Ürün Bulunamadı.
Rojniviska Spinoza

Rojniviska Spinoza

Yazar(lar): Şener Özmen
Yayınevi / Marka: Lis Basın Yayın
Ciltsiz
%25 Indirim
25,00
(KDV DAHİL) 18,75TRL
/ Adet

Y. Tarihi: 2016
Baskı Sayısı 2
Sayfa: 199
Boyut: 13,5x20
Kodu : 9789756179611
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver
<p>Romana hunermende şewekariye, rexnegire hunere u helbestkar Şener Özmen Rojniviska Spinoza di ilona 2008’an de gihişt ber desten xwendevanen Kurdi.</p><br/><p>Roman li gori rasteqiniya hundirin a romane bi gelek heman u elementan hatiye avakirin: Yasine lehenge romane; ku di navbera gelek Xelil u Celilan de diçe u te u nizane ka kijan dere yan ji mizgefte hilbijere u lehengiya wi bi liv u tevgeren lehengen ditir te aşkerakirin u ew ji aliyeki ve ji u bi awayeki nixumandi dibe neleheng (antihero) u gelek tişten der heqe wi de guhnederiya wi diniminin. Peymana ku mebuna xwe ya “jireze” nade bi “jirezederbuna” jinen ditir u her wiha beyi ku xwe bike endameke feministiya li gori sisteman hati ideolojizekirin, mebuna xwe dipareze. Nurşena dilketiya Yasin ku di nav evina xwe u xwe de maye. Helbesta ku jiyana we bi likumandine ava buye. Silemane ku bi awayeki dijminane li hember çekdaran dixebite u dareke ditir li dare kurman zede dike. Mamoste Musaye ku ligel her tişti bi kare welatpareziye dadikeve. Balaya keça Azeri ku di nav behra evina Simko u qehpitiye de hini melevaniyeke behempa buye. Yilmaze çepgir u sosyalist ku ji xelke Enedoluye ye u dikare ji bo qizeke ji hevraman u mutefike xwe (şoreşgere Kurd) bide dest (helbet ne ji bo evine). Simkoye ku ligel ku di eviniye de tek çuye ji, berevaniya bilindtirkirina doza welatpareziye dike, le mixabin di evingehe de dimire. Mamoste Semraya dilketiya Yasin a beriya Nurşene ku ji bo watedarkirina vegere derdikeve peş me. Firaze sertirumbel, hevale zarokatiya Yasin ku ji bo ku em di kana jiyana Yasin bigihijin em pe diçin dema zarokatiya Yasini. Tutiya pisika Yasin, celeb u nişaneyeke ditir a pevbestin u ligelheviye.</p><br/><p>Romana Şener Özmen bi vegotin u zimane xwe ye xweser deriyeki nu li ber romana Kurdi vedike, çeperine teng, ku di hewldana nivisandina romannusiya Kurdi ya nujen de peyda buye, dişikene, bi tevneke gerduni hilmeke teze tine zimane Kurdi.</p>

Romana hunermende şewekariye, rexnegire hunere u helbestkar Şener Özmen Rojniviska Spinoza di ilona 2008’an de gihişt ber desten xwendevanen Kurdi.


Roman li gori rasteqiniya hundirin a romane bi gelek heman u elementan hatiye avakirin: Yasine lehenge romane; ku di navbera gelek Xelil u Celilan de diçe u te u nizane ka kijan dere yan ji mizgefte hilbijere u lehengiya wi bi liv u tevgeren lehengen ditir te aşkerakirin u ew ji aliyeki ve ji u bi awayeki nixumandi dibe neleheng (antihero) u gelek tişten der heqe wi de guhnederiya wi diniminin. Peymana ku mebuna xwe ya “jireze” nade bi “jirezederbuna” jinen ditir u her wiha beyi ku xwe bike endameke feministiya li gori sisteman hati ideolojizekirin, mebuna xwe dipareze. Nurşena dilketiya Yasin ku di nav evina xwe u xwe de maye. Helbesta ku jiyana we bi likumandine ava buye. Silemane ku bi awayeki dijminane li hember çekdaran dixebite u dareke ditir li dare kurman zede dike. Mamoste Musaye ku ligel her tişti bi kare welatpareziye dadikeve. Balaya keça Azeri ku di nav behra evina Simko u qehpitiye de hini melevaniyeke behempa buye. Yilmaze çepgir u sosyalist ku ji xelke Enedoluye ye u dikare ji bo qizeke ji hevraman u mutefike xwe (şoreşgere Kurd) bide dest (helbet ne ji bo evine). Simkoye ku ligel ku di eviniye de tek çuye ji, berevaniya bilindtirkirina doza welatpareziye dike, le mixabin di evingehe de dimire. Mamoste Semraya dilketiya Yasin a beriya Nurşene ku ji bo watedarkirina vegere derdikeve peş me. Firaze sertirumbel, hevale zarokatiya Yasin ku ji bo ku em di kana jiyana Yasin bigihijin em pe diçin dema zarokatiya Yasini. Tutiya pisika Yasin, celeb u nişaneyeke ditir a pevbestin u ligelheviye.


Romana Şener Özmen bi vegotin u zimane xwe ye xweser deriyeki nu li ber romana Kurdi vedike, çeperine teng, ku di hewldana nivisandina romannusiya Kurdi ya nujen de peyda buye, dişikene, bi tevneke gerduni hilmeke teze tine zimane Kurdi.

Ürün Hakkında Soru Sor