırılık ............................................................................... 83<br/>III. Kusur ................................................................................................. 86<br/>IV. Zarar .................................................................................................. 88<br/>V. İlliyet .................................................................................................. 89<br/>VI. Sorumluluk ........................................................................................ 91<br/>§ 13. Kusursuz Sorumluluk ................................................................................... 91<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 91<br/>II. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanların Sorumluluğu ...................... 92<br/>III. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu .................................................... 93<br/>IV. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu ............................................... 94<br/>V. Yapı Sahibinin Sorumluluğu ............................................................. 95<br/>§ 14. Haksız Fiilin Sonuçları ................................................................................... 96<br/>I. Genel Bakış ........................................................................................ 96<br/>II. Zararın Hesaplanması ........................................................................ 97<br/>III. Tazminatın Belirlenmesi ..................................................................... 97<br/>IV. Failin Birden Çok Olması .................................................................. 100<br/>V. Tazminat Dâvası ................................................................................ 101<br/>Üçüncü Ayırım<br/>SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR<br/>§ 15. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı ve Unsurları.............................................. 103<br/>I. Borç Kaynağı Olarak Sebepsiz Zenginleşme ...................................... 103<br/>II. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları ................................................... 103<br/>III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hükmü ...................................................... 105<br/>§ 16. Özel Sebepsiz Zenginleşme Halleri ve Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Haller 106<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 106<br/>II. Özel Haller ......................................................................................... 107<br/>III. Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Haller .......................................... 108<br/>§ 17. Geri Verme Borcu .......................................................................................... 109<br/>I. Kapsamı ............................................................................................. 109<br/>II. Zamanaşımı ........................................................................................ 110<br/>İkinci Bölüm<br/>BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ<br/>Birinci Ayırım<br/>BORCUN İFASI<br/>§ 18. Genel Olarak İfa ............................................................................................. 112<br/>I. Kavram ............................................................................................... 112<br/>II. İfanın Konusu .................................................................................. 112<br/>III. İfa Edecek Kişi ................................................................................... 117<br/>IV. İfa Edilecek Kişi ................................................................................ 119<br/>§ 19. Borcun İfa Yeri .............................................................................................. 119<br/>I. Kavram ............................................................................................... 119<br/>II. Kurallar .............................................................................................. 119<br/>III. Kanunla Belli Olan İfa Yeri ............................................................... 120<br/>§ 20. Borcun İfa Zamanı ........................................................................................ 121<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 121<br/>II. Muaccellik .......................................................................................... 121<br/>III. Vâdenin Hesaplanması ...................................................................... 122<br/>IV. Vâdeden Önce İfa .............................................................................. 122<br/>V. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfası ................................... 123<br/>§ 21. İfanın İspatı ve Mahsup ............................................................................... 125<br/>§ 22. Alacaklının Temerrüdü ................................................................................. 126<br/>I. Şartları ................................................................................................ 126<br/>II. Hükümleri .......................................................................................... 127<br/>III. Özel Haller ......................................................................................... 129<br/>İkinci Ayırım<br/>BORCUN İFA EDİLMEMESİ<br/>§ 23. Giriş ................................................................................................................. 130<br/>I. Kavram ve Temel Ayırımlar ............................................................... 130<br/>II. Plân .................................................................................................... 132<br/>§ 24. İfa Dâvası ........................................................................................................ 133<br/>I. Genel Esaslar ..................................................................................... 133<br/>II. Özel Haller ......................................................................................... 134<br/>III. Cebri İcra ........................................................................................... 134<br/>§ 25. Edimin Borçlunun Kusuru İle İmkânsızlaşması ........................................ 135<br/>I. Genel Bakış ........................................................................................ 135<br/>II. Sorumluluğun Şartları ........................................................................ 135<br/>III. Tazminat ............................................................................................ 140<br/>§ 26. Borçlunun Temerrüdü .................................................................................. 142<br/>I. Genel Bakış ........................................................................................ 142<br/>II. Temerrüdün Koşulları ........................................................................ 142<br/>III. Temerrüdün Borçlu Bakımından Ana Hükümleri .............................. 144<br/>IV. Borçlu Temerrüdü Sebebiyle Alacaklının Hakları ............................. 145<br/>Üçüncü Ayırım<br/>BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ<br/>§ 27. Borç İlişiği ve Üçüncü Kişiler ........................................................................ 149<br/>I. Genel Bakış ........................................................................................ 149<br/>II. Halefiyet ............................................................................................. 149<br/>III. Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme ........................................................... 150<br/>IV. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme ....................................................... 151<br/>Üçüncü Bölüm<br/>BORCUN SONA ERMESİ<br/>§ 28. Genel Esaslar .................................................................................................. 152<br/>I. Kavram ............................................................................................... 152<br/>II. Borcun Düşmesinin Ana Hükümleri .................................................. 154<br/>§ 29. Yenileme .......................................................................................................... 155<br/>I. Kavram ve Yenilemenin Şartları ......................................................... 155<br/>II. Yenilemenin Hükmü .......................................................................... 156<br/>§ 30. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi.................................................... 156<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 156<br/>II. Hükmü ............................................................................................... 157<br/>§ 31. Takas ............................................................................................................... 157<br/>I. Genel Olarak Takas ............................................................................ 157<br/>II. Takasın Koşulları ............................................................................... 157<br/>III. Takasın Yapılması ............................................................................. 159<br/>IV. Takasın Hükmü ................................................................................. 161<br/>§ 32. İmkânsızlık ..................................................................................................... 162<br/>§ 33. Zamanaşımı .................................................................................................... 162<br/>I. Kavram ............................................................................................... 162<br/>II. Koşulları ............................................................................................. 164<br/>III. Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması ............................................... 165<br/>IV. Zamanaşımının Hükmü ..................................................................... 167<br/>Dördüncü Bölüm<br/>BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR<br/>§ 34. Müteselsil Borçlar (Teselsül) ......................................................................... 170<br/>I. Kavram ............................................................................................... 170<br/>II. Teselsülün Hükümleri ........................................................................ 172<br/>§ 35. Şartlı Koşullar ................................................................................................ 174<br/>I. Kavram ............................................................................................... 174<br/>II. Borcun Koşula Bağlanması ................................................................ 176<br/>III. Koşulun Çeşitleri ............................................................................... 177<br/>IV. Koşulun Hükümleri ........................................................................... 178<br/>§ 36. Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu....................................... 179<br/>I. Bağlanma Parası ................................................................................. 179<br/>II. Cayma Parası ..................................................................................... 180<br/>§ 37. Ceza Koşulu..................................................................................................... 181<br/>I. Kavram ............................................................................................... 181<br/>II. Cezaî Koşulun Çeşitleri ve Hükümleri ............................................... 181<br/>III. Ceza Koşulu ile İlgili Diğer Hükümler ............................................... 182<br/>Beşinci Bölüm<br/>BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ<br/>§ 38. Alacağın Devri ................................................................................................ 184<br/>I. Kavram ............................................................................................... 184<br/>II. Devrin Konusu ................................................................................... 186<br/>III. Devrin Koşulları ................................................................................ 187<br/>IV. Devrin Hükümleri ............................................................................. 189<br/>§ 39. Borcun Üstlenilmesi ....................................................................................... 192<br/>I. Genel Olarak ...................................................................................... 192<br/>II. İç Üstlenme Sözleşmesi ..................................................................... 193<br/>III. Dış Üstlenme Sözleşmesi .................................................................. 193<br/>IV. Borcun Yüklenilmesinin Hükümleri .................................................. 193<br/>V. Borca Katılma .................................................................................... 194<br/>§ 40. Malvarlığının veya İşletmenin Devri ................................................................ 194<br/>I. Genel Olarak .......................................................................................................... 194<br/>II. Malvarlığı veya İşletme Devri Halinde Borçların Geçişi ....................................... 194<br/>III. İşletmelerin Birleşmesi Halinde Borçlardan Sorumluluk ..................................... 195<br/>§ 41. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma................................................... 195<br/>
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
§ 1. Borçlar Hukukunun Konusu ............................................................................ 1
I. Borçlar Hukuku ve Medenî Hukuk ...................................................... 1
II. Borç İlişiği ............................................................................................ 3
III. Borçlar İlişikisi Örnekleri ..................................................................... 4
IV. Borçlar Hukukunun Önemi ................................................................. 5
V. Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku ..................................................... 5
§ 2. Alacak, Borç Kavramları ve Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği ............................ 6
I. Genel Bakış .......................................................................................... 6
II. Alacak ve İstem .................................................................................... 7
III. Borç ve Sorumluluk ............................................................................. 8
IV. Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği ............................................................ 10
§ 3. Borç İlişkilerinin Borçlar Kanunundaki Düzenleme Biçimi ........................ 12
Birinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
Birinci Ayırım
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 4. Hukuksal İşlem ve Sözleşme ........................................................................... 15
I. Hukuksal işlem .................................................................................. 15
II. Sözleşme ve Sözleşme Türleri ............................................................ 22
III. Sözleşmenin Unsurları ....................................................................... 24
§ 5. Sözleşmenin Kurulması ................................................................................... 25
I. Genel Olarak ...................................................................................... 25
II. İrade Açıklaması ................................................................................ 25
III. Karşılıklı ve Birbirine Uygun İrade Açıklaması ................................. 26
IV. Öneri ................................................................................................. 26
V. Kabul ................................................................................................. 30
VI. Sözleşmenin Kurulma Ânı ................................................................. 32
§ 6. Sözleşmenin Şekli ............................................................................................. 32
I. Şekil Sorunu ...................................................................................... 32
II. Şeklin Çeşitleri ................................................................................... 33
§ 7. Sözleşmenin Konusu (İçeriği) ......................................................................... 37
I. Genel Olarak ...................................................................................... 37
II. Sözleşme Serbestliği İlkesi ................................................................. 37
III. Sözleşme Serbestliğinin Sınırlandırılması .......................................... 38
IV. Sözleşme Yapma Mecburiyeti ve Sözleşme Yapma Vaadi ................ 41
V. Aşırı Yararlanma (Gabin) .................................................................. 43
VI. Genel İşlem Koşulları ........................................................................ 44
§ 8. Sözleşmenin Yorumlanması ve Muvazaa ...................................................... 46
I. Yorum ................................................................................................ 46
II. Muvazaa ............................................................................................. 49
III. İnançlı İşlem ...................................................................................... 55
§ 9. Sözleşmenin Hükümsüzlüğü ........................................................................... 56
I. Genel Olarak Hukuksal İşlemlerde Hükümsüzlük ............................. 56
II. Sözleşmeyi Kesin Hükümsüz Kılan Genel Sebepler .......................... 58
III. Kesin Hükümsüzlüğün Sonuçları ...................................................... 60
IV. Sözleşmelerde Nisbî Hükümsüzlük Meydana Getiren Genel
Sebepler............................................................................................. 62
V. İrade Bozukluğu ................................................................................ 63
VI. Yanılma (Hata) .................................................................................. 65
VII. Aldatma (Hile) ................................................................................... 68
VIII. Korkutma (Tehdit) ............................................................................. 69
IX. Aşırı Yararlanma (Gabin) .................................................................. 70
X. Ehliyet Noksanı ................................................................................. 71
§ 10. Sözleşmelerde Temsil ..................................................................................... 71
I. Temsil Kavramı .................................................................................. 71
II. Temsilin Çeşitleri ............................................................................... 73
III. Dolaylı (Vasıtalı) Temsil .................................................................... 73
IV. Doğrudan Doğruya (Vasıtasız) Temsil .............................................. 74
V. Yetkisiz Temsil .................................................................................. 78
İkinci Ayırım
HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 11. Genel Bakış ..................................................................................................... 80
I. Haksız Fiil Kavramı ........................................................................... 80
II. Haksız Fiil Sorumluluğunda Temel Ayırım ....................................... 82
§ 12. Kusurlu Sorumluluk ..................................................................................... 83
I. Genel Olarak ...................................................................................... 83
II. Hukuka Aykırılık ............................................................................... 83
III. Kusur ................................................................................................. 86
IV. Zarar .................................................................................................. 88
V. İlliyet .................................................................................................. 89
VI. Sorumluluk ........................................................................................ 91
§ 13. Kusursuz Sorumluluk ................................................................................... 91
I. Genel Olarak ...................................................................................... 91
II. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanların Sorumluluğu ...................... 92
III. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu .................................................... 93
IV. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu ............................................... 94
V. Yapı Sahibinin Sorumluluğu ............................................................. 95
§ 14. Haksız Fiilin Sonuçları ................................................................................... 96
I. Genel Bakış ........................................................................................ 96
II. Zararın Hesaplanması ........................................................................ 97
III. Tazminatın Belirlenmesi ..................................................................... 97
IV. Failin Birden Çok Olması .................................................................. 100
V. Tazminat Dâvası ................................................................................ 101
Üçüncü Ayırım
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 15. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı ve Unsurları.............................................. 103
I. Borç Kaynağı Olarak Sebepsiz Zenginleşme ...................................... 103
II. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları ................................................... 103
III. Sebepsiz Zenginleşmenin Hükmü ...................................................... 105
§ 16. Özel Sebepsiz Zenginleşme Halleri ve Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Haller 106
I. Genel Olarak ...................................................................................... 106
II. Özel Haller ......................................................................................... 107
III. Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Haller .......................................... 108
§ 17. Geri Verme Borcu .......................................................................................... 109
I. Kapsamı ............................................................................................. 109
II. Zamanaşımı ........................................................................................ 110
İkinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
Birinci Ayırım
BORCUN İFASI
§ 18. Genel Olarak İfa ............................................................................................. 112
I. Kavram ............................................................................................... 112
II. İfanın Konusu .................................................................................. 112
III. İfa Edecek Kişi ................................................................................... 117
IV. İfa Edilecek Kişi ................................................................................ 119
§ 19. Borcun İfa Yeri .............................................................................................. 119
I. Kavram ............................................................................................... 119
II. Kurallar .............................................................................................. 119
III. Kanunla Belli Olan İfa Yeri ............................................................... 120
§ 20. Borcun İfa Zamanı ........................................................................................ 121
I. Genel Olarak ...................................................................................... 121
II. Muaccellik .......................................................................................... 121
III. Vâdenin Hesaplanması ...................................................................... 122
IV. Vâdeden Önce İfa .............................................................................. 122
V. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfası ................................... 123
§ 21. İfanın İspatı ve Mahsup ............................................................................... 125
§ 22. Alacaklının Temerrüdü ................................................................................. 126
I. Şartları ................................................................................................ 126
II. Hükümleri .......................................................................................... 127
III. Özel Haller ......................................................................................... 129
İkinci Ayırım
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
§ 23. Giriş ................................................................................................................. 130
I. Kavram ve Temel Ayırımlar ............................................................... 130
II. Plân .................................................................................................... 132
§ 24. İfa Dâvası ........................................................................................................ 133
I. Genel Esaslar ..................................................................................... 133
II. Özel Haller ......................................................................................... 134
III. Cebri İcra ........................................................................................... 134
§ 25. Edimin Borçlunun Kusuru İle İmkânsızlaşması ........................................ 135
I. Genel Bakış ........................................................................................ 135
II. Sorumluluğun Şartları ........................................................................ 135
III. Tazminat ............................................................................................ 140
§ 26. Borçlunun Temerrüdü .................................................................................. 142
I. Genel Bakış ........................................................................................ 142
II. Temerrüdün Koşulları ........................................................................ 142
III. Temerrüdün Borçlu Bakımından Ana Hükümleri .............................. 144
IV. Borçlu Temerrüdü Sebebiyle Alacaklının Hakları ............................. 145
Üçüncü Ayırım
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
§ 27. Borç İlişiği ve Üçüncü Kişiler ........................................................................ 149
I. Genel Bakış ........................................................................................ 149
II. Halefiyet ............................................................................................. 149
III. Üçüncü Kişi Lehine Sözleşme ........................................................... 150
IV. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme ....................................................... 151
Üçüncü Bölüm
BORCUN SONA ERMESİ
§ 28. Genel Esaslar .................................................................................................. 152
I. Kavram ............................................................................................... 152
II. Borcun Düşmesinin Ana Hükümleri .................................................. 154
§ 29. Yenileme .......................................................................................................... 155
I. Kavram ve Yenilemenin Şartları ......................................................... 155
II. Yenilemenin Hükmü .......................................................................... 156
§ 30. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi.................................................... 156
I. Genel Olarak ...................................................................................... 156
II. Hükmü ............................................................................................... 157
§ 31. Takas ............................................................................................................... 157
I. Genel Olarak Takas ............................................................................ 157
II. Takasın Koşulları ............................................................................... 157
III. Takasın Yapılması ............................................................................. 159
IV. Takasın Hükmü ................................................................................. 161
§ 32. İmkânsızlık ..................................................................................................... 162
§ 33. Zamanaşımı .................................................................................................... 162
I. Kavram ............................................................................................... 162
II. Koşulları ............................................................................................. 164
III. Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması ............................................... 165
IV. Zamanaşımının Hükmü ..................................................................... 167
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 34. Müteselsil Borçlar (Teselsül) ......................................................................... 170
I. Kavram ............................................................................................... 170
II. Teselsülün Hükümleri ........................................................................ 172
§ 35. Şartlı Koşullar ................................................................................................ 174
I. Kavram ............................................................................................... 174
II. Borcun Koşula Bağlanması ................................................................ 176
III. Koşulun Çeşitleri ............................................................................... 177
IV. Koşulun Hükümleri ........................................................................... 178
§ 36. Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu....................................... 179
I. Bağlanma Parası ................................................................................. 179
II. Cayma Parası ..................................................................................... 180
§ 37. Ceza Koşulu..................................................................................................... 181
I. Kavram ............................................................................................... 181
II. Cezaî Koşulun Çeşitleri ve Hükümleri ............................................... 181
III. Ceza Koşulu ile İlgili Diğer Hükümler ............................................... 182
Beşinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ
§ 38. Alacağın Devri ................................................................................................ 184
I. Kavram ............................................................................................... 184
II. Devrin Konusu ................................................................................... 186
III. Devrin Koşulları ................................................................................ 187
IV. Devrin Hükümleri ............................................................................. 189
§ 39. Borcun Üstlenilmesi ....................................................................................... 192
I. Genel Olarak ...................................................................................... 192
II. İç Üstlenme Sözleşmesi ..................................................................... 193
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi .................................................................. 193
IV. Borcun Yüklenilmesinin Hükümleri .................................................. 193
V. Borca Katılma .................................................................................... 194
§ 40. Malvarlığının veya İşletmenin Devri ................................................................ 194
I. Genel Olarak .......................................................................................................... 194
II. Malvarlığı veya İşletme Devri Halinde Borçların Geçişi ....................................... 194
III. İşletmelerin Birleşmesi Halinde Borçlardan Sorumluluk ..................................... 195
§ 41. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma................................................... 195

Ürün Hakkında Soru Sor