Ürün Bulunamadı.
Helange

Helange

Yazar(lar): Yaqob Tilermeni
Yayınevi / Marka: Lis Basın Yayın
Ciltsiz
%25 Indirim
28,00
(KDV DAHİL) 21,00TRL
/ Adet

Y. Tarihi: 2016
Baskı Sayısı 1
Sayfa: 226
Boyut: 13,5x21
Kodu : 9786059295109
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

<p>Ji mej ve ye jin u mer weke tevr u ber buneweriya hevdu temam dikin. Le jiyana di nava bajaran de u hemanen civaki ve buneweriye nivişkan dihele. Bedenen ji bo hevdu afiri bi sedema kiruyen netewi havibune dijin. Jin u mer; her yek ji bo ve dilbune berteref bike, kakila xwe dixe ber lepirsine.</p><br/><p>Selmane Esilereb u Nusayri ye hindekare zaningehe ji bajare Stenbole bere xwe dide Cizira Botane, welate hevsera xwe Sinemxane. Li şunwaren Melaye Ciziri, Mem u Zin u Bekoye Ewan, Seyyid Eliye Findiki u bave duyemin Peyamber Nuh digere, li bizava zimanparez a ciwanen zaningehxwende yen Ciziri li ser esase Kurdperweriya Celadet Ali Bedirxan rast te. Bi giyane Memduhe ji qirkirina ‘Eleqemşe rizgarbuyi re li cih u waren zilumditi digerin. Di bibiken çaven zerini yen Berivana Ciziri re derbasi Binxeta Rojavaye dibe.</p><br/><p>Sinemxana Esilkurd u mamosteya diroke ji bajare Stenbole bere xwe dide bajare Antakyaye, welate hevsere xwe Selman. Li Baxçeye Zirahi ye ku ji Memduh Selim Bege u Ferihaye re şunware evine digere. Çiroka Habibi Naccare pegirtiye yekemin e ola isewi u laneta li ser bajer a du hezar sali hin dibe. Li ‘Eliye Xesibi rast te, dua u dirozgehen wi yen mezheba ‘Elewiyen ‘Ereb dibine u li kiraren darike pelule ye pergala sedsale dibe govan. Bi nakokiyen hinava xwe re dikeve heft u heştan, li arezuyen gwine xwe diqeside, weke Daphneya lehenga mitolojik bera pe azadiya xwe dide u bere xwe dide bajare bav u kalan, Cizira Botane.</p><br/><p>Yaqob Tilermeni, salen dijwar en çarenusa du çemen qedim, Dicle u Asi; çarenusa du netewen qedim, Kurd u ‘Ereb; du bajaren qedim, Cizir u Antakyaye dixe nava çargoşeya heman weneyi u weke Xala Kor a di weneye de ji ber çavan beri, sinore çekiri ye Rojavaye Kurdistane nişan dide.</p>

Ji mej ve ye jin u mer weke tevr u ber buneweriya hevdu temam dikin. Le jiyana di nava bajaran de u hemanen civaki ve buneweriye nivişkan dihele. Bedenen ji bo hevdu afiri bi sedema kiruyen netewi havibune dijin. Jin u mer; her yek ji bo ve dilbune berteref bike, kakila xwe dixe ber lepirsine.


Selmane Esilereb u Nusayri ye hindekare zaningehe ji bajare Stenbole bere xwe dide Cizira Botane, welate hevsera xwe Sinemxane. Li şunwaren Melaye Ciziri, Mem u Zin u Bekoye Ewan, Seyyid Eliye Findiki u bave duyemin Peyamber Nuh digere, li bizava zimanparez a ciwanen zaningehxwende yen Ciziri li ser esase Kurdperweriya Celadet Ali Bedirxan rast te. Bi giyane Memduhe ji qirkirina ‘Eleqemşe rizgarbuyi re li cih u waren zilumditi digerin. Di bibiken çaven zerini yen Berivana Ciziri re derbasi Binxeta Rojavaye dibe.


Sinemxana Esilkurd u mamosteya diroke ji bajare Stenbole bere xwe dide bajare Antakyaye, welate hevsere xwe Selman. Li Baxçeye Zirahi ye ku ji Memduh Selim Bege u Ferihaye re şunware evine digere. Çiroka Habibi Naccare pegirtiye yekemin e ola isewi u laneta li ser bajer a du hezar sali hin dibe. Li ‘Eliye Xesibi rast te, dua u dirozgehen wi yen mezheba ‘Elewiyen ‘Ereb dibine u li kiraren darike pelule ye pergala sedsale dibe govan. Bi nakokiyen hinava xwe re dikeve heft u heştan, li arezuyen gwine xwe diqeside, weke Daphneya lehenga mitolojik bera pe azadiya xwe dide u bere xwe dide bajare bav u kalan, Cizira Botane.


Yaqob Tilermeni, salen dijwar en çarenusa du çemen qedim, Dicle u Asi; çarenusa du netewen qedim, Kurd u ‘Ereb; du bajaren qedim, Cizir u Antakyaye dixe nava çargoşeya heman weneyi u weke Xala Kor a di weneye de ji ber çavan beri, sinore çekiri ye Rojavaye Kurdistane nişan dide.

Ürün Hakkında Soru Sor