Ürün Bulunamadı.
Qonaxeke Modernizma Kurdi

Qonaxeke Modernizma Kurdi

Yayınevi / Marka: Lis Basın Yayın
%25 Indirim
20,00
(KDV DAHİL) 15,00TRL
/ Adet

Kodu : 9786059295314
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

<p>Helbest di dinyayeke de te nicısın u li gori we dinyaye te şirovekirin. Le helbest li gel we dinyaye, dinyayeke di ji ana dike u dive ew dinya ji be naskirin an ji xwiner/rexnegir bikaribe tekeve we dinyaye u bi ziman u pivanen we dinyaye ji li helbeste binere. Yanı wekı Goethe gotıye; ji bo mirov helbestkar nas bike dive biçe welate helbestkar u ji bo ku helbeste nas bike dive biçe welate helbeste, le ev yek ji pirsgireke çareser nake lewra dinyaya bu helbest te de hatiye nivısin ne dinyayeke homejen e u ji aliye her kesan ve naye heman wateye u di ser heman nirx u birdoziye re naye xwendin. Di ve peywendiye de dinyaya ku helbest diafirine ji heman rişt e. Ketina we dinyaya ji ne bi rebaz u şewazeke tene ye. Loma ji ew tişte ku Goethe gotiye ji bo hemu kesan u bi hemu awayan helebste, tuneye. AN ji dive mirov ve pirse bipirse: Ger welate helbeste hebe, ew welatek e yan welate her helbeste heye, her helbeste ku ava buye bixwe welatek e?</p>

Helbest di dinyayeke de te nicısın u li gori we dinyaye te şirovekirin. Le helbest li gel we dinyaye, dinyayeke di ji ana dike u dive ew dinya ji be naskirin an ji xwiner/rexnegir bikaribe tekeve we dinyaye u bi ziman u pivanen we dinyaye ji li helbeste binere. Yanı wekı Goethe gotıye; ji bo mirov helbestkar nas bike dive biçe welate helbestkar u ji bo ku helbeste nas bike dive biçe welate helbeste, le ev yek ji pirsgireke çareser nake lewra dinyaya bu helbest te de hatiye nivısin ne dinyayeke homejen e u ji aliye her kesan ve naye heman wateye u di ser heman nirx u birdoziye re naye xwendin. Di ve peywendiye de dinyaya ku helbest diafirine ji heman rişt e. Ketina we dinyaya ji ne bi rebaz u şewazeke tene ye. Loma ji ew tişte ku Goethe gotiye ji bo hemu kesan u bi hemu awayan helebste, tuneye. AN ji dive mirov ve pirse bipirse: Ger welate helbeste hebe, ew welatek e yan welate her helbeste heye, her helbeste ku ava buye bixwe welatek e?

Ürün Hakkında Soru Sor