Ürün Bulunamadı.
Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yazar(lar): Fikret Eren
Yayınevi / Marka: Yetkin Hukuk Yayınları
Ciltli
%10 Indirim
185,00
(KDV DAHİL) 166,50TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı 8
Sayfa: 1075
Boyut: 16,5x24,5
Kodu : 9786050506792
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver
Bor&ccedil;lar Hukuku &Ouml;zel H&uuml;k&uuml;mler<br /> <br /> Prof. Dr. Fikret EREN<br /> 2020/10 8. Baskı, 1073 Sayfa, Ciltli<br /> ISBN 978-605-05-0679-2<br /> <br /> <br /> <br /> İ&Ccedil;İNDEKİLER<br /> <br /> BOR&Ccedil;LAR HUKUKU<br /> <br /> &Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLER<br /> <br /> &sect; 1.GİRİŞ1<br /> <br /> I-GENEL BİLGİ1<br /> <br /> II-KAYNAKLAR2<br /> <br /> A)YAZILI KAYNAKLAR2<br /> <br /> 1)T&uuml;rk Bor&ccedil;lar Kanunu2<br /> <br /> a)Genel h&uuml;k&uuml;mler2<br /> <br /> b)&Ouml;zel h&uuml;k&uuml;mler2<br /> <br /> 2)T&uuml;rk Meden&icirc; Kanunu3<br /> <br /> 3)Diğer kanunlar3<br /> <br /> 4)Uluslararası antlaşma ve s&ouml;zleşmeler4<br /> <br /> 5)Devletler &ouml;zel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4<br /> <br /> 6)Genel işlem şartları4<br /> <br /> 7)Bilimsel g&ouml;r&uuml;şler (doktrin) ve yargı kararları5<br /> <br /> B)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR5<br /> <br /> III-T&Uuml;RK BOR&Ccedil;LAR KANUNUNUN &Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİ<br /> <br /> VE BUNLARIN UYGULANMASI6<br /> <br /> A)&Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİN KONUSU6<br /> <br /> B)&Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİN &Ccedil;EŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ6<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşmenin tanımlanmasına ilişkin h&uuml;k&uuml;mler6<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin kurulmasına ilişkin h&uuml;k&uuml;mler7<br /> <br /> 3)S&ouml;zleşmenin i&ccedil;eriğine ilişkin h&uuml;k&uuml;mler7<br /> <br /> 4)S&ouml;zleşmenin ifa edilmemesine ilişkin h&uuml;k&uuml;mler8<br /> <br /> 5)S&ouml;zleşmenin sona ermesine ilişkin h&uuml;k&uuml;mler9<br /> <br /> C)&Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİN UYGULANMASI10<br /> <br /> D)T&Uuml;RK BOR&Ccedil;LAR KANUNUNUN<br /> <br /> &Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİNİN NİTELİKLERİ10<br /> <br /> E)&Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLERLE GENEL H&Uuml;K&Uuml;MLER<br /> <br /> ARASINDAKİ İLİŞKİ11<br /> <br /> 1)Yığılma (Birlikte uygulama) ilkesi12<br /> <br /> 2)Dışlama (m&uuml;nhasır uygulama) ilkesi13<br /> <br /> 3)Yarışma ilkesi14<br /> <br /> IV-S&Ouml;ZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ15<br /> <br /> A)Edimler arasındaki ilişkilere g&ouml;re15<br /> <br /> B)Hukuk&icirc; sonu&ccedil;larına g&ouml;re16<br /> <br /> C)S&uuml;relerine g&ouml;re16<br /> <br /> 1)Ani s&ouml;zleşmeler16<br /> <br /> 2)D&ouml;nemli s&ouml;zleşmeler16<br /> <br /> 3)S&uuml;rekli s&ouml;zleşmeler17<br /> <br /> d)Karşılıklı (ivazlı) olup olmamalarına<br /> <br /> g&ouml;re17<br /> <br /> e)Kanunda d&uuml;zenlenmiş olup<br /> <br /> olmamalarına g&ouml;re17<br /> <br /> 1)İsimli s&ouml;zleşmeler17<br /> <br /> 2)İsimsiz s&ouml;zleşmeler17<br /> <br /> V-S&Ouml;ZLEŞME &Ouml;ZG&Uuml;RL&Uuml;Ğ&Uuml;18<br /> <br /> a)İRADE &Ouml;ZERKLİĞİ18<br /> <br /> B)S&Ouml;ZLEŞME &Ouml;ZG&Uuml;RL&Uuml;Ğ&Uuml;18<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşme yapma &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;19<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin diğer tarafını se&ccedil;me &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;19<br /> <br /> 3)S&ouml;zleşmenin tipini, i&ccedil;eriğini d&uuml;zenleme &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;19<br /> <br /> 4)S&ouml;zleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;20<br /> <br /> 5)Şekil &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;20<br /> <br /> VI-BOR&Ccedil;LAR KANUNUNDA D&Uuml;ZENLENMİŞ OLAN<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERİN TASNİFİ20<br /> <br /> A)GENEL BİLGİ20<br /> <br /> 1)Devir borcu doğuran s&ouml;zleşmeler21<br /> <br /> 2)Kullandırma borcu doğuran s&ouml;zleşmeler21<br /> <br /> 3)İşg&ouml;rme borcu doğuran s&ouml;zleşmeler21<br /> <br /> 4)Saklama borcu doğuran s&ouml;zleşmeler22<br /> <br /> 5)Teminat borcu doğuran s&ouml;zleşmeler22<br /> <br /> 6)Talih ve tesad&uuml;fe bağlı s&ouml;zleşmeler22<br /> <br /> 7)Ortaklık borcu doğuran s&ouml;zleşmeler22<br /> <br /> B)İNCELEME DIŞI BIRAKILAN S&Ouml;ZLEŞMELER23<br /> <br /> KESİM BİR<br /> <br /> İSİMLİ S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M BİR<br /> <br /> DEVİR BORCU DOĞURAN S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> KISIM BİR<br /> <br /> SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 2.TANIM, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, &Ccedil;EŞİTLERİ,<br /> <br /> YARAR VE HASARIN GE&Ccedil;MESİ25<br /> <br /> I-TANIMI26<br /> <br /> II-SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ28<br /> <br /> A)Satış s&ouml;zleşmesi bir bor&ccedil; s&ouml;zleşmesidir28<br /> <br /> B)Satış s&ouml;zleşmesi TAM iki tarafa bor&ccedil;<br /> <br /> y&uuml;kleyen bir s&ouml;zleşmedir28<br /> <br /> C)Satış s&ouml;zleşmesi ivazlı bir s&ouml;zleşmedir29<br /> <br /> D)Satış s&ouml;zleşmesi rıza&Icirc; bir s&ouml;zleşmedir29<br /> <br /> E)Satış s&ouml;zleşmesi ani edimli bir s&ouml;zleşmedir29<br /> <br /> F)Satış s&ouml;zleşmesi sebebe bağlı (ill&icirc;)<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir30<br /> <br /> ııı-SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİNİN UNSURLARI31<br /> <br /> A)Satılan mal (Satış s&ouml;zleşmesinin konusu)31<br /> <br /> 1)Mal kavramı31<br /> <br /> 2)Madd&icirc; mal- madd&icirc; olmayan mal ayırımı (şey ve haklar)31<br /> <br /> 3)Hen&uuml;z mevcut olmayan m&uuml;stakbel mallar33<br /> <br /> 4)Belirli olmayan mallar34<br /> <br /> 5)Başkasına ait mallar35<br /> <br /> B)Bedel (Satış parası)36<br /> <br /> C)Tarafların anlaşması37<br /> <br /> 1)Genel olarak37<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;38<br /> <br /> ıV-SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİNİN &Ccedil;EŞİTLERİ39<br /> <br /> A)Konusuna g&ouml;re satış s&ouml;zleşmesi t&uuml;rleri:<br /> <br /> Taşınır satış s&ouml;zleşmesi -Taşınmaz satış<br /> <br /> s&ouml;zleşmesi39<br /> <br /> 1)Taşınır satış s&ouml;zleşmesi39<br /> <br /> 2)Taşınmaz satış s&ouml;zleşmesi39<br /> <br /> B)Ticar&Icirc; satış s&ouml;zleşmesi - Ticar&Icirc; olmayan<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmesi40<br /> <br /> C)Bedeli &ouml;deme tarzına g&ouml;re<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmesi t&uuml;rleri41<br /> <br /> D)Satılanın teslim tarzına g&ouml;re<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmesi t&uuml;rleri41<br /> <br /> E)S&ouml;zleşmenin kurulma şartlarına g&ouml;re<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmesi t&uuml;rleri43<br /> <br /> F)Par&ccedil;a satışı - &Ccedil;eşit satışı43<br /> <br /> G)M&uuml;lkiyeti saklı tutma kaydıyla<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmesi ve uluslaraRAsı<br /> <br /> satış s&ouml;zleşmeleri46<br /> <br /> V-SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİNDE YARAR VE<br /> <br /> HASARIN GE&Ccedil;MESİ46<br /> <br /> A)TANIM46<br /> <br /> B)Şartları50<br /> <br /> 1)Ge&ccedil;erli olarak kurulmuş bir satış s&ouml;zleşmesi<br /> <br /> mevcut olmalıdır51<br /> <br /> 2)Hasar, satış s&ouml;zleşmesinin kurulması anından<br /> <br /> satılan taşınırın zilyetliğinin devri, taşınmazın<br /> <br /> tescili anına kadar satıcıya aittir51<br /> <br /> 3)Hasar, taraflara y&uuml;kletilemeyen, beklenmedik bir<br /> <br /> olay sonunda meydana gelmelidir52<br /> <br /> C)İstisnalar54<br /> <br /> 1)Durumun gereğinden doğan istisnalar54<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmeden doğan istisnalar54<br /> <br /> 3)Kanundan doğan istisnalar55<br /> <br /> a)İfa yerinden başka yere g&ouml;nderilecek satışlarda<br /> <br /> (mesafeli satışlarda) yarar ve hasar satılanın<br /> <br /> bağımsız bir taşıyıcıya teslim edildiği anda<br /> <br /> alıcıya ge&ccedil;er55<br /> <br /> b)Taşınır satışlarında hasar, satılanın zilyetliğini<br /> <br /> devralmakta temerr&uuml;de d&uuml;şen alıcıya ge&ccedil;er56<br /> <br /> <br /> <br /> &sect; 3.TAŞINIR SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİ57<br /> <br /> ı-TAŞINIR KAVRAMI57<br /> <br /> ıI-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI60<br /> <br /> A)Satıcının bor&ccedil;ları60<br /> <br /> 1)Satıcının asl&icirc; bor&ccedil;ları60<br /> <br /> a)Malın zilyetliğini alıcıya devir borcu60<br /> <br /> b)Satılanın m&uuml;lkiyetini devretme borcu62<br /> <br /> 2)Satıcının yan bor&ccedil;ları65<br /> <br /> a)Satılanı muhafaza borcu65<br /> <br /> b)Aydınlatma ve bilgi verme borcu66<br /> <br /> c)Gerekli belgeleri sağlama borcu66<br /> <br /> d)Devir giderleri &ouml;deme borcu67<br /> <br /> e)Satılanı ifa yerinden başka yere taşıma<br /> <br /> (g&ouml;nderme) giderleri67<br /> <br /> 3)Satıcının temerr&uuml;d&uuml;68<br /> <br /> a)Genel olarak68<br /> <br /> b)Ticar&icirc; olmayan (adi) satışlar ile belirli (kesin)<br /> <br /> s&uuml;reli olmayan ticar&icirc; satışlarda satıcının temerr&uuml;d&uuml;69<br /> <br /> c)Belirli s&uuml;reli ticar&icirc; satışlarda satıcının temerr&uuml;d&uuml;70<br /> <br /> aa)Satış, her şeyden &ouml;nce ticar&icirc; bir satış olmalıdır70<br /> <br /> bb)Temerr&uuml;d&uuml;n h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları72<br /> <br /> aaa)Genel olarak72<br /> <br /> bbb)Satıcının, alıcının m&uuml;spet zararını<br /> <br /> giderme borcu ve bunun kapsamı74<br /> <br /> 1/a)Genel bilgi74<br /> <br /> 1/b)M&uuml;spet zararın hesaplanmasında<br /> <br /> somut y&ouml;ntem76<br /> <br /> 1/c)M&uuml;spet zararın hesaplanmasında<br /> <br /> soyut y&ouml;ntem77<br /> <br /> 4)Satıcının zapttan sorumluluğu78<br /> <br /> a)Kavram78<br /> <br /> b)Uygulama alanı80<br /> <br /> c)&Ccedil;eşitleri82<br /> <br /> d)Şartları82<br /> <br /> <br /> <br /> aa)Madd&icirc; şartları82<br /> <br /> aaa)Satış s&ouml;zleşmesi ge&ccedil;erli olarak<br /> <br /> kurulmuş olmalıdır82<br /> <br /> bbb)Satılan alıcıya devredilmiş<br /> <br /> (teslim edilmiş) olmalıdır83<br /> <br /> ccc)Alıcı, satılan &uuml;zerindeki &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin<br /> <br /> hakkını, dolayısıyla malın elinden alınma<br /> <br /> tehlikesini s&ouml;zleşmenin kurulduğu sırada<br /> <br /> bilmemelidir83<br /> <br /> ddd)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi satılan şey &uuml;zerinde<br /> <br /> sahip olduğu zapt hakkını alıcıya karşı<br /> <br /> kullanmış olmalıdır84<br /> <br /> eee)Satıcının kusurlu olması şart değildir85<br /> <br /> bb)Şekl&icirc; şartları85<br /> <br /> aaa)Zaptın ihbarı85<br /> <br /> bbb)Zaptın ispatı85<br /> <br /> 1/a)Zaptın bir mahkeme kararıyla ispatı86<br /> <br /> 1/b)Zaptın, bir mahkeme kararı<br /> <br /> olmaksızın ispatı87<br /> <br /> ccc)Alıcı, zapttan doğan haklarını<br /> <br /> zamanaşımı s&uuml;resi i&ccedil;inde kullanmalıdır87<br /> <br /> e)Zaptın h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları: Alıcının zapttan<br /> <br /> doğan hakları87<br /> <br /> aa)Tam zapt halinde87<br /> <br /> aaa)Alıcı her şeyden &ouml;nce satıcıdan,<br /> <br /> &ouml;demiş olduğu satış bedelinin faiziyle<br /> <br /> birlikte geri verilmesini ister89<br /> <br /> bbb)Alıcı, satıcıdan satılanı elinden alan<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiden isteyemeyeceği<br /> <br /> giderleri de ister90<br /> <br /> ccc)Alıcı, davayı satıcıya bildirmekle<br /> <br /> ka&ccedil;ınılabilecek olanlar dışında kalan<br /> <br /> b&uuml;t&uuml;n yargılama giderleri ile yargılama<br /> <br /> dışındaki giderleri de satıcıdan isteyebilir91<br /> <br /> ddd)Alıcı, satıcıdan satılan şeyin<br /> <br /> tamamen elinden alınması y&uuml;z&uuml;nden<br /> <br /> doğrudan doğruya uğradığı diğer<br /> <br /> zararların da giderilmesini isteyebilir91<br /> <br /> eee)Alıcı, satıcıdan kusursuz olduğunu ispat<br /> <br /> etmedik&ccedil;e, satılanın elinden alınması<br /> <br /> y&uuml;z&uuml;nden uğramış olduğu diğer zararların<br /> <br /> giderilmesini de isteyebilir92<br /> <br /> bb)Kısm&icirc; zapt halinde96<br /> <br /> f)Zapttan sorumluluğun s&ouml;zleşme ile<br /> <br /> sınırlandırılması veya kaldırılması98<br /> <br /> aa)Kural98<br /> <br /> bb)İstisnalar99<br /> <br /> aaa)Satıcı, alıcıdan TBK. m. 214/III&rsquo;e g&ouml;re<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin hakkını gizlemişse,<br /> <br /> taraflar arasında yapılmış olan sorumsuzluk<br /> <br /> anlaşması kesin olarak h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zd&uuml;r99<br /> <br /> bbb)Sorumluluğun sınırlandırılması veya<br /> <br /> kaldırılması, hukuka, ahl&acirc;ka, kişilik<br /> <br /> haklarına veya d&uuml;r&uuml;stl&uuml;k kuralına aykırı<br /> <br /> olduğu takdirde de anlaşma ge&ccedil;ersizdir99<br /> <br /> ccc)Satıcının ağır kusurundan sorumlu<br /> <br /> olmayacağına ilişkin &ouml;nceden yapılan<br /> <br /> sorumsuzluk anlaşması da kesin olarak<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zd&uuml;r99<br /> <br /> g)Alıcının zapttan doğan haklarının diğer<br /> <br /> haklarla yarışması100<br /> <br /> aa)Alıcının zapttan doğan hakları,<br /> <br /> TBK. m. 112&rsquo;ye g&ouml;re satıcının bor&ccedil;larını<br /> <br /> hi&ccedil; veya gereği gibi ifa etmemesinden<br /> <br /> doğan hakları ile yarışabilir100<br /> <br /> bb)Alıcının zapttan doğan hakkı,<br /> <br /> TBK. m. 32&rsquo;ye g&ouml;re temel yanılması ve<br /> <br /> TBK. m. 36&rsquo;ya g&ouml;re aldatma h&uuml;k&uuml;mleriyle de<br /> <br /> yarışabilir101<br /> <br /> cc)Alıcının zapttan doğan hakkının,<br /> <br /> sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil<br /> <br /> sorumluluğundan doğan hakkı ile yarışması101<br /> <br /> 5)Satıcının ayıptan sorumluluğu102<br /> <br /> a)Genel olarak102<br /> <br /> b)Ayıptan sorumluluğun şartları104<br /> <br /> aa)Madd&icirc; şartlar104<br /> <br /> aaa)Satılan şey ayıplı olmalıdır104<br /> <br /> 1/a)Ayıp kavramı104<br /> <br /> 1/b)Ayıp t&uuml;rleri106<br /> <br /> 1/aa)Madd&icirc; ayıp106<br /> <br /> 1/bb)Ekonomik ayıp107<br /> <br /> 1/cc)Hukuk&icirc; ayıp107<br /> <br /> 1/dd)Bildirilen niteliklerdeki ayıp108<br /> <br /> 1/ee)Bulunması gereken<br /> <br /> niteliklerdeki ayıp111<br /> <br /> 1/ff)A&ccedil;ık (g&ouml;r&uuml;n&uuml;rdeki) ayıp113<br /> <br /> 1/gg)Gizli ayıp113<br /> <br /> 1/ii)Gizlenmiş ayıp113<br /> <br /> bbb)Alıcı bu ayıbı bilmemelidir113<br /> <br /> ccc)Alıcı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır115<br /> <br /> ddd)Ayıp, hasarın alıcıya ge&ccedil;mesinden &ouml;nce<br /> <br /> mevcut olmalıdır116<br /> <br /> bb)Ayıptan sorumluluğun şekl&icirc; şartları116<br /> <br /> aaa)Genel olarak116<br /> <br /> bbb)Satılanı g&ouml;zden ge&ccedil;irme117<br /> <br /> 1/a)G&ouml;zden ge&ccedil;irmenin i&ccedil;eriği ve bi&ccedil;imi118<br /> <br /> 1/b)G&ouml;zden ge&ccedil;irme s&uuml;resi118<br /> <br /> 1/c)G&ouml;zden ge&ccedil;irme yeri120<br /> <br /> 1/d)G&ouml;zden ge&ccedil;irme giderleri120<br /> <br /> ccc)Ayıbı bildirme120<br /> <br /> 1/a)Genel olarak120<br /> <br /> 1/b)Ayıp bildiriminin hukuk&icirc; niteliği121<br /> <br /> 1/c)Ayıp bildiriminin i&ccedil;eriği121<br /> <br /> 1/d)Ayıp bildiriminin t&acirc;bi olduğu şekil122<br /> <br /> 1/e)Ayıp bildiriminin s&uuml;resi122<br /> <br /> 1/f)Başka yerden g&ouml;nderilen (mesafeli)<br /> <br /> satışlarda satılanı koruma y&uuml;k&uuml;123<br /> <br /> ddd)Zamanaşımı s&uuml;resine uyma y&uuml;k&uuml;125<br /> <br /> c)Alıcı lehine ayıptan doğan haklar: Se&ccedil;imlik haklar129<br /> <br /> aa)Genel bilgi129<br /> <br /> bb)Se&ccedil;imlik hakkın hukuk&icirc; niteliği130<br /> <br /> aaa)Genel olarak130<br /> <br /> bbb)Se&ccedil;imlik hakların kullanılmasının<br /> <br /> sınırlandırılması133<br /> <br /> 1/a)Her şeyden &ouml;nce, TBK. m. 227/III&rsquo;e<br /> <br /> g&ouml;re satıcı, alıcıya aynı malın<br /> <br /> ayıpsız bir benzerini hemen vererek<br /> <br /> ve uğradığı zararın tamamını<br /> <br /> gidererek se&ccedil;imlik hakları<br /> <br /> kullanmasını &ouml;nleyebilir133<br /> <br /> 1/b)Ayrıca, durum alıcının s&ouml;zleşmeden<br /> <br /> d&ouml;nme hakkını kullanmasını<br /> <br /> haklı g&ouml;stermiyorsa, satıcının<br /> <br /> talebi &uuml;zerine h&acirc;kim, satılanın<br /> <br /> onarılmasına veya satış bedelinin<br /> <br /> indirilmesine karar verebilir134<br /> <br /> 1/c)Aynı şekilde, TBK. m. 228/II&rsquo;ye<br /> <br /> g&ouml;re satılan, alıcıya y&uuml;kletilebilen<br /> <br /> bir sebep y&uuml;z&uuml;nden yok olmuş,<br /> <br /> başkasına devredilmiş veya<br /> <br /> şekl&icirc; değiştirilmiş ise, d&ouml;nme hakkı<br /> <br /> kullanılamaz135<br /> <br /> 1/d)Alıcı, ayıplı olduğunu bilerek<br /> <br /> malı kullanmış veya t&uuml;ketmiş ise,<br /> <br /> ayıptan feragat etmiş sayılacağından,<br /> <br /> bu halde de s&ouml;zleşmeden d&ouml;nemez135<br /> <br /> 1/e)Nihayet, birden &ccedil;ok maldan veya<br /> <br /> birden &ccedil;ok par&ccedil;adan oluşan bir mal,<br /> <br /> birlikte satılmış olup da bunlardan<br /> <br /> bazılarının ayıplı &ccedil;ıkması halinde d&ouml;nme,<br /> <br /> s&ouml;zleşmenin t&uuml;m&uuml; i&ccedil;in değil, ilke olarak<br /> <br /> yalnız ayıplı mal veya par&ccedil;alar<br /> <br /> hakkında s&ouml;z konusu olur136<br /> <br /> 1/f)Satılanın değerindeki eksiklik<br /> <br /> satış bedeline &ccedil;ok yakınsa, alıcı ya<br /> <br /> s&ouml;zleşmeden d&ouml;ner ya da ayıpsız bir<br /> <br /> benzeriyle değiştirilmesini ister137<br /> <br /> cc)Se&ccedil;imlik hakkının &ccedil;eşitleri137<br /> <br /> aaa)S&ouml;zleşmeden d&ouml;nme hakkı137<br /> <br /> bbb)D&ouml;nmenin h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları138<br /> <br /> 1/a)Alıcının bor&ccedil;ları138<br /> <br /> 1/aa)Alıcının satılanı geri verme<br /> <br /> borcu138<br /> <br /> 1/bb)Alıcının elde ettiği yararları<br /> <br /> geri verme borcu140<br /> <br /> 1/b)Satıcının bor&ccedil;ları141<br /> <br /> 1/aa)Satıcının satış bedelini<br /> <br /> faizi ile birlikte geri verme,<br /> <br /> yargılama giderlerini &ouml;deme ve<br /> <br /> zararları giderme borcu141<br /> <br /> 1/aaa)Satış bedelini faiziyle<br /> <br /> birlikte geri verme<br /> <br /> borcu141<br /> <br /> 1/bbb)Yargılama giderlerini<br /> <br /> &ouml;deme borcu142<br /> <br /> 1/ccc)Alıcının ayıplı mala<br /> <br /> yaptığı giderleri &ouml;deme<br /> <br /> borcu142<br /> <br /> 1/bb)Satılanı ve satış bedelini<br /> <br /> geri verme bor&ccedil;larının<br /> <br /> zaman ve sırası143<br /> <br /> 1/cc)Zararın tazmini143<br /> <br /> 1/aaa)Doğrudan zararın<br /> <br /> giderilmesi143<br /> <br /> 1/bbb)Diğer (dolaylı)<br /> <br /> zararların giderilmesi148<br /> <br /> dd)Ayıp oranında satış bedelinden indirim<br /> <br /> isteme hakkı149<br /> <br /> aaa)Kavram ve nitelik149<br /> <br /> bbb)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları150<br /> <br /> 1/a)Mutlak (soyut) y&ouml;ntem150<br /> <br /> 1/b)Tazminat y&ouml;ntemi150<br /> <br /> 1/c)Nisp&icirc; hesaplama y&ouml;ntemi151<br /> <br /> ccc)Tazminat talebi152<br /> <br /> ee)Satılanın, ayıpsız bir benzeri ile<br /> <br /> değiştirilmesini isteme hakkı152<br /> <br /> ff)Satılanın &uuml;cretsiz olarak onarılmasını<br /> <br /> isteme hakkı153<br /> <br /> d)Ayıptan sorumluluğu kısıtlayan veya<br /> <br /> kaldıran anlaşmalar154<br /> <br /> e)Ayıptan sorumluluğun diğer taleplerle ilişkisi157<br /> <br /> aa)Ayıptan sorumluluğun genel h&uuml;k&uuml;mlere g&ouml;re<br /> <br /> tazminata ilişkin h&uuml;k&uuml;mler ile ilişkisi157<br /> <br /> bb)Ayıptan sorumluluğun temel yanılması ve<br /> <br /> aldatma ile ilişkisi158<br /> <br /> cc)Ayıptan sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu<br /> <br /> ile ilişkisi160<br /> <br /> B)ALICININ BOR&Ccedil;LARI161<br /> <br /> 1)Alıcının asli bor&ccedil;ları161<br /> <br /> a)Satış bedelini &ouml;deme borcu161<br /> <br /> aa)Genel olarak161<br /> <br /> bb)&Ouml;deme yeri163<br /> <br /> cc)&Ouml;deme zamanı163<br /> <br /> aaa)Peşin satışlarda &ouml;deme zamanı163<br /> <br /> bbb)Vadeli (kredili-veresiye) satışlarda<br /> <br /> &ouml;deme zamanı164<br /> <br /> ccc)Satış parası &ouml;nceden &ouml;denen (&ouml;n &ouml;demeli)<br /> <br /> satışlarda &ouml;deme zamanı164<br /> <br /> dd)Satış bedeli i&ccedil;in faiz &ouml;deme şartı164<br /> <br /> ee)Satıcının satış bedeli alacağının garantisi165<br /> <br /> ff)Alıcının satış bedelini &ouml;demede temerr&uuml;d&uuml;166<br /> <br /> aaa)Genel olarak166<br /> <br /> bbb)Peşin satışlarda alıcının temerr&uuml;d&uuml;166<br /> <br /> ccc)V&acirc;deli (kredili-veresiye) satışlarda168<br /> <br /> gg)Alıcının temerr&uuml;d&uuml; halinde satıcının<br /> <br /> uğradığı zarar ve tazminatın hesaplanması169<br /> <br /> b)Alıcının satılanı devralma borcu171<br /> <br /> aa)Kavram, nitelik ve şartları171<br /> <br /> bb)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları174<br /> <br /> 2)Alıcının yan bor&ccedil;ları175<br /> <br /> a)Satılanı devralma giderleriyle senet giderlerini<br /> <br /> &ouml;deme borcu175<br /> <br /> b)Başka yerden g&ouml;nderilen satılanı saklama<br /> <br /> (muhafaza) borcu175<br /> <br /> c)Taşıma giderlerini &ouml;deme borcu175<br /> <br /> d)Zorunlu ve faydalı giderleri &ouml;deme borcu175<br /> <br /> e)Ambalajı geri g&ouml;nderme borcu176<br /> <br /> f)Satıcının diğer menfaatlerini koruma borcu176<br /> <br /> g)İfaya hazırlık fiillerine katılma borcu176<br /> <br /> i)Faiz &ouml;deme borcu176<br /> <br /> &sect; 4.TAŞINMAZ SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİ177<br /> <br /> I-tanımı177<br /> <br /> II-Taşınmaz satış s&ouml;zleşmesinin unsurları177<br /> <br /> a)Taşınmaz mal177<br /> <br /> 1)Arazi178<br /> <br /> a)Tanımı178<br /> <br /> b)Tapuya kayıtlı olmayan arazi178<br /> <br /> c)Tapuya kayıtlı arazi179<br /> <br /> 2)Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve<br /> <br /> s&uuml;rekli olarak kaydedilen haklar180<br /> <br /> 3)Kat M&uuml;lkiyeti Kanununa t&acirc;bi bağımsız b&ouml;l&uuml;mler180<br /> <br /> B)Satış bedeli180<br /> <br /> C)Anlaşma181<br /> <br /> 1)Genel olarak181<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;181<br /> <br /> a)Genel olarak181<br /> <br /> b)Şeklin kapsamı182<br /> <br /> c)Şekle uymamanın sonu&ccedil;ları184<br /> <br /> aa)Butlan g&ouml;r&uuml;ş&uuml;185<br /> <br /> bb)Kendine &ouml;zg&uuml; ge&ccedil;ersizlik g&ouml;r&uuml;ş&uuml;186<br /> <br /> cc)Tabii bor&ccedil; g&ouml;r&uuml;ş&uuml;187<br /> <br /> dd)Bor&ccedil;lu olunmayan bir edimi bilerek isteyerek<br /> <br /> ifa g&ouml;r&uuml;ş&uuml;187<br /> <br /> ee)Yokluk g&ouml;r&uuml;ş&uuml;187<br /> <br /> d)Taşınmaz satışına ilişkin vek&acirc;letnamenin şekl&icirc;188<br /> <br /> III-YARAR VE HASARIN GE&Ccedil;MESİ189<br /> <br /> <br /> <br /> IV-AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUK190<br /> <br /> A)Ayıptan sorumluluk190<br /> <br /> 1)Genel olarak190<br /> <br /> 2)Zamanaşımı193<br /> <br /> b)Zapttan sorumluluk194<br /> <br /> V-TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ S&Ouml;ZLEŞMESİ194<br /> <br /> a)Genel olarak194<br /> <br /> b)Taşınmaz satış vaadi s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> t&uuml;rleri195<br /> <br /> c)Taşınmaz satış vaadi s&ouml;zleşmesinden<br /> <br /> doğan hakkın niteliği196<br /> <br /> d)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;196<br /> <br /> e)Taşınmaz satış vaadi s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları197<br /> <br /> 1)Taraflar arasında197<br /> <br /> 2)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilere karşı199<br /> <br /> VI-&Ouml;NALIM, ALIM, GERİ ALIM S&Ouml;ZLEŞMELERİ200<br /> <br /> a)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkı<br /> <br /> (&Ouml;nalım s&ouml;zleşmesi)200<br /> <br /> 1)Tanım200<br /> <br /> 2)&Ccedil;eşitleri201<br /> <br /> 3)Hukuk&icirc; niteliği203<br /> <br /> 4)&Ouml;nalım s&ouml;zleşmesinin t&acirc;bi olduğu şekil205<br /> <br /> 5)&Ouml;nalım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne şerhi206<br /> <br /> a)Genel bilgi206<br /> <br /> aa)&Ouml;nalım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne<br /> <br /> şerh edilmemesi206<br /> <br /> bb)&Ouml;nalım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne şerh edilmesi206<br /> <br /> b)Şerhin etki s&uuml;resi207<br /> <br /> c)&Ouml;nalım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne şerhedilmesinin<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları208<br /> <br /> 6)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkının şartları208<br /> <br /> a)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkı,<br /> <br /> &ouml;nalım s&ouml;zleşmesinde belirtilen<br /> <br /> taşınmazın satışı halinde s&ouml;z konusu olur208<br /> <br /> b)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkı taşınmazın<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye satılması halinde s&ouml;z konusu olur209<br /> <br /> c)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkı,<br /> <br /> ancak taşınmazın satılması halinde<br /> <br /> s&ouml;z konusu olur (&Ouml;nalım olgusu)209<br /> <br /> aa)&Ouml;nalım hakkının kullanılmasına<br /> <br /> imk&acirc;n veren işlemler (Vorkaufsfall)209<br /> <br /> bb)&Ouml;nalım hakkının kullanılması<br /> <br /> m&uuml;mk&uuml;n olmayan işlemler212<br /> <br /> d)S&ouml;zleşmeden doğan &ouml;nalım hakkı,<br /> <br /> hak sahibinin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi aleyhine a&ccedil;acağı<br /> <br /> &ouml;nalım davasıyla kullanılır214<br /> <br /> aa)&Ouml;nalım davası214<br /> <br /> aaa)Genel bilgi214<br /> <br /> bbb)&Ouml;nalım davasının davacısı215<br /> <br /> ccc)&Ouml;nalım davasının davalısı215<br /> <br /> ddd)&Ouml;nalım davasının a&ccedil;ılması gereken<br /> <br /> s&uuml;reler216<br /> <br /> eee)Davacının &ouml;nalım (satış) bedeli ile<br /> <br /> giderleri yatırma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;218<br /> <br /> fff)Mahkemenin &ouml;nalım kararının<br /> <br /> doğurduğu sonu&ccedil;lar218<br /> <br /> ggg)&Ouml;nalım hakkından feragat ve<br /> <br /> &ouml;nalım hakkının sona ermesi219<br /> <br /> 1/a)&Ouml;nalım hakkından feragat219<br /> <br /> 1/b)&Ouml;nalım hakkının sona ermesi220<br /> <br /> e)&Ouml;nalım hakkı &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye devredilebilen,<br /> <br /> miras yoluyla ge&ccedil;en bir haktır220<br /> <br /> b)ALIM S&Ouml;ZLEŞMESİ221<br /> <br /> 1)Tanım221<br /> <br /> 2)Şekl&icirc;221<br /> <br /> 3)Hukuk&icirc; niteliği222<br /> <br /> 4)Alım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne şerh edilmesi222<br /> <br /> a)Genel bilgi222<br /> <br /> b)Şerhin etki s&uuml;resi223<br /> <br /> 5)Alım hakkının devri ve miras yoluyla ge&ccedil;mesi224<br /> <br /> c)GERİ ALIM S&Ouml;ZLEŞMESİ224<br /> <br /> 1)Tanım224<br /> <br /> 2)Geri alım hakkının hukuk&icirc; niteliği225<br /> <br /> 3)Geri alım s&ouml;zleşmesinin t&acirc;bi olduğu şekil225<br /> <br /> 4)Geri alım hakkının tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne şerh edilmesi226<br /> <br /> a)Genel bilgi226<br /> <br /> b)Şerhin etki s&uuml;resi226<br /> <br /> 5)Geri alım hakkının devri ve miras yoluyla ge&ccedil;mesi226<br /> <br /> VII-ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI227<br /> <br /> &sect; 5.BAZI SATIŞ T&Uuml;RLERİ229<br /> <br /> I-&Ouml;RNEK &Uuml;ZERİNE SATIŞ229<br /> <br /> II-BEĞENME ŞARTIYLA SATIŞ231<br /> <br /> III-A&Ccedil;IK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ233<br /> <br /> A)Kavram233<br /> <br /> B)&Ccedil;EŞİTleri235<br /> <br /> 1)Cebr&icirc; artırma235<br /> <br /> 2)İsteğe bağlı artırma236<br /> <br /> a)İsteğe bağlı &ouml;zel artırma236<br /> <br /> b)İsteğe bağlı a&ccedil;ık artırma236<br /> <br /> c)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları237<br /> <br /> aa)Satıcının bor&ccedil;ları237<br /> <br /> bb)Artırma ile alanın (alıcının) bor&ccedil;ları238<br /> <br /> C)ARTIRMANIN İPTALİ238<br /> <br /> IV-Mesafelİ s&ouml;zleşmeler239<br /> <br /> V-İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMELERİ240<br /> <br /> VI-KISM&Icirc; &Ouml;DEMELİ SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMELERİ241<br /> <br /> A)TAKSİTLE SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİ241<br /> <br /> 1)Genel olarak241<br /> <br /> 2)Tanım242<br /> <br /> 3)Unsurları242<br /> <br /> a)Satılan mal taşınır bir mal olmalıdır242<br /> <br /> b)Satılan mal satış bedeli &ouml;denmeden &ouml;nce<br /> <br /> teslim edilmeli ve birden &ccedil;ok taksit s&ouml;z konusu<br /> <br /> olmalıdır243<br /> <br /> c)Anlaşma unsuru245<br /> <br /> aa)Genel bilgi245<br /> <br /> bb)Ehliyet246<br /> <br /> cc)Taksitle satışın bağlı olduğu şekil246<br /> <br /> 4)Taksitle satış s&ouml;zleşmesinde tarafların<br /> <br /> hak ve bor&ccedil;ları248<br /> <br /> a)Alıcının hak ve bor&ccedil;ları248<br /> <br /> aa)Alıcının peşinatı &ouml;deme borcu248<br /> <br /> bb)Alıcının def&rsquo;i hakları249<br /> <br /> cc)Alıcının satış bedelinin tamamını<br /> <br /> &ouml;deme hakkı249<br /> <br /> b)Alıcının temerr&uuml;d&uuml; ve satıcıya tanınmış olan<br /> <br /> se&ccedil;imlik haklar249<br /> <br /> aa)Alıcının peşinatı &ouml;demede<br /> <br /> temerr&uuml;de d&uuml;şmesi249<br /> <br /> bb)Alıcının peşinatı &ouml;demede temerr&uuml;de d&uuml;şmesi<br /> <br /> halinde kullanılacak se&ccedil;imlik haklar250<br /> <br /> aaa)Satıcının peşinatın &ouml;denmesini<br /> <br /> isteme hakkı250<br /> <br /> bbb)Satıcının s&ouml;zleşmeden d&ouml;nme hakkı250<br /> <br /> c)Alıcının taksitleri &ouml;demede temerr&uuml;de d&uuml;şmesi<br /> <br /> halinde kullanılacak se&ccedil;imlik haklar251<br /> <br /> aa)Genel olarak251<br /> <br /> aaa)Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş<br /> <br /> taksitlerin tamamının bir defada<br /> <br /> &ouml;denmesini isteme hakkı251<br /> <br /> bbb)Satıcının alıcıdan, geri kalan<br /> <br /> satış bedelinin tamamının &ouml;denmesini<br /> <br /> isteme hakkı (Muacceliyet şartı)252<br /> <br /> ccc)Satıcının s&ouml;zleşmeden d&ouml;nme hakkı253<br /> <br /> ddd)S&ouml;zleşmeden d&ouml;nmenin<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları254<br /> <br /> 1/a)Satıcının hakları254<br /> <br /> 1/aa)Satılanın geri verilmesini<br /> <br /> isteme hakkı254<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1/bb)Satıcının, hakkaniyete uygun<br /> <br /> bir kullanım bedeli ile satılanın<br /> <br /> olağandışı kullanılması sebebiyle<br /> <br /> değerinin azalması halinde<br /> <br /> tazminat isteme hakkı255<br /> <br /> 1/b)Alıcının hakları256<br /> <br /> 1/aa)T&uuml;rk Bor&ccedil;lar Kanununa g&ouml;re256<br /> <br /> 1/bb)T&uuml;keticinin Korunması<br /> <br /> Hakkındaki Kanuna g&ouml;re256<br /> <br /> 1/c)Satıcının satılanı geri isteme hakkı257<br /> <br /> 5)Taksitle satımdan doğan uyuşmazlıklarda<br /> <br /> yetkili mahkeme ve tahkim258<br /> <br /> 6)Uygulama alanı258<br /> <br /> B)&Ouml;N &Ouml;DEMELİ TAKSİTLE SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİ259<br /> <br /> 1)Tanımı259<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;260<br /> <br /> 3)Tarafların hak ve bor&ccedil;ları260<br /> <br /> a)Satış bedelinin belirlenmesi260<br /> <br /> b)Satış bedelinin &ouml;denmesi260<br /> <br /> c)&Ouml;demelerin g&uuml;venceye bağlanması261<br /> <br /> d)Alıcının malın devrini isteme hakkı261<br /> <br /> e)S&ouml;zleşmenin s&uuml;resi261<br /> <br /> 4)S&ouml;zleşmenin sona ermesi262<br /> <br /> a)Cayma hakkı262<br /> <br /> b)&Ouml;n &ouml;demelerde alıcının temerr&uuml;d&uuml;262<br /> <br /> aa)Satıcının temerr&uuml;de d&uuml;ş&uuml;len<br /> <br /> &ouml;n &ouml;demeleri istemesi262<br /> <br /> bb)Satıcının temerr&uuml;de d&uuml;ş&uuml;len &ouml;n &ouml;demeler<br /> <br /> nedeniyle s&ouml;zleşmeden d&ouml;nmesi262<br /> <br /> 5)Uygulama alanının sınırlanması263<br /> <br /> VII-M&Uuml;LKİYETİ SAKLI TUTMA S&Ouml;ZLEŞMESİ263<br /> <br /> A)KAVRAM VE TANIM263<br /> <br /> B)HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ265<br /> <br /> C)S&Ouml;ZLEŞMENİN ŞEKLİ VE &Ouml;ZEL SİCİLE KAYIT266<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;266<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin &ouml;zel sicile kaydı267<br /> <br /> D)H&Uuml;K&Uuml;M VE SONU&Ccedil;LARI268<br /> <br /> E)M&Uuml;LKİYETİ SAKLI TUTMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> SONA ERMESİ271<br /> <br /> KISIM İKİ<br /> <br /> MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 6.TANIM, S&Ouml;ZLEŞMENİN ŞEKLİ,<br /> <br /> TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI, YARAR VE<br /> <br /> HASARIN GE&Ccedil;MESİ, ZAPTTAN,<br /> <br /> AYIPTAN SORUMLULUK273<br /> <br /> ı-TANIM VE GENEL BİLGİ273<br /> <br /> ıI-S&ouml;zleşmenin şekl&icirc; ve ge&ccedil;ersizlik sebepleri276<br /> <br /> ıII-Tarafların bor&ccedil;ları277<br /> <br /> Iv-Yarar ve hasar, ayıptan ve zapttan<br /> <br /> sorumluluk278<br /> <br /> A)Yarar ve hasarın ge&ccedil;mesi278<br /> <br /> b)Zapttan ve ayıptan sorumluluk278<br /> <br /> KISIM &Uuml;&Ccedil;<br /> <br /> baĞIŞlama s&ouml;zleŞmesİ<br /> <br /> &sect; 7.TANIMI, NİTELİKLERİ,UNSURLARI, TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI281<br /> <br /> ı-TANIMI281<br /> <br /> ıI-NiteliKLERİ281<br /> <br /> A)Bağışlama tek tarafa bor&ccedil; y&uuml;kleyen<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir281<br /> <br /> b)Bağışlama sağlararası bir s&ouml;zleşmedir282<br /> <br /> c)Bağışlama karşılıksız (ivazsız)<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir282<br /> <br /> d)Bağışlama, ani edimli bir s&ouml;zleşmedir283<br /> <br /> e)Bağışlama rıza&icirc; bir s&ouml;zleşmedir284<br /> <br /> IIı-BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI284<br /> <br /> a)Bağışlanılan bir mal olmalıdır284<br /> <br /> b)Anlaşma (Bağışlama s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> meydana gelmesi)285<br /> <br /> 1)Tarafların irade beyanları karşılıklı ve<br /> <br /> birbirine uygun olmalıdır285<br /> <br /> a)&Ouml;neri285<br /> <br /> b)Kabul286<br /> <br /> 2)Bağışlama sebebi286<br /> <br /> 3)Bağışlama ehliyeti286<br /> <br /> 4)Bağışlamanın t&acirc;bi olduğu şekil288<br /> <br /> Iv-&ccedil;eşitLERİ290<br /> <br /> a)Bağışlama s&ouml;z&uuml; verme290<br /> <br /> b)Elden bağışlama290<br /> <br /> c)Şartlı (Koşullu) bağışlama291<br /> <br /> d)Y&uuml;klemeli bağışlama292<br /> <br /> e)Yerine getirilmesi bağışlayanın<br /> <br /> &ouml;l&uuml;m&uuml;ne bağlı bağışlama294<br /> <br /> f)Bağışlayana d&ouml;nme şartlı bağışlama295<br /> <br /> V-TARAFLARIN, &Ouml;ZELLİKLE BAĞIŞLAYANIN<br /> <br /> BOR&Ccedil;LARI297<br /> <br /> a)Genel olarak297<br /> <br /> b)Bağışlayanın, bağışlanılan şeyin<br /> <br /> m&uuml;lkiyet ve zilyetliğini devir borcu297<br /> <br /> 1)Borcun ifası297<br /> <br /> 2)Borcun ifa edilmemesi halinde bağışlayanın<br /> <br /> sorumluluğu298<br /> <br /> a)İmk&acirc;nsızlık ve gereği gibi ifa etmeme<br /> <br /> halinde sorumluluk298<br /> <br /> b)Para bağışlamalarında temerr&uuml;t299<br /> <br /> c)Zapttan ve ayıptan sorumluluk299<br /> <br /> &sect; 8.BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI301<br /> <br /> ı-BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI301<br /> <br /> A)Genel bilgi301<br /> <br /> B)Bağışlayanın, elden bağışlamayı veya<br /> <br /> yerine getirilmiş bağışlama s&ouml;z&uuml;n&uuml;<br /> <br /> geri alması301<br /> <br /> 1)Geri alma nedenleri301<br /> <br /> a)Bağışlananın, bağışlayana veya<br /> <br /> yakınlarından birine karşı ağır bir su&ccedil; işlemesi302<br /> <br /> b)Bağışlananın, bağışlayana veya<br /> <br /> onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan<br /> <br /> doğan y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerine &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de<br /> <br /> aykırı davranması303<br /> <br /> c)Bağışlananın, y&uuml;klemeli bağışlamada<br /> <br /> haklı bir neden olmaksızın y&uuml;klemeyi yerine<br /> <br /> getirmemesi304<br /> <br /> 2)Geri almanın h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları305<br /> <br /> C)Hen&uuml;z yerine getirilmemiş bağışlama<br /> <br /> s&ouml;z&uuml;n&uuml;n geri alınması307<br /> <br /> 1)Geri alma sebepleri307<br /> <br /> a)Elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş<br /> <br /> bağışlama s&ouml;z&uuml;n&uuml; geri almayı gerektiren<br /> <br /> sebeplerden birinin mevcut olması307<br /> <br /> b)Bağışlayanın mali durumunun sonradan,<br /> <br /> s&ouml;z&uuml;n&uuml;n yerine getirilmesini kendisi i&ccedil;in<br /> <br /> olağan&uuml;st&uuml; ağır kılacak &ouml;l&ccedil;&uuml;de değişmiş olması307<br /> <br /> c)Bağışlama s&ouml;z&uuml; verdikten sonra, kendisi i&ccedil;in<br /> <br /> yeni aile y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin doğmuş veya<br /> <br /> bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerin &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de ağırlaşmış<br /> <br /> olması307<br /> <br /> 2)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları307<br /> <br /> D)Geri alma hakkının s&uuml;resi ve miras&ccedil;ılara<br /> <br /> ge&ccedil;mesi308<br /> <br /> 1)Geri alma hakkının s&uuml;resi308<br /> <br /> 2)Geri alma hakkının miras&ccedil;ılara ge&ccedil;mesi309<br /> <br /> a)Bağışlayan bir yıllık s&uuml;re dolmadan ve<br /> <br /> bu hakkı kullanmadan &ouml;nce &ouml;l&uuml;rse,<br /> <br /> geri alma hakkı miras&ccedil;ılarına ge&ccedil;er ve<br /> <br /> onlar bu s&uuml;renin sona ermesine kadar bu<br /> <br /> hakkı kullanabilirler309<br /> <br /> b)Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve<br /> <br /> hukuka aykırı olarak &ouml;ld&uuml;r&uuml;r veya<br /> <br /> onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse,<br /> <br /> miras&ccedil;ıları bağışlamayı geri alabilirler310<br /> <br /> E)Bağışlama s&ouml;z&uuml; vermenin ortadan<br /> <br /> kalkması310<br /> <br /> F)Kira, gelir ve faiz gibi d&ouml;nemsel edim<br /> <br /> bağışlamalarında bağışlayanın &ouml;lmesi310<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M İKİ<br /> <br /> KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> KISIM BİR<br /> <br /> KİRA S&Ouml;ZLEŞMELERİ<br /> <br /> &sect; 9.KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN GENEL H&Uuml;K&Uuml;MLERİ313<br /> <br /> I-Kira s&ouml;zleşmesinin tanımı313<br /> <br /> II-Kira s&ouml;zleşmesinin Nitelikleri315<br /> <br /> A)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİ, BİR BOR&Ccedil; S&Ouml;ZLEŞMESİDİR315<br /> <br /> B)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA<br /> <br /> BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR316<br /> <br /> C)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİ S&Uuml;REKLİ BOR&Ccedil; DOĞURAN<br /> <br /> BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR316<br /> <br /> D)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZA&Icirc; BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR317<br /> <br /> E)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR317<br /> <br /> III-Bazı s&ouml;zleşmelerden farkı317<br /> <br /> A)SATIŞ S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI317<br /> <br /> B)İNTİFA VE OTURMA HAKKINDAN FARKI318<br /> <br /> C)SAKLAMA S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI318<br /> <br /> D)KULLANIM &Ouml;D&Uuml;NC&Uuml; S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI319<br /> <br /> IV-Kira s&ouml;zleşmesinin unsurları319<br /> <br /> A)BİR ŞEYİN (MADD&Icirc; MALIN) KULLANILMASININ<br /> <br /> DEVRİ319<br /> <br /> 1)Bir şey319<br /> <br /> 2)Bir şeyin kullanılmasının belirli veya<br /> <br /> belirsiz bir s&uuml;re i&ccedil;in devri322<br /> <br /> 3)Şeyin bir bedel karşılığında devri324<br /> <br /> 4)Tarafların anlaşması325<br /> <br /> a)Genel olarak325<br /> <br /> b)Tarafların ehliyeti326<br /> <br /> c)Kira s&ouml;zleşmesinin t&acirc;bi olduğu şekil327<br /> <br /> V-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI328<br /> <br /> a)Kiraya verenin bor&ccedil;ları328<br /> <br /> 1)Kiraya verenin kiralananı kiracıya teslim borcu328<br /> <br /> a)Kiraya verenin kiralananı, kiracıya kararlaştırılan<br /> <br /> tarihte teslim borcu329<br /> <br /> b)Kiraya verenin, kiralananı s&ouml;zleşmede ama&ccedil;lanan<br /> <br /> kullanıma elverişli bir durumda teslim borcu330<br /> <br /> c)Kiraya verenin kiralananı s&ouml;zleşme s&uuml;resince<br /> <br /> s&ouml;zleşmede ama&ccedil;lanan kullanıma elverişli durumda<br /> <br /> bulundurma borcu331<br /> <br /> 2)Kiraya verenin kiracının g&uuml;venliğini sağlama borcu331<br /> <br /> 3)Kiraya verenin vergi ve benzeri y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klere<br /> <br /> katlanma borcu332<br /> <br /> 4)Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu332<br /> <br /> 5)Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu333<br /> <br /> a)Genel olarak333<br /> <br /> b)Ayıptan sorumluluğun şartları333<br /> <br /> aa)Madd&icirc; şartları333<br /> <br /> aaa)Bir ayıp mevcut olmalıdır333<br /> <br /> bbb)Kiracı ayıba kendi kusuruyla<br /> <br /> sebep olmamalıdır335<br /> <br /> ccc)Kiracı, ayıptan doğan haklarından<br /> <br /> feragat etmemiş olmalıdır336<br /> <br /> ddd)Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış<br /> <br /> olmalıdır337<br /> <br /> bb)Şekl&icirc; şartları337<br /> <br /> c)Kiracının ayıptan doğan hakları338<br /> <br /> aa)Ayıbın giderilmesini isteme hakkı339<br /> <br /> bb)Kira bedelinden indirim yapılmasını<br /> <br /> isteme hakkı341<br /> <br /> cc)Kiracının, kiralananın ayıpsız bir benzeriyle<br /> <br /> değiştirilmesini isteme hakkı342<br /> <br /> dd)Kiracının s&ouml;zleşmeyi fesih hakkı343<br /> <br /> ee)Kiracının zararın giderilmesini isteme hakkı343<br /> <br /> d)Ayıptan sorumluluğun kaldırılması veya<br /> <br /> sınırlandırılması345<br /> <br /> 6)Kiraya verenin zapttan sorumluluğu346<br /> <br /> a)Kavram ve genel bilgi346<br /> <br /> b)Zapttan sorumluluğun şartları347<br /> <br /> aa)Madd&icirc; şartlar347<br /> <br /> aaa)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi, kiralanan &uuml;zerinde<br /> <br /> kiracının hakkıyla bağdaşmayan (&uuml;st&uuml;n)<br /> <br /> bir hak ileri s&uuml;rmelidir347<br /> <br /> bbb)Bu hak kira s&ouml;zleşmesinin yapılmasından<br /> <br /> &ouml;nce mevcut olmalıdır348<br /> <br /> bb)Şekl&icirc; şartlar348<br /> <br /> c)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları349<br /> <br /> aa)Kiraya veren, davayı &uuml;stlenmek zorundadır349<br /> <br /> bb)Kiraya veren, kiracının uğradığı zararları<br /> <br /> gidermek zorundadır349<br /> <br /> aaa)Kiralananın tamamen zaptı halinde350<br /> <br /> bbb)Kiralananın kısmen zaptı halinde350<br /> <br /> d)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin kiralanan &uuml;zerinde<br /> <br /> kira s&ouml;zleşmesinin kurulmasından sonra<br /> <br /> &uuml;st&uuml;n hak sahibi olması: &Ouml;zellikle kiralananın<br /> <br /> m&uuml;lkiyetinin kira s&ouml;zleşmesinin kurulmasından<br /> <br /> sonra devri351<br /> <br /> e)Kiralanan taşınmazın tapu siciline şerhi352<br /> <br /> aa)Genel olarak352<br /> <br /> bb)Şartları352<br /> <br /> aaa)Tapuya kayıtlı bir taşınmaz<br /> <br /> s&ouml;z konusu olmalıdır353<br /> <br /> bbb)Yazılı bir şerh talebi (yazılı şerh s&ouml;zleşmesi)<br /> <br /> yapılmış olmalıdır353<br /> <br /> ccc)Tapu siciline işlenen şerh ge&ccedil;erli olduğu<br /> <br /> s&uuml;re ile kullanma şartlarını g&ouml;stermelidir353<br /> <br /> cc)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları353<br /> <br /> aaa)Kiraya veren, kiralanan &uuml;zerinde<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye m&uuml;lkiyeti devretmek veya<br /> <br /> sınırlı bir ayn&icirc; hak ya da kuvvetlendirilmiş<br /> <br /> şahs&icirc; hak kurmak suretiyle tasarrufta<br /> <br /> bulunmuş olmalıdır354<br /> <br /> bbb)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin kiralanan &uuml;zerinde<br /> <br /> elde ettiği hak, kiracının kiralananı<br /> <br /> kullanma hakkı ile bağdaşmamalıdır354<br /> <br /> b)Kiracının BOR&Ccedil;LARI355<br /> <br /> 1)Kira bedelini &ouml;deme borcu355<br /> <br /> a)Kira bedelinin belirlenmesi357<br /> <br /> b)Kira bedelini &ouml;deme yeri357<br /> <br /> c)Kira bedelini &ouml;deme zamanı358<br /> <br /> aa)Genel olarak358<br /> <br /> bb)Kiracının temerr&uuml;d&uuml;358<br /> <br /> 2)Temizlik ve bakım giderlerini &ouml;deme borcu360<br /> <br /> 3)Kiracının, kiralananı &ouml;zenle kullanma ve<br /> <br /> komşulara saygı g&ouml;sterme borcu360<br /> <br /> 4)Ayıpları kiraya verene bildirme borcu363<br /> <br /> 5)Ayıpların giderilmesine ve kiralananın<br /> <br /> g&ouml;sterilmesine katlanma borcu365<br /> <br /> 6)Alt kira ve kullanım hakkının devri366<br /> <br /> a)Tanım ve şartları366<br /> <br /> b)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları370<br /> <br /> aa)Alt Kira s&ouml;zleşmesi y&ouml;n&uuml;nden370<br /> <br /> bb)Kullanmanın devri y&ouml;n&uuml;nden371<br /> <br /> 7)Kira s&ouml;zleşmesinin devri371<br /> <br /> a)Kavram ve şartları371<br /> <br /> aa)Kavram371<br /> <br /> bb)Şartları372<br /> <br /> b)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları374<br /> <br /> VI-KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI374<br /> <br /> a)Genel bilgi374<br /> <br /> b)Hapis hakkının konusu ve kapsamı376<br /> <br /> 1)Hapis hakkının konusu376<br /> <br /> 2)Hapis hakkının kapsamı378<br /> <br /> 3)Hapis hakkının kullanılması380<br /> <br /> VII-KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ381<br /> <br /> a)Kira s&ouml;zleşmesinin olağan sebeplerle<br /> <br /> sona ermesi382<br /> <br /> <br /> <br /> 1)Belirli s&uuml;reli kira s&ouml;zleşmelerinin sona ermesi382<br /> <br /> a)Genel bilgi382<br /> <br /> b)Kira s&ouml;zleşmesinin yenilenmesi384<br /> <br /> 2)Belirsiz s&uuml;reli kira s&ouml;zleşmelerinin sona ermesi385<br /> <br /> b)Kira s&ouml;zleşmesinin olağan&uuml;st&uuml;<br /> <br /> sebeplerle sona ermesi388<br /> <br /> 1)Genel bilgi ve kavram388<br /> <br /> 2)Olağan&uuml;st&uuml; feshin şartları389<br /> <br /> 3)Olağan&uuml;st&uuml; feshin sonu&ccedil;ları390<br /> <br /> a)Olağan&uuml;st&uuml; fesih, her şeyden &ouml;nce<br /> <br /> kira s&ouml;zleşmesini sona erdirir390<br /> <br /> b)Karşı tarafın fesih nedeniyle uğradığı<br /> <br /> zararın tazmini390<br /> <br /> 4)S&ouml;zleşmenin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi391<br /> <br /> a)Kiracının bor&ccedil;larını ihl&acirc;l etmesinden dolayı<br /> <br /> s&ouml;zleşmenin feshi391<br /> <br /> b)Kiracının temerr&uuml;d&uuml;nden dolayı s&ouml;zleşmenin feshi391<br /> <br /> c)Kiracının ifl&acirc;sından dolayı s&ouml;zleşmenin feshi392<br /> <br /> d)Kiracının &ouml;l&uuml;m&uuml;nden dolayı s&ouml;zleşmenin feshi393<br /> <br /> 5)S&ouml;zleşmenin kiracı tarafından sona erdirilmesi393<br /> <br /> a)Kiracının, kiraya verenin s&ouml;zleşmeye<br /> <br /> uymaması nedeniyle fesih hakkı393<br /> <br /> b)Kiracının &ouml;nemli sebeplerle s&ouml;zleşmeyi<br /> <br /> fesih hakkı393<br /> <br /> VIII-KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU394<br /> <br /> a)Genel Olarak394<br /> <br /> b)Kiraya verenin kiralananı g&ouml;zden ge&ccedil;irme<br /> <br /> ve kiracıya bildirme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;ğ&uuml;397<br /> <br /> &sect; 10.KONUT VE &Ccedil;ATILI İŞYERİ KİRALARI398<br /> <br /> I-GENEL BİLGİ398<br /> <br /> II-UYGULAMA ALANI399<br /> <br /> III-KİRAYLA BAĞLANTILI S&Ouml;ZLEŞMELER402<br /> <br /> Iv-KULLANMA GİDERLERİ404<br /> <br /> V-KİRACININ G&Uuml;VENCE VERMESİ405<br /> <br /> VI-KONUT VE &Ccedil;ATILI İŞYERİ KİRALARINDA<br /> <br /> KİRA BEDELİ407<br /> <br /> a)Genel olarak407<br /> <br /> b)Kira bedelinin taraflarca<br /> <br /> s&ouml;zleşmede ilk defa belirlenmesi407<br /> <br /> c)Yenilenen kira d&ouml;nemlerinde<br /> <br /> kira bedelinin belirlenmesi, &ouml;zellikle<br /> <br /> kira bedelini belirleme davası408<br /> <br /> 1)Taraflar s&ouml;zleşmede bir artış oranı belirlemişlerse408<br /> <br /> 2)Taraflar s&ouml;zleşmede bir artış oranı belirlememişlerse409<br /> <br /> 3)Beş yıldan uzun s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde<br /> <br /> bedelin belirlenmesi410<br /> <br /> 4)Yabancı para &uuml;zerinden yapılan s&ouml;zleşmelerde410<br /> <br /> d)Kira bedelini belirleme davasının s&uuml;resi411<br /> <br /> 1)Taraflar s&ouml;zleşmede yeni kira d&ouml;neminde<br /> <br /> kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir h&uuml;k&uuml;m<br /> <br /> koymuşlarsa411<br /> <br /> 2)Taraflar s&ouml;zleşmede yeni kira d&ouml;neminde<br /> <br /> kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir h&uuml;k&uuml;m<br /> <br /> koymamışlarsa411<br /> <br /> e)Kira bedelinin uyarlanması411<br /> <br /> 1)Genel olarak411<br /> <br /> 2)Uyarlamanın tanımı ve şartları412<br /> <br /> 3)Uyarlamanın sonu&ccedil;ları415<br /> <br /> F)Kiracı aleyhine başka bir &ouml;deme<br /> <br /> y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml; d&uuml;zenleme yasağı415<br /> <br /> g)Dava sebeplerinin sınırlılığı415<br /> <br /> VII-KONUT VE &Ccedil;ATILI İŞYERİ KİRALARINDA<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ416<br /> <br /> a)BELİRLİ S&Uuml;RELİ KONUT VE<br /> <br /> &Ccedil;ATILI İŞYERİ KİRLARININ BİLDİRİM VEYA<br /> <br /> DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ416<br /> <br /> 1)Belirli ve belirsiz s&uuml;reli konut ve &ccedil;atılı işyeri<br /> <br /> kiralarının fesih bildirim yoluyla sona ermesi416<br /> <br /> a)Belirli s&uuml;reli konut ve &ccedil;atılı işyeri kiralarında416<br /> <br /> b)Belirsiz s&uuml;reli konut ve &ccedil;atılı işyeri kiralarında417<br /> <br /> 2)Bildirimin ge&ccedil;erliliği yazılı şekilde yapılmasına<br /> <br /> bağlıdır418<br /> <br /> 3)Aile konutu418<br /> <br /> 4)Kiracının &ouml;lmesi halinde miras&ccedil;ıların ve<br /> <br /> ortaklarının durumu418<br /> <br /> b)KİRA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA<br /> <br /> SONA ERMESİ418<br /> <br /> 1)Genel bilgi418<br /> <br /> 2)Tahliye sebepleri419<br /> <br /> a)Kira s&ouml;zleşmesinin kiraya verenden kaynaklanan<br /> <br /> sebeplerle sona ermesi419<br /> <br /> aa)Kiraya verenin ve yakınlarının kiralanana<br /> <br /> duyduğu gereksinim nedeniyle s&ouml;zleşmenin<br /> <br /> sona ermesi419<br /> <br /> aaa)Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu,<br /> <br /> &uuml;stsoyu veya kanun gereği bakmakla<br /> <br /> y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu diğer kişiler i&ccedil;in<br /> <br /> kiralananı konut ya da işyeri gereksinimi<br /> <br /> sebebiyle kullanma zorunluluğu<br /> <br /> olmalıdır420<br /> <br /> bbb)Gereksinim, ger&ccedil;ek ve samimi olmalıdır421<br /> <br /> ccc)Tahliye davası, s&ouml;zleşme s&uuml;resinin<br /> <br /> sona ermesinden itibaren bir ay i&ccedil;inde<br /> <br /> a&ccedil;ılmalıdır423<br /> <br /> ddd)&Uuml;&ccedil; yıl ge&ccedil;meden kiraya verme yasağı424<br /> <br /> bb)M&uuml;lkiyeti sonradan kazanan malikin<br /> <br /> duyduğu gereksinim nedeniyle s&ouml;zleşmenin<br /> <br /> sona ermesi424<br /> <br /> aaa)Yeni malik veya bazı yakınları<br /> <br /> kiralanan konut veya işyerine gereksinim<br /> <br /> duymalıdır424<br /> <br /> bbb)Yeni malik m&uuml;lkiyeti kazandığı tarihten<br /> <br /> itibaren bir ay i&ccedil;inde kiracıya ihtarda<br /> <br /> bulunmalı ve altı ay sonrası i&ccedil;in<br /> <br /> kiralananı boşaltmasını (tahliye etmesini)<br /> <br /> talep etmelidir425<br /> <br /> ccc)Bu halde de kiraya veren kiralananı<br /> <br /> &uuml;&ccedil; yıl s&uuml;reyle &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir kişiye<br /> <br /> kiraya veremez426<br /> <br /> cc)Kiraya verenin kira s&ouml;zleşmesini,<br /> <br /> kiralananı yeniden inşası veya imarı amacıyla<br /> <br /> sona erdirmesi426<br /> <br /> aaa)Genel bilgi426<br /> <br /> bbb)Şartları426<br /> <br /> 1/a)Taşınmazın yeniden inşası veya<br /> <br /> imarı amacıyla esaslı onarımı,<br /> <br /> genişletilmesi veya değiştirilmesi<br /> <br /> gerekir426<br /> <br /> 1/b)Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım,<br /> <br /> değişiklik ve genişletme işlerinin<br /> <br /> yapıldığı sırada taşınmazın konut<br /> <br /> veya işyeri olarak kullanılması,<br /> <br /> teknik a&ccedil;ıdan m&uuml;mk&uuml;n olmamalıdır427<br /> <br /> 1/c)Bu sebebe dayalı tahliye davası<br /> <br /> s&ouml;zleşmenin sona ermesinden<br /> <br /> itibaren bir ay i&ccedil;inde a&ccedil;ılmalıdır428<br /> <br /> ccc)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları428<br /> <br /> b)Kira s&ouml;zleşmesinin kiracıdan kaynaklanan<br /> <br /> sebeplerle sona ermesi428<br /> <br /> aa)Kiracının boşaltma (tahliye) taahh&uuml;t&uuml;428<br /> <br /> aaa)Şartları428<br /> <br /> 1/a)Boşaltma taahh&uuml;d&uuml;n&uuml;n ge&ccedil;erliği,<br /> <br /> yazılı şekilde yapılmış olmasına<br /> <br /> bağlıdır428<br /> <br /> 1/b)Boşaltma taahh&uuml;d&uuml;, boşaltma<br /> <br /> tarihini i&ccedil;ermelidir429<br /> <br /> bbb)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları429<br /> <br /> bb)Kiraya verenin, kiracının aynı kira s&uuml;resi i&ccedil;inde<br /> <br /> kira bedelini &ouml;dememesi nedeniyle yazılı olarak<br /> <br /> iki haklı ihtarda bulunmasına dayanan tahliye<br /> <br /> talebi430<br /> <br /> aaa)Şartları430<br /> <br /> <br /> <br /> 1/a)Kiraya veren, kira bedelini<br /> <br /> &ouml;demediği i&ccedil;in kiracıya aynı<br /> <br /> kira s&uuml;resi i&ccedil;inde iki haklı ihtarda<br /> <br /> bulunmuş olmalıdır430<br /> <br /> 1/b)İhtar yazılı olmalıdır431<br /> <br /> 1/c)İhtarda &ouml;denmeyen ayın kirası,<br /> <br /> bunun miktarı ve &ouml;denme gereği<br /> <br /> bildirilmelidir431<br /> <br /> 1/d)İhtar haklı olmalıdır431<br /> <br /> 1/e)Kiraya veren kira s&uuml;resinin<br /> <br /> bitimini izleyen bir ay i&ccedil;inde<br /> <br /> tahliye davasını a&ccedil;malıdır432<br /> <br /> cc)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin<br /> <br /> aynı il&ccedil;e veya belde belediye sınırları i&ccedil;inde<br /> <br /> oturmaya elverişli bir konutunun bulunması432<br /> <br /> aaa)Kiracının konut olarak kullandığı<br /> <br /> taşınmazın bulunduğu il veya<br /> <br /> belediye sınırları i&ccedil;inde kendisinin<br /> <br /> veya birlikte yaşadığı eşinin<br /> <br /> bir taşınmaza sahip olması gerekir432<br /> <br /> bbb)Kiraya veren, s&ouml;zleşmeyi yaparken<br /> <br /> kiracının veya birlikte yaşadığı<br /> <br /> eşinin konut olarak oturmaya<br /> <br /> elverişli bir yerinin olduğunu<br /> <br /> bilmemelidir433<br /> <br /> ccc)Kiraya veren, s&ouml;zleşmenin bitiminden<br /> <br /> itibaren bir ay i&ccedil;inde tahliye davasını<br /> <br /> a&ccedil;malıdır433<br /> <br /> dd)Kiracının kiralananı başkasına kiralaması<br /> <br /> nedenine dayanan tahliye davası433<br /> <br /> &sect; 11.&Uuml;R&Uuml;N KİRASI435<br /> <br /> I-TanImI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI435<br /> <br /> a)Tanımı435<br /> <br /> b)&Uuml;r&uuml;n kirası s&ouml;zleşmesinin nitelikleri436<br /> <br /> 1)&Uuml;r&uuml;n kirası, tam iki tarafa bor&ccedil; y&uuml;kleyen<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir437<br /> <br /> 2)&Uuml;r&uuml;n kirası, ivazlı bir s&ouml;zleşmedir437<br /> <br /> 3)&Uuml;r&uuml;n kirası, rıza&icirc; bir s&ouml;zleşmedir437<br /> <br /> 4)&Uuml;r&uuml;n kirası, s&uuml;rekli bor&ccedil; doğuran bir s&ouml;zleşmedir437<br /> <br /> c)&Uuml;r&uuml;n kirasının unsurları438<br /> <br /> 1)&Uuml;r&uuml;n veren bir şey-&uuml;r&uuml;n veren bir hak438<br /> <br /> 2)Kullanma ve yararlanmanın belirli bir s&uuml;re i&ccedil;in devri439<br /> <br /> 3)Kira bedeli439<br /> <br /> 4)Tarafların anlaşması440<br /> <br /> a)Karşılıklı irade beyanlarının birbirine<br /> <br /> uygun olması440<br /> <br /> b)Tarafların ehliyeti440<br /> <br /> c)Şekil şartı440<br /> <br /> II-Benzer kurumlarla karşılaştırılması441<br /> <br /> a)Olağan kira-&Uuml;r&uuml;n kirası ilişkisi441<br /> <br /> 1)Olağan kira, madd&icirc; bir malın (bir şeyin)<br /> <br /> yalnız kullanılmasının devri borcunu i&ccedil;erir.<br /> <br /> Buna karşılık &uuml;r&uuml;n kirası, şeyin kullanılması<br /> <br /> yanında ondan yararlanmanın, &ouml;zellikle de<br /> <br /> &uuml;r&uuml;nlerinin devşirilmesinin devri borcunu i&ccedil;erir441<br /> <br /> 2)Olağan kiranın konusunu yalnız madd&icirc; mallar,<br /> <br /> yani şeyler oluştururken, &uuml;r&uuml;n kirasının konusunu<br /> <br /> hem &uuml;r&uuml;n veren şeyler (madd&icirc; mallar) hem de<br /> <br /> &uuml;r&uuml;n veren haklar oluşturur441<br /> <br /> b)&Uuml;r&uuml;n kirası-Lisans s&ouml;zleşmesi ilişkisi442<br /> <br /> c)&Uuml;r&uuml;n kirası-Adi ortaklık ilişkisi442<br /> <br /> d)&Uuml;r&uuml;n kirası-Kullanım &ouml;d&uuml;nc&uuml; ilişkisi442<br /> <br /> e)&Uuml;r&uuml;n kirası- Satış s&ouml;zleşmesi442<br /> <br /> III-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI443<br /> <br /> a)Kiraya verenin bor&ccedil;ları443<br /> <br /> 1)Kiraya verenin, kiralananı s&ouml;zleşmenin<br /> <br /> amacına uygun bir bi&ccedil;imde kullanma ve<br /> <br /> yararlanmaya (işletmeye) elverişli bir durumda<br /> <br /> teslim ve bu durumda bulundurma borcu443<br /> <br /> 2)Kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu445<br /> <br /> 3)Zapttan sorumluluk446<br /> <br /> 4)&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin s&ouml;zleşmenin kurulmasından<br /> <br /> sonra kiralananın m&uuml;lkiyetini kazanması<br /> <br /> (&uuml;st&uuml;n hak sahibi olması)447<br /> <br /> 5)Vergi ve har&ccedil;ları &ouml;deme borcu448<br /> <br /> b)Kiracının bor&ccedil;ları448<br /> <br /> 1)Kira bedelini ve yan giderleri &ouml;deme borcu448<br /> <br /> a)Genel olarak448<br /> <br /> b)Olağan&uuml;st&uuml; durumlarda kira bedelinden<br /> <br /> indirim isteme hakkı449<br /> <br /> 2)Kiracının kiralananı &ouml;zg&uuml;lendiği amaca uygun ve<br /> <br /> iyi bir bi&ccedil;imde işletme borcu450<br /> <br /> 3)Kiralanana gereği gibi bakım borcu450<br /> <br /> 4)Kiralanandaki ayıbı ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin<br /> <br /> hak iddialarını kiraya verene bildirme borcu451<br /> <br /> 5)Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı451<br /> <br /> IV-&Uuml;R&Uuml;N KİRASI S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ452<br /> <br /> a)Belirli s&uuml;renin sona ermesi452<br /> <br /> b)Fesih bildirimi453<br /> <br /> c)Olağan&uuml;st&uuml; fesih454<br /> <br /> 1)&Ouml;nemli sebepler454<br /> <br /> 2)Kiracının iflası454<br /> <br /> 3)Kiracının &ouml;l&uuml;m&uuml;455<br /> <br /> d)Sona ermenin sonu&ccedil;ları457<br /> <br /> 1)Kiralananın geri verilmesi457<br /> <br /> 2)Tutanağa ge&ccedil;irilmiş eşya458<br /> <br /> 3)&Uuml;r&uuml;n ve yetişme giderleri458<br /> <br /> 4)Saman, g&uuml;bre ve benzerleri459<br /> <br /> V-HAYVAN KİRASI459<br /> <br /> a)Konusu459<br /> <br /> b)Sorumluluk460<br /> <br /> c)Hayvan kirasının sona ermesi461<br /> <br /> 1)Belirli s&uuml;reli hayvan kirasının sona ermesi461<br /> <br /> 2)Belirsiz s&uuml;reli hayvan kirasının sona ermesi<br /> <br /> (olağan fesih)462<br /> <br /> 3)Olağan&uuml;st&uuml; fesih462<br /> <br /> KISIM İKİ<br /> <br /> FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 12.TANIMI, NİTELİKLERİ, &Ccedil;EŞİTLERİ, UNSURLARI<br /> <br /> VE TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI465<br /> <br /> I-TANIM465<br /> <br /> II-S&Ouml;ZLEŞMENİN NİTELİKLERİ467<br /> <br /> A)FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ,<br /> <br /> İSİMLİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR467<br /> <br /> B)FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ TAM İKİ<br /> <br /> TARAFA BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR467<br /> <br /> C)FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ,<br /> <br /> İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR468<br /> <br /> D)FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ,<br /> <br /> RIZAİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR468<br /> <br /> E)FİNANSAL KİRALAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ S&Uuml;REKLİ<br /> <br /> BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR468<br /> <br /> III-KİRALAMA (LEASING) &Ccedil;EŞİTLERİ469<br /> <br /> A)DOĞRUDAN KİRALAMA-DOLAYLI KİRALAMA469<br /> <br /> B)FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI470<br /> <br /> C)YATIRIM MALLARI KİRALAMASI-<br /> <br /> T&Uuml;KETİM MALLARI KİRALAMASI470<br /> <br /> D)TAŞINIR KİRALAMASI-TAŞINMAZ KİRALAMASI470<br /> <br /> E)SAT VE GERİ KİRALA471<br /> <br /> IV-S&Ouml;ZLEŞMENİN UNSURLARI471<br /> <br /> A)KİRALANAN MALIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ471<br /> <br /> 1)Mal kavramı471<br /> <br /> a)Taşınır veya taşınmaz mal471<br /> <br /> b)Kiracının işletmesinde &uuml;retim faaliyetinde<br /> <br /> kullanılan bir mal472<br /> <br /> 2)Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır473<br /> <br /> B)KİRA BEDELİ473<br /> <br /> C)KİRA S&Uuml;RESİ474<br /> <br /> D)S&Ouml;ZLEŞME SONUNDA KİRACIYA TANINAN<br /> <br /> SE&Ccedil;İMLİK HAKLAR474<br /> <br /> E)ANLAŞMA UNSURU474<br /> <br /> V-S&Ouml;ZLEŞMENİN KURULMASI475<br /> <br /> A)S&Ouml;ZLEŞMENİN TARAFLARI475<br /> <br /> 1)Kiralayan475<br /> <br /> 2)Kiracı475<br /> <br /> B)S&Ouml;ZLEŞMENİN ŞEKLİ476<br /> <br /> C)S&Ouml;ZLEŞMENİN ŞERH VE TESCİLİ476<br /> <br /> VI-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI477<br /> <br /> A)KİRALAYANIN BOR&Ccedil;LARI477<br /> <br /> 1)Kiralayanın, kiracının talebi ve se&ccedil;imi &uuml;zerine<br /> <br /> belirlediği malın m&uuml;lkiyetini &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi veya<br /> <br /> bizzat kiracıdan devralmak suretiyle edinme borcu477<br /> <br /> 2)Kiralayanın, kiracının talebi ve se&ccedil;imi &uuml;zerine<br /> <br /> belirlediği malın zilyetliğini devretme borcu477<br /> <br /> 3)Kiralayanın, kiracının s&ouml;zleşme konusu<br /> <br /> malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu478<br /> <br /> 4)Kiralayanın, kiralanan malın m&uuml;lkiyetini<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir kişiye devretmeme borcu479<br /> <br /> 5)Kiralananı sigorta ettirme borcu479<br /> <br /> 6)Kiralayanın kiralananın ayıbından sorumluluğu 479<br /> <br /> 7)Kiralayanın, malın &uuml;st&uuml;n hak sahibi<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi tarafından zaptedilmesi halinde<br /> <br /> sorumluluğu481<br /> <br /> 8)S&ouml;zleşmede kararlaştırılmışsa, kiralayanın<br /> <br /> malın m&uuml;lkiyetini s&ouml;zleşme sonunda<br /> <br /> kiracıya devretme borcu481<br /> <br /> B)KİRACININ BOR&Ccedil;LARI482<br /> <br /> 1)Kiracının kiralananı teslim alma (kabul etme) borcu482<br /> <br /> 2)Kiracının kiralama bedelini &ouml;deme borcu482<br /> <br /> 3)Kiracının, s&ouml;zleşme konusu malı<br /> <br /> &ouml;zenle kullanma borcu483<br /> <br /> 4)Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu484<br /> <br /> 5)Malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını başkasına<br /> <br /> devretmeme borcu484<br /> <br /> 6)Sigorta primlerini &ouml;deme borcu485<br /> <br /> 7)Kiracının hasardan sorumluluğu485<br /> <br /> 8)Kiracının, s&ouml;zleşme sonunda malı<br /> <br /> kiralayana geri verme borcu486<br /> <br /> &sect; 13.S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ487<br /> <br /> I-S&Ouml;ZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE<br /> <br /> SONA ERMESİ487<br /> <br /> A)S&Uuml;RENİN DOLMASI NEDENİYLE S&Ouml;ZLEŞMENİN<br /> <br /> SONA ERMESİ487<br /> <br /> B)KİRACININ İFLASI, &Ouml;L&Uuml;M&Uuml; VEYA FİİL EHLİYETİNİ<br /> <br /> KAYBETMESİ NEDENİYLE S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA<br /> <br /> ERMESİ488<br /> <br /> C)S&Ouml;ZLEŞMENİN KİRACININ TASFİYE S&Uuml;RECİNE<br /> <br /> GİRMESİ NEDENİYLE VAKTİNDEN &Ouml;NCE SONA<br /> <br /> ERMESİ 488<br /> <br /> II-S&Ouml;ZLEŞMENİN OLAĞAN&Uuml;ST&Uuml; SEBEPLERLE<br /> <br /> SONA ERMESİ488<br /> <br /> A)S&Ouml;ZLEŞMENİN İHL&Acirc;Lİ NEDENİYLE488<br /> <br /> B)S&Ouml;ZLEŞMENİN &Ouml;NEMLİ SEBEPLERLE<br /> <br /> SONA ERMESİ489<br /> <br /> III-S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONU&Ccedil;LARI489<br /> <br /> KISIM &Uuml;&Ccedil;<br /> <br /> &Ouml;D&Uuml;N&Ccedil; S&Ouml;ZLEŞMELERİ<br /> <br /> &sect; 14.KULLANIM &Ouml;D&Uuml;NC&Uuml; S&Ouml;ZLEŞMESİ491<br /> <br /> I-Tanımı491<br /> <br /> II-Bazı s&ouml;zleşmelerden farkı493<br /> <br /> III-Unsurları494<br /> <br /> a)Bir malın (bir şeyin veya hakkın)<br /> <br /> kullanılmasının devri494<br /> <br /> 1)Bir mal devredilmelidir494<br /> <br /> 2)Malın kullanılması (gerekiyorsa yararlanılması)<br /> <br /> devredilmelidir495<br /> <br /> b)Devir karşılıksız olmalıdır496<br /> <br /> c)Tarafların anlaşması496<br /> <br /> IV-Tarafların bor&ccedil;ları497<br /> <br /> a)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; verenin bor&ccedil;ları497<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşme konusu malın kullanılmasını<br /> <br /> devir (bırakma) borcu497<br /> <br /> 2)Olağan&uuml;st&uuml; giderleri &ouml;deme borcu498<br /> <br /> b)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın bor&ccedil;ları499<br /> <br /> 1)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın &ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu malı;<br /> <br /> s&ouml;zleşmede kararlaştırılan şekilde,<br /> <br /> s&ouml;zleşmede h&uuml;k&uuml;m yoksa, niteliğine ya da<br /> <br /> &ouml;zg&uuml;lendiği amaca g&ouml;re kullanma borcu499<br /> <br /> 2)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın &ouml;d&uuml;n&ccedil; konusunu başkasına<br /> <br /> kullandırmama borcu500<br /> <br /> 3)Bakım ve koruma borcu500<br /> <br /> 4)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın sorumluluğu500<br /> <br /> 5)Şeyi geri verme borcu501<br /> <br /> V-Birden &ccedil;ok &ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın sorumluluğu502<br /> <br /> VI-S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ502<br /> <br /> a)S&ouml;zleşmenin olağan sebeplerle<br /> <br /> sona ermesi503<br /> <br /> 1)Belirli s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde503<br /> <br /> 2)Belirsiz s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde503<br /> <br /> b)S&ouml;zleşmenin olağan&uuml;st&uuml; sebeplerle<br /> <br /> sona ermesi503<br /> <br /> 1)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu malın s&ouml;zleşmeye aykırı kullanılması503<br /> <br /> 2)&Ouml;nceden bilinmeyen bir sebeple &ouml;d&uuml;n&ccedil; verenin<br /> <br /> &ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu şeye ivedi olarak ihtiya&ccedil; duyması504<br /> <br /> 3)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın &ouml;lmesi504<br /> <br /> 4)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın ifl&acirc;s etmesi505<br /> <br /> 5)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu malın yok olması veya kaybolması505<br /> <br /> &sect; 15.T&Uuml;KETİM &Ouml;D&Uuml;NC&Uuml; S&Ouml;ZLEŞMESİ506<br /> <br /> I-Tanım506<br /> <br /> II-Nitelikleri508<br /> <br /> III-&Ccedil;eşitleri508<br /> <br /> IV-Unsurları509<br /> <br /> a)Bir miktar para veya t&uuml;ketilebilen<br /> <br /> bir şey509<br /> <br /> b)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu şeyin m&uuml;lkiyetinin<br /> <br /> &ouml;d&uuml;n&ccedil; alana devredilmesi510<br /> <br /> c)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alan, &ouml;d&uuml;n&ccedil; alınan şeyle<br /> <br /> aynı nitelik ve miktarda şeyi<br /> <br /> &ouml;d&uuml;n&ccedil; verene geri vermek zorundadır510<br /> <br /> d)Tarafların anlaşması511<br /> <br /> V-T&uuml;ketim &ouml;d&uuml;nc&uuml; s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> benzer hukuk&icirc; işlemlerden farkı512<br /> <br /> a)T&uuml;ketim &ouml;d&uuml;nc&uuml; s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> banka tasarruf hesabı s&ouml;zleşmesinden<br /> <br /> farkı512<br /> <br /> 1)Kavram512<br /> <br /> 2)Hukuk&icirc; niteliği513<br /> <br /> b)Kredi a&ccedil;ma s&ouml;zleşmesinden farkı514<br /> <br /> 1)Tanım514<br /> <br /> 2)Unsurları515<br /> <br /> a)Taraflar arasında karşılıklı g&uuml;ven unsuru515<br /> <br /> b)Bir kredi limitinin kararlaştırılması515<br /> <br /> c)Kredi verenin kredi limitleri i&ccedil;inde<br /> <br /> kredi verme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;516<br /> <br /> d)M&uuml;nferit kredi işlemlerinin &ouml;nceden<br /> <br /> kararlaştırılması516<br /> <br /> e)Kredi alanın kredi talep &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;516<br /> <br /> f)M&uuml;kerrer kredi talebi516<br /> <br /> g)Kredi alanın bir bedel (&uuml;cret) &ouml;deme borcu517<br /> <br /> 3)Hukuk&icirc; niteliği517<br /> <br /> 4)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları517<br /> <br /> c)T&uuml;ketici kredisi s&ouml;zleşmesi518<br /> <br /> 1)Genel olarak518<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;518<br /> <br /> 3)T&uuml;keticiyi bilgilendirme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;518<br /> <br /> 4)S&ouml;zleşmeden cayma (d&ouml;nme) hakkı519<br /> <br /> 5)&Ouml;denecek faiz oranı519<br /> <br /> 6)Krediyi erken &ouml;deme hakkı520<br /> <br /> 7)T&uuml;keticinin taksitleri &ouml;demede temerr&uuml;t&uuml;520<br /> <br /> 8)Bağlı kredi s&ouml;zleşmeleri520<br /> <br /> <br /> <br /> d)K&acirc;ra katılmalı &ouml;d&uuml;n&ccedil; s&ouml;zleşmesi521<br /> <br /> e)Misli şeyleri saklama (usuls&uuml;z tevdi)<br /> <br /> s&ouml;zleşmesi521<br /> <br /> VI-Tarafların bor&ccedil;ları522<br /> <br /> a)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; verenin bor&ccedil;ları522<br /> <br /> 1)Para ve t&uuml;ketilebilen şeyin m&uuml;lkiyetini devir borcu522<br /> <br /> a)Devir borcu522<br /> <br /> b)Şeyin teslim ve kabul&uuml;ne ilişkin dava ve<br /> <br /> bu davanın zamanaşımı523<br /> <br /> 2)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; verenin &ouml;d&uuml;n&ccedil; konusu şeyi<br /> <br /> s&ouml;zleşme s&uuml;resince &ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın emrinde<br /> <br /> s&uuml;rekli olarak bulundurma borcu524<br /> <br /> 3)Zapttan ve ayıptan sorumluluk525<br /> <br /> b)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın bor&ccedil;ları525<br /> <br /> 1)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; verilen para ve şeyi teslim alma borcu525<br /> <br /> 2)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın, &ouml;d&uuml;n&ccedil; alınan şeyle aynı nitelik ve<br /> <br /> miktarda bir şeyi geri verme borcu526<br /> <br /> 3)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; alanın faiz &ouml;deme borcu527<br /> <br /> a)Genel bilgi527<br /> <br /> b)Faiz borcunun kaynakları529<br /> <br /> c)Faiz oranı529<br /> <br /> aa)Anaparada faiz oranı529<br /> <br /> aaa)Anaparada kanun&icirc; faiz oranı530<br /> <br /> 1/a)Ticar&icirc; olmayan &ouml;d&uuml;n&ccedil;te<br /> <br /> kanuni faiz oranı530<br /> <br /> 1/b)Ticar&icirc; &ouml;d&uuml;n&ccedil;te kanuni faiz oranı530<br /> <br /> bb)Akd&icirc; faiz oranı531<br /> <br /> aaa)Ticar&icirc; olmayan &ouml;d&uuml;n&ccedil;te akd&icirc; faiz oranı531<br /> <br /> bbb)Ticar&icirc; &ouml;d&uuml;n&ccedil;te akd&icirc; faiz oranı531<br /> <br /> d)Temerr&uuml;t faizi ve oranı532<br /> <br /> aa)Ticar&icirc; olmayan &ouml;d&uuml;n&ccedil;te temerr&uuml;t faiz oranı532<br /> <br /> bb)Ticar&icirc; &ouml;d&uuml;n&ccedil;te temerr&uuml;t faizi oranı532<br /> <br /> e)Yabancı para bor&ccedil;larında faiz ve oranı534<br /> <br /> f)Bileşik faiz534<br /> <br /> <br /> <br /> aa)Ticar&icirc; olmayan &ouml;d&uuml;n&ccedil;te bileşik faiz535<br /> <br /> bb)Ticar&icirc; &ouml;d&uuml;n&ccedil;te bileşik faiz535<br /> <br /> g)&Ouml;d&uuml;n&ccedil; para verme işlemlerinde faiz535<br /> <br /> VII-T&uuml;ketim &ouml;d&uuml;nc&uuml; s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> sona ermesi536<br /> <br /> a)S&ouml;zleşmenin olağan sebeplerle<br /> <br /> sona ermesi536<br /> <br /> 1)T&uuml;ketim &ouml;d&uuml;nc&uuml; s&ouml;zleşmesinin, kararlaştırılan<br /> <br /> belirli s&uuml;renin dolmasıyla sona ermesi536<br /> <br /> 2)Fesih bildirimi538<br /> <br /> 3)S&ouml;zleşmenin feshi538<br /> <br /> a)Bildirimsiz fesih538<br /> <br /> b)&Ouml;nemli sebeplerle fesih538<br /> <br /> b)Kanun&Icirc; sona erme539<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M &Uuml;&Ccedil;<br /> <br /> İŞG&Ouml;RME BORCU DOĞURAN S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> KISIM BİR<br /> <br /> HİZMET S&Ouml;ZLEŞMELERİ<br /> <br /> &sect; 16.GENEL HİZMET S&Ouml;ZLEŞMESİ541<br /> <br /> I-Tanımı541<br /> <br /> II-Unsurları542<br /> <br /> a)İşg&ouml;rme unsuru542<br /> <br /> b)Bağımlılık unsuru543<br /> <br /> c)Zaman unsuru544<br /> <br /> d)&Uuml;cret unsuru544<br /> <br /> e)Anlaşma unsuru<br /> <br /> (Hizmet s&ouml;zleşmesinin kurulması)545<br /> <br /> 1)Hizmet s&ouml;zleşmesinin a&ccedil;ık olarak kurulması545<br /> <br /> 2)Hizmet s&ouml;zleşmesinin &ouml;rt&uuml;l&uuml; olarak kurulması545<br /> <br /> III-Hizmet s&ouml;zleşmesini d&uuml;zenleyen<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;mlerin hukuk&icirc; niteliği546<br /> <br /> IV-T&uuml;rk Bor&ccedil;lar Kanununa g&ouml;re<br /> <br /> hizmet s&ouml;zleşmesinin &ccedil;eşitleri547<br /> <br /> V-Hizmet s&ouml;zleşmesinin nitelikleri547<br /> <br /> a)Hizmet s&ouml;zleşmesi, bir bor&ccedil;<br /> <br /> s&ouml;zleşmesidir547<br /> <br /> b)Hizmet s&ouml;zleşmesi, iki tarafa<br /> <br /> tam bor&ccedil; y&uuml;kleyen bir s&ouml;zleşmedir548<br /> <br /> c)Hizmet s&ouml;zleşmesi, ivazlı bir<br /> <br /> s&ouml;zleşmedir548<br /> <br /> d)Hizmet s&ouml;zleşmesi s&uuml;rekli<br /> <br /> bor&ccedil; doğuran bir s&ouml;zleşmedir548<br /> <br /> e)Hizmet s&ouml;zleşmesi iş&ccedil;inin kişiliğine<br /> <br /> bağlı bir s&ouml;zleşmedir549<br /> <br /> VI-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI549<br /> <br /> a)İş&ccedil;inin bor&ccedil;ları549<br /> <br /> 1)İşi bizzat (şahsen) g&ouml;rme borcu549<br /> <br /> 2)İş&ccedil;inin işi &ouml;zenle g&ouml;rme ve işverene bağlılık<br /> <br /> (sadakat) borcu550<br /> <br /> 3)İş&ccedil;inin sadakat (bağlılık) borcu550<br /> <br /> a)İş&ccedil;i, işverene ait makineleri,<br /> <br /> ara&ccedil; ve gere&ccedil;leri korumak zorundadır551<br /> <br /> b)İş&ccedil;i başka işveren yanında &ccedil;alışmamak,<br /> <br /> işverenle rekabet etmemek zorundadır551<br /> <br /> c)Sır saklama borcu551<br /> <br /> d)Alınan ve elde edilen şeyleri teslim ve<br /> <br /> hesap verme borcu552<br /> <br /> e)Fazla &ccedil;alışma borcu552<br /> <br /> 4)D&uuml;zenlemelere ve talimata uyma borcu552<br /> <br /> 5)İş&ccedil;inin sorumluluğu553<br /> <br /> b)İşverenin bor&ccedil;ları554<br /> <br /> 1)&Uuml;cret &ouml;deme borcu554<br /> <br /> a)Genel olarak554<br /> <br /> b)&Uuml;cret &ccedil;eşitleri555<br /> <br /> c)Fazla &ccedil;alışma &uuml;creti557<br /> <br /> d)&Uuml;cret &ouml;deme zamanı557<br /> <br /> e)&Uuml;cret &ouml;deme yeri558<br /> <br /> f)İş&ccedil;iye &uuml;cretine mahsuben avans verme<br /> <br /> y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;559<br /> <br /> g)Takas yasağı559<br /> <br /> h)İşg&ouml;rme ediminin ifasının engellenmesi<br /> <br /> h&acirc;linde &uuml;cret559<br /> <br /> aa)İşverenin temerr&uuml;d&uuml; h&acirc;linde559<br /> <br /> bb)İş&ccedil;inin &ccedil;alışmayı durdurması h&acirc;linde560<br /> <br /> i)&Uuml;cret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi560<br /> <br /> 2)İş verme borcu561<br /> <br /> a)Genel olarak561<br /> <br /> b)Birim &uuml;creti561<br /> <br /> 3)İş ara&ccedil; ve malzemelerini verme borcu561<br /> <br /> 4)Giderleri &ouml;deme borcu562<br /> <br /> a)Genel olarak562<br /> <br /> b)Taşıma ara&ccedil;ları562<br /> <br /> c)Giderlerin &ouml;denmesi563<br /> <br /> 5)İşverenin iş&ccedil;iyi g&ouml;zetme, &ouml;zellikle kişiliğini<br /> <br /> koruma borcu563<br /> <br /> a)Genel olarak563<br /> <br /> b)Ev d&uuml;zeni i&ccedil;inde &ccedil;alışmada564<br /> <br /> c)Kişisel verilerin kullanılmasında565<br /> <br /> d)Ceza şartı ve ibra565<br /> <br /> 6)Tatil ve izin verme borcu566<br /> <br /> a)Hafta tatili ve iş arama izni566<br /> <br /> b)Yıllık izin566<br /> <br /> aa)Genel olarak566<br /> <br /> bb)Yıllık iznin kullanılması567<br /> <br /> cc)Yıllık izin &uuml;creti567<br /> <br /> 7)Hizmet belgesi verme borcu567<br /> <br /> 8)Sına&icirc; ve fikr&icirc; m&uuml;lkiyet hakkına saygı borcu568<br /> <br /> VII-Hizmet ilişkisinin devri568<br /> <br /> a)İşyerinin tamamının veya<br /> <br /> bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n devri568<br /> <br /> b)Hizmet s&ouml;zleşmesinin devri568<br /> <br /> VIII-Hizmet s&ouml;zleşmesinin sona ermesi569<br /> <br /> a)Belirli s&uuml;reli hizmet s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> sona ermesi569<br /> <br /> b)Belirsiz s&uuml;reli s&ouml;zleşmenin sona ermesi570<br /> <br /> 1)Genel olarak fesih hakkı570<br /> <br /> 2)Deneme s&uuml;resi i&ccedil;inde fesih571<br /> <br /> c)İş&ccedil;inin, fesih hakkının k&ouml;t&uuml;ye<br /> <br /> kullanılmasına karşı korunması572<br /> <br /> d)Hizmet s&ouml;zleşmesinin haklı sebeplerle<br /> <br /> derh&acirc;l feshi572<br /> <br /> 1)İşverenin &ouml;deme g&uuml;&ccedil;s&uuml;zl&uuml;ğ&uuml;ne d&uuml;şmesi574<br /> <br /> 2)İş&ccedil;inin haksız olarak işe başlamaması veya<br /> <br /> işi bırakması574<br /> <br /> 3)İş&ccedil;inin veya işverenin &ouml;l&uuml;m&uuml;574<br /> <br /> a)İş&ccedil;inin &ouml;l&uuml;m&uuml;574<br /> <br /> b)İşverenin &ouml;l&uuml;m&uuml;575<br /> <br /> IX-S&ouml;zleşmenin sona ermesinin sonu&ccedil;ları575<br /> <br /> a)Bor&ccedil;ların muaccel olması575<br /> <br /> b)Hizmetle ilgili şeyleri geri verme<br /> <br /> y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;575<br /> <br /> X-Rekabet yasağı576<br /> <br /> a)Rekabet yasağının şartları576<br /> <br /> 1)Her şeyden &ouml;nce iş&ccedil;i ile işveren arasında<br /> <br /> bir rekabet ilişkisi bulunmalı ve bu anlaşmayla iş&ccedil;i,<br /> <br /> hizmet s&ouml;zleşmesinin sona ermesinden sonra<br /> <br /> işverenle rekabet etmeme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml;<br /> <br /> &uuml;stlenmelidir576<br /> <br /> 2)B&ouml;yle bir anlaşmanın ge&ccedil;erli olması i&ccedil;in<br /> <br /> işverenle olan hizmet ilişkisinin iş&ccedil;iye,<br /> <br /> m&uuml;şteri &ccedil;evresini tanıma, &uuml;retim sırlarını<br /> <br /> &ouml;ğrenme imk&acirc;nı vermesi ve bunları<br /> <br /> kullandığı zaman işverene &ouml;nemli<br /> <br /> &ouml;l&ccedil;&uuml;de zarar verme potansiyeline sahip<br /> <br /> olması gerekir577<br /> <br /> 3)İş&ccedil;i, fiil ehliyetine sahip olmalıdır577<br /> <br /> 4)Rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır577<br /> <br /> b)Sınırlandırılması578<br /> <br /> c)Aykırı davranışların sonu&ccedil;ları578<br /> <br /> d)Sona ermesi578<br /> <br /> &sect; 17. EVDE HİZMET S&Ouml;ZLEŞMESİ579<br /> <br /> I-Genel bilgi ve tanım579<br /> <br /> II-İş&ccedil;i ve işverenin evde hizmet s&ouml;zleşmesine<br /> <br /> &ouml;zg&uuml; &ouml;zel bor&ccedil;ları580<br /> <br /> a)İş&ccedil;inin &ouml;zel bor&ccedil;ları580<br /> <br /> 1)İşin yapılması580<br /> <br /> 2)İşveren tarafından sağlanan malzeme ve<br /> <br /> iş ara&ccedil;larına gereken &ouml;zeni g&ouml;sterme581<br /> <br /> b)İşverenin &ouml;zel bor&ccedil;ları581<br /> <br /> 1)&Uuml;r&uuml;n&uuml;n kabul&uuml; ve ayıp bildirimi581<br /> <br /> 2)&Uuml;cret582<br /> <br /> a)Genel olarak582<br /> <br /> b)&Ccedil;alışmanın engellenmesi h&acirc;linde &uuml;cret &ouml;denmesi582<br /> <br /> III-Evde hizmet s&ouml;zleşmesinin sona ermesi582<br /> <br /> IV-Evde hizmet s&ouml;zleşmesine<br /> <br /> genel h&uuml;k&uuml;mlerin uygulanması583<br /> <br /> &sect; 18.PAZARLAMACILIK S&Ouml;ZLEŞMESİ584<br /> <br /> ı-Tanımı584<br /> <br /> II-Pazarlamacılık s&ouml;zleşmesinin &ouml;zellikleri584<br /> <br /> III-Pazarlamacılık s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> kurulması ve şekl&icirc;585<br /> <br /> IV-Pazarlamacının y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k ve yetkileri585<br /> <br /> a)Pazarlamacının y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri585<br /> <br /> 1)Pazarlamacının m&uuml;şterileri ziyaret y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;585<br /> <br /> 2)Pazarlamacının kendisi ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişi hesabına<br /> <br /> işlem yapmama y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;585<br /> <br /> 3)Pazarlamacının talimatta &ouml;ng&ouml;r&uuml;len fiyatlara<br /> <br /> uyma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;ğ&uuml;586<br /> <br /> 4)Pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili<br /> <br /> olarak işverene d&uuml;zenli bilgi verme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;586<br /> <br /> 5)Pazarlamacının, m&uuml;şterilerin &ouml;dememe<br /> <br /> yapmamalarından veya diğer y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerini<br /> <br /> ifa etmemelerinden dolayı sorumlu olacağına ilişkin<br /> <br /> yaptığı garanti anlaşmaları, kesin olarak h&uuml;k&uuml;ms&uuml;zd&uuml;r586<br /> <br /> b)Pazarlamacının yetkileri586<br /> <br /> <br /> <br /> V-İşverenin &ouml;zel y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri587<br /> <br /> a)Pazarlamacıya tanınan faaliyet<br /> <br /> alanında başkalarına faaliyette<br /> <br /> bulunma yetkisi tanımama<br /> <br /> y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;587<br /> <br /> b)&Uuml;cret &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;587<br /> <br /> c)Komisyon &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;588<br /> <br /> d)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi<br /> <br /> halinde &uuml;cret &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;588<br /> <br /> e)Harcamalar588<br /> <br /> VI-Hapis hakkı589<br /> <br /> VII-Pazarlamacılık s&ouml;zleşmesinin sona ermesi589<br /> <br /> a)&Ouml;zel fesih s&uuml;resi589<br /> <br /> b)Pazarlamacıya &ouml;denecek komisyon589<br /> <br /> VIII-Hizmet s&ouml;zleşmesine ilişkin<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;mlerin uygulanması590<br /> <br /> KISIM İKİ<br /> <br /> ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 19.S&Ouml;ZLEŞMENİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE<br /> <br /> UNSURLARI591<br /> <br /> ı-S&Ouml;ZLEŞMENİN TANIMI591<br /> <br /> ıı-S&Ouml;ZLEŞMENİN NİTELİKLERİ592<br /> <br /> A)ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ BİR BOR&Ccedil; S&Ouml;ZLEŞMESİDİR593<br /> <br /> B)ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ, TAM İKİ TARAFA BOR&Ccedil;<br /> <br /> Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR593<br /> <br /> C)ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR593<br /> <br /> D)ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZAİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR593<br /> <br /> E)ESER S&Ouml;ZLEŞMESİ, ANİ EDİMLİ, FAKAT BAZI<br /> <br /> HALLERDE UZUN S&Uuml;RELİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR595<br /> <br /> III-S&Ouml;ZLEŞMENİN UNSURLARI596<br /> <br /> A)BİR ESER MEYDANA GETİRME UNSURU596<br /> <br /> 1)Genel bilgi596<br /> <br /> 2)Eser kavramını a&ccedil;ıklayan g&ouml;r&uuml;şler596<br /> <br /> a)Madd&icirc; eser g&ouml;r&uuml;ş&uuml;596<br /> <br /> b)Madd&icirc; ve manevi eser g&ouml;r&uuml;ş&uuml;597<br /> <br /> 3)Meydana getirme602<br /> <br /> a)Kavram602<br /> <br /> b)T&uuml;rleri602<br /> <br /> aa)Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme602<br /> <br /> bb)Mevcut bir eseri değiştirme603<br /> <br /> cc)Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok etme603<br /> <br /> B)BEDEL UNSURU603<br /> <br /> C)ANLAŞMA UNSURU603<br /> <br /> IV-BAZI S&Ouml;ZLEŞMEERDENFARKI606<br /> <br /> a)Hizmet s&ouml;zleşmesinden farkı606<br /> <br /> b)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesinden farkı608<br /> <br /> c)Satış s&ouml;zleşmesinden farkı609<br /> <br /> d)Yayım s&ouml;zleşmesinden farkı611<br /> <br /> &sect; 20. TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI613<br /> <br /> I-S&Ouml;ZLEŞMENİN TARAFLARI613<br /> <br /> II-Y&Uuml;KLENİCİNİN BOR&Ccedil;LARI615<br /> <br /> A)BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU615<br /> <br /> 1)Genel olarak615<br /> <br /> 2)Y&uuml;klenicinin eseri şahsen meydana getirme borcu616<br /> <br /> a)Y&uuml;klenicinin eseri şahsen meydana getirme veya<br /> <br /> kendi y&ouml;netiminde başkasına yaptırma borcu616<br /> <br /> b)Y&uuml;klenicinin eseri başkasına yaptırma yetkisi618<br /> <br /> aa)Genel olarak alt y&uuml;klenicilik ilişkisi618<br /> <br /> bb)Asıl y&uuml;klenici ile alt y&uuml;klenici<br /> <br /> arasındaki ilişki620<br /> <br /> cc)İşsahibi ile alt y&uuml;klenici arasındaki ilişki620<br /> <br /> dd)Asıl y&uuml;klenicinin, alt y&uuml;klenicinin<br /> <br /> eylemlerinden dolayı işsahibine karşı<br /> <br /> sorumluluğu622<br /> <br /> c)Y&uuml;klenicinin s&ouml;zleşmeyi bir b&uuml;t&uuml;n olarak<br /> <br /> devir yetkisi623<br /> <br /> B)ARA&Ccedil; VE GERE&Ccedil; SAĞLAMA BORCU623<br /> <br /> C)MALZEME SAĞLAMA BORCU624<br /> <br /> 1)Genel olarak624<br /> <br /> 2)Malzemenin y&uuml;klenici tarafından sağlanması625<br /> <br /> 3)Malzemenin işsahibi tarafından sağlanması626<br /> <br /> a)Genel olarak626<br /> <br /> b)Y&uuml;klenicinin malzemeyi &ouml;zenle kullanma,<br /> <br /> hesap verme ve artanı geri verme borcu627<br /> <br /> c)Y&uuml;klenicinin bildirim y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;628<br /> <br /> D)ESERİ TESLİM BORCU629<br /> <br /> 1)Genel olarak629<br /> <br /> 2)Teslim yeri630<br /> <br /> 3)Teslim zamanı631<br /> <br /> E)M&Uuml;LKİYETİ GE&Ccedil;İRME BORCU631<br /> <br /> F)Y&Uuml;KLENİCİNİN &Ouml;ZEN BORCU632<br /> <br /> 1)Genel olarak632<br /> <br /> 2)Y&uuml;klenicinin başlıca &ouml;zen y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri634<br /> <br /> a)Y&uuml;klenicinin işsahibini aydınlatma,<br /> <br /> ona bilgi verme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;635<br /> <br /> b)Y&uuml;klenicinin işsahibinin şahıs ve<br /> <br /> malvarlığı değerlerini koruma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri635<br /> <br /> c)Y&uuml;klenicinin diğer &ouml;zen y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri636<br /> <br /> 3)Y&uuml;klenicinin &ouml;zen borcuna aykırı davranması637<br /> <br /> a)Genel olarak637<br /> <br /> b)Y&uuml;klenicinin, işe ge&ccedil; başlaması veya<br /> <br /> s&ouml;zleşmeye aykırı olarak işi geciktirmesi ya da<br /> <br /> gecikme y&uuml;z&uuml;nden işin kararlaştırılan zamanda<br /> <br /> bitirilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle<br /> <br /> temerr&uuml;de d&uuml;şmesinden dolayı işsahibinin<br /> <br /> s&ouml;zleşmeden d&ouml;nme hakkı637<br /> <br /> aa)Y&uuml;klenici her şeyden &ouml;nce işe ge&ccedil; başlamalı<br /> <br /> veya s&ouml;zleşmeye aykırı olarak işi geciktirmeli<br /> <br /> ya da t&uuml;m tahminlere g&ouml;re işi belirlenen<br /> <br /> zamanda bitiremeyeceği a&ccedil;ık olarak<br /> <br /> anlaşılmalıdır638<br /> <br /> bb)Y&uuml;klenicinin eseri meydana getirmesindeki<br /> <br /> gecikmede işsahibine y&uuml;klenilebilir<br /> <br /> herhangi bir kusur bulunmamalıdır639<br /> <br /> <br /> <br /> cc)Nihayet somut olayda TBK. m. 117-125<br /> <br /> arasında d&uuml;zenlenmiş bulunan<br /> <br /> bor&ccedil;lu temerr&uuml;d&uuml;n&uuml;n diğer t&uuml;m şartları<br /> <br /> ger&ccedil;ekleşmiş olmalıdır639<br /> <br /> c)Meydana getirilme sırasında y&uuml;klenicinin<br /> <br /> kusuru nedeniyle eseri, ayıplı veya s&ouml;zleşmeye<br /> <br /> aykırı bir şekilde meydana getireceğinin<br /> <br /> a&ccedil;ık&ccedil;a g&ouml;r&uuml;lmesi halinde, işsahibinin<br /> <br /> ayıbın ve aykırılığın giderilmesini isteme,<br /> <br /> aksi halde işin devamını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye<br /> <br /> verme hakkı640<br /> <br /> G)Y&Uuml;KLENİCİNİN AYIPTAN SORUMLULUĞU642<br /> <br /> 1)Y&uuml;klenicinin ayıptan sorumluluğunun madd&icirc; şartları642<br /> <br /> a)Eser ayıplı olmalıdır642<br /> <br /> b)Ayıp, işsahibine y&uuml;klenilmemelidir643<br /> <br /> aa)Genel olarak643<br /> <br /> bb)Şartları644<br /> <br /> aaa)Ayıp, işsahibinin bir talimatından<br /> <br /> veya ona y&uuml;klenebilecek bir sebepten<br /> <br /> kaynaklanmalıdır644<br /> <br /> bbb)Y&uuml;klenici aydınlatma ve<br /> <br /> uyarma borcunu yerine getirmelidir645<br /> <br /> ccc)Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı<br /> <br /> veya kişisel kusuru arasında<br /> <br /> uygun illiyet bağı bulunmalıdır646<br /> <br /> cc)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları647<br /> <br /> c)İşsahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır648<br /> <br /> 2)Y&uuml;klenicinin ayıptan sorumluluğunun şekl&icirc; şartları649<br /> <br /> a)İşsahibinin yerine getirmesi gereken k&uuml;lfetler649<br /> <br /> aa)İşsahibinin eseri g&ouml;zden ge&ccedil;irme k&uuml;lfeti650<br /> <br /> aaa)G&ouml;zden ge&ccedil;irmenin tarzı650<br /> <br /> bbb)G&ouml;zden ge&ccedil;irme zamanı651<br /> <br /> ccc)G&ouml;zden ge&ccedil;irme yeri652<br /> <br /> bb)İşsahibinin ayıbı bildirme k&uuml;lfeti652<br /> <br /> aaa)Ayıp bildiriminin i&ccedil;eriği652<br /> <br /> bbb)Ayıp bildiriminin şekl&icirc;653<br /> <br /> ccc)Ayıp bildiriminin zamanı653<br /> <br /> 3)İşsahibinin ayıptan doğan hakları655<br /> <br /> a)Genel bilgi655<br /> <br /> b)S&ouml;zleşmeden d&ouml;nme hakkı656<br /> <br /> aa)Genel bilgi656<br /> <br /> bb)D&ouml;nmenin sonu&ccedil;ları657<br /> <br /> c)Bedelden indirim isteme hakkı658<br /> <br /> aa)Kavram ve şartları658<br /> <br /> bb)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları659<br /> <br /> d)Eserin onarılmasını isteme hakkı659<br /> <br /> e)İşsahibinin tazminat isteme hakkı661<br /> <br /> aa)Genel bilgi661<br /> <br /> bb)Tazminatın şartları661<br /> <br /> aaa)Eser ayıplı olmalıdır661<br /> <br /> bbb)İşsahibi zarara uğramış olmalıdır661<br /> <br /> ccc)Ayıpla zarar arasında uygun illiyet<br /> <br /> bağı bulunmalıdır662<br /> <br /> ddd)Y&uuml;klenici kusurlu olmalıdır662<br /> <br /> f)Ayıptan doğan davaların t&acirc;bi olduğu<br /> <br /> zamanaşımı663<br /> <br /> g)Ayıptan sorumluluğu kaldıran veya<br /> <br /> sınırlayan anlaşmalar664<br /> <br /> III-İŞSAHİBİNİN BOR&Ccedil;LARI664<br /> <br /> A)GENEL OLARAK664<br /> <br /> B)BEDEL &Ouml;DEME BORCU664<br /> <br /> C)BEDEL T&Uuml;RLERİ666<br /> <br /> 1)G&ouml;t&uuml;r&uuml; bedel (kesin bedel=sabit bedel)666<br /> <br /> a)Kural666<br /> <br /> b)İstisna: Başlangı&ccedil;ta &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen olağan&uuml;st&uuml;<br /> <br /> durumlar nedeniyle kesin bedelin artırılması-<br /> <br /> Aşırı ifa g&uuml;&ccedil;l&uuml;ğ&uuml;ne dayalı uyarlama668<br /> <br /> aa)Genel bilgi668<br /> <br /> bb)Bedel artışının- Uyarlamanın şartları670<br /> <br /> aaa)Başlangı&ccedil;ta &ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen veya<br /> <br /> &ouml;ng&ouml;l&uuml;lebilip de taraflarca g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde<br /> <br /> tutulmayan olağan&uuml;st&uuml; bir durum (olay)<br /> <br /> ortaya &ccedil;ıkmış olmalıdır670<br /> <br /> bbb)&Ouml;ng&ouml;r&uuml;lemeyen olağan&uuml;st&uuml; durum,<br /> <br /> g&ouml;t&uuml;r&uuml; bedel ile eserin yapılmasını<br /> <br /> engellemeli veya son derece<br /> <br /> g&uuml;&ccedil;leştirmelidir672<br /> <br /> 1/a)Genel bilgi672<br /> <br /> 1/b)Edimler arasındaki denge &ouml;nemli<br /> <br /> &ouml;l&ccedil;&uuml;de bozulmuş olmalıdır674<br /> <br /> ccc)Y&uuml;klenici bu duruma kendi kusuruyla<br /> <br /> sebebiyet vermemiş olmalıdır674<br /> <br /> ddd)Y&uuml;klenici, bu durumu işsahibine<br /> <br /> bildirmek zorundadır675<br /> <br /> eee)Y&uuml;klenici bu haktan &ouml;nceden<br /> <br /> vazge&ccedil;memiş olmalıdır675<br /> <br /> cc)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları676<br /> <br /> aaa)Genel olarak676<br /> <br /> bbb)Y&uuml;klenicinin uyarlama isteme hakkı677<br /> <br /> ccc)Y&uuml;klenicinin d&ouml;nme veya fesih hakkı679<br /> <br /> 2)Yaklaşık bedel (Değere g&ouml;re bedel)680<br /> <br /> a)Genel olarak680<br /> <br /> b)Yaklaşık bedelin aşırı oranda aşılması683<br /> <br /> aa)Genel bilgi683<br /> <br /> bb)Şartları683<br /> <br /> aaa)Başlangı&ccedil;ta yaklaşık olarak<br /> <br /> bir bedel belirlenmiş olmalıdır683<br /> <br /> bbb)Başlangı&ccedil;ta yaklaşık olarak<br /> <br /> belirlenen bedel aşırı &ouml;l&ccedil;&uuml;de<br /> <br /> aşılmış olmalıdır684<br /> <br /> ccc)Bu aşmaya işsahibi kusuruyla<br /> <br /> sebep olmamalıdır684<br /> <br /> cc)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları685<br /> <br /> aaa)Eser işsahibinin arsası &uuml;zerine<br /> <br /> yapılmaktadır685<br /> <br /> 1/a)İşsahibinin bedelden uygun<br /> <br /> bir indirim isteme hakkı685<br /> <br /> 1/b)İşsahibinin s&ouml;zleşmeyi feshetmesi686<br /> <br /> bbb)Eser, işsahibinin arsası &uuml;zerine<br /> <br /> yapılmamaktadır687<br /> <br /> 3)Tarafların s&ouml;zleşmede bedel miktarını<br /> <br /> &ouml;nceden hi&ccedil; belirlememeleri688<br /> <br /> D)BEDELİN MUACCEL OLMASI688<br /> <br /> 1)Genel bilgi688<br /> <br /> 2)Muacceliyet zamanı689<br /> <br /> 3)Şartları690<br /> <br /> 4)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları690<br /> <br /> &sect; 21.ESER S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ692<br /> <br /> I-Genel bİlgİ692<br /> <br /> II-İFA nedeniyle s&ouml;zleşmenin sona ermesi692<br /> <br /> III-İŞ sahİbİnİn TAZMİNAT KARŞILIĞI<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEYİ FESHETMESİ692<br /> <br /> A)GENEL OLARAK692<br /> <br /> B)ŞARTLARI694<br /> <br /> 1)Eser hen&uuml;z tamamlanmamış olmalıdır694<br /> <br /> 2)İşsahibi; y&uuml;kleniciye fesih iradesini bildirmelidir695<br /> <br /> C)SONU&Ccedil;LARI696<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşme ve bor&ccedil; sona erer696<br /> <br /> 2)Eserin yapılmış olan kısmı tasfiye edilmelidir696<br /> <br /> 3)Y&uuml;klenicinin t&uuml;m zararı tazmin edilmelidir697<br /> <br /> IV-S&Ouml;ZLEŞMENİN İMK&Acirc;NSIZLIK NEDENİYLE<br /> <br /> SONA ERMESİ699<br /> <br /> A)İMK&Acirc;NSIZLIĞIN, ESERİN BEKLENMEDİK<br /> <br /> BİR OLAY SONUCU YOK OLMASINDAN<br /> <br /> KAYNAKLANMASI699<br /> <br /> 1)Genel bilgi699<br /> <br /> 2)Şartları700<br /> <br /> a)Eser yok olmalıdır700<br /> <br /> b)Eser, beklenmedik bir olay sonucu yok olmalıdır701<br /> <br /> c)Eser, teslim edilmemiş olmalıdır701<br /> <br /> d)İşsahibi temerr&uuml;de d&uuml;şmemiş olmalıdır702<br /> <br /> 3)Sonu&ccedil;ları702<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B)İMK&Acirc;NSIZLIĞIN İŞSAHİBİNE Y&Uuml;KLETİLEN BİR<br /> <br /> SEBEPTEN KAYNAKLANMASI703<br /> <br /> 1)İmk&acirc;nsızlığın işsahininin sağladığı<br /> <br /> malzeme veya arsanın ayıbından ya da<br /> <br /> yanlış talimatlarından kaynaklanması704<br /> <br /> a)Şartları704<br /> <br /> aa)Eser yok olmalıdır704<br /> <br /> aaa)Eser, işsahibine y&uuml;kletilen<br /> <br /> bir olay sonucu yok olmalıdır704<br /> <br /> bbb)Y&uuml;klenici kusurlu olmamalıdır705<br /> <br /> bb)Y&uuml;klenici doğabilecek olumsuz sonu&ccedil;ları<br /> <br /> zamanında işsahibine bildirmiş olmalıdır705<br /> <br /> b)Sonu&ccedil;ları706<br /> <br /> aa)Y&uuml;klenici her şeyden &ouml;nce yaptığı işin<br /> <br /> değerini isteyebilir706<br /> <br /> bb)Y&uuml;klenici bu değere girmeyen giderlerinin<br /> <br /> &ouml;denmesini isteyebilir706<br /> <br /> cc)Y&uuml;klenici uğradığı zararın giderilmesini<br /> <br /> isteyebilir706<br /> <br /> 2)İmk&acirc;nsızlığın işsahibi ile ilgili beklenmedik<br /> <br /> bir olaydan kaynaklanması706<br /> <br /> a)Şartları707<br /> <br /> aa)Y&uuml;klenici y&ouml;n&uuml;nden ifanın,<br /> <br /> &ouml;zellikle eserin tamamlanmasının<br /> <br /> imk&acirc;nsızlaşması707<br /> <br /> bb)İmk&acirc;nsızlığa beklenmedik bir olay<br /> <br /> sebep olmalıdır707<br /> <br /> cc)Beklenmedik olay işsahibiyle<br /> <br /> ilgili olmalıdır708<br /> <br /> b)Sonu&ccedil;ları708<br /> <br /> C)İMK&Acirc;NSIZLIĞIN Y&Uuml;KLENİCİNİN &Ouml;LMESİ<br /> <br /> VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN<br /> <br /> KAYNAKLANMASI708<br /> <br /> 1)Genel bilgi708<br /> <br /> 2)Şartları709<br /> <br /> a)Y&uuml;klenici y&ouml;n&uuml;nden sonraki<br /> <br /> imk&acirc;nsızlık s&ouml;z konusu olmalıdır709<br /> <br /> b)S&ouml;zleşme y&uuml;klenicinin kişisel nitelikleri<br /> <br /> g&ouml;z&ouml;n&uuml;nde tutularak yapılmış olmalıdır710<br /> <br /> c)Y&uuml;klenici &ouml;lm&uuml;ş ya da eseri tamamlama<br /> <br /> yeteneğini kaybetmiş olmalıdır710<br /> <br /> d)Y&uuml;klenici kusursuz olmalıdır712<br /> <br /> 3)İspat y&uuml;k&uuml;712<br /> <br /> 4)TBK. m. 486 h&uuml;km&uuml;n&uuml;n hukuk&icirc; niteliği712<br /> <br /> 5)Sonu&ccedil;ları712<br /> <br /> KISIM &Uuml;&Ccedil;<br /> <br /> VEK&Acirc;LET S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 22.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, DİĞER<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI715<br /> <br /> I-TANIMI715<br /> <br /> II-NİTELİKLERİ716<br /> <br /> a)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesi bir<br /> <br /> bor&ccedil; s&ouml;zleşmesidir716<br /> <br /> b)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesi iki tarafa<br /> <br /> bor&ccedil; y&uuml;kleyen bir s&ouml;zleşmedir716<br /> <br /> c)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesi ilke olarak<br /> <br /> ivazsız bir s&ouml;zleşmedir717<br /> <br /> d)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesi s&uuml;rekli s&ouml;zleşme<br /> <br /> benzeri bir s&ouml;zleşmedir717<br /> <br /> III-UNSURLARI718<br /> <br /> a)Bir işin g&ouml;r&uuml;lmesi, bir işlemin yapılması718<br /> <br /> b)İşin vek&acirc;let veren yararına<br /> <br /> g&ouml;r&uuml;lmesi unsuru721<br /> <br /> c)Anlaşma unsuru721<br /> <br /> 1)Genel olarak721<br /> <br /> 2)Şekil723<br /> <br /> d)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesinin talilik<br /> <br /> (ikincillik) unsuru724<br /> <br /> e)Tarafların her zaman<br /> <br /> vek&acirc;leti sona erdirme yetkisi725<br /> <br /> f)&Uuml;cret unsuru727<br /> <br /> IV-VEK&Acirc;LET S&Ouml;ZLEŞMESİNİN BENZER<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI728<br /> <br /> a)Hizmet s&ouml;zleşmesinden farkı728<br /> <br /> b)Eser s&ouml;zleşmesinden farkı729<br /> <br /> &sect; 23.TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI VE S&Ouml;ZLEŞMENİN<br /> <br /> SONA ERMESİ732<br /> <br /> ı-Vekilin bor&ccedil;ları732<br /> <br /> A)İŞG&Ouml;RME (BİR İŞİ G&Ouml;RME VEYA BİR İŞLEMİ<br /> <br /> YAPMA) BORCU732<br /> <br /> 1)Genel olarak732<br /> <br /> 2)Vekilin temsil yetkisi732<br /> <br /> a)Genel olarak732<br /> <br /> aa)Dava a&ccedil;amaz734<br /> <br /> bb)Sulh olamaz734<br /> <br /> cc)Tahkim ve hakem s&ouml;zleşmesi yapamaz734<br /> <br /> dd)Kambiyo taahh&uuml;d&uuml;nde bulunamaz735<br /> <br /> ee)Bağışlama yapamaz735<br /> <br /> ff)Taşınmaz malları devredemez ve<br /> <br /> bir hakla sınırlandıramaz735<br /> <br /> B)VEKİLİN VEK&Acirc;LET İŞİNİ ŞAHSEN G&Ouml;RME<br /> <br /> BORCU735<br /> <br /> 1)İlke: Vekilin vek&acirc;leti şahsen ifa y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;735<br /> <br /> 2)İstisna: Vekilin işi başkasına yaptırma yetkisi736<br /> <br /> a)Genel olarak736<br /> <br /> b)Alt vek&acirc;letin caz olduğu haller737<br /> <br /> aa)Şartları737<br /> <br /> bb)H&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları738<br /> <br /> aaa)Vekil ile vek&acirc;let veren<br /> <br /> arasındaki ilişki738<br /> <br /> bbb)Vekil ile alt vekil arasındaki ilişki739<br /> <br /> ccc)Vek&acirc;let veren ile alt vekil<br /> <br /> arasındaki ilişki739<br /> <br /> C)VEKİLİN, VEK&Acirc;LET VERENİN TALİMATINA<br /> <br /> UYMA BORCU739<br /> <br /> 1)Genel bilgi739<br /> <br /> 2)Talimata uymamanın sonu&ccedil;ları741<br /> <br /> D)VEKİLİN VEK&Acirc;LETİ &Ouml;ZENLE İFA BORCU742<br /> <br /> 1)Genel bilgi742<br /> <br /> 2)&Ouml;zen borcuna aykırılığın sonu&ccedil;ları743<br /> <br /> E)VEKİLİN VEK&Acirc;LET VERENE BAĞLILIK<br /> <br /> (SADAKAT) BORCU744<br /> <br /> 1)Bilgi verme borcu745<br /> <br /> 2)Sır saklama borcu745<br /> <br /> 3)Menfaat uyuşmazlıklarını &ouml;nleme veya<br /> <br /> giderme borcu746<br /> <br /> F)VEKİLİN HESAP VERME BORCU746<br /> <br /> G)VEKİLİN ALDIĞI ŞEYLERİ VEK&Acirc;LET VERENE<br /> <br /> GERİ VERME BORCU747<br /> <br /> 1)Doğrudan temsilde (doğrudan vek&acirc;lette) geri verme748<br /> <br /> 2)Dolaylı temsilde (dolaylı vek&acirc;lettir) geri verme748<br /> <br /> a)Genel olarak748<br /> <br /> b)Alacak hakkı y&ouml;n&uuml;nden748<br /> <br /> aa)Genel bilgi748<br /> <br /> bb)Yasal devir hakkının şartları749<br /> <br /> aaa)Bir alacak hakkı s&ouml;z konusu olmalıdır749<br /> <br /> bbb)S&ouml;z konusu alacak, vekilin kendi adına<br /> <br /> ve vek&acirc;let veren hesabına g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;<br /> <br /> işlerden doğan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerdeki<br /> <br /> alacak olmalıdır749<br /> <br /> ccc)Vek&acirc;let veren, vekile karşı<br /> <br /> vek&acirc;letten doğan b&uuml;t&uuml;n bor&ccedil;larını<br /> <br /> yerine getirmiş olmalıdır749<br /> <br /> cc)Sonu&ccedil;ları749<br /> <br /> aaa)Taşınır mallar y&ouml;n&uuml;nden750<br /> <br /> bbb)Taşınmaz mallar y&ouml;n&uuml;nden751<br /> <br /> II-Vek&acirc;let verenin bor&ccedil;ları751<br /> <br /> A)VEK&Acirc;LET VERENİN &Uuml;CRET &Ouml;DEME BORCU752<br /> <br /> B)VEK&Acirc;LET VERENİN VEKİL TARAFINDAN<br /> <br /> YAPILAN GİDERLERİ, VERİLEN AVANSLARI<br /> <br /> FAİZİYLE BİRLİKTE &Ouml;DEME BORCU752<br /> <br /> 1)Her şeyden &ouml;nce kurulmuş ge&ccedil;erli bir<br /> <br /> vek&acirc;let s&ouml;zleşmesi bulunmalıdır752<br /> <br /> 2)Vekil, avans ve gideri, işin g&ouml;r&uuml;lmesi i&ccedil;in<br /> <br /> kullanmış olmalıdır753<br /> <br /> 3)Vek&acirc;let gereği gibi ifa edilmiş olmalıdır753<br /> <br /> C)VEKİLİ, VEK&Acirc;LET VEREN HESABINA<br /> <br /> Y&Uuml;KLENDİĞİ BOR&Ccedil;LARDAN KURTARMA<br /> <br /> BORCU753<br /> <br /> D)VEKİL, VEK&Acirc;LETİN İFASI SEBEBİYLE<br /> <br /> UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİNİ<br /> <br /> VEK&Acirc;LET VERENDEN İSTEYEBİLİR 753<br /> <br /> 1)Şartları754<br /> <br /> a)Vekil bir zarara uğramış olmalıdır754<br /> <br /> b)S&ouml;zleşme ihl&acirc;l edilmiş olmalıdır754<br /> <br /> c)S&ouml;zleşmenin ihl&acirc;liyle meydana gelen<br /> <br /> zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır754<br /> <br /> d)Vek&acirc;let veren kusursuzluğunu<br /> <br /> ispat edememiş olmalıdır754<br /> <br /> 2)Sonu&ccedil;ları754<br /> <br /> III-VEK&Acirc;LETİN SONA ERMESİ755<br /> <br /> A)SONA ERME SEBEPLERI755<br /> <br /> 1)Vek&acirc;letin tek taraflı olarak sona erdirilmesi755<br /> <br /> 2)Vek&acirc;letin, işin g&ouml;r&uuml;lmesi veya belirlenen<br /> <br /> s&uuml;renin dolmasıyla sona ermesi755<br /> <br /> 3)&Ouml;l&uuml;m, ehliyetin kaybedilmesi ve ifl&acirc;s755<br /> <br /> B)Vek&acirc;letin sona ermesinin<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları756<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M D&Ouml;RT<br /> <br /> SAKLAMA BORCU DOĞURAN S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> &sect; 24.GENEL SAKLAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ757<br /> <br /> I-TANIM757<br /> <br /> II-NİTELİKLERİ758<br /> <br /> A)Saklama s&ouml;zleşmesi iki tarafa<br /> <br /> bor&ccedil; y&uuml;kleyen bir s&ouml;zleşmedir758<br /> <br /> B)Saklama s&ouml;zleşmesi,<br /> <br /> ivazsız bir s&ouml;zleşmedir758<br /> <br /> C)Saklama s&ouml;zleşmesi rızai bir s&ouml;zleşmedir758<br /> <br /> D)Saklama s&ouml;zleşmesi, s&uuml;rekli bir<br /> <br /> s&ouml;zleşmedir759<br /> <br /> II-S&Ouml;ZLEŞMENİN UNSURLARI759<br /> <br /> A)Taşınır mal unsuru759<br /> <br /> B)G&uuml;venli bir yerde saklama unsuru760<br /> <br /> C)Geri verme unsuru760<br /> <br /> D)Tarafların anlaşması unsuru761<br /> <br /> III-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI762<br /> <br /> A)Saklayanın bor&ccedil;ları762<br /> <br /> 1)Şeyi koruma borcu762<br /> <br /> 2)Şeyi kullanmama borcu763<br /> <br /> 3)Şeyi geri verme borcu764<br /> <br /> 4)Diğer bor&ccedil;ları765<br /> <br /> B)Saklatanın bor&ccedil;ları765<br /> <br /> 1)Masrafları &ouml;deme borcu765<br /> <br /> 2)Zararı tazmin borcu765<br /> <br /> 3)İvazlı saklama s&ouml;zleşmesinde &uuml;cret &ouml;deme borcu766<br /> <br /> IV-S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ766<br /> <br /> A)Belirli s&uuml;reli s&ouml;zleşmenin sona ermesi766<br /> <br /> B)Belirsiz s&uuml;reli s&ouml;zleşmenin<br /> <br /> sona ermesi766<br /> <br /> &sect; 25.MİSLİ ŞEYLERİ SAKLAMA S&Ouml;ZLEŞMESİ767<br /> <br /> I-KAVRAM VE ŞARTLARI767<br /> <br /> II-H&Uuml;K&Uuml;M VE SONU&Ccedil;LARI768<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M BEŞ<br /> <br /> TEMİNAT BORCU DOĞURAN S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> &sect; 26.KEFALET S&Ouml;ZLEŞMESİ771<br /> <br /> I-TANIMI771<br /> <br /> II-KEFALET S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ772<br /> <br /> a)Kefalet s&ouml;zleşmesi tek tarafa<br /> <br /> bor&ccedil; y&uuml;kleyen bir s&ouml;zleşmedir772<br /> <br /> b)Kefalet s&ouml;zleşmesi ivazsız bir<br /> <br /> s&ouml;zleşmedir773<br /> <br /> c)Kefalet s&ouml;zleşmesi s&uuml;rekli s&ouml;zleşme<br /> <br /> benzeri bir s&ouml;zleşmedir773<br /> <br /> III-KEFALET BORCUNUN &Ouml;ZELLİKLERİ774<br /> <br /> a)Kefalet borcu, asıl bor&ccedil;tan ayrı<br /> <br /> bağımsız bir bor&ccedil;tur774<br /> <br /> b)Kefalet borcu bir para borcudur774<br /> <br /> c)Kefalet borcu bağımlı<br /> <br /> bir yan (fer&rsquo;i) bor&ccedil;tur776<br /> <br /> d)Kefalet borcu ikincil (tali)<br /> <br /> bir bor&ccedil;tur777<br /> <br /> e)Kefalet borcu, teminat sebebine<br /> <br /> dayanan bir bor&ccedil;tur777<br /> <br /> IV-BENZER S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI778<br /> <br /> a)Rehin s&ouml;zleşmesinden farkı778<br /> <br /> b)Garanti s&ouml;zleşmesinden farkı778<br /> <br /> 1)Genel bilgi778<br /> <br /> 2)Aradaki farklar779<br /> <br /> a)Kefilin borcu, yan (fer&rsquo;i nitelikte)<br /> <br /> bir bor&ccedil; iken garanti verenin borcu asl&icirc; bor&ccedil;tur779<br /> <br /> b)Kefil, alacaklının haklarına halef olur780<br /> <br /> c)M&uuml;teselsil bor&ccedil;tan farkı780<br /> <br /> d)Borca katılmadan farkı780<br /> <br /> v-KEFALETİN ŞARTLARI781<br /> <br /> a)Mevcut ve ge&ccedil;erli asl&icirc; bir<br /> <br /> bor&ccedil; olmalıdır781<br /> <br /> b)Kefil, kefalet ehliyetine<br /> <br /> sahip olmalıdır783<br /> <br /> c)Kefalet s&ouml;zleşmesinin şekl&icirc;784<br /> <br /> VI-KEFALETİN &Ccedil;EŞİTLERİ785<br /> <br /> a)Adi kefalet786<br /> <br /> b)M&uuml;teselsil kefalet787<br /> <br /> c)Toplu Kefalet789<br /> <br /> 1)Kısm&icirc; kefalet789<br /> <br /> 2)Bağımsız kefalet789<br /> <br /> <br /> <br /> 3)Birlikte kefalet790<br /> <br /> a)Adi birlikte kefalet790<br /> <br /> b)M&uuml;teselsil birlikte kefalet790<br /> <br /> d)Kefile kefalet791<br /> <br /> e)R&uuml;cua kefalet791<br /> <br /> VII-KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ792<br /> <br /> a)Kefilin sorumluluğu792<br /> <br /> 1)Asıl bor&ccedil;793<br /> <br /> 2)Yan bor&ccedil;lar793<br /> <br /> a)Akd&icirc; faizler793<br /> <br /> b)Bor&ccedil;lunun kusur ve temerr&uuml;d&uuml;n&uuml;n yasal sonu&ccedil;ları794<br /> <br /> c)Dava ve takip masrafları ile rehinlerin<br /> <br /> kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin<br /> <br /> sebep olduğu masraflar795<br /> <br /> b)Kefilin takibi795<br /> <br /> c)Kefilin ileri s&uuml;rebileceği def&rsquo;iler796<br /> <br /> d)&Ouml;demenin kabul&uuml;n&uuml; isteme hakkı797<br /> <br /> e)Alacaklının kefile, bor&ccedil; senetlerini<br /> <br /> teslim ve gerekli bilgileri verme borcu798<br /> <br /> f)Alacaklının, bor&ccedil;lunun iflası halinde<br /> <br /> alacağı ifl&acirc;s masasına kaydettirme ve<br /> <br /> durumu kefile bildirme borcu799<br /> <br /> VIII-KEFİL İLE BOR&Ccedil;LU ARASINDAKİ İLİŞKİLER799<br /> <br /> a)Kefilin, bor&ccedil;ludan kendisine<br /> <br /> g&uuml;vence verilmesini ve bor&ccedil;tan<br /> <br /> kurtarılmasını isteme hakkı799<br /> <br /> 1)Genel bilgi799<br /> <br /> 2)Şartları800<br /> <br /> a)Asıl bor&ccedil;lu, kefile karşı &uuml;stlendiği y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klere,<br /> <br /> &ouml;zellikle belli bir s&uuml;re i&ccedil;inde kendisini bor&ccedil;tan<br /> <br /> kurtarma vaadine aykırı davranmalıdır800<br /> <br /> b)Asıl bor&ccedil;lu temerr&uuml;de d&uuml;şm&uuml;ş veya yerleşim yerini<br /> <br /> diğer bir &uuml;lkeye nakletmesi y&uuml;z&uuml;nden takibat &ouml;nemli<br /> <br /> &ouml;l&ccedil;&uuml;de g&uuml;&ccedil;leşmiş olmalıdır800<br /> <br /> <br /> <br /> c)Asıl bor&ccedil;lunun mali durumunun,<br /> <br /> g&uuml;vencelerin değer kaybetmesi veya<br /> <br /> bor&ccedil;lunun kusuru sonucunda kefil i&ccedil;in<br /> <br /> mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe g&ouml;re<br /> <br /> &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de artmış olmalıdır800<br /> <br /> b)Kefilin, bor&ccedil;luya r&uuml;cu ve<br /> <br /> alacaklının haklarına halef<br /> <br /> olma hakkı801<br /> <br /> c)Kefilin bor&ccedil;luya bildirim y&uuml;k&uuml;802<br /> <br /> IX-KEFALET S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ802<br /> <br /> a)Kanun gereğince sona erme803<br /> <br /> 1)Asıl borcun sona ermesi nedeniyle<br /> <br /> kefaletin sona ermesi803<br /> <br /> 2)On yılın ge&ccedil;mesiyle kefaletin sona ermesi804<br /> <br /> b)Kefalete &ouml;zg&uuml; sebeplerle sona erme804<br /> <br /> 1)Kefaletten d&ouml;nme805<br /> <br /> a)Genel bilgi805<br /> <br /> b)Şartları805<br /> <br /> aa)Kefilin g&uuml;vence verdiği bor&ccedil;<br /> <br /> gelecekte doğacak bir bor&ccedil; olmalıdır805<br /> <br /> bb)Bor&ccedil;lunun borcun doğumundan &ouml;nceki<br /> <br /> mali durumu s&ouml;zleşmenin yapılmasından<br /> <br /> sonra &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de bozulmuş olmalıdır805<br /> <br /> cc)Bor&ccedil; hen&uuml;z doğmamış olmalıdır806<br /> <br /> dd)Kefil bu durumu alacaklıya yazılı olarak<br /> <br /> bildirmelidir806<br /> <br /> c)Sonu&ccedil;ları806<br /> <br /> 2)S&uuml;renin sona ermesi veya ihbar806<br /> <br /> a)Belirli s&uuml;reli kefalet s&ouml;zleşmesinin sona ermesi807<br /> <br /> b)Belirli s&uuml;reli olmayan kefalet s&ouml;zleşmesinin<br /> <br /> sona ermesi807<br /> <br /> 3) &Ccedil;alışanlara kefalette807<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M ALTI<br /> <br /> KUMAR VE BAHİS<br /> <br /> &sect; 27. GENEL BİLGİ, TANIM, UYGULAMA ALANI, H&Uuml;K&Uuml;M<br /> <br /> VE SONU&Ccedil;LARI809<br /> <br /> I-GENEL BİLGİ809<br /> <br /> II-TANIM810<br /> <br /> III-UYGULAMA ALANI811<br /> <br /> IV-H&Uuml;K&Uuml;M VE SONU&Ccedil;LARI813<br /> <br /> A)KUMAR VE BAHİS ALACAKLARI DAVA<br /> <br /> EDİLEMEZ813<br /> <br /> B)TAKAS EDİLEMEZ, DEVREDİLEMEZ,<br /> <br /> YENİLENEMEZ814<br /> <br /> C)TEMİNATA BAĞLANAMAZ814<br /> <br /> D)İSTENEREK &Ouml;DENEN KUMAR VE<br /> <br /> BAHİS ALACAĞI GERİ İSTENEMEZ815<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M YEDİ<br /> <br /> &Ouml;M&Uuml;R BOYU GELİR VE &Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERİ<br /> <br /> KISIM BİR<br /> <br /> &Ouml;M&Uuml;R BOYU GELİR S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 28.TANIM, ŞEKLİ, BORCUN İFASI, GELİRİN DEVRİ817<br /> <br /> I- TANIM VE GENEL BİLGİ817<br /> <br /> II-S&Ouml;ZLEŞMENİN ŞEKLİ819<br /> <br /> III-GELİR BOR&Ccedil;LUSUNUN BOR&Ccedil;LARI820<br /> <br /> IV-GELİRİN DEVRİ821<br /> <br /> V-GELİRİN HACZEDİLMESİ822<br /> <br /> V-ZAMANAŞIMI822<br /> <br /> KISIM İKİ<br /> <br /> &Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 29.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI, SONA ERMESİ823<br /> <br /> I-TANIM823<br /> <br /> II-&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> &Ccedil;EŞİTLERİ823<br /> <br /> III-S&Ouml;ZLEŞMENİN NİTELİKLERİ825<br /> <br /> A)&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> İKİ TARAFA TAM BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN<br /> <br /> BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR825<br /> <br /> B)&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR825<br /> <br /> C)&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> RIZA&Icirc; BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR826<br /> <br /> D)&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> S&Uuml;REKLİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR826<br /> <br /> E)&Ouml;L&Uuml;NCEYE BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ TALİH VE<br /> <br /> TESAD&Uuml;FE BAĞLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR826<br /> <br /> IV-&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> UNSURLARI827<br /> <br /> A)BAKIP G&Ouml;ZETME UNSURU827<br /> <br /> B)BİR MALVARLIĞINI VEYA MALVARLIĞI<br /> <br /> DEĞERİNİ DEVRETME UNSURU827<br /> <br /> C)S&Uuml;REKLİLİK UNSURU827<br /> <br /> D)TALİH VE TESAD&Uuml;FE BAĞLILIK UNSURU828<br /> <br /> E)ANLAŞMA UNSURU828<br /> <br /> V-S&Ouml;ZLEŞMENİN KURULMASI828<br /> <br /> A)S&Ouml;ZLEŞMENİN TARAFLARI828<br /> <br /> B)EHLİYET828<br /> <br /> C)S&Ouml;ZLEŞMENİN T&Acirc;Bİ OLDUĞU ŞEKİL829<br /> <br /> VI-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI829<br /> <br /> A)BAKIM ALACAKLISININ BOR&Ccedil;LARI829<br /> <br /> 1)Bir malvarlığı değerini devretme borcu829<br /> <br /> B)BAKIM BOR&Ccedil;LUSUNUN BOR&Ccedil;LARI831<br /> <br /> 1)Bakım alacaklısını aile topluluğu i&ccedil;ine kabul borcu831<br /> <br /> 2)Bakıp g&ouml;zetme borcu832<br /> <br /> VII-&Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> İPTALİ VE TENKİSİ833<br /> <br /> A)NAFAKA ALACAKLILARININ &Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR<br /> <br /> BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ HAKKINDA A&Ccedil;ACAKLARI<br /> <br /> İPTAL DAVASI833<br /> <br /> B)SAKLI PAYLI MİRAS&Ccedil;ILARIN A&Ccedil;ACAKLARI<br /> <br /> TENKİS DAVASI834<br /> <br /> C)BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ<br /> <br /> &Ouml;L&Uuml;NCEYE KADAR BAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> HAKKINDA A&Ccedil;ACAKLARI İPTAL DAVASI835<br /> <br /> VIII-S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ835<br /> <br /> A)GENEL OLARAK835<br /> <br /> B)EDİMLER ARASINDA &Ouml;NEMLİ &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;DEKİ<br /> <br /> ORANSIZLIK NEDENİYLE S&Ouml;ZLEŞMENİN<br /> <br /> SONA ERMESİ836<br /> <br /> C)S&Ouml;ZLEŞMENİN, DEVAMININ BORCA AYKIRILIK<br /> <br /> NEDENİYLE &Ccedil;EKİLMEZ VEYA DİĞER &Ouml;NEMLİ<br /> <br /> SEBEPLERLE İMKANSIZ HALE GELMESİ YA DA<br /> <br /> AŞIRI &Ouml;L&Ccedil;&Uuml;DE G&Uuml;&Ccedil;LEŞMESİ Y&Uuml;Z&Uuml;NDEN FESHİ837<br /> <br /> D)BAKIM BOR&Ccedil;LUSUNUN &Ouml;L&Uuml;M&Uuml;839<br /> <br /> IX- BAKIM ALACAĞININ DEVREDİLEMEMESİ; BAKIM<br /> <br /> BOR&Ccedil;LUSUNUN İFLAS ETMESİ VE İCRA (HACİZ)<br /> <br /> TAKİBİNE UĞRAMASI HALLERİNDE BAKIM<br /> <br /> ALACAKLISININ HAKKI839<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M SEKİZ<br /> <br /> ADİ ORTAKLIK S&Ouml;ZLEŞMESİ<br /> <br /> &sect; 30.ADİ ORTAKLIK S&Ouml;ZLEŞMESİ909<br /> <br /> I-TANIM841<br /> <br /> II-UNSURLARI842<br /> <br /> A)Kişi unsuru842<br /> <br /> B)Ortak ama&ccedil; unsuru843<br /> <br /> C)Ortakların ortak amaca ortak<br /> <br /> emek ve mallarını sarfetmek,<br /> <br /> ortak &ccedil;aba ve faaliyet g&ouml;stermek<br /> <br /> suretiyle erişme unsuru<br /> <br /> (Affectio scietatis-Ortaklık ruhu-<br /> <br /> Ortaklık iradesi)845<br /> <br /> D)Katılma payı unsuru846<br /> <br /> E)S&ouml;zleşme (Anlaşma) unsuru848<br /> <br /> 1)Adi ortaklık bir s&ouml;zleşmedir848<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin şekli849<br /> <br /> III-ADİ ORTAKLIĞIN BAZI &Ouml;ZELLİKLERİ850<br /> <br /> A)Adi ortaklık, ortaklıklar hukukunda<br /> <br /> temel ortaklık t&uuml;r&uuml;n&uuml; oluşturur850<br /> <br /> B)Adi ortaklık t&uuml;zel kişiliğe sahip değildir851<br /> <br /> C)Ortaklar, adi ortaklığın malvarlığı<br /> <br /> &uuml;zerinde elbirliğiyle hak sahibidirler852<br /> <br /> D)Ortaklar, ortaklık bor&ccedil;larından<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilere karşı t&uuml;m<br /> <br /> malvarlıklarıyla birinci derecede,<br /> <br /> sınırsız ve m&uuml;teselsil olarak<br /> <br /> sorumludurlar853<br /> <br /> 1)Ortaklar ortaklık bor&ccedil;larından malvarlıklarıyla<br /> <br /> birinci derecede sorumludurlar853<br /> <br /> 2)Ortaklar ortaklık bor&ccedil;larından malvarlıklarıyla<br /> <br /> kişisel ve sınırsız olarak sorumludurlar854<br /> <br /> 3)Ortaklar ortaklık bor&ccedil;larından m&uuml;teselsil olarak<br /> <br /> sorumludurlar854<br /> <br /> IV-ADİ ORTAKLIK S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ855<br /> <br /> A)Adi ortaklık s&ouml;zleşmesi, &ccedil;ok taraflı<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir855<br /> <br /> B)Adi ortaklık s&ouml;zleşmesi ivazlı<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir856<br /> <br /> C)Adi ortaklık s&ouml;zleşmesi rızai<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir856<br /> <br /> D)Adi ortaklık s&ouml;zleşmesi s&uuml;rekli<br /> <br /> bir s&ouml;zleşmedir857<br /> <br /> V-ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER857<br /> <br /> A)S&Ouml;ZLEŞME &Ouml;ZG&Uuml;RL&Uuml;Ğ&Uuml; İLKESİ857<br /> <br /> B)ORTAK SIFATI858<br /> <br /> 1)Ortak sıfatının kazanılması858<br /> <br /> a)Genel olarak858<br /> <br /> b)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında<br /> <br /> kanun h&uuml;k&uuml;mleri858<br /> <br /> c)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında<br /> <br /> s&ouml;zleşme h&uuml;k&uuml;mleri859<br /> <br /> 2)Ortak sıfatının devri860<br /> <br /> 3)Ortak sıfatının kaybı (sona ermesi)862<br /> <br /> a)Adi ortaklığın sona ermesi862<br /> <br /> b)Ortak sıfatının ortaklıktan &ccedil;ıkma ve<br /> <br /> &ccedil;ıkarma yoluyla kaybı862<br /> <br /> aa)Genel olarak862<br /> <br /> bb)Ortaklıktan &ccedil;ıkma863<br /> <br /> cc)Ortaklıktan &ccedil;ıkarma864<br /> <br /> dd)Ortaklıktan &ccedil;ıkma ve &ccedil;ıkarmanın<br /> <br /> h&uuml;k&uuml;m ve sonu&ccedil;ları865<br /> <br /> aaa)Ortaklık payının tasfiyesi865<br /> <br /> bbb)Ortaklığın malvarlığının yetersizliği865<br /> <br /> ccc)Tamamlanmamış işler865<br /> <br /> 4)Ortaklık payının devri-Alt katılım866<br /> <br /> C)ORTAKLARIN BOR&Ccedil;LARI866<br /> <br /> 1)Ortaklığa katılım payı koyma borcu866<br /> <br /> 2)Ortaklık işlerinde &ouml;zen ve sadakat borcu867<br /> <br /> a)&Ouml;zen borcu867<br /> <br /> b)Sadakat borcu (Rekabet yasağı)869<br /> <br /> 3)Bir ortağın ortaklık işleri i&ccedil;in yaptığı giderlerden,<br /> <br /> &uuml;stlendiği bor&ccedil;lardan diğer ortaklar tarafından<br /> <br /> kurtarılması borcu870<br /> <br /> 4)Ortakların verdikleri zarardan sorumlulukları872<br /> <br /> D)ORTAKLARIN KAZAN&Ccedil; VE ZARARA<br /> <br /> KATILMALARI873<br /> <br /> 1)Kazancın paylaşılması873<br /> <br /> 2)Kazan&ccedil; ve zarara katılma873<br /> <br /> E)ORTAKLIK KARARLARI876<br /> <br /> F)ORTAKLIĞIN Y&Ouml;NETİMİ877<br /> <br /> 1)Adi ortaklıkta olağan y&ouml;netim878<br /> <br /> a)Adi ortaklıkta yasal y&ouml;netim878<br /> <br /> b)Adi ortaklıkta s&ouml;zleşmesel y&ouml;netim879<br /> <br /> III-Adi ortaklıkta olağandışı (olağan&uuml;st&uuml;)<br /> <br /> y&ouml;netim880<br /> <br /> VI-ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN &Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml; KİŞİLER<br /> <br /> İLE İLİŞKİSİ881<br /> <br /> A)ORTAKLIĞI (ORTAKLARI) TEMSİL881<br /> <br /> 1)Genel olarak881<br /> <br /> 2)Temsilin t&uuml;rleri881<br /> <br /> a)Dolaylı temsil882<br /> <br /> b)Doğrudan temsil883<br /> <br /> aa)Genel bilgi883<br /> <br /> bb)Doğrudan temsilin şartları884<br /> <br /> aaa)Başkası adına hareket885<br /> <br /> bbb)Temsil yetkisi887<br /> <br /> 1/a)Genel bilgi887<br /> <br /> 1/b)Adi ortaklıkta bir ortağa y&ouml;netim<br /> <br /> g&ouml;revinin verilmesi, o ortağın<br /> <br /> temsil yetkisinin varlığına karine<br /> <br /> oluşturur890<br /> <br /> VII-ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI891<br /> <br /> A)Ortaklar bor&ccedil;lardan birinci derecede<br /> <br /> sorumludurlar891<br /> <br /> B)Ortaklar ortaklık bor&ccedil;larından<br /> <br /> m&uuml;teselsil olarak sorumludurlar892<br /> <br /> C)Ortaklar bor&ccedil;lardan sınırsız olarak<br /> <br /> t&uuml;m malvarlıklarıyla sorumludurlar892<br /> <br /> VIII-ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ893<br /> <br /> A)Genel olarak893<br /> <br /> B)Ortaklığı sona erdiren objektif sebepler894<br /> <br /> 1)Ortaklık amacının ger&ccedil;ekleşmesi veya<br /> <br /> ger&ccedil;ekleşmesinin imkansız hale gelmesi894<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmede ortaklığın miras&ccedil;ılarla devamı kaydının<br /> <br /> bulunmaması halinde bir ortağın &ouml;lmesi896<br /> <br /> 3)Bir ortağın kısıtlanması897<br /> <br /> 4)Bir ortağın tasfiye payının cebri icra yoluyla<br /> <br /> paraya &ccedil;evrilmesi veya ifl&acirc;s etmesi898<br /> <br /> 5)S&ouml;zleşmede ortaklık i&ccedil;in &ouml;ng&ouml;r&uuml;len s&uuml;renin<br /> <br /> sona ermesi899<br /> <br /> 6)Haklı sebeplerle ortaklığın sona erdirilmesini<br /> <br /> isteme hakkı (Fesih davası)899<br /> <br /> C)S&uuml;bjektif sebepler902<br /> <br /> 1)B&uuml;t&uuml;n ortakların oybirliğiyle karar vermesi902<br /> <br /> 2)Bir ortağın fesih hakkını kullanması902<br /> <br /> a)Olağan fesih (fesih bildirimi) yoluyla<br /> <br /> adi ortaklığın sona ermesi902<br /> <br /> aa)S&ouml;zleşmede fesih bildirim hakkının<br /> <br /> a&ccedil;ık&ccedil;a tanınmış olması902<br /> <br /> bb)Ortaklığın belirsiz bir s&uuml;re i&ccedil;in veya<br /> <br /> bir ortağın &ouml;mr&uuml; boyunca kurulmuş olması903<br /> <br /> b)Olağan&uuml;st&uuml; fesih yoluyla adi ortaklığın<br /> <br /> sona ermesi904<br /> <br /> IV-ORTAKLIĞIN TASFİYESİ905<br /> <br /> A)Ortaklık bor&ccedil;larının &ouml;denmesi906<br /> <br /> B)Ortakların otaklığa verdiği<br /> <br /> avanslar ile ortaklık i&ccedil;in yapmış<br /> <br /> oldukları giderlerin &ouml;denmesi907<br /> <br /> C)Katılma paylarının ortaklara iadesi907<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M DOKUZ<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMAYAN İLİŞKİLER<br /> <br /> VEK&Acirc;LETSİZ İŞG&Ouml;RME VE HAVALE<br /> <br /> &sect; 31.VEK&Acirc;LETSİZ İŞG&Ouml;RME909<br /> <br /> I-TANIM909<br /> <br /> II-T&Uuml;RLERİ910<br /> <br /> a)Ger&ccedil;ek vek&acirc;letsiz işg&ouml;rme911<br /> <br /> 1)Tanımı911<br /> <br /> 2)Unsurları911<br /> <br /> a)Bir iş g&ouml;r&uuml;lmelidir911<br /> <br /> b)G&ouml;r&uuml;len iş başkasına ait olmalıdır912<br /> <br /> c)İşg&ouml;renin vek&acirc;leti bulunmamalıdır913<br /> <br /> d)İşg&ouml;ren, işi başkasının işini g&ouml;rme iradesiyle<br /> <br /> yapmalıdır913<br /> <br /> e)İşin g&ouml;r&uuml;lmesi işsahibi i&ccedil;in gerekli (zorunlu)<br /> <br /> olmalıdır914<br /> <br /> 3)Ger&ccedil;ek vek&acirc;letsiz işg&ouml;rmenin &ccedil;eşitleri914<br /> <br /> a)Caiz vek&acirc;letsiz işg&ouml;rme914<br /> <br /> b)Caiz olmayan vek&acirc;letsiz işg&ouml;rme914<br /> <br /> 4)Tarafların bor&ccedil;ları915<br /> <br /> a)İşg&ouml;renin bor&ccedil;ları915<br /> <br /> aa)İşg&ouml;renin işi, işsahibinin menfaatine,<br /> <br /> varsayılan iradesine uygun g&ouml;rme borcu915<br /> <br /> bb)İşg&ouml;renin işi &ouml;zenle g&ouml;rme borcu915<br /> <br /> cc)İşg&ouml;renin bilgi ve hesap verme borcu916<br /> <br /> dd)İşg&ouml;renin elde ettiği faydaları geri verme<br /> <br /> (devretme) borcu916<br /> <br /> ee)İşg&ouml;renin sorumluluğu916<br /> <br /> b)İşsahibinin bor&ccedil;ları917<br /> <br /> aa)Masrafları &ouml;deme borcu917<br /> <br /> bb)İşg&ouml;reni iş dolayısyla &uuml;stlendiği<br /> <br /> bor&ccedil;lardan kurtarma borcu918<br /> <br /> cc)İşg&ouml;renin zararını giderme borcu919<br /> <br /> dd)&Uuml;cret &ouml;deme borcu919<br /> <br /> 5)Alacakların t&acirc;bi olduğu zamanaşımı920<br /> <br /> 6)İşsahibinin yapılan işe icazet vermesi920<br /> <br /> b)GER&Ccedil;EK OLMAYAN VEK&Acirc;LETSİZ İŞG&Ouml;RME921<br /> <br /> 1)Tanım921<br /> <br /> 2)Ger&ccedil;ek olmayan vek&acirc;letsiz işg&ouml;rmenin unsurları924<br /> <br /> a)Objektif unsur924<br /> <br /> aa)Bir iş g&ouml;r&uuml;lmelidir924<br /> <br /> bb)İşg&ouml;ren başkasına ait işi, kendi işi olarak<br /> <br /> g&ouml;rmeli, bir iş gaspında bulunmalıdır924<br /> <br /> cc)İşg&ouml;ren başkasının işini vek&acirc;leti olmadan,<br /> <br /> dolayısıyla hukuka aykırı olarak g&ouml;rmelidir924<br /> <br /> b)S&uuml;bjektif unsur925<br /> <br /> aa)İşg&ouml;ren, başkasının işini, kendisinin veya<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir kişinin menfaatine kendisinin veya<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişinin işi olarak g&ouml;rme iradesiyle<br /> <br /> hareket etmelidir925<br /> <br /> bb)İşg&ouml;ren k&ouml;t&uuml;niyetli olmalıdır925<br /> <br /> c)Zamanaşımı925<br /> <br /> d)Tarafların bor&ccedil;ları926<br /> <br /> aa)İşg&ouml;renin bor&ccedil;ları926<br /> <br /> aaa)Elde edilen faydaları geri verme borcu926<br /> <br /> 1/a)Br&uuml;t gelir927<br /> <br /> 1/b)Br&uuml;t gelire faizler eklenmelidir928<br /> <br /> 1/c)Yapılan masraflar br&uuml;t gelirden<br /> <br /> d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmelidir928<br /> <br /> bbb)İşg&ouml;renin işsahibine bilgi ve<br /> <br /> hesap verme borcu929<br /> <br /> bb)İşg&ouml;renin, işsahibinin zararlarını tazmin borcu929<br /> <br /> cc)İşsahibinin bor&ccedil;ları929<br /> <br /> aaa)İşsahibinin, işg&ouml;renin yaptığı<br /> <br /> masrafları &ouml;deme borcu929<br /> <br /> bbb)İşsahibinin, işg&ouml;reni giriştiği<br /> <br /> bor&ccedil;lardan kurtarma borcu929<br /> <br /> ccc)İşsahibi, işg&ouml;renin işi g&ouml;r&uuml;rken<br /> <br /> uğramış olduğu zararları tazmin etmek<br /> <br /> zorunda değildir930<br /> <br /> ddd)Ger&ccedil;ek olmayan vek&acirc;letsiz işg&ouml;rmede<br /> <br /> işsahibinin işg&ouml;renin yaptığı işe<br /> <br /> icazet vermesi s&ouml;z konusu olamaz930<br /> <br /> &sect; 32.HAVALE932<br /> <br /> I-TANIM932<br /> <br /> II-HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ933<br /> <br /> III-KONUSU934<br /> <br /> IV-FONKSİYONU934<br /> <br /> V-BENZER İŞLEMLERDEN FARKI935<br /> <br /> A)VEK&Acirc;LETTEN FARKI935<br /> <br /> B)&Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml; KİŞİ YARARINA S&Ouml;ZLEŞMEDEN FARKI936<br /> <br /> C)TAHSİL YETKİSİNDEN FARKI936<br /> <br /> D)ZİLYETLİĞİN İADESİNDEN FARKI936<br /> <br /> VI-HAVALENİN T&Acirc;Bİ OLDUĞU ŞEKİL937<br /> <br /> <br /> <br /> VII-H&Uuml;K&Uuml;MLERİ937<br /> <br /> A)HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI<br /> <br /> ARASINDAKİ İLİŞKİ (BEDEL İLİŞKİSİ)938<br /> <br /> B)HAVALE EDEN İLE HAVALE &Ouml;DEYİCİSİ<br /> <br /> ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK İLİŞKİSİ)940<br /> <br /> C)HAVALE &Ouml;DEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI<br /> <br /> ARASINDAKİ İLİŞKİ<br /> <br /> (EDİM İLİŞKİSİ=HAVALE İLİŞKİSİ)942<br /> <br /> VIII-HAVALE EDENİN HAVALE ALICISIYLA HAVALE<br /> <br /> &Ouml;DEYİCİSİNE VERDİĞİ YETKİLERİ GERİ ALMASI944<br /> <br /> IX-HAVALE EDENİN İFLASI, &Ouml;LMESİ VE<br /> <br /> EHLİYETİNİ KAYBETMESİ945<br /> <br /> X-KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE945<br /> <br /> KESİM İKİ<br /> <br /> İSİMSİZ S&Ouml;ZLEŞMELER<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M BİR<br /> <br /> GENEL H&Uuml;K&Uuml;MLER<br /> <br /> &sect; 33. KAVRAM, &Ccedil;EŞİTLERİ, YORUM VE TAMAMLANMASI947<br /> <br /> I-İSİMSİZ S&Ouml;ZLEŞME KAVRAMI947<br /> <br /> II-İSİMSİZ S&Ouml;ZLEŞMELERİN &Ccedil;EŞİTLERİ952<br /> <br /> A)KARMA S&Ouml;ZLEŞMELER953<br /> <br /> 1)Kavram953<br /> <br /> 2)Karma s&ouml;zleşmelerin &ccedil;eşitleri954<br /> <br /> a)&Ccedil;ift edimli karma s&ouml;zleşmeler954<br /> <br /> b)Bileşik (kombine) edimli karma s&ouml;zleşmeler956<br /> <br /> c)Eklemli karma s&ouml;zleşmeler958<br /> <br /> 3)Karma s&ouml;zleşmelere uygulanacak kurallar959<br /> <br /> a)Dışlama g&ouml;r&uuml;ş&uuml;959<br /> <br /> b)Soğurma/yutma (imtisas) g&ouml;r&uuml;ş&uuml;959<br /> <br /> c)Bileştirme (terkip) g&ouml;r&uuml;ş&uuml;960<br /> <br /> d)Yasadaki bireysel h&uuml;k&uuml;mlerin uygulanması g&ouml;r&uuml;ş&uuml;961<br /> <br /> e)Kıyas yoluyla uygulama g&ouml;r&uuml;ş&uuml;961<br /> <br /> <br /> <br /> f)H&acirc;kimin hukuk yaratma g&ouml;r&uuml;ş&uuml;962<br /> <br /> g)Değerlendirme963<br /> <br /> B)KENDİNE &Ouml;ZG&Uuml; YAPISI OLAN S&Ouml;ZLEŞMELER963<br /> <br /> 1)Genel bilgi963<br /> <br /> 2)&Ccedil;eşitleri964<br /> <br /> 3)Uygulanacak hukuk kuralları965<br /> <br /> C)Bileşik s&ouml;zleşmeler965<br /> <br /> 1)Kavram ve tanım965<br /> <br /> 2)Bileşik s&ouml;zleşmelere uygulanacak hukuk kuralları969<br /> <br /> ııı-İSİMSİZ S&Ouml;ZLEŞMELERİN YORUM VE<br /> <br /> TAMAMLANMASI969<br /> <br /> A)GENEL OLARAK969<br /> <br /> B)İsimsiz s&ouml;zleşmelerin yorumlanması970<br /> <br /> C)İsimsiz s&ouml;zleşmelerin tamamlanması972<br /> <br /> 1)Genel olarak972<br /> <br /> 2)S&uuml;bjektif g&ouml;r&uuml;ş973<br /> <br /> 3)Objektif g&ouml;r&uuml;ş974<br /> <br /> 4)Kişisel değerlendirme975<br /> <br /> 5)İsimsiz s&ouml;zleşmelerin tamamlanmasının sınırları977<br /> <br /> B&Ouml;L&Uuml;M İKİ<br /> <br /> &Ouml;ZEL H&Uuml;K&Uuml;MLER<br /> <br /> KISIM BİR<br /> <br /> İSİMSİZ BAZI S&Ouml;ZLEŞME T&Uuml;RLERİ<br /> <br /> &sect; 34FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ981<br /> <br /> I-KAVRAM VE TANIM981<br /> <br /> II-FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ985<br /> <br /> A)FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ İKİ TARAFA<br /> <br /> TAM BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR985<br /> <br /> B)FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR985<br /> <br /> C)FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZA&Icirc; BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR985<br /> <br /> D)FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ S&Uuml;REKLİ<br /> <br /> BOR&Ccedil; DOĞURAN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR985<br /> <br /> E)FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİ BİR &Ccedil;ER&Ccedil;EVE<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR986<br /> <br /> III-S&Ouml;ZLEŞMENİN TARAFLARI986<br /> <br /> IV-FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİNİN UNSURLARI986<br /> <br /> A)SİSTEM (KONSEPT) UNSURU986<br /> <br /> B)BEDEL (&Uuml;CRET) UNSURU987<br /> <br /> C)DİKEY BİRLİKTELİK UNSURU988<br /> <br /> D)ANLAŞMA UNSURU988<br /> <br /> 1)Genel bilgi988<br /> <br /> 2)Tarafların ehliyeti989<br /> <br /> 3)S&ouml;zleşmenin şekl&icirc;989<br /> <br /> V-FRANCHISING &Ccedil;EŞİTLERİ989<br /> <br /> A)GENEL BİLGİ989<br /> <br /> B)&Uuml;RETİM FRANCHISINGİ990<br /> <br /> C)HİZMET FRANCHISINGİ991<br /> <br /> D)DAĞITIM FRANCHISINGİ991<br /> <br /> VI-DİĞER S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI991<br /> <br /> A)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI991<br /> <br /> B)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI992<br /> <br /> C)ADİ ORTAKLIK S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI993<br /> <br /> D)ACENTA VE KOMİSYONDAN FARKI993<br /> <br /> VII-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI993<br /> <br /> A)FRANCHISE VERENİN BOR&Ccedil;LARI993<br /> <br /> 1)Franchise verenin, franchise alana yararlanacağı hakları,<br /> <br /> madd&icirc; olmayan malları devir ve teslim borcu993<br /> <br /> 2)Franchise verenin franchise alanı destekleme borcu994<br /> <br /> 3)Franchise verenin franchise konusu hak ve malların,<br /> <br /> işletme konsept ve sisteminin elverişliliğini<br /> <br /> garanti borcu994<br /> <br /> 4)Haklarla malların promosyon ve aleniliğini<br /> <br /> sağlama ve geliştirme borcu995<br /> <br /> 5)Eğitim, &ouml;ğ&uuml;t, bilgi ve talimat verme borcu995<br /> <br /> 6)S&ouml;zleşme konusu mal ve hizmetin &uuml;retim ve<br /> <br /> sunumu i&ccedil;in gerekli mal, malzeme, ara&ccedil; ve<br /> <br /> gereci teslim borcu995<br /> <br /> 7)Devredilen mutlak haklarla madd&icirc; olmayan malların<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin ihl&acirc;llerine karşı korunması borcu995<br /> <br /> B)FRANCHISE ALANIN BOR&Ccedil;LARI996<br /> <br /> 1)Kararlaştırılan bedeli &ouml;deme borcu996<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşme konusu mal ve hizmetin s&uuml;r&uuml;m ve<br /> <br /> satımını sağlama ve artırma borcu997<br /> <br /> 3)Franchise alanın, gayrı madd&icirc; malları kullanma ve<br /> <br /> geliştirme borcu997<br /> <br /> 4)Franchise alanın, mal ve hizmetleri franchise verenden<br /> <br /> sağlama borcu997<br /> <br /> 5)Franchise alanın, franchise veren tarafından<br /> <br /> s&ouml;zleşme konusu mal ve hizmetin tespit edilen<br /> <br /> fiyatını kabul borcu998<br /> <br /> 6)Franchise alanın franchise verenin menfaatlerini<br /> <br /> koruma, &ouml;zellikle &ouml;zen, sır saklama, hesap verme ve<br /> <br /> sadakat borcu998<br /> <br /> VIII-FRANCHISE S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ998<br /> <br /> A)S&Ouml;ZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞAN<br /> <br /> SEBEPLER998<br /> <br /> 1)Belirli s&uuml;renin dolması998<br /> <br /> 2)Olağan fesih999<br /> <br /> B)S&Ouml;ZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞAN&Uuml;ST&Uuml;<br /> <br /> SEBEPLER999<br /> <br /> 1)S&ouml;zleşmenin &ouml;nemli sebeplere dayanılarak olağan&uuml;st&uuml;<br /> <br /> fesih yoluyla sona erdirilmesi999<br /> <br /> 2)S&ouml;zleşmenin taraflardan birinin &ouml;lmesi, ehliyetini<br /> <br /> kaybetmesi veya iflas etmesi nedeniyle sona ermesi1000<br /> <br /> &sect; 35. FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİ1002<br /> <br /> I-TANIM VE UNSURLARI1002<br /> <br /> II-FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESiNiN NiTELiKLERi1004<br /> <br /> A)FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİ İKİ TARAFA<br /> <br /> TAM BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1005<br /> <br /> B)FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR1005<br /> <br /> C)FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZA&Icirc; BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR1005<br /> <br /> D)FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİ S&Uuml;REKLİ<br /> <br /> BOR&Ccedil; DOĞURAN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1005<br /> <br /> III-FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİNİN HUKUK&icirc; NİTELİĞİ1006<br /> <br /> a)FaktorIng işlemi ve m&uuml;stakbel<br /> <br /> alacakların toptan devri sorunu1006<br /> <br /> b)FaktorIng s&ouml;zleşmesinin t&acirc;bi<br /> <br /> olduğu şekil1006<br /> <br /> IV-FAKTORINGIN &Ccedil;EŞİTLERİ1006<br /> <br /> A)A&Ccedil;IK FAKTORING-GİZLİ FAKTORING1006<br /> <br /> B)GER&Ccedil;EK FAKTORING- GER&Ccedil;EK OLMAYAN<br /> <br /> FAKTORING1007<br /> <br /> C)ULUSAL FAKTORING-uluslar arası<br /> <br /> FAKTORING1008<br /> <br /> V-FAKTORİNGIN FONKSİYONLARI1008<br /> <br /> A)FİNANSMAN FONKSİYONU1008<br /> <br /> B)ALACAK Y&Ouml;NETİMİ (HİZMET) FONKSİYONU1009<br /> <br /> C)TEMİNAT FONKSİYONU1009<br /> <br /> VI-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI1009<br /> <br /> A)FAKTORUN BOR&Ccedil;LARI1009<br /> <br /> B)M&Uuml;ŞTERİNİN BOR&Ccedil;LARI1010<br /> <br /> 1)M&uuml;şterinin, işletmesinden mal ve hizmet alan<br /> <br /> bor&ccedil;lularına karşı sahip olduğu alacakları<br /> <br /> faktora devretme borcu1010<br /> <br /> 2)M&uuml;şterinin, alacak y&ouml;netimine karşılık<br /> <br /> faktora &uuml;cret (komisyon) &ouml;deme borcu1010<br /> <br /> 3)M&uuml;şterinin, avans olarak verdiği alacak i&ccedil;in<br /> <br /> faktora &ouml;demeyi &uuml;stlendiği faiz borcu1011<br /> <br /> 4)M&uuml;şterinin, alacakların varlığını ve bor&ccedil;luların<br /> <br /> &ouml;deme g&uuml;c&uuml;ne sahip olduğunu garanti borcu1011<br /> <br /> 5)M&uuml;şterinin, faktora karşı, devrettiği alacaklar &uuml;zerinde<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin ileri s&uuml;receği &uuml;st&uuml;n hak iddialarına<br /> <br /> karşı garanti borcu (zapttan sorumluluk)1011<br /> <br /> VII-FAKTORING S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1011<br /> <br /> &sect; 36.LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ1013<br /> <br /> I-TANIMI1013<br /> <br /> II-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN UNSURLARI1013<br /> <br /> A)BİR HAKTAN VEYA MADD&icirc; OLMAYAN<br /> <br /> BİR MALDAN YARARLANMANIN DEVRİ1013<br /> <br /> B)LİSANS ALANIN LİSANS VERENE<br /> <br /> &Uuml;CRET-BEDEL &Ouml;DEME UNSURU1014<br /> <br /> III-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN KONUSU1014<br /> <br /> IV-HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ1014<br /> <br /> V-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1015<br /> <br /> A)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ İLKE OLARAK TAM<br /> <br /> İKİ TARAFA BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR1015<br /> <br /> B)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1015<br /> <br /> C)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZAİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1015<br /> <br /> D)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ S&Uuml;REKLİ BOR&Ccedil; DOĞURAN<br /> <br /> BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1015<br /> <br /> VI-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN T&Acirc;Bİ OLDUĞU ŞEKİL1016<br /> <br /> VII-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN &Ccedil;EŞİTLERİ1016<br /> <br /> A)KONUSUNA G&Ouml;RE &Ccedil;EŞİTLERİ1016<br /> <br /> 1)&Ouml;zel kanunlarla korunan madd&icirc; olmayan mallar<br /> <br /> &uuml;zerindeki hakları konu edinen lisans s&ouml;zleşmesi1016<br /> <br /> 2)Madd&icirc; olmayan malları konu edinen lisan<br /> <br /> s&ouml;zleşmeleri1016<br /> <br /> 3)Karma lisans s&ouml;zleşmesi1016<br /> <br /> B)MEYDANA GETİRDİĞİ ETKİYE G&Ouml;RE &Ccedil;EŞİTLERİ1017<br /> <br /> 1)Basit lisans s&ouml;zleşmesi1017<br /> <br /> 2)M&uuml;nhasır lisans s&ouml;zleşmesi1017<br /> <br /> 3)Tek lisans s&ouml;zleşmesi1017<br /> <br /> C)GER&Ccedil;EK LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ- GER&Ccedil;EK OLMAYAN<br /> <br /> LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİ 1017<br /> <br /> 1)Ger&ccedil;ek lisans s&ouml;zleşmesi1017<br /> <br /> 2)Ger&ccedil;ek olmayan lisans s&ouml;zleşmesi1018<br /> <br /> VIII-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN BAZI S&Ouml;ZLEŞMELERDEN<br /> <br /> FARKI1018<br /> <br /> IX-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI1019<br /> <br /> A)LİSANS VERENİN BOR&Ccedil;LARI1019<br /> <br /> 1)Lisans verenin, lisans alana lisans konusu hak<br /> <br /> veya mal &uuml;zerinde S&ouml;zleşmede kararlaştırılan<br /> <br /> yararlanmayı sağlama ve s&ouml;zleşme s&uuml;resince de<br /> <br /> bu durumda bulundurma borcu1019<br /> <br /> 2)Lisans verenin, lisans konusu mutlak hakkı<br /> <br /> (sınai veya fikri hakkı) veya madd&icirc; olmayan malı<br /> <br /> (know-how vb), ilgili sicile veya yere tescil ettirme<br /> <br /> ya da tevdi etme, bunun i&ccedil;in gerekli har&ccedil; ve<br /> <br /> &uuml;cretleri &ouml;deme borcu1019<br /> <br /> 3) Lisans verenin zapttan ve ayıptan sorumluluğu1019<br /> <br /> B)LİSANS ALANIN BOR&Ccedil;LARI1020<br /> <br /> 1)Lisans alanın lisans bedelini &ouml;deme borcu1020<br /> <br /> 2)Lisans konusu hak ve malın varlığını<br /> <br /> tehlikeye sokacak her t&uuml;rl&uuml; davranıştan<br /> <br /> ka&ccedil;ınma borcu1020<br /> <br /> 3)Lisans alanın lisans konusu hak ve malı,<br /> <br /> &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin m&uuml;dahalelerine karşı<br /> <br /> koruma borcu1020<br /> <br /> IX-LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1021<br /> <br /> A)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE<br /> <br /> SONA ERMESİ1021<br /> <br /> B)LİSANS S&Ouml;ZLEŞMESİNİN OLAĞAN&Uuml;ST&Uuml;<br /> <br /> SEBEPLERLE SONA ERMESİ1021<br /> <br /> &sect; 37. SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ1023<br /> <br /> I-TANIMI1023<br /> <br /> II-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1024<br /> <br /> A)SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ BİR BOR&Ccedil; S&Ouml;ZLEŞMESİDİR1024<br /> <br /> B)SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA BOR&Ccedil;<br /> <br /> Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1024<br /> <br /> C)SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ İVAZLI BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1024<br /> <br /> D)SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ RIZAİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1025<br /> <br /> E)SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ ANİ EDİMLİ BİR<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMEDİR1025<br /> <br /> III-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ1025<br /> <br /> IV-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN UNSURLARI1026<br /> <br /> A)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİK UNSURU1026<br /> <br /> B)KARŞILIKLI &Ouml;D&Uuml;N (TAVİZ-FEDAK&Acirc;RLIK)<br /> <br /> UNSURU1026<br /> <br /> C)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİĞE SON VERME<br /> <br /> UNSURU1027<br /> <br /> D)ANLAŞMA UNSURU1027<br /> <br /> 1)Genel olarak1027<br /> <br /> 2)Sulh s&ouml;zleşmesinin şekl&icirc;1027<br /> <br /> V-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN &Ccedil;EŞİTLERİ1028<br /> <br /> A)MAHKEME İ&Ccedil;İ SULH1028<br /> <br /> B)MAHKEME DIŞI SULH1029<br /> <br /> VI-TARAFLAR ANCAK &Uuml;ZERİNDE SERBEST&Ccedil;E<br /> <br /> TASARRUF EDEBİLECEKLERİ HUKUK&Icirc; İLİŞKİLER<br /> <br /> HAKKINDA SULH S&Ouml;ZLEŞMESİ YAPABİLİRLER.1030<br /> <br /> VII-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN YORUMU,<br /> <br /> BUTLAN VE İPTALİ1030<br /> <br /> VIII-SULH S&Ouml;ZLEŞMESİNİN H&Uuml;K&Uuml;M VE SONU&Ccedil;LARI1031<br /> <br /> &sect; 38. SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ1033<br /> <br /> I-TANIM, UNSUR VE NİTELİĞİ1033<br /> <br /> II-SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> NİTELİKLERİ1034<br /> <br /> A)SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ İKİ TARAFA<br /> <br /> BOR&Ccedil; Y&Uuml;KLEYEN BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1034<br /> <br /> B)SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİ,<br /> <br /> RIZAİ BİR S&Ouml;ZLEŞMEDİR1035<br /> <br /> C)SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ1035<br /> <br /> III-SATIŞ İ&Ccedil;İN BIRAKMA S&Ouml;ZLEŞMESİNİN BAZI<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI1035<br /> <br /> 1)Satış s&ouml;zleşmesinden farkı1035<br /> <br /> 2)Vek&acirc;let s&ouml;zleşmesinden farkı1036<br /> <br /> 3)Simsarlık s&ouml;zleşmesinden farkı1036<br /> <br /> 4)Komisyonculuk s&ouml;zleşmesinden farkı1036<br /> <br /> <br /> <br /> IV-TARAFLARIN BOR&Ccedil;LARI1037<br /> <br /> A)SATIM İ&Ccedil;İN BIRAKANIN BOR&Ccedil;LARI1037<br /> <br /> 1)Şeyin zilyetliğini devretme borcu1037<br /> <br /> 2)Şeyin m&uuml;lkiyetini ge&ccedil;irme borcu1037<br /> <br /> 3)Hasar sorunu1037<br /> <br /> 4)Ayıptan ve zapttan sorumluluk1038<br /> <br /> B)SATIM İ&Ccedil;İN ALANIN BOR&Ccedil;LARI1038<br /> <br /> &sect; 38. TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİ1040<br /> <br /> I-KAVRAM1040<br /> <br /> II-UNSURLARI1040<br /> <br /> A)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA<br /> <br /> SATIM TEKELİ TANIMA UNSURU1041<br /> <br /> B)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNiN TARAFLAR<br /> <br /> ARASINDA S&Uuml;REKLİ BOR&Ccedil; DOĞURAN BİR<br /> <br /> &Ccedil;ER&Ccedil;EVE S&Ouml;ZLEŞME İLİŞKİSİ KURMA UNSURU1043<br /> <br /> C)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİN DE<br /> <br /> TEK SATICININ, KENDİ AD VE HESABINA<br /> <br /> HAREKET ETME UNSURU1043<br /> <br /> D)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA,<br /> <br /> PAZARLAMA, S&Uuml;R&Uuml;M VE SATIMI ARTIRMA<br /> <br /> Y&Uuml;K&Uuml; Y&Uuml;KLEME UNSURU1044<br /> <br /> III-S&Ouml;ZLEŞMENİN HUKUK&Icirc; NİTELİĞİ1045<br /> <br /> IV-TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNİN BAZI<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMELERDEN FARKI1046<br /> <br /> A)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNİN ACENTELİK<br /> <br /> S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI1046<br /> <br /> B)TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> HİZMET S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI1047<br /> <br /> C) TEK SATICILIK S&Ouml;ZLEŞMESİNİN<br /> <br /> FRANCHİSE S&Ouml;ZLEŞMESİNDEN FARKI1047<br /> <br /> V-Tarafların bor&ccedil;ları1048<br /> <br /> A)TEK SATICININ BOR&Ccedil;LARI1048<br /> <br /> 1) Asgar&icirc; miktarda mal alma ve bedelini &ouml;deme borcu1048<br /> <br /> 2) Malın dağıtım, s&uuml;r&uuml;m ve satımını artırma borcu1048<br /> <br /> 3) Yapımcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1048<br /> <br /> 4)Bilgi verme borcu1049<br /> <br /> 5)Yapımcının talimatlarına uyma borcu1049<br /> <br /> 6)M&uuml;şteri hizmetlerini yerine getirme borcu1049<br /> <br /> B)YAPIMCININ BOR&Ccedil;LARI1049<br /> <br /> 1)D&uuml;zenli şekilde mal teslim borcu1049<br /> <br /> 2)Yapımcının s&ouml;zleşme b&ouml;lgesinde satım yapmama<br /> <br /> borcu1050<br /> <br /> 3)İşbirliği ve destekleme borcu1050<br /> <br /> 4) Tek satıcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1050<br /> <br /> 5) Yapımcının s&ouml;zleşme konusu malın kalitesine<br /> <br /> ilişkin borcu1050<br /> <br /> VI-S&Ouml;ZLEŞMENİN SONA ERMESİ1050<br /> <br /> MADDE ENDEKSİ1055<br /> <br /> KAVRAM ENDEKSİ1069
Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Prof. Dr. Fikret EREN
2020/10 8. Baskı, 1073 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0679-2İÇİNDEKİLER

BORÇLAR HUKUKU

ÖZEL HÜKÜMLER

§ 1.GİRİŞ1

I-GENEL BİLGİ1

II-KAYNAKLAR2

A)YAZILI KAYNAKLAR2

1)Türk Borçlar Kanunu2

a)Genel hükümler2

b)Özel hükümler2

2)Türk Medenî Kanunu3

3)Diğer kanunlar3

4)Uluslararası antlaşma ve sözleşmeler4

5)Devletler özel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4

6)Genel işlem şartları4

7)Bilimsel görüşler (doktrin) ve yargı kararları5

B)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR5

III-TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ

VE BUNLARIN UYGULANMASI6

A)ÖZEL HÜKÜMLERİN KONUSU6

B)ÖZEL HÜKÜMLERİN ÇEŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ6

1)Sözleşmenin tanımlanmasına ilişkin hükümler6

2)Sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler7

3)Sözleşmenin içeriğine ilişkin hükümler7

4)Sözleşmenin ifa edilmemesine ilişkin hükümler8

5)Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler9

C)ÖZEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI10

D)TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN

ÖZEL HÜKÜMLERİNİN NİTELİKLERİ10

E)ÖZEL HÜKÜMLERLE GENEL HÜKÜMLER

ARASINDAKİ İLİŞKİ11

1)Yığılma (Birlikte uygulama) ilkesi12

2)Dışlama (münhasır uygulama) ilkesi13

3)Yarışma ilkesi14

IV-SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ15

A)Edimler arasındaki ilişkilere göre15

B)Hukukî sonuçlarına göre16

C)Sürelerine göre16

1)Ani sözleşmeler16

2)Dönemli sözleşmeler16

3)Sürekli sözleşmeler17

d)Karşılıklı (ivazlı) olup olmamalarına

göre17

e)Kanunda düzenlenmiş olup

olmamalarına göre17

1)İsimli sözleşmeler17

2)İsimsiz sözleşmeler17

V-SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

a)İRADE ÖZERKLİĞİ18

B)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

1)Sözleşme yapma özgürlüğü19

2)Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü19

3)Sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü19

4)Sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü20

5)Şekil özgürlüğü20

VI-BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN

SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ20

A)GENEL BİLGİ20

1)Devir borcu doğuran sözleşmeler21

2)Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler21

3)İşgörme borcu doğuran sözleşmeler21

4)Saklama borcu doğuran sözleşmeler22

5)Teminat borcu doğuran sözleşmeler22

6)Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler22

7)Ortaklık borcu doğuran sözleşmeler22

B)İNCELEME DIŞI BIRAKILAN SÖZLEŞMELER23

KESİM BİR

İSİMLİ SÖZLEŞMELER

BÖLÜM BİR

DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

§ 2.TANIM, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ,

YARAR VE HASARIN GEÇMESİ25

I-TANIMI26

II-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ28

A)Satış sözleşmesi bir borç sözleşmesidir28

B)Satış sözleşmesi TAM iki tarafa borç

yükleyen bir sözleşmedir28

C)Satış sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir29

D)Satış sözleşmesi rızaÎ bir sözleşmedir29

E)Satış sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir29

F)Satış sözleşmesi sebebe bağlı (illî)

bir sözleşmedir30

ııı-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI31

A)Satılan mal (Satış sözleşmesinin konusu)31

1)Mal kavramı31

2)Maddî mal- maddî olmayan mal ayırımı (şey ve haklar)31

3)Henüz mevcut olmayan müstakbel mallar33

4)Belirli olmayan mallar34

5)Başkasına ait mallar35

B)Bedel (Satış parası)36

C)Tarafların anlaşması37

1)Genel olarak37

2)Sözleşmenin şeklî38

ıV-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ39

A)Konusuna göre satış sözleşmesi türleri:

Taşınır satış sözleşmesi -Taşınmaz satış

sözleşmesi39

1)Taşınır satış sözleşmesi39

2)Taşınmaz satış sözleşmesi39

B)TicarÎ satış sözleşmesi - TicarÎ olmayan

satış sözleşmesi40

C)Bedeli ödeme tarzına göre

satış sözleşmesi türleri41

D)Satılanın teslim tarzına göre

satış sözleşmesi türleri41

E)Sözleşmenin kurulma şartlarına göre

satış sözleşmesi türleri43

F)Parça satışı - Çeşit satışı43

G)Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla

satış sözleşmesi ve uluslaraRAsı

satış sözleşmeleri46

V-SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE

HASARIN GEÇMESİ46

A)TANIM46

B)Şartları50

1)Geçerli olarak kurulmuş bir satış sözleşmesi

mevcut olmalıdır51

2)Hasar, satış sözleşmesinin kurulması anından

satılan taşınırın zilyetliğinin devri, taşınmazın

tescili anına kadar satıcıya aittir51

3)Hasar, taraflara yükletilemeyen, beklenmedik bir

olay sonunda meydana gelmelidir52

C)İstisnalar54

1)Durumun gereğinden doğan istisnalar54

2)Sözleşmeden doğan istisnalar54

3)Kanundan doğan istisnalar55

a)İfa yerinden başka yere gönderilecek satışlarda

(mesafeli satışlarda) yarar ve hasar satılanın

bağımsız bir taşıyıcıya teslim edildiği anda

alıcıya geçer55

b)Taşınır satışlarında hasar, satılanın zilyetliğini

devralmakta temerrüde düşen alıcıya geçer56§ 3.TAŞINIR SATIŞ SÖZLEŞMESİ57

ı-TAŞINIR KAVRAMI57

ıI-TARAFLARIN BORÇLARI60

A)Satıcının borçları60

1)Satıcının aslî borçları60

a)Malın zilyetliğini alıcıya devir borcu60

b)Satılanın mülkiyetini devretme borcu62

2)Satıcının yan borçları65

a)Satılanı muhafaza borcu65

b)Aydınlatma ve bilgi verme borcu66

c)Gerekli belgeleri sağlama borcu66

d)Devir giderleri ödeme borcu67

e)Satılanı ifa yerinden başka yere taşıma

(gönderme) giderleri67

3)Satıcının temerrüdü68

a)Genel olarak68

b)Ticarî olmayan (adi) satışlar ile belirli (kesin)

süreli olmayan ticarî satışlarda satıcının temerrüdü69

c)Belirli süreli ticarî satışlarda satıcının temerrüdü70

aa)Satış, her şeyden önce ticarî bir satış olmalıdır70

bb)Temerrüdün hüküm ve sonuçları72

aaa)Genel olarak72

bbb)Satıcının, alıcının müspet zararını

giderme borcu ve bunun kapsamı74

1/a)Genel bilgi74

1/b)Müspet zararın hesaplanmasında

somut yöntem76

1/c)Müspet zararın hesaplanmasında

soyut yöntem77

4)Satıcının zapttan sorumluluğu78

a)Kavram78

b)Uygulama alanı80

c)Çeşitleri82

d)Şartları82aa)Maddî şartları82

aaa)Satış sözleşmesi geçerli olarak

kurulmuş olmalıdır82

bbb)Satılan alıcıya devredilmiş

(teslim edilmiş) olmalıdır83

ccc)Alıcı, satılan üzerindeki üçüncü kişinin

hakkını, dolayısıyla malın elinden alınma

tehlikesini sözleşmenin kurulduğu sırada

bilmemelidir83

ddd)Üçüncü kişi satılan şey üzerinde

sahip olduğu zapt hakkını alıcıya karşı

kullanmış olmalıdır84

eee)Satıcının kusurlu olması şart değildir85

bb)Şeklî şartları85

aaa)Zaptın ihbarı85

bbb)Zaptın ispatı85

1/a)Zaptın bir mahkeme kararıyla ispatı86

1/b)Zaptın, bir mahkeme kararı

olmaksızın ispatı87

ccc)Alıcı, zapttan doğan haklarını

zamanaşımı süresi içinde kullanmalıdır87

e)Zaptın hüküm ve sonuçları: Alıcının zapttan

doğan hakları87

aa)Tam zapt halinde87

aaa)Alıcı her şeyden önce satıcıdan,

ödemiş olduğu satış bedelinin faiziyle

birlikte geri verilmesini ister89

bbb)Alıcı, satıcıdan satılanı elinden alan

üçüncü kişiden isteyemeyeceği

giderleri de ister90

ccc)Alıcı, davayı satıcıya bildirmekle

kaçınılabilecek olanlar dışında kalan

bütün yargılama giderleri ile yargılama

dışındaki giderleri de satıcıdan isteyebilir91

ddd)Alıcı, satıcıdan satılan şeyin

tamamen elinden alınması yüzünden

doğrudan doğruya uğradığı diğer

zararların da giderilmesini isteyebilir91

eee)Alıcı, satıcıdan kusursuz olduğunu ispat

etmedikçe, satılanın elinden alınması

yüzünden uğramış olduğu diğer zararların

giderilmesini de isteyebilir92

bb)Kısmî zapt halinde96

f)Zapttan sorumluluğun sözleşme ile

sınırlandırılması veya kaldırılması98

aa)Kural98

bb)İstisnalar99

aaa)Satıcı, alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre

üçüncü kişinin hakkını gizlemişse,

taraflar arasında yapılmış olan sorumsuzluk

anlaşması kesin olarak hükümsüzdür99

bbb)Sorumluluğun sınırlandırılması veya

kaldırılması, hukuka, ahlâka, kişilik

haklarına veya dürüstlük kuralına aykırı

olduğu takdirde de anlaşma geçersizdir99

ccc)Satıcının ağır kusurundan sorumlu

olmayacağına ilişkin önceden yapılan

sorumsuzluk anlaşması da kesin olarak

hükümsüzdür99

g)Alıcının zapttan doğan haklarının diğer

haklarla yarışması100

aa)Alıcının zapttan doğan hakları,

TBK. m. 112’ye göre satıcının borçlarını

hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden

doğan hakları ile yarışabilir100

bb)Alıcının zapttan doğan hakkı,

TBK. m. 32’ye göre temel yanılması ve

TBK. m. 36’ya göre aldatma hükümleriyle de

yarışabilir101

cc)Alıcının zapttan doğan hakkının,

sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil

sorumluluğundan doğan hakkı ile yarışması101

5)Satıcının ayıptan sorumluluğu102

a)Genel olarak102

b)Ayıptan sorumluluğun şartları104

aa)Maddî şartlar104

aaa)Satılan şey ayıplı olmalıdır104

1/a)Ayıp kavramı104

1/b)Ayıp türleri106

1/aa)Maddî ayıp106

1/bb)Ekonomik ayıp107

1/cc)Hukukî ayıp107

1/dd)Bildirilen niteliklerdeki ayıp108

1/ee)Bulunması gereken

niteliklerdeki ayıp111

1/ff)Açık (görünürdeki) ayıp113

1/gg)Gizli ayıp113

1/ii)Gizlenmiş ayıp113

bbb)Alıcı bu ayıbı bilmemelidir113

ccc)Alıcı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır115

ddd)Ayıp, hasarın alıcıya geçmesinden önce

mevcut olmalıdır116

bb)Ayıptan sorumluluğun şeklî şartları116

aaa)Genel olarak116

bbb)Satılanı gözden geçirme117

1/a)Gözden geçirmenin içeriği ve biçimi118

1/b)Gözden geçirme süresi118

1/c)Gözden geçirme yeri120

1/d)Gözden geçirme giderleri120

ccc)Ayıbı bildirme120

1/a)Genel olarak120

1/b)Ayıp bildiriminin hukukî niteliği121

1/c)Ayıp bildiriminin içeriği121

1/d)Ayıp bildiriminin tâbi olduğu şekil122

1/e)Ayıp bildiriminin süresi122

1/f)Başka yerden gönderilen (mesafeli)

satışlarda satılanı koruma yükü123

ddd)Zamanaşımı süresine uyma yükü125

c)Alıcı lehine ayıptan doğan haklar: Seçimlik haklar129

aa)Genel bilgi129

bb)Seçimlik hakkın hukukî niteliği130

aaa)Genel olarak130

bbb)Seçimlik hakların kullanılmasının

sınırlandırılması133

1/a)Her şeyden önce, TBK. m. 227/III’e

göre satıcı, alıcıya aynı malın

ayıpsız bir benzerini hemen vererek

ve uğradığı zararın tamamını

gidererek seçimlik hakları

kullanmasını önleyebilir133

1/b)Ayrıca, durum alıcının sözleşmeden

dönme hakkını kullanmasını

haklı göstermiyorsa, satıcının

talebi üzerine hâkim, satılanın

onarılmasına veya satış bedelinin

indirilmesine karar verebilir134

1/c)Aynı şekilde, TBK. m. 228/II’ye

göre satılan, alıcıya yükletilebilen

bir sebep yüzünden yok olmuş,

başkasına devredilmiş veya

şeklî değiştirilmiş ise, dönme hakkı

kullanılamaz135

1/d)Alıcı, ayıplı olduğunu bilerek

malı kullanmış veya tüketmiş ise,

ayıptan feragat etmiş sayılacağından,

bu halde de sözleşmeden dönemez135

1/e)Nihayet, birden çok maldan veya

birden çok parçadan oluşan bir mal,

birlikte satılmış olup da bunlardan

bazılarının ayıplı çıkması halinde dönme,

sözleşmenin tümü için değil, ilke olarak

yalnız ayıplı mal veya parçalar

hakkında söz konusu olur136

1/f)Satılanın değerindeki eksiklik

satış bedeline çok yakınsa, alıcı ya

sözleşmeden döner ya da ayıpsız bir

benzeriyle değiştirilmesini ister137

cc)Seçimlik hakkının çeşitleri137

aaa)Sözleşmeden dönme hakkı137

bbb)Dönmenin hüküm ve sonuçları138

1/a)Alıcının borçları138

1/aa)Alıcının satılanı geri verme

borcu138

1/bb)Alıcının elde ettiği yararları

geri verme borcu140

1/b)Satıcının borçları141

1/aa)Satıcının satış bedelini

faizi ile birlikte geri verme,

yargılama giderlerini ödeme ve

zararları giderme borcu141

1/aaa)Satış bedelini faiziyle

birlikte geri verme

borcu141

1/bbb)Yargılama giderlerini

ödeme borcu142

1/ccc)Alıcının ayıplı mala

yaptığı giderleri ödeme

borcu142

1/bb)Satılanı ve satış bedelini

geri verme borçlarının

zaman ve sırası143

1/cc)Zararın tazmini143

1/aaa)Doğrudan zararın

giderilmesi143

1/bbb)Diğer (dolaylı)

zararların giderilmesi148

dd)Ayıp oranında satış bedelinden indirim

isteme hakkı149

aaa)Kavram ve nitelik149

bbb)Hüküm ve sonuçları150

1/a)Mutlak (soyut) yöntem150

1/b)Tazminat yöntemi150

1/c)Nispî hesaplama yöntemi151

ccc)Tazminat talebi152

ee)Satılanın, ayıpsız bir benzeri ile

değiştirilmesini isteme hakkı152

ff)Satılanın ücretsiz olarak onarılmasını

isteme hakkı153

d)Ayıptan sorumluluğu kısıtlayan veya

kaldıran anlaşmalar154

e)Ayıptan sorumluluğun diğer taleplerle ilişkisi157

aa)Ayıptan sorumluluğun genel hükümlere göre

tazminata ilişkin hükümler ile ilişkisi157

bb)Ayıptan sorumluluğun temel yanılması ve

aldatma ile ilişkisi158

cc)Ayıptan sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu

ile ilişkisi160

B)ALICININ BORÇLARI161

1)Alıcının asli borçları161

a)Satış bedelini ödeme borcu161

aa)Genel olarak161

bb)Ödeme yeri163

cc)Ödeme zamanı163

aaa)Peşin satışlarda ödeme zamanı163

bbb)Vadeli (kredili-veresiye) satışlarda

ödeme zamanı164

ccc)Satış parası önceden ödenen (ön ödemeli)

satışlarda ödeme zamanı164

dd)Satış bedeli için faiz ödeme şartı164

ee)Satıcının satış bedeli alacağının garantisi165

ff)Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü166

aaa)Genel olarak166

bbb)Peşin satışlarda alıcının temerrüdü166

ccc)Vâdeli (kredili-veresiye) satışlarda168

gg)Alıcının temerrüdü halinde satıcının

uğradığı zarar ve tazminatın hesaplanması169

b)Alıcının satılanı devralma borcu171

aa)Kavram, nitelik ve şartları171

bb)Hüküm ve sonuçları174

2)Alıcının yan borçları175

a)Satılanı devralma giderleriyle senet giderlerini

ödeme borcu175

b)Başka yerden gönderilen satılanı saklama

(muhafaza) borcu175

c)Taşıma giderlerini ödeme borcu175

d)Zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu175

e)Ambalajı geri gönderme borcu176

f)Satıcının diğer menfaatlerini koruma borcu176

g)İfaya hazırlık fiillerine katılma borcu176

i)Faiz ödeme borcu176

§ 4.TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ177

I-tanımı177

II-Taşınmaz satış sözleşmesinin unsurları177

a)Taşınmaz mal177

1)Arazi178

a)Tanımı178

b)Tapuya kayıtlı olmayan arazi178

c)Tapuya kayıtlı arazi179

2)Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve

sürekli olarak kaydedilen haklar180

3)Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi bağımsız bölümler180

B)Satış bedeli180

C)Anlaşma181

1)Genel olarak181

2)Sözleşmenin şeklî181

a)Genel olarak181

b)Şeklin kapsamı182

c)Şekle uymamanın sonuçları184

aa)Butlan görüşü185

bb)Kendine özgü geçersizlik görüşü186

cc)Tabii borç görüşü187

dd)Borçlu olunmayan bir edimi bilerek isteyerek

ifa görüşü187

ee)Yokluk görüşü187

d)Taşınmaz satışına ilişkin vekâletnamenin şeklî188

III-YARAR VE HASARIN GEÇMESİ189IV-AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUK190

A)Ayıptan sorumluluk190

1)Genel olarak190

2)Zamanaşımı193

b)Zapttan sorumluluk194

V-TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ194

a)Genel olarak194

b)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin

türleri195

c)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden

doğan hakkın niteliği196

d)Sözleşmenin şeklî196

e)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin

hüküm ve sonuçları197

1)Taraflar arasında197

2)Üçüncü kişilere karşı199

VI-ÖNALIM, ALIM, GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ200

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı

(Önalım sözleşmesi)200

1)Tanım200

2)Çeşitleri201

3)Hukukî niteliği203

4)Önalım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil205

5)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhi206

a)Genel bilgi206

aa)Önalım hakkının tapu kütüğüne

şerh edilmemesi206

bb)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi206

b)Şerhin etki süresi207

c)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhedilmesinin

hüküm ve sonuçları208

6)Sözleşmeden doğan önalım hakkının şartları208

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

önalım sözleşmesinde belirtilen

taşınmazın satışı halinde söz konusu olur208

b)Sözleşmeden doğan önalım hakkı taşınmazın

üçüncü kişiye satılması halinde söz konusu olur209

c)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

ancak taşınmazın satılması halinde

söz konusu olur (Önalım olgusu)209

aa)Önalım hakkının kullanılmasına

imkân veren işlemler (Vorkaufsfall)209

bb)Önalım hakkının kullanılması

mümkün olmayan işlemler212

d)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,

hak sahibinin üçüncü kişi aleyhine açacağı

önalım davasıyla kullanılır214

aa)Önalım davası214

aaa)Genel bilgi214

bbb)Önalım davasının davacısı215

ccc)Önalım davasının davalısı215

ddd)Önalım davasının açılması gereken

süreler216

eee)Davacının önalım (satış) bedeli ile

giderleri yatırma yükümlülüğü218

fff)Mahkemenin önalım kararının

doğurduğu sonuçlar218

ggg)Önalım hakkından feragat ve

önalım hakkının sona ermesi219

1/a)Önalım hakkından feragat219

1/b)Önalım hakkının sona ermesi220

e)Önalım hakkı üçüncü kişiye devredilebilen,

miras yoluyla geçen bir haktır220

b)ALIM SÖZLEŞMESİ221

1)Tanım221

2)Şeklî221

3)Hukukî niteliği222

4)Alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi222

a)Genel bilgi222

b)Şerhin etki süresi223

5)Alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi224

c)GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ224

1)Tanım224

2)Geri alım hakkının hukukî niteliği225

3)Geri alım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil225

4)Geri alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi226

a)Genel bilgi226

b)Şerhin etki süresi226

5)Geri alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi226

VII-ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI227

§ 5.BAZI SATIŞ TÜRLERİ229

I-ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ229

II-BEĞENME ŞARTIYLA SATIŞ231

III-AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ233

A)Kavram233

B)ÇEŞİTleri235

1)Cebrî artırma235

2)İsteğe bağlı artırma236

a)İsteğe bağlı özel artırma236

b)İsteğe bağlı açık artırma236

c)Hüküm ve sonuçları237

aa)Satıcının borçları237

bb)Artırma ile alanın (alıcının) borçları238

C)ARTIRMANIN İPTALİ238

IV-Mesafelİ sözleşmeler239

V-İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ240

VI-KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ241

A)TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ241

1)Genel olarak241

2)Tanım242

3)Unsurları242

a)Satılan mal taşınır bir mal olmalıdır242

b)Satılan mal satış bedeli ödenmeden önce

teslim edilmeli ve birden çok taksit söz konusu

olmalıdır243

c)Anlaşma unsuru245

aa)Genel bilgi245

bb)Ehliyet246

cc)Taksitle satışın bağlı olduğu şekil246

4)Taksitle satış sözleşmesinde tarafların

hak ve borçları248

a)Alıcının hak ve borçları248

aa)Alıcının peşinatı ödeme borcu248

bb)Alıcının def’i hakları249

cc)Alıcının satış bedelinin tamamını

ödeme hakkı249

b)Alıcının temerrüdü ve satıcıya tanınmış olan

seçimlik haklar249

aa)Alıcının peşinatı ödemede

temerrüde düşmesi249

bb)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi

halinde kullanılacak seçimlik haklar250

aaa)Satıcının peşinatın ödenmesini

isteme hakkı250

bbb)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı250

c)Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi

halinde kullanılacak seçimlik haklar251

aa)Genel olarak251

aaa)Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş

taksitlerin tamamının bir defada

ödenmesini isteme hakkı251

bbb)Satıcının alıcıdan, geri kalan

satış bedelinin tamamının ödenmesini

isteme hakkı (Muacceliyet şartı)252

ccc)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı253

ddd)Sözleşmeden dönmenin

hüküm ve sonuçları254

1/a)Satıcının hakları254

1/aa)Satılanın geri verilmesini

isteme hakkı254

1/bb)Satıcının, hakkaniyete uygun

bir kullanım bedeli ile satılanın

olağandışı kullanılması sebebiyle

değerinin azalması halinde

tazminat isteme hakkı255

1/b)Alıcının hakları256

1/aa)Türk Borçlar Kanununa göre256

1/bb)Tüketicinin Korunması

Hakkındaki Kanuna göre256

1/c)Satıcının satılanı geri isteme hakkı257

5)Taksitle satımdan doğan uyuşmazlıklarda

yetkili mahkeme ve tahkim258

6)Uygulama alanı258

B)ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ259

1)Tanımı259

2)Sözleşmenin şeklî260

3)Tarafların hak ve borçları260

a)Satış bedelinin belirlenmesi260

b)Satış bedelinin ödenmesi260

c)Ödemelerin güvenceye bağlanması261

d)Alıcının malın devrini isteme hakkı261

e)Sözleşmenin süresi261

4)Sözleşmenin sona ermesi262

a)Cayma hakkı262

b)Ön ödemelerde alıcının temerrüdü262

aa)Satıcının temerrüde düşülen

ön ödemeleri istemesi262

bb)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeler

nedeniyle sözleşmeden dönmesi262

5)Uygulama alanının sınırlanması263

VII-MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ263

A)KAVRAM VE TANIM263

B)HUKUKÎ NİTELİĞİ265

C)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ÖZEL SİCİLE KAYIT266

1)Sözleşmenin şeklî266

2)Sözleşmenin özel sicile kaydı267

D)HÜKÜM VE SONUÇLARI268

E)MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERMESİ271

KISIM İKİ

MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ

§ 6.TANIM, SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ,

TARAFLARIN BORÇLARI, YARAR VE

HASARIN GEÇMESİ, ZAPTTAN,

AYIPTAN SORUMLULUK273

ı-TANIM VE GENEL BİLGİ273

ıI-Sözleşmenin şeklî ve geçersizlik sebepleri276

ıII-Tarafların borçları277

Iv-Yarar ve hasar, ayıptan ve zapttan

sorumluluk278

A)Yarar ve hasarın geçmesi278

b)Zapttan ve ayıptan sorumluluk278

KISIM ÜÇ

baĞIŞlama sözleŞmesİ

§ 7.TANIMI, NİTELİKLERİ,UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI281

ı-TANIMI281

ıI-NiteliKLERİ281

A)Bağışlama tek tarafa borç yükleyen

bir sözleşmedir281

b)Bağışlama sağlararası bir sözleşmedir282

c)Bağışlama karşılıksız (ivazsız)

bir sözleşmedir282

d)Bağışlama, ani edimli bir sözleşmedir283

e)Bağışlama rızaî bir sözleşmedir284

IIı-BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI284

a)Bağışlanılan bir mal olmalıdır284

b)Anlaşma (Bağışlama sözleşmesinin

meydana gelmesi)285

1)Tarafların irade beyanları karşılıklı ve

birbirine uygun olmalıdır285

a)Öneri285

b)Kabul286

2)Bağışlama sebebi286

3)Bağışlama ehliyeti286

4)Bağışlamanın tâbi olduğu şekil288

Iv-çeşitLERİ290

a)Bağışlama sözü verme290

b)Elden bağışlama290

c)Şartlı (Koşullu) bağışlama291

d)Yüklemeli bağışlama292

e)Yerine getirilmesi bağışlayanın

ölümüne bağlı bağışlama294

f)Bağışlayana dönme şartlı bağışlama295

V-TARAFLARIN, ÖZELLİKLE BAĞIŞLAYANIN

BORÇLARI297

a)Genel olarak297

b)Bağışlayanın, bağışlanılan şeyin

mülkiyet ve zilyetliğini devir borcu297

1)Borcun ifası297

2)Borcun ifa edilmemesi halinde bağışlayanın

sorumluluğu298

a)İmkânsızlık ve gereği gibi ifa etmeme

halinde sorumluluk298

b)Para bağışlamalarında temerrüt299

c)Zapttan ve ayıptan sorumluluk299

§ 8.BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI301

ı-BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI301

A)Genel bilgi301

B)Bağışlayanın, elden bağışlamayı veya

yerine getirilmiş bağışlama sözünü

geri alması301

1)Geri alma nedenleri301

a)Bağışlananın, bağışlayana veya

yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi302

b)Bağışlananın, bağışlayana veya

onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan

doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde

aykırı davranması303

c)Bağışlananın, yüklemeli bağışlamada

haklı bir neden olmaksızın yüklemeyi yerine

getirmemesi304

2)Geri almanın hüküm ve sonuçları305

C)Henüz yerine getirilmemiş bağışlama

sözünün geri alınması307

1)Geri alma sebepleri307

a)Elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş

bağışlama sözünü geri almayı gerektiren

sebeplerden birinin mevcut olması307

b)Bağışlayanın mali durumunun sonradan,

sözünün yerine getirilmesini kendisi için

olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmiş olması307

c)Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için

yeni aile yükümlülüklerinin doğmuş veya

bu yükümlülüklerin önemli ölçüde ağırlaşmış

olması307

2)Hüküm ve sonuçları307

D)Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara

geçmesi308

1)Geri alma hakkının süresi308

2)Geri alma hakkının mirasçılara geçmesi309

a)Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ve

bu hakkı kullanmadan önce ölürse,

geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve

onlar bu sürenin sona ermesine kadar bu

hakkı kullanabilirler309

b)Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve

hukuka aykırı olarak öldürür veya

onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse,

mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler310

E)Bağışlama sözü vermenin ortadan

kalkması310

F)Kira, gelir ve faiz gibi dönemsel edim

bağışlamalarında bağışlayanın ölmesi310

BÖLÜM İKİ

KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

KİRA SÖZLEŞMELERİ

§ 9.KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ313

I-Kira sözleşmesinin tanımı313

II-Kira sözleşmesinin Nitelikleri315

A)KİRA SÖZLEŞMESİ, BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR315

B)KİRA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA

BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR316

C)KİRA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

BİR SÖZLEŞMEDİR316

D)KİRA SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR317

E)KİRA SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR317

III-Bazı sözleşmelerden farkı317

A)SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI317

B)İNTİFA VE OTURMA HAKKINDAN FARKI318

C)SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKI318

D)KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI319

IV-Kira sözleşmesinin unsurları319

A)BİR ŞEYİN (MADDÎ MALIN) KULLANILMASININ

DEVRİ319

1)Bir şey319

2)Bir şeyin kullanılmasının belirli veya

belirsiz bir süre için devri322

3)Şeyin bir bedel karşılığında devri324

4)Tarafların anlaşması325

a)Genel olarak325

b)Tarafların ehliyeti326

c)Kira sözleşmesinin tâbi olduğu şekil327

V-TARAFLARIN BORÇLARI328

a)Kiraya verenin borçları328

1)Kiraya verenin kiralananı kiracıya teslim borcu328

a)Kiraya verenin kiralananı, kiracıya kararlaştırılan

tarihte teslim borcu329

b)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmede amaçlanan

kullanıma elverişli bir durumda teslim borcu330

c)Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince

sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli durumda

bulundurma borcu331

2)Kiraya verenin kiracının güvenliğini sağlama borcu331

3)Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere

katlanma borcu332

4)Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu332

5)Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu333

a)Genel olarak333

b)Ayıptan sorumluluğun şartları333

aa)Maddî şartları333

aaa)Bir ayıp mevcut olmalıdır333

bbb)Kiracı ayıba kendi kusuruyla

sebep olmamalıdır335

ccc)Kiracı, ayıptan doğan haklarından

feragat etmemiş olmalıdır336

ddd)Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış

olmalıdır337

bb)Şeklî şartları337

c)Kiracının ayıptan doğan hakları338

aa)Ayıbın giderilmesini isteme hakkı339

bb)Kira bedelinden indirim yapılmasını

isteme hakkı341

cc)Kiracının, kiralananın ayıpsız bir benzeriyle

değiştirilmesini isteme hakkı342

dd)Kiracının sözleşmeyi fesih hakkı343

ee)Kiracının zararın giderilmesini isteme hakkı343

d)Ayıptan sorumluluğun kaldırılması veya

sınırlandırılması345

6)Kiraya verenin zapttan sorumluluğu346

a)Kavram ve genel bilgi346

b)Zapttan sorumluluğun şartları347

aa)Maddî şartlar347

aaa)Üçüncü kişi, kiralanan üzerinde

kiracının hakkıyla bağdaşmayan (üstün)

bir hak ileri sürmelidir347

bbb)Bu hak kira sözleşmesinin yapılmasından

önce mevcut olmalıdır348

bb)Şeklî şartlar348

c)Hüküm ve sonuçları349

aa)Kiraya veren, davayı üstlenmek zorundadır349

bb)Kiraya veren, kiracının uğradığı zararları

gidermek zorundadır349

aaa)Kiralananın tamamen zaptı halinde350

bbb)Kiralananın kısmen zaptı halinde350

d)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

kira sözleşmesinin kurulmasından sonra

üstün hak sahibi olması: Özellikle kiralananın

mülkiyetinin kira sözleşmesinin kurulmasından

sonra devri351

e)Kiralanan taşınmazın tapu siciline şerhi352

aa)Genel olarak352

bb)Şartları352

aaa)Tapuya kayıtlı bir taşınmaz

söz konusu olmalıdır353

bbb)Yazılı bir şerh talebi (yazılı şerh sözleşmesi)

yapılmış olmalıdır353

ccc)Tapu siciline işlenen şerh geçerli olduğu

süre ile kullanma şartlarını göstermelidir353

cc)Hüküm ve sonuçları353

aaa)Kiraya veren, kiralanan üzerinde

üçüncü kişiye mülkiyeti devretmek veya

sınırlı bir aynî hak ya da kuvvetlendirilmiş

şahsî hak kurmak suretiyle tasarrufta

bulunmuş olmalıdır354

bbb)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

elde ettiği hak, kiracının kiralananı

kullanma hakkı ile bağdaşmamalıdır354

b)Kiracının BORÇLARI355

1)Kira bedelini ödeme borcu355

a)Kira bedelinin belirlenmesi357

b)Kira bedelini ödeme yeri357

c)Kira bedelini ödeme zamanı358

aa)Genel olarak358

bb)Kiracının temerrüdü358

2)Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu360

3)Kiracının, kiralananı özenle kullanma ve

komşulara saygı gösterme borcu360

4)Ayıpları kiraya verene bildirme borcu363

5)Ayıpların giderilmesine ve kiralananın

gösterilmesine katlanma borcu365

6)Alt kira ve kullanım hakkının devri366

a)Tanım ve şartları366

b)Hüküm ve sonuçları370

aa)Alt Kira sözleşmesi yönünden370

bb)Kullanmanın devri yönünden371

7)Kira sözleşmesinin devri371

a)Kavram ve şartları371

aa)Kavram371

bb)Şartları372

b)Hüküm ve sonuçları374

VI-KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI374

a)Genel bilgi374

b)Hapis hakkının konusu ve kapsamı376

1)Hapis hakkının konusu376

2)Hapis hakkının kapsamı378

3)Hapis hakkının kullanılması380

VII-KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ381

a)Kira sözleşmesinin olağan sebeplerle

sona ermesi3821)Belirli süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi382

a)Genel bilgi382

b)Kira sözleşmesinin yenilenmesi384

2)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi385

b)Kira sözleşmesinin olağanüstü

sebeplerle sona ermesi388

1)Genel bilgi ve kavram388

2)Olağanüstü feshin şartları389

3)Olağanüstü feshin sonuçları390

a)Olağanüstü fesih, her şeyden önce

kira sözleşmesini sona erdirir390

b)Karşı tarafın fesih nedeniyle uğradığı

zararın tazmini390

4)Sözleşmenin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi391

a)Kiracının borçlarını ihlâl etmesinden dolayı

sözleşmenin feshi391

b)Kiracının temerrüdünden dolayı sözleşmenin feshi391

c)Kiracının iflâsından dolayı sözleşmenin feshi392

d)Kiracının ölümünden dolayı sözleşmenin feshi393

5)Sözleşmenin kiracı tarafından sona erdirilmesi393

a)Kiracının, kiraya verenin sözleşmeye

uymaması nedeniyle fesih hakkı393

b)Kiracının önemli sebeplerle sözleşmeyi

fesih hakkı393

VIII-KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU394

a)Genel Olarak394

b)Kiraya verenin kiralananı gözden geçirme

ve kiracıya bildirme yükümlüğü397

§ 10.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI398

I-GENEL BİLGİ398

II-UYGULAMA ALANI399

III-KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER402

Iv-KULLANMA GİDERLERİ404

V-KİRACININ GÜVENCE VERMESİ405

VI-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

KİRA BEDELİ407

a)Genel olarak407

b)Kira bedelinin taraflarca

sözleşmede ilk defa belirlenmesi407

c)Yenilenen kira dönemlerinde

kira bedelinin belirlenmesi, özellikle

kira bedelini belirleme davası408

1)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlemişlerse408

2)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlememişlerse409

3)Beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde

bedelin belirlenmesi410

4)Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmelerde410

d)Kira bedelini belirleme davasının süresi411

1)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

koymuşlarsa411

2)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

koymamışlarsa411

e)Kira bedelinin uyarlanması411

1)Genel olarak411

2)Uyarlamanın tanımı ve şartları412

3)Uyarlamanın sonuçları415

F)Kiracı aleyhine başka bir ödeme

yükümlülüğü düzenleme yasağı415

g)Dava sebeplerinin sınırlılığı415

VII-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ416

a)BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE

ÇATILI İŞYERİ KİRLARININ BİLDİRİM VEYA

DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ416

1)Belirli ve belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri

kiralarının fesih bildirim yoluyla sona ermesi416

a)Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında416

b)Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında417

2)Bildirimin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına

bağlıdır418

3)Aile konutu418

4)Kiracının ölmesi halinde mirasçıların ve

ortaklarının durumu418

b)KİRA SÖZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA

SONA ERMESİ418

1)Genel bilgi418

2)Tahliye sebepleri419

a)Kira sözleşmesinin kiraya verenden kaynaklanan

sebeplerle sona ermesi419

aa)Kiraya verenin ve yakınlarının kiralanana

duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

sona ermesi419

aaa)Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu,

üstsoyu veya kanun gereği bakmakla

yükümlü olduğu diğer kişiler için

kiralananı konut ya da işyeri gereksinimi

sebebiyle kullanma zorunluluğu

olmalıdır420

bbb)Gereksinim, gerçek ve samimi olmalıdır421

ccc)Tahliye davası, sözleşme süresinin

sona ermesinden itibaren bir ay içinde

açılmalıdır423

ddd)Üç yıl geçmeden kiraya verme yasağı424

bb)Mülkiyeti sonradan kazanan malikin

duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

sona ermesi424

aaa)Yeni malik veya bazı yakınları

kiralanan konut veya işyerine gereksinim

duymalıdır424

bbb)Yeni malik mülkiyeti kazandığı tarihten

itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarda

bulunmalı ve altı ay sonrası için

kiralananı boşaltmasını (tahliye etmesini)

talep etmelidir425

ccc)Bu halde de kiraya veren kiralananı

üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye

kiraya veremez426

cc)Kiraya verenin kira sözleşmesini,

kiralananı yeniden inşası veya imarı amacıyla

sona erdirmesi426

aaa)Genel bilgi426

bbb)Şartları426

1/a)Taşınmazın yeniden inşası veya

imarı amacıyla esaslı onarımı,

genişletilmesi veya değiştirilmesi

gerekir426

1/b)Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım,

değişiklik ve genişletme işlerinin

yapıldığı sırada taşınmazın konut

veya işyeri olarak kullanılması,

teknik açıdan mümkün olmamalıdır427

1/c)Bu sebebe dayalı tahliye davası

sözleşmenin sona ermesinden

itibaren bir ay içinde açılmalıdır428

ccc)Hüküm ve sonuçları428

b)Kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan

sebeplerle sona ermesi428

aa)Kiracının boşaltma (tahliye) taahhütü428

aaa)Şartları428

1/a)Boşaltma taahhüdünün geçerliği,

yazılı şekilde yapılmış olmasına

bağlıdır428

1/b)Boşaltma taahhüdü, boşaltma

tarihini içermelidir429

bbb)Hüküm ve sonuçları429

bb)Kiraya verenin, kiracının aynı kira süresi içinde

kira bedelini ödememesi nedeniyle yazılı olarak

iki haklı ihtarda bulunmasına dayanan tahliye

talebi430

aaa)Şartları4301/a)Kiraya veren, kira bedelini

ödemediği için kiracıya aynı

kira süresi içinde iki haklı ihtarda

bulunmuş olmalıdır430

1/b)İhtar yazılı olmalıdır431

1/c)İhtarda ödenmeyen ayın kirası,

bunun miktarı ve ödenme gereği

bildirilmelidir431

1/d)İhtar haklı olmalıdır431

1/e)Kiraya veren kira süresinin

bitimini izleyen bir ay içinde

tahliye davasını açmalıdır432

cc)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin

aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde

oturmaya elverişli bir konutunun bulunması432

aaa)Kiracının konut olarak kullandığı

taşınmazın bulunduğu il veya

belediye sınırları içinde kendisinin

veya birlikte yaşadığı eşinin

bir taşınmaza sahip olması gerekir432

bbb)Kiraya veren, sözleşmeyi yaparken

kiracının veya birlikte yaşadığı

eşinin konut olarak oturmaya

elverişli bir yerinin olduğunu

bilmemelidir433

ccc)Kiraya veren, sözleşmenin bitiminden

itibaren bir ay içinde tahliye davasını

açmalıdır433

dd)Kiracının kiralananı başkasına kiralaması

nedenine dayanan tahliye davası433

§ 11.ÜRÜN KİRASI435

I-TanImI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI435

a)Tanımı435

b)Ürün kirası sözleşmesinin nitelikleri436

1)Ürün kirası, tam iki tarafa borç yükleyen

bir sözleşmedir437

2)Ürün kirası, ivazlı bir sözleşmedir437

3)Ürün kirası, rızaî bir sözleşmedir437

4)Ürün kirası, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir437

c)Ürün kirasının unsurları438

1)Ürün veren bir şey-ürün veren bir hak438

2)Kullanma ve yararlanmanın belirli bir süre için devri439

3)Kira bedeli439

4)Tarafların anlaşması440

a)Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

uygun olması440

b)Tarafların ehliyeti440

c)Şekil şartı440

II-Benzer kurumlarla karşılaştırılması441

a)Olağan kira-Ürün kirası ilişkisi441

1)Olağan kira, maddî bir malın (bir şeyin)

yalnız kullanılmasının devri borcunu içerir.

Buna karşılık ürün kirası, şeyin kullanılması

yanında ondan yararlanmanın, özellikle de

ürünlerinin devşirilmesinin devri borcunu içerir441

2)Olağan kiranın konusunu yalnız maddî mallar,

yani şeyler oluştururken, ürün kirasının konusunu

hem ürün veren şeyler (maddî mallar) hem de

ürün veren haklar oluşturur441

b)Ürün kirası-Lisans sözleşmesi ilişkisi442

c)Ürün kirası-Adi ortaklık ilişkisi442

d)Ürün kirası-Kullanım ödüncü ilişkisi442

e)Ürün kirası- Satış sözleşmesi442

III-TARAFLARIN BORÇLARI443

a)Kiraya verenin borçları443

1)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmenin

amacına uygun bir biçimde kullanma ve

yararlanmaya (işletmeye) elverişli bir durumda

teslim ve bu durumda bulundurma borcu443

2)Kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu445

3)Zapttan sorumluluk446

4)Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından

sonra kiralananın mülkiyetini kazanması

(üstün hak sahibi olması)447

5)Vergi ve harçları ödeme borcu448

b)Kiracının borçları448

1)Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu448

a)Genel olarak448

b)Olağanüstü durumlarda kira bedelinden

indirim isteme hakkı449

2)Kiracının kiralananı özgülendiği amaca uygun ve

iyi bir biçimde işletme borcu450

3)Kiralanana gereği gibi bakım borcu450

4)Kiralanandaki ayıbı ve üçüncü kişilerin

hak iddialarını kiraya verene bildirme borcu451

5)Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı451

IV-ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ452

a)Belirli sürenin sona ermesi452

b)Fesih bildirimi453

c)Olağanüstü fesih454

1)Önemli sebepler454

2)Kiracının iflası454

3)Kiracının ölümü455

d)Sona ermenin sonuçları457

1)Kiralananın geri verilmesi457

2)Tutanağa geçirilmiş eşya458

3)Ürün ve yetişme giderleri458

4)Saman, gübre ve benzerleri459

V-HAYVAN KİRASI459

a)Konusu459

b)Sorumluluk460

c)Hayvan kirasının sona ermesi461

1)Belirli süreli hayvan kirasının sona ermesi461

2)Belirsiz süreli hayvan kirasının sona ermesi

(olağan fesih)462

3)Olağanüstü fesih462

KISIM İKİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

§ 12.TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ, UNSURLARI

VE TARAFLARIN BORÇLARI465

I-TANIM465

II-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ467

A)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ,

İSİMLİ BİR SÖZLEŞMEDİR467

B)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ

TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR467

C)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ,

İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR468

D)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ,

RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR468

E)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

BİR SÖZLEŞMEDİR468

III-KİRALAMA (LEASING) ÇEŞİTLERİ469

A)DOĞRUDAN KİRALAMA-DOLAYLI KİRALAMA469

B)FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI470

C)YATIRIM MALLARI KİRALAMASI-

TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI470

D)TAŞINIR KİRALAMASI-TAŞINMAZ KİRALAMASI470

E)SAT VE GERİ KİRALA471

IV-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI471

A)KİRALANAN MALIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ471

1)Mal kavramı471

a)Taşınır veya taşınmaz mal471

b)Kiracının işletmesinde üretim faaliyetinde

kullanılan bir mal472

2)Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır473

B)KİRA BEDELİ473

C)KİRA SÜRESİ474

D)SÖZLEŞME SONUNDA KİRACIYA TANINAN

SEÇİMLİK HAKLAR474

E)ANLAŞMA UNSURU474

V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI475

A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI475

1)Kiralayan475

2)Kiracı475

B)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ476

C)SÖZLEŞMENİN ŞERH VE TESCİLİ476

VI-TARAFLARIN BORÇLARI477

A)KİRALAYANIN BORÇLARI477

1)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine

belirlediği malın mülkiyetini üçüncü kişi veya

bizzat kiracıdan devralmak suretiyle edinme borcu477

2)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine

belirlediği malın zilyetliğini devretme borcu477

3)Kiralayanın, kiracının sözleşme konusu

malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu478

4)Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini

üçüncü bir kişiye devretmeme borcu479

5)Kiralananı sigorta ettirme borcu479

6)Kiralayanın kiralananın ayıbından sorumluluğu 479

7)Kiralayanın, malın üstün hak sahibi

üçüncü kişi tarafından zaptedilmesi halinde

sorumluluğu481

8)Sözleşmede kararlaştırılmışsa, kiralayanın

malın mülkiyetini sözleşme sonunda

kiracıya devretme borcu481

B)KİRACININ BORÇLARI482

1)Kiracının kiralananı teslim alma (kabul etme) borcu482

2)Kiracının kiralama bedelini ödeme borcu482

3)Kiracının, sözleşme konusu malı

özenle kullanma borcu483

4)Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu484

5)Malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını başkasına

devretmeme borcu484

6)Sigorta primlerini ödeme borcu485

7)Kiracının hasardan sorumluluğu485

8)Kiracının, sözleşme sonunda malı

kiralayana geri verme borcu486

§ 13.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ487

I-SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

SONA ERMESİ487

A)SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

SONA ERMESİ487

B)KİRACININ İFLASI, ÖLÜMÜ VEYA FİİL EHLİYETİNİ

KAYBETMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

ERMESİ488

C)SÖZLEŞMENİN KİRACININ TASFİYE SÜRECİNE

GİRMESİ NEDENİYLE VAKTİNDEN ÖNCE SONA

ERMESİ 488

II-SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE

SONA ERMESİ488

A)SÖZLEŞMENİN İHLÂLİ NEDENİYLE488

B)SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE

SONA ERMESİ489

III-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI489

KISIM ÜÇ

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ

§ 14.KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ491

I-Tanımı491

II-Bazı sözleşmelerden farkı493

III-Unsurları494

a)Bir malın (bir şeyin veya hakkın)

kullanılmasının devri494

1)Bir mal devredilmelidir494

2)Malın kullanılması (gerekiyorsa yararlanılması)

devredilmelidir495

b)Devir karşılıksız olmalıdır496

c)Tarafların anlaşması496

IV-Tarafların borçları497

a)Ödünç verenin borçları497

1)Sözleşme konusu malın kullanılmasını

devir (bırakma) borcu497

2)Olağanüstü giderleri ödeme borcu498

b)Ödünç alanın borçları499

1)Ödünç alanın ödünç konusu malı;

sözleşmede kararlaştırılan şekilde,

sözleşmede hüküm yoksa, niteliğine ya da

özgülendiği amaca göre kullanma borcu499

2)Ödünç alanın ödünç konusunu başkasına

kullandırmama borcu500

3)Bakım ve koruma borcu500

4)Ödünç alanın sorumluluğu500

5)Şeyi geri verme borcu501

V-Birden çok ödünç alanın sorumluluğu502

VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ502

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

sona ermesi503

1)Belirli süreli sözleşmelerde503

2)Belirsiz süreli sözleşmelerde503

b)Sözleşmenin olağanüstü sebeplerle

sona ermesi503

1)Ödünç konusu malın sözleşmeye aykırı kullanılması503

2)Önceden bilinmeyen bir sebeple ödünç verenin

ödünç konusu şeye ivedi olarak ihtiyaç duyması504

3)Ödünç alanın ölmesi504

4)Ödünç alanın iflâs etmesi505

5)Ödünç konusu malın yok olması veya kaybolması505

§ 15.TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ506

I-Tanım506

II-Nitelikleri508

III-Çeşitleri508

IV-Unsurları509

a)Bir miktar para veya tüketilebilen

bir şey509

b)Ödünç konusu şeyin mülkiyetinin

ödünç alana devredilmesi510

c)Ödünç alan, ödünç alınan şeyle

aynı nitelik ve miktarda şeyi

ödünç verene geri vermek zorundadır510

d)Tarafların anlaşması511

V-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

benzer hukukî işlemlerden farkı512

a)Tüketim ödüncü sözleşmesinin

banka tasarruf hesabı sözleşmesinden

farkı512

1)Kavram512

2)Hukukî niteliği513

b)Kredi açma sözleşmesinden farkı514

1)Tanım514

2)Unsurları515

a)Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru515

b)Bir kredi limitinin kararlaştırılması515

c)Kredi verenin kredi limitleri içinde

kredi verme yükümlülüğü516

d)Münferit kredi işlemlerinin önceden

kararlaştırılması516

e)Kredi alanın kredi talep özgürlüğü516

f)Mükerrer kredi talebi516

g)Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu517

3)Hukukî niteliği517

4)Hüküm ve sonuçları517

c)Tüketici kredisi sözleşmesi518

1)Genel olarak518

2)Sözleşmenin şeklî518

3)Tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü518

4)Sözleşmeden cayma (dönme) hakkı519

5)Ödenecek faiz oranı519

6)Krediyi erken ödeme hakkı520

7)Tüketicinin taksitleri ödemede temerrütü520

8)Bağlı kredi sözleşmeleri520d)Kâra katılmalı ödünç sözleşmesi521

e)Misli şeyleri saklama (usulsüz tevdi)

sözleşmesi521

VI-Tarafların borçları522

a)Ödünç verenin borçları522

1)Para ve tüketilebilen şeyin mülkiyetini devir borcu522

a)Devir borcu522

b)Şeyin teslim ve kabulüne ilişkin dava ve

bu davanın zamanaşımı523

2)Ödünç verenin ödünç konusu şeyi

sözleşme süresince ödünç alanın emrinde

sürekli olarak bulundurma borcu524

3)Zapttan ve ayıptan sorumluluk525

b)Ödünç alanın borçları525

1)Ödünç verilen para ve şeyi teslim alma borcu525

2)Ödünç alanın, ödünç alınan şeyle aynı nitelik ve

miktarda bir şeyi geri verme borcu526

3)Ödünç alanın faiz ödeme borcu527

a)Genel bilgi527

b)Faiz borcunun kaynakları529

c)Faiz oranı529

aa)Anaparada faiz oranı529

aaa)Anaparada kanunî faiz oranı530

1/a)Ticarî olmayan ödünçte

kanuni faiz oranı530

1/b)Ticarî ödünçte kanuni faiz oranı530

bb)Akdî faiz oranı531

aaa)Ticarî olmayan ödünçte akdî faiz oranı531

bbb)Ticarî ödünçte akdî faiz oranı531

d)Temerrüt faizi ve oranı532

aa)Ticarî olmayan ödünçte temerrüt faiz oranı532

bb)Ticarî ödünçte temerrüt faizi oranı532

e)Yabancı para borçlarında faiz ve oranı534

f)Bileşik faiz534aa)Ticarî olmayan ödünçte bileşik faiz535

bb)Ticarî ödünçte bileşik faiz535

g)Ödünç para verme işlemlerinde faiz535

VII-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

sona ermesi536

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

sona ermesi536

1)Tüketim ödüncü sözleşmesinin, kararlaştırılan

belirli sürenin dolmasıyla sona ermesi536

2)Fesih bildirimi538

3)Sözleşmenin feshi538

a)Bildirimsiz fesih538

b)Önemli sebeplerle fesih538

b)KanunÎ sona erme539

BÖLÜM ÜÇ

İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

HİZMET SÖZLEŞMELERİ

§ 16.GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ541

I-Tanımı541

II-Unsurları542

a)İşgörme unsuru542

b)Bağımlılık unsuru543

c)Zaman unsuru544

d)Ücret unsuru544

e)Anlaşma unsuru

(Hizmet sözleşmesinin kurulması)545

1)Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması545

2)Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması545

III-Hizmet sözleşmesini düzenleyen

hükümlerin hukukî niteliği546

IV-Türk Borçlar Kanununa göre

hizmet sözleşmesinin çeşitleri547

V-Hizmet sözleşmesinin nitelikleri547

a)Hizmet sözleşmesi, bir borç

sözleşmesidir547

b)Hizmet sözleşmesi, iki tarafa

tam borç yükleyen bir sözleşmedir548

c)Hizmet sözleşmesi, ivazlı bir

sözleşmedir548

d)Hizmet sözleşmesi sürekli

borç doğuran bir sözleşmedir548

e)Hizmet sözleşmesi işçinin kişiliğine

bağlı bir sözleşmedir549

VI-TARAFLARIN BORÇLARI549

a)İşçinin borçları549

1)İşi bizzat (şahsen) görme borcu549

2)İşçinin işi özenle görme ve işverene bağlılık

(sadakat) borcu550

3)İşçinin sadakat (bağlılık) borcu550

a)İşçi, işverene ait makineleri,

araç ve gereçleri korumak zorundadır551

b)İşçi başka işveren yanında çalışmamak,

işverenle rekabet etmemek zorundadır551

c)Sır saklama borcu551

d)Alınan ve elde edilen şeyleri teslim ve

hesap verme borcu552

e)Fazla çalışma borcu552

4)Düzenlemelere ve talimata uyma borcu552

5)İşçinin sorumluluğu553

b)İşverenin borçları554

1)Ücret ödeme borcu554

a)Genel olarak554

b)Ücret çeşitleri555

c)Fazla çalışma ücreti557

d)Ücret ödeme zamanı557

e)Ücret ödeme yeri558

f)İşçiye ücretine mahsuben avans verme

yükümlülüğü559

g)Takas yasağı559

h)İşgörme ediminin ifasının engellenmesi

hâlinde ücret559

aa)İşverenin temerrüdü hâlinde559

bb)İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde560

i)Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi560

2)İş verme borcu561

a)Genel olarak561

b)Birim ücreti561

3)İş araç ve malzemelerini verme borcu561

4)Giderleri ödeme borcu562

a)Genel olarak562

b)Taşıma araçları562

c)Giderlerin ödenmesi563

5)İşverenin işçiyi gözetme, özellikle kişiliğini

koruma borcu563

a)Genel olarak563

b)Ev düzeni içinde çalışmada564

c)Kişisel verilerin kullanılmasında565

d)Ceza şartı ve ibra565

6)Tatil ve izin verme borcu566

a)Hafta tatili ve iş arama izni566

b)Yıllık izin566

aa)Genel olarak566

bb)Yıllık iznin kullanılması567

cc)Yıllık izin ücreti567

7)Hizmet belgesi verme borcu567

8)Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkına saygı borcu568

VII-Hizmet ilişkisinin devri568

a)İşyerinin tamamının veya

bir bölümünün devri568

b)Hizmet sözleşmesinin devri568

VIII-Hizmet sözleşmesinin sona ermesi569

a)Belirli süreli hizmet sözleşmesinin

sona ermesi569

b)Belirsiz süreli sözleşmenin sona ermesi570

1)Genel olarak fesih hakkı570

2)Deneme süresi içinde fesih571

c)İşçinin, fesih hakkının kötüye

kullanılmasına karşı korunması572

d)Hizmet sözleşmesinin haklı sebeplerle

derhâl feshi572

1)İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi574

2)İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya

işi bırakması574

3)İşçinin veya işverenin ölümü574

a)İşçinin ölümü574

b)İşverenin ölümü575

IX-Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları575

a)Borçların muaccel olması575

b)Hizmetle ilgili şeyleri geri verme

yükümlülüğü575

X-Rekabet yasağı576

a)Rekabet yasağının şartları576

1)Her şeyden önce işçi ile işveren arasında

bir rekabet ilişkisi bulunmalı ve bu anlaşmayla işçi,

hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra

işverenle rekabet etmeme yükümlülüğünü

üstlenmelidir576

2)Böyle bir anlaşmanın geçerli olması için

işverenle olan hizmet ilişkisinin işçiye,

müşteri çevresini tanıma, üretim sırlarını

öğrenme imkânı vermesi ve bunları

kullandığı zaman işverene önemli

ölçüde zarar verme potansiyeline sahip

olması gerekir577

3)İşçi, fiil ehliyetine sahip olmalıdır577

4)Rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır577

b)Sınırlandırılması578

c)Aykırı davranışların sonuçları578

d)Sona ermesi578

§ 17. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ579

I-Genel bilgi ve tanım579

II-İşçi ve işverenin evde hizmet sözleşmesine

özgü özel borçları580

a)İşçinin özel borçları580

1)İşin yapılması580

2)İşveren tarafından sağlanan malzeme ve

iş araçlarına gereken özeni gösterme581

b)İşverenin özel borçları581

1)Ürünün kabulü ve ayıp bildirimi581

2)Ücret582

a)Genel olarak582

b)Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi582

III-Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi582

IV-Evde hizmet sözleşmesine

genel hükümlerin uygulanması583

§ 18.PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ584

ı-Tanımı584

II-Pazarlamacılık sözleşmesinin özellikleri584

III-Pazarlamacılık sözleşmesinin

kurulması ve şeklî585

IV-Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri585

a)Pazarlamacının yükümlülükleri585

1)Pazarlamacının müşterileri ziyaret yükümlülüğü585

2)Pazarlamacının kendisi ve üçüncü kişi hesabına

işlem yapmama yükümlülüğü585

3)Pazarlamacının talimatta öngörülen fiyatlara

uyma yükümlüğü586

4)Pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili

olarak işverene düzenli bilgi verme yükümlülüğü586

5)Pazarlamacının, müşterilerin ödememe

yapmamalarından veya diğer yükümlülüklerini

ifa etmemelerinden dolayı sorumlu olacağına ilişkin

yaptığı garanti anlaşmaları, kesin olarak hükümsüzdür586

b)Pazarlamacının yetkileri586V-İşverenin özel yükümlülükleri587

a)Pazarlamacıya tanınan faaliyet

alanında başkalarına faaliyette

bulunma yetkisi tanımama

yükümlülüğü587

b)Ücret ödeme yükümlülüğü587

c)Komisyon ödeme yükümlülüğü588

d)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi

halinde ücret ödeme yükümlülüğü588

e)Harcamalar588

VI-Hapis hakkı589

VII-Pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi589

a)Özel fesih süresi589

b)Pazarlamacıya ödenecek komisyon589

VIII-Hizmet sözleşmesine ilişkin

hükümlerin uygulanması590

KISIM İKİ

ESER SÖZLEŞMESİ

§ 19.SÖZLEŞMENİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE

UNSURLARI591

ı-SÖZLEŞMENİN TANIMI591

ıı-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ592

A)ESER SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR593

B)ESER SÖZLEŞMESİ, TAM İKİ TARAFA BORÇ

YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR593

C)ESER SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR593

D)ESER SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR593

E)ESER SÖZLEŞMESİ, ANİ EDİMLİ, FAKAT BAZI

HALLERDE UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMEDİR595

III-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI596

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME UNSURU596

1)Genel bilgi596

2)Eser kavramını açıklayan görüşler596

a)Maddî eser görüşü596

b)Maddî ve manevi eser görüşü597

3)Meydana getirme602

a)Kavram602

b)Türleri602

aa)Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme602

bb)Mevcut bir eseri değiştirme603

cc)Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok etme603

B)BEDEL UNSURU603

C)ANLAŞMA UNSURU603

IV-BAZI SÖZLEŞMEERDENFARKI606

a)Hizmet sözleşmesinden farkı606

b)Vekâlet sözleşmesinden farkı608

c)Satış sözleşmesinden farkı609

d)Yayım sözleşmesinden farkı611

§ 20. TARAFLARIN BORÇLARI613

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI613

II-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI615

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU615

1)Genel olarak615

2)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme borcu616

a)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme veya

kendi yönetiminde başkasına yaptırma borcu616

b)Yüklenicinin eseri başkasına yaptırma yetkisi618

aa)Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi618

bb)Asıl yüklenici ile alt yüklenici

arasındaki ilişki620

cc)İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki620

dd)Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

eylemlerinden dolayı işsahibine karşı

sorumluluğu622

c)Yüklenicinin sözleşmeyi bir bütün olarak

devir yetkisi623

B)ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA BORCU623

C)MALZEME SAĞLAMA BORCU624

1)Genel olarak624

2)Malzemenin yüklenici tarafından sağlanması625

3)Malzemenin işsahibi tarafından sağlanması626

a)Genel olarak626

b)Yüklenicinin malzemeyi özenle kullanma,

hesap verme ve artanı geri verme borcu627

c)Yüklenicinin bildirim yükümlülüğü628

D)ESERİ TESLİM BORCU629

1)Genel olarak629

2)Teslim yeri630

3)Teslim zamanı631

E)MÜLKİYETİ GEÇİRME BORCU631

F)YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU632

1)Genel olarak632

2)Yüklenicinin başlıca özen yükümlülükleri634

a)Yüklenicinin işsahibini aydınlatma,

ona bilgi verme yükümlülüğü635

b)Yüklenicinin işsahibinin şahıs ve

malvarlığı değerlerini koruma yükümlülükleri635

c)Yüklenicinin diğer özen yükümlülükleri636

3)Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranması637

a)Genel olarak637

b)Yüklenicinin, işe geç başlaması veya

sözleşmeye aykırı olarak işi geciktirmesi ya da

gecikme yüzünden işin kararlaştırılan zamanda

bitirilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle

temerrüde düşmesinden dolayı işsahibinin

sözleşmeden dönme hakkı637

aa)Yüklenici her şeyden önce işe geç başlamalı

veya sözleşmeye aykırı olarak işi geciktirmeli

ya da tüm tahminlere göre işi belirlenen

zamanda bitiremeyeceği açık olarak

anlaşılmalıdır638

bb)Yüklenicinin eseri meydana getirmesindeki

gecikmede işsahibine yüklenilebilir

herhangi bir kusur bulunmamalıdır639cc)Nihayet somut olayda TBK. m. 117-125

arasında düzenlenmiş bulunan

borçlu temerrüdünün diğer tüm şartları

gerçekleşmiş olmalıdır639

c)Meydana getirilme sırasında yüklenicinin

kusuru nedeniyle eseri, ayıplı veya sözleşmeye

aykırı bir şekilde meydana getireceğinin

açıkça görülmesi halinde, işsahibinin

ayıbın ve aykırılığın giderilmesini isteme,

aksi halde işin devamını üçüncü kişiye

verme hakkı640

G)YÜKLENİCİNİN AYIPTAN SORUMLULUĞU642

1)Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunun maddî şartları642

a)Eser ayıplı olmalıdır642

b)Ayıp, işsahibine yüklenilmemelidir643

aa)Genel olarak643

bb)Şartları644

aaa)Ayıp, işsahibinin bir talimatından

veya ona yüklenebilecek bir sebepten

kaynaklanmalıdır644

bbb)Yüklenici aydınlatma ve

uyarma borcunu yerine getirmelidir645

ccc)Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı

veya kişisel kusuru arasında

uygun illiyet bağı bulunmalıdır646

cc)Hüküm ve sonuçları647

c)İşsahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır648

2)Yüklenicinin ayıptan sorumluluğunun şeklî şartları649

a)İşsahibinin yerine getirmesi gereken külfetler649

aa)İşsahibinin eseri gözden geçirme külfeti650

aaa)Gözden geçirmenin tarzı650

bbb)Gözden geçirme zamanı651

ccc)Gözden geçirme yeri652

bb)İşsahibinin ayıbı bildirme külfeti652

aaa)Ayıp bildiriminin içeriği652

bbb)Ayıp bildiriminin şeklî653

ccc)Ayıp bildiriminin zamanı653

3)İşsahibinin ayıptan doğan hakları655

a)Genel bilgi655

b)Sözleşmeden dönme hakkı656

aa)Genel bilgi656

bb)Dönmenin sonuçları657

c)Bedelden indirim isteme hakkı658

aa)Kavram ve şartları658

bb)Hüküm ve sonuçları659

d)Eserin onarılmasını isteme hakkı659

e)İşsahibinin tazminat isteme hakkı661

aa)Genel bilgi661

bb)Tazminatın şartları661

aaa)Eser ayıplı olmalıdır661

bbb)İşsahibi zarara uğramış olmalıdır661

ccc)Ayıpla zarar arasında uygun illiyet

bağı bulunmalıdır662

ddd)Yüklenici kusurlu olmalıdır662

f)Ayıptan doğan davaların tâbi olduğu

zamanaşımı663

g)Ayıptan sorumluluğu kaldıran veya

sınırlayan anlaşmalar664

III-İŞSAHİBİNİN BORÇLARI664

A)GENEL OLARAK664

B)BEDEL ÖDEME BORCU664

C)BEDEL TÜRLERİ666

1)Götürü bedel (kesin bedel=sabit bedel)666

a)Kural666

b)İstisna: Başlangıçta öngörülemeyen olağanüstü

durumlar nedeniyle kesin bedelin artırılması-

Aşırı ifa güçlüğüne dayalı uyarlama668

aa)Genel bilgi668

bb)Bedel artışının- Uyarlamanın şartları670

aaa)Başlangıçta öngörülemeyen veya

öngölülebilip de taraflarca göz önünde

tutulmayan olağanüstü bir durum (olay)

ortaya çıkmış olmalıdır670

bbb)Öngörülemeyen olağanüstü durum,

götürü bedel ile eserin yapılmasını

engellemeli veya son derece

güçleştirmelidir672

1/a)Genel bilgi672

1/b)Edimler arasındaki denge önemli

ölçüde bozulmuş olmalıdır674

ccc)Yüklenici bu duruma kendi kusuruyla

sebebiyet vermemiş olmalıdır674

ddd)Yüklenici, bu durumu işsahibine

bildirmek zorundadır675

eee)Yüklenici bu haktan önceden

vazgeçmemiş olmalıdır675

cc)Hüküm ve sonuçları676

aaa)Genel olarak676

bbb)Yüklenicinin uyarlama isteme hakkı677

ccc)Yüklenicinin dönme veya fesih hakkı679

2)Yaklaşık bedel (Değere göre bedel)680

a)Genel olarak680

b)Yaklaşık bedelin aşırı oranda aşılması683

aa)Genel bilgi683

bb)Şartları683

aaa)Başlangıçta yaklaşık olarak

bir bedel belirlenmiş olmalıdır683

bbb)Başlangıçta yaklaşık olarak

belirlenen bedel aşırı ölçüde

aşılmış olmalıdır684

ccc)Bu aşmaya işsahibi kusuruyla

sebep olmamalıdır684

cc)Hüküm ve sonuçları685

aaa)Eser işsahibinin arsası üzerine

yapılmaktadır685

1/a)İşsahibinin bedelden uygun

bir indirim isteme hakkı685

1/b)İşsahibinin sözleşmeyi feshetmesi686

bbb)Eser, işsahibinin arsası üzerine

yapılmamaktadır687

3)Tarafların sözleşmede bedel miktarını

önceden hiç belirlememeleri688

D)BEDELİN MUACCEL OLMASI688

1)Genel bilgi688

2)Muacceliyet zamanı689

3)Şartları690

4)Hüküm ve sonuçları690

§ 21.ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ692

I-Genel bİlgİ692

II-İFA nedeniyle sözleşmenin sona ermesi692

III-İŞ sahİbİnİn TAZMİNAT KARŞILIĞI

SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ692

A)GENEL OLARAK692

B)ŞARTLARI694

1)Eser henüz tamamlanmamış olmalıdır694

2)İşsahibi; yükleniciye fesih iradesini bildirmelidir695

C)SONUÇLARI696

1)Sözleşme ve borç sona erer696

2)Eserin yapılmış olan kısmı tasfiye edilmelidir696

3)Yüklenicinin tüm zararı tazmin edilmelidir697

IV-SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE

SONA ERMESİ699

A)İMKÂNSIZLIĞIN, ESERİN BEKLENMEDİK

BİR OLAY SONUCU YOK OLMASINDAN

KAYNAKLANMASI699

1)Genel bilgi699

2)Şartları700

a)Eser yok olmalıdır700

b)Eser, beklenmedik bir olay sonucu yok olmalıdır701

c)Eser, teslim edilmemiş olmalıdır701

d)İşsahibi temerrüde düşmemiş olmalıdır702

3)Sonuçları702

B)İMKÂNSIZLIĞIN İŞSAHİBİNE YÜKLETİLEN BİR

SEBEPTEN KAYNAKLANMASI703

1)İmkânsızlığın işsahininin sağladığı

malzeme veya arsanın ayıbından ya da

yanlış talimatlarından kaynaklanması704

a)Şartları704

aa)Eser yok olmalıdır704

aaa)Eser, işsahibine yükletilen

bir olay sonucu yok olmalıdır704

bbb)Yüklenici kusurlu olmamalıdır705

bb)Yüklenici doğabilecek olumsuz sonuçları

zamanında işsahibine bildirmiş olmalıdır705

b)Sonuçları706

aa)Yüklenici her şeyden önce yaptığı işin

değerini isteyebilir706

bb)Yüklenici bu değere girmeyen giderlerinin

ödenmesini isteyebilir706

cc)Yüklenici uğradığı zararın giderilmesini

isteyebilir706

2)İmkânsızlığın işsahibi ile ilgili beklenmedik

bir olaydan kaynaklanması706

a)Şartları707

aa)Yüklenici yönünden ifanın,

özellikle eserin tamamlanmasının

imkânsızlaşması707

bb)İmkânsızlığa beklenmedik bir olay

sebep olmalıdır707

cc)Beklenmedik olay işsahibiyle

ilgili olmalıdır708

b)Sonuçları708

C)İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ

VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN

KAYNAKLANMASI708

1)Genel bilgi708

2)Şartları709

a)Yüklenici yönünden sonraki

imkânsızlık söz konusu olmalıdır709

b)Sözleşme yüklenicinin kişisel nitelikleri

gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır710

c)Yüklenici ölmüş ya da eseri tamamlama

yeteneğini kaybetmiş olmalıdır710

d)Yüklenici kusursuz olmalıdır712

3)İspat yükü712

4)TBK. m. 486 hükmünün hukukî niteliği712

5)Sonuçları712

KISIM ÜÇ

VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

§ 22.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, DİĞER

SÖZLEŞMELERDEN FARKI715

I-TANIMI715

II-NİTELİKLERİ716

a)Vekâlet sözleşmesi bir

borç sözleşmesidir716

b)Vekâlet sözleşmesi iki tarafa

borç yükleyen bir sözleşmedir716

c)Vekâlet sözleşmesi ilke olarak

ivazsız bir sözleşmedir717

d)Vekâlet sözleşmesi sürekli sözleşme

benzeri bir sözleşmedir717

III-UNSURLARI718

a)Bir işin görülmesi, bir işlemin yapılması718

b)İşin vekâlet veren yararına

görülmesi unsuru721

c)Anlaşma unsuru721

1)Genel olarak721

2)Şekil723

d)Vekâlet sözleşmesinin talilik

(ikincillik) unsuru724

e)Tarafların her zaman

vekâleti sona erdirme yetkisi725

f)Ücret unsuru727

IV-VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN BENZER

SÖZLEŞMELERDEN FARKI728

a)Hizmet sözleşmesinden farkı728

b)Eser sözleşmesinden farkı729

§ 23.TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN

SONA ERMESİ732

ı-Vekilin borçları732

A)İŞGÖRME (BİR İŞİ GÖRME VEYA BİR İŞLEMİ

YAPMA) BORCU732

1)Genel olarak732

2)Vekilin temsil yetkisi732

a)Genel olarak732

aa)Dava açamaz734

bb)Sulh olamaz734

cc)Tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz734

dd)Kambiyo taahhüdünde bulunamaz735

ee)Bağışlama yapamaz735

ff)Taşınmaz malları devredemez ve

bir hakla sınırlandıramaz735

B)VEKİLİN VEKÂLET İŞİNİ ŞAHSEN GÖRME

BORCU735

1)İlke: Vekilin vekâleti şahsen ifa yükümlülüğü735

2)İstisna: Vekilin işi başkasına yaptırma yetkisi736

a)Genel olarak736

b)Alt vekâletin caz olduğu haller737

aa)Şartları737

bb)Hüküm ve sonuçları738

aaa)Vekil ile vekâlet veren

arasındaki ilişki738

bbb)Vekil ile alt vekil arasındaki ilişki739

ccc)Vekâlet veren ile alt vekil

arasındaki ilişki739

C)VEKİLİN, VEKÂLET VERENİN TALİMATINA

UYMA BORCU739

1)Genel bilgi739

2)Talimata uymamanın sonuçları741

D)VEKİLİN VEKÂLETİ ÖZENLE İFA BORCU742

1)Genel bilgi742

2)Özen borcuna aykırılığın sonuçları743

E)VEKİLİN VEKÂLET VERENE BAĞLILIK

(SADAKAT) BORCU744

1)Bilgi verme borcu745

2)Sır saklama borcu745

3)Menfaat uyuşmazlıklarını önleme veya

giderme borcu746

F)VEKİLİN HESAP VERME BORCU746

G)VEKİLİN ALDIĞI ŞEYLERİ VEKÂLET VERENE

GERİ VERME BORCU747

1)Doğrudan temsilde (doğrudan vekâlette) geri verme748

2)Dolaylı temsilde (dolaylı vekâlettir) geri verme748

a)Genel olarak748

b)Alacak hakkı yönünden748

aa)Genel bilgi748

bb)Yasal devir hakkının şartları749

aaa)Bir alacak hakkı söz konusu olmalıdır749

bbb)Söz konusu alacak, vekilin kendi adına

ve vekâlet veren hesabına gördüğü

işlerden doğan üçüncü kişilerdeki

alacak olmalıdır749

ccc)Vekâlet veren, vekile karşı

vekâletten doğan bütün borçlarını

yerine getirmiş olmalıdır749

cc)Sonuçları749

aaa)Taşınır mallar yönünden750

bbb)Taşınmaz mallar yönünden751

II-Vekâlet verenin borçları751

A)VEKÂLET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU752

B)VEKÂLET VERENİN VEKİL TARAFINDAN

YAPILAN GİDERLERİ, VERİLEN AVANSLARI

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEME BORCU752

1)Her şeyden önce kurulmuş geçerli bir

vekâlet sözleşmesi bulunmalıdır752

2)Vekil, avans ve gideri, işin görülmesi için

kullanmış olmalıdır753

3)Vekâlet gereği gibi ifa edilmiş olmalıdır753

C)VEKİLİ, VEKÂLET VEREN HESABINA

YÜKLENDİĞİ BORÇLARDAN KURTARMA

BORCU753

D)VEKİL, VEKÂLETİN İFASI SEBEBİYLE

UĞRADIĞI ZARARIN GİDERİLMESİNİ

VEKÂLET VERENDEN İSTEYEBİLİR 753

1)Şartları754

a)Vekil bir zarara uğramış olmalıdır754

b)Sözleşme ihlâl edilmiş olmalıdır754

c)Sözleşmenin ihlâliyle meydana gelen

zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır754

d)Vekâlet veren kusursuzluğunu

ispat edememiş olmalıdır754

2)Sonuçları754

III-VEKÂLETİN SONA ERMESİ755

A)SONA ERME SEBEPLERI755

1)Vekâletin tek taraflı olarak sona erdirilmesi755

2)Vekâletin, işin görülmesi veya belirlenen

sürenin dolmasıyla sona ermesi755

3)Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs755

B)Vekâletin sona ermesinin

hüküm ve sonuçları756

BÖLÜM DÖRT

SAKLAMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

§ 24.GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİ757

I-TANIM757

II-NİTELİKLERİ758

A)Saklama sözleşmesi iki tarafa

borç yükleyen bir sözleşmedir758

B)Saklama sözleşmesi,

ivazsız bir sözleşmedir758

C)Saklama sözleşmesi rızai bir sözleşmedir758

D)Saklama sözleşmesi, sürekli bir

sözleşmedir759

II-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI759

A)Taşınır mal unsuru759

B)Güvenli bir yerde saklama unsuru760

C)Geri verme unsuru760

D)Tarafların anlaşması unsuru761

III-TARAFLARIN BORÇLARI762

A)Saklayanın borçları762

1)Şeyi koruma borcu762

2)Şeyi kullanmama borcu763

3)Şeyi geri verme borcu764

4)Diğer borçları765

B)Saklatanın borçları765

1)Masrafları ödeme borcu765

2)Zararı tazmin borcu765

3)İvazlı saklama sözleşmesinde ücret ödeme borcu766

IV-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ766

A)Belirli süreli sözleşmenin sona ermesi766

B)Belirsiz süreli sözleşmenin

sona ermesi766

§ 25.MİSLİ ŞEYLERİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİ767

I-KAVRAM VE ŞARTLARI767

II-HÜKÜM VE SONUÇLARI768

BÖLÜM BEŞ

TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

§ 26.KEFALET SÖZLEŞMESİ771

I-TANIMI771

II-KEFALET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ772

a)Kefalet sözleşmesi tek tarafa

borç yükleyen bir sözleşmedir772

b)Kefalet sözleşmesi ivazsız bir

sözleşmedir773

c)Kefalet sözleşmesi sürekli sözleşme

benzeri bir sözleşmedir773

III-KEFALET BORCUNUN ÖZELLİKLERİ774

a)Kefalet borcu, asıl borçtan ayrı

bağımsız bir borçtur774

b)Kefalet borcu bir para borcudur774

c)Kefalet borcu bağımlı

bir yan (fer’i) borçtur776

d)Kefalet borcu ikincil (tali)

bir borçtur777

e)Kefalet borcu, teminat sebebine

dayanan bir borçtur777

IV-BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI778

a)Rehin sözleşmesinden farkı778

b)Garanti sözleşmesinden farkı778

1)Genel bilgi778

2)Aradaki farklar779

a)Kefilin borcu, yan (fer’i nitelikte)

bir borç iken garanti verenin borcu aslî borçtur779

b)Kefil, alacaklının haklarına halef olur780

c)Müteselsil borçtan farkı780

d)Borca katılmadan farkı780

v-KEFALETİN ŞARTLARI781

a)Mevcut ve geçerli aslî bir

borç olmalıdır781

b)Kefil, kefalet ehliyetine

sahip olmalıdır783

c)Kefalet sözleşmesinin şeklî784

VI-KEFALETİN ÇEŞİTLERİ785

a)Adi kefalet786

b)Müteselsil kefalet787

c)Toplu Kefalet789

1)Kısmî kefalet789

2)Bağımsız kefalet7893)Birlikte kefalet790

a)Adi birlikte kefalet790

b)Müteselsil birlikte kefalet790

d)Kefile kefalet791

e)Rücua kefalet791

VII-KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ792

a)Kefilin sorumluluğu792

1)Asıl borç793

2)Yan borçlar793

a)Akdî faizler793

b)Borçlunun kusur ve temerrüdünün yasal sonuçları794

c)Dava ve takip masrafları ile rehinlerin

kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin

sebep olduğu masraflar795

b)Kefilin takibi795

c)Kefilin ileri sürebileceği def’iler796

d)Ödemenin kabulünü isteme hakkı797

e)Alacaklının kefile, borç senetlerini

teslim ve gerekli bilgileri verme borcu798

f)Alacaklının, borçlunun iflası halinde

alacağı iflâs masasına kaydettirme ve

durumu kefile bildirme borcu799

VIII-KEFİL İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER799

a)Kefilin, borçludan kendisine

güvence verilmesini ve borçtan

kurtarılmasını isteme hakkı799

1)Genel bilgi799

2)Şartları800

a)Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere,

özellikle belli bir süre içinde kendisini borçtan

kurtarma vaadine aykırı davranmalıdır800

b)Asıl borçlu temerrüde düşmüş veya yerleşim yerini

diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden takibat önemli

ölçüde güçleşmiş olmalıdır800c)Asıl borçlunun mali durumunun,

güvencelerin değer kaybetmesi veya

borçlunun kusuru sonucunda kefil için

mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre

önemli ölçüde artmış olmalıdır800

b)Kefilin, borçluya rücu ve

alacaklının haklarına halef

olma hakkı801

c)Kefilin borçluya bildirim yükü802

IX-KEFALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ802

a)Kanun gereğince sona erme803

1)Asıl borcun sona ermesi nedeniyle

kefaletin sona ermesi803

2)On yılın geçmesiyle kefaletin sona ermesi804

b)Kefalete özgü sebeplerle sona erme804

1)Kefaletten dönme805

a)Genel bilgi805

b)Şartları805

aa)Kefilin güvence verdiği borç

gelecekte doğacak bir borç olmalıdır805

bb)Borçlunun borcun doğumundan önceki

mali durumu sözleşmenin yapılmasından

sonra önemli ölçüde bozulmuş olmalıdır805

cc)Borç henüz doğmamış olmalıdır806

dd)Kefil bu durumu alacaklıya yazılı olarak

bildirmelidir806

c)Sonuçları806

2)Sürenin sona ermesi veya ihbar806

a)Belirli süreli kefalet sözleşmesinin sona ermesi807

b)Belirli süreli olmayan kefalet sözleşmesinin

sona ermesi807

3) Çalışanlara kefalette807

BÖLÜM ALTI

KUMAR VE BAHİS

§ 27. GENEL BİLGİ, TANIM, UYGULAMA ALANI, HÜKÜM

VE SONUÇLARI809

I-GENEL BİLGİ809

II-TANIM810

III-UYGULAMA ALANI811

IV-HÜKÜM VE SONUÇLARI813

A)KUMAR VE BAHİS ALACAKLARI DAVA

EDİLEMEZ813

B)TAKAS EDİLEMEZ, DEVREDİLEMEZ,

YENİLENEMEZ814

C)TEMİNATA BAĞLANAMAZ814

D)İSTENEREK ÖDENEN KUMAR VE

BAHİS ALACAĞI GERİ İSTENEMEZ815

BÖLÜM YEDİ

ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA

SÖZLEŞMELERİ

KISIM BİR

ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİ

§ 28.TANIM, ŞEKLİ, BORCUN İFASI, GELİRİN DEVRİ817

I- TANIM VE GENEL BİLGİ817

II-SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ819

III-GELİR BORÇLUSUNUN BORÇLARI820

IV-GELİRİN DEVRİ821

V-GELİRİN HACZEDİLMESİ822

V-ZAMANAŞIMI822

KISIM İKİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

§ 29.TANIMI, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI, SONA ERMESİ823

I-TANIM823

II-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

ÇEŞİTLERİ823

III-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ825

A)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

İKİ TARAFA TAM BORÇ YÜKLEYEN

BİR SÖZLEŞMEDİR825

B)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR825

C)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR826

D)ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

SÜREKLİ BİR SÖZLEŞMEDİR826

E)ÖLÜNCEYE BAKMA SÖZLEŞMESİ TALİH VE

TESADÜFE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEDİR826

IV-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

UNSURLARI827

A)BAKIP GÖZETME UNSURU827

B)BİR MALVARLIĞINI VEYA MALVARLIĞI

DEĞERİNİ DEVRETME UNSURU827

C)SÜREKLİLİK UNSURU827

D)TALİH VE TESADÜFE BAĞLILIK UNSURU828

E)ANLAŞMA UNSURU828

V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI828

A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI828

B)EHLİYET828

C)SÖZLEŞMENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL829

VI-TARAFLARIN BORÇLARI829

A)BAKIM ALACAKLISININ BORÇLARI829

1)Bir malvarlığı değerini devretme borcu829

B)BAKIM BORÇLUSUNUN BORÇLARI831

1)Bakım alacaklısını aile topluluğu içine kabul borcu831

2)Bakıp gözetme borcu832

VII-ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

İPTALİ VE TENKİSİ833

A)NAFAKA ALACAKLILARININ ÖLÜNCEYE KADAR

BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇACAKLARI

İPTAL DAVASI833

B)SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN AÇACAKLARI

TENKİS DAVASI834

C)BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

HAKKINDA AÇACAKLARI İPTAL DAVASI835

VIII-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ835

A)GENEL OLARAK835

B)EDİMLER ARASINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDEKİ

ORANSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

SONA ERMESİ836

C)SÖZLEŞMENİN, DEVAMININ BORCA AYKIRILIK

NEDENİYLE ÇEKİLMEZ VEYA DİĞER ÖNEMLİ

SEBEPLERLE İMKANSIZ HALE GELMESİ YA DA

AŞIRI ÖLÇÜDE GÜÇLEŞMESİ YÜZÜNDEN FESHİ837

D)BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ839

IX- BAKIM ALACAĞININ DEVREDİLEMEMESİ; BAKIM

BORÇLUSUNUN İFLAS ETMESİ VE İCRA (HACİZ)

TAKİBİNE UĞRAMASI HALLERİNDE BAKIM

ALACAKLISININ HAKKI839

BÖLÜM SEKİZ

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

§ 30.ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ909

I-TANIM841

II-UNSURLARI842

A)Kişi unsuru842

B)Ortak amaç unsuru843

C)Ortakların ortak amaca ortak

emek ve mallarını sarfetmek,

ortak çaba ve faaliyet göstermek

suretiyle erişme unsuru

(Affectio scietatis-Ortaklık ruhu-

Ortaklık iradesi)845

D)Katılma payı unsuru846

E)Sözleşme (Anlaşma) unsuru848

1)Adi ortaklık bir sözleşmedir848

2)Sözleşmenin şekli849

III-ADİ ORTAKLIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ850

A)Adi ortaklık, ortaklıklar hukukunda

temel ortaklık türünü oluşturur850

B)Adi ortaklık tüzel kişiliğe sahip değildir851

C)Ortaklar, adi ortaklığın malvarlığı

üzerinde elbirliğiyle hak sahibidirler852

D)Ortaklar, ortaklık borçlarından

üçüncü kişilere karşı tüm

malvarlıklarıyla birinci derecede,

sınırsız ve müteselsil olarak

sorumludurlar853

1)Ortaklar ortaklık borçlarından malvarlıklarıyla

birinci derecede sorumludurlar853

2)Ortaklar ortaklık borçlarından malvarlıklarıyla

kişisel ve sınırsız olarak sorumludurlar854

3)Ortaklar ortaklık borçlarından müteselsil olarak

sorumludurlar854

IV-ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ855

A)Adi ortaklık sözleşmesi, çok taraflı

bir sözleşmedir855

B)Adi ortaklık sözleşmesi ivazlı

bir sözleşmedir856

C)Adi ortaklık sözleşmesi rızai

bir sözleşmedir856

D)Adi ortaklık sözleşmesi sürekli

bir sözleşmedir857

V-ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER857

A)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ857

B)ORTAK SIFATI858

1)Ortak sıfatının kazanılması858

a)Genel olarak858

b)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında

kanun hükümleri858

c)Ortak sıfatının sonradan kazanılmasında

sözleşme hükümleri859

2)Ortak sıfatının devri860

3)Ortak sıfatının kaybı (sona ermesi)862

a)Adi ortaklığın sona ermesi862

b)Ortak sıfatının ortaklıktan çıkma ve

çıkarma yoluyla kaybı862

aa)Genel olarak862

bb)Ortaklıktan çıkma863

cc)Ortaklıktan çıkarma864

dd)Ortaklıktan çıkma ve çıkarmanın

hüküm ve sonuçları865

aaa)Ortaklık payının tasfiyesi865

bbb)Ortaklığın malvarlığının yetersizliği865

ccc)Tamamlanmamış işler865

4)Ortaklık payının devri-Alt katılım866

C)ORTAKLARIN BORÇLARI866

1)Ortaklığa katılım payı koyma borcu866

2)Ortaklık işlerinde özen ve sadakat borcu867

a)Özen borcu867

b)Sadakat borcu (Rekabet yasağı)869

3)Bir ortağın ortaklık işleri için yaptığı giderlerden,

üstlendiği borçlardan diğer ortaklar tarafından

kurtarılması borcu870

4)Ortakların verdikleri zarardan sorumlulukları872

D)ORTAKLARIN KAZANÇ VE ZARARA

KATILMALARI873

1)Kazancın paylaşılması873

2)Kazanç ve zarara katılma873

E)ORTAKLIK KARARLARI876

F)ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ877

1)Adi ortaklıkta olağan yönetim878

a)Adi ortaklıkta yasal yönetim878

b)Adi ortaklıkta sözleşmesel yönetim879

III-Adi ortaklıkta olağandışı (olağanüstü)

yönetim880

VI-ADİ ORTAKLIKTA ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

İLE İLİŞKİSİ881

A)ORTAKLIĞI (ORTAKLARI) TEMSİL881

1)Genel olarak881

2)Temsilin türleri881

a)Dolaylı temsil882

b)Doğrudan temsil883

aa)Genel bilgi883

bb)Doğrudan temsilin şartları884

aaa)Başkası adına hareket885

bbb)Temsil yetkisi887

1/a)Genel bilgi887

1/b)Adi ortaklıkta bir ortağa yönetim

görevinin verilmesi, o ortağın

temsil yetkisinin varlığına karine

oluşturur890

VII-ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI891

A)Ortaklar borçlardan birinci derecede

sorumludurlar891

B)Ortaklar ortaklık borçlarından

müteselsil olarak sorumludurlar892

C)Ortaklar borçlardan sınırsız olarak

tüm malvarlıklarıyla sorumludurlar892

VIII-ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ893

A)Genel olarak893

B)Ortaklığı sona erdiren objektif sebepler894

1)Ortaklık amacının gerçekleşmesi veya

gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi894

2)Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla devamı kaydının

bulunmaması halinde bir ortağın ölmesi896

3)Bir ortağın kısıtlanması897

4)Bir ortağın tasfiye payının cebri icra yoluyla

paraya çevrilmesi veya iflâs etmesi898

5)Sözleşmede ortaklık için öngörülen sürenin

sona ermesi899

6)Haklı sebeplerle ortaklığın sona erdirilmesini

isteme hakkı (Fesih davası)899

C)Sübjektif sebepler902

1)Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesi902

2)Bir ortağın fesih hakkını kullanması902

a)Olağan fesih (fesih bildirimi) yoluyla

adi ortaklığın sona ermesi902

aa)Sözleşmede fesih bildirim hakkının

açıkça tanınmış olması902

bb)Ortaklığın belirsiz bir süre için veya

bir ortağın ömrü boyunca kurulmuş olması903

b)Olağanüstü fesih yoluyla adi ortaklığın

sona ermesi904

IV-ORTAKLIĞIN TASFİYESİ905

A)Ortaklık borçlarının ödenmesi906

B)Ortakların otaklığa verdiği

avanslar ile ortaklık için yapmış

oldukları giderlerin ödenmesi907

C)Katılma paylarının ortaklara iadesi907

BÖLÜM DOKUZ

SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLMAYAN İLİŞKİLER

VEKÂLETSİZ İŞGÖRME VE HAVALE

§ 31.VEKÂLETSİZ İŞGÖRME909

I-TANIM909

II-TÜRLERİ910

a)Gerçek vekâletsiz işgörme911

1)Tanımı911

2)Unsurları911

a)Bir iş görülmelidir911

b)Görülen iş başkasına ait olmalıdır912

c)İşgörenin vekâleti bulunmamalıdır913

d)İşgören, işi başkasının işini görme iradesiyle

yapmalıdır913

e)İşin görülmesi işsahibi için gerekli (zorunlu)

olmalıdır914

3)Gerçek vekâletsiz işgörmenin çeşitleri914

a)Caiz vekâletsiz işgörme914

b)Caiz olmayan vekâletsiz işgörme914

4)Tarafların borçları915

a)İşgörenin borçları915

aa)İşgörenin işi, işsahibinin menfaatine,

varsayılan iradesine uygun görme borcu915

bb)İşgörenin işi özenle görme borcu915

cc)İşgörenin bilgi ve hesap verme borcu916

dd)İşgörenin elde ettiği faydaları geri verme

(devretme) borcu916

ee)İşgörenin sorumluluğu916

b)İşsahibinin borçları917

aa)Masrafları ödeme borcu917

bb)İşgöreni iş dolayısyla üstlendiği

borçlardan kurtarma borcu918

cc)İşgörenin zararını giderme borcu919

dd)Ücret ödeme borcu919

5)Alacakların tâbi olduğu zamanaşımı920

6)İşsahibinin yapılan işe icazet vermesi920

b)GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME921

1)Tanım921

2)Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmenin unsurları924

a)Objektif unsur924

aa)Bir iş görülmelidir924

bb)İşgören başkasına ait işi, kendi işi olarak

görmeli, bir iş gaspında bulunmalıdır924

cc)İşgören başkasının işini vekâleti olmadan,

dolayısıyla hukuka aykırı olarak görmelidir924

b)Sübjektif unsur925

aa)İşgören, başkasının işini, kendisinin veya

üçüncü bir kişinin menfaatine kendisinin veya

üçüncü kişinin işi olarak görme iradesiyle

hareket etmelidir925

bb)İşgören kötüniyetli olmalıdır925

c)Zamanaşımı925

d)Tarafların borçları926

aa)İşgörenin borçları926

aaa)Elde edilen faydaları geri verme borcu926

1/a)Brüt gelir927

1/b)Brüt gelire faizler eklenmelidir928

1/c)Yapılan masraflar brüt gelirden

düşürülmelidir928

bbb)İşgörenin işsahibine bilgi ve

hesap verme borcu929

bb)İşgörenin, işsahibinin zararlarını tazmin borcu929

cc)İşsahibinin borçları929

aaa)İşsahibinin, işgörenin yaptığı

masrafları ödeme borcu929

bbb)İşsahibinin, işgöreni giriştiği

borçlardan kurtarma borcu929

ccc)İşsahibi, işgörenin işi görürken

uğramış olduğu zararları tazmin etmek

zorunda değildir930

ddd)Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede

işsahibinin işgörenin yaptığı işe

icazet vermesi söz konusu olamaz930

§ 32.HAVALE932

I-TANIM932

II-HUKUKÎ NİTELİĞİ933

III-KONUSU934

IV-FONKSİYONU934

V-BENZER İŞLEMLERDEN FARKI935

A)VEKÂLETTEN FARKI935

B)ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞMEDEN FARKI936

C)TAHSİL YETKİSİNDEN FARKI936

D)ZİLYETLİĞİN İADESİNDEN FARKI936

VI-HAVALENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL937VII-HÜKÜMLERİ937

A)HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI

ARASINDAKİ İLİŞKİ (BEDEL İLİŞKİSİ)938

B)HAVALE EDEN İLE HAVALE ÖDEYİCİSİ

ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK İLİŞKİSİ)940

C)HAVALE ÖDEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI

ARASINDAKİ İLİŞKİ

(EDİM İLİŞKİSİ=HAVALE İLİŞKİSİ)942

VIII-HAVALE EDENİN HAVALE ALICISIYLA HAVALE

ÖDEYİCİSİNE VERDİĞİ YETKİLERİ GERİ ALMASI944

IX-HAVALE EDENİN İFLASI, ÖLMESİ VE

EHLİYETİNİ KAYBETMESİ945

X-KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE945

KESİM İKİ

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER

BÖLÜM BİR

GENEL HÜKÜMLER

§ 33. KAVRAM, ÇEŞİTLERİ, YORUM VE TAMAMLANMASI947

I-İSİMSİZ SÖZLEŞME KAVRAMI947

II-İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN ÇEŞİTLERİ952

A)KARMA SÖZLEŞMELER953

1)Kavram953

2)Karma sözleşmelerin çeşitleri954

a)Çift edimli karma sözleşmeler954

b)Bileşik (kombine) edimli karma sözleşmeler956

c)Eklemli karma sözleşmeler958

3)Karma sözleşmelere uygulanacak kurallar959

a)Dışlama görüşü959

b)Soğurma/yutma (imtisas) görüşü959

c)Bileştirme (terkip) görüşü960

d)Yasadaki bireysel hükümlerin uygulanması görüşü961

e)Kıyas yoluyla uygulama görüşü961f)Hâkimin hukuk yaratma görüşü962

g)Değerlendirme963

B)KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN SÖZLEŞMELER963

1)Genel bilgi963

2)Çeşitleri964

3)Uygulanacak hukuk kuralları965

C)Bileşik sözleşmeler965

1)Kavram ve tanım965

2)Bileşik sözleşmelere uygulanacak hukuk kuralları969

ııı-İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUM VE

TAMAMLANMASI969

A)GENEL OLARAK969

B)İsimsiz sözleşmelerin yorumlanması970

C)İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması972

1)Genel olarak972

2)Sübjektif görüş973

3)Objektif görüş974

4)Kişisel değerlendirme975

5)İsimsiz sözleşmelerin tamamlanmasının sınırları977

BÖLÜM İKİ

ÖZEL HÜKÜMLER

KISIM BİR

İSİMSİZ BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ

§ 34FRANCHISE SÖZLEŞMESİ981

I-KAVRAM VE TANIM981

II-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ985

A)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA

TAM BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR985

B)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR

SÖZLEŞMEDİR985

C)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR

SÖZLEŞMEDİR985

D)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

BORÇ DOĞURAN BİR SÖZLEŞMEDİR985

E)FRANCHISE SÖZLEŞMESİ BİR ÇERÇEVE

SÖZLEŞMEDİR986

III-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI986

IV-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI986

A)SİSTEM (KONSEPT) UNSURU986

B)BEDEL (ÜCRET) UNSURU987

C)DİKEY BİRLİKTELİK UNSURU988

D)ANLAŞMA UNSURU988

1)Genel bilgi988

2)Tarafların ehliyeti989

3)Sözleşmenin şeklî989

V-FRANCHISING ÇEŞİTLERİ989

A)GENEL BİLGİ989

B)ÜRETİM FRANCHISINGİ990

C)HİZMET FRANCHISINGİ991

D)DAĞITIM FRANCHISINGİ991

VI-DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI991

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNDEN FARKI991

B)LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN FARKI992

C)ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN FARKI993

D)ACENTA VE KOMİSYONDAN FARKI993

VII-TARAFLARIN BORÇLARI993

A)FRANCHISE VERENİN BORÇLARI993

1)Franchise verenin, franchise alana yararlanacağı hakları,

maddî olmayan malları devir ve teslim borcu993

2)Franchise verenin franchise alanı destekleme borcu994

3)Franchise verenin franchise konusu hak ve malların,

işletme konsept ve sisteminin elverişliliğini

garanti borcu994

4)Haklarla malların promosyon ve aleniliğini

sağlama ve geliştirme borcu995

5)Eğitim, öğüt, bilgi ve talimat verme borcu995

6)Sözleşme konusu mal ve hizmetin üretim ve

sunumu için gerekli mal, malzeme, araç ve

gereci teslim borcu995

7)Devredilen mutlak haklarla maddî olmayan malların

üçüncü kişilerin ihlâllerine karşı korunması borcu995

B)FRANCHISE ALANIN BORÇLARI996

1)Kararlaştırılan bedeli ödeme borcu996

2)Sözleşme konusu mal ve hizmetin sürüm ve

satımını sağlama ve artırma borcu997

3)Franchise alanın, gayrı maddî malları kullanma ve

geliştirme borcu997

4)Franchise alanın, mal ve hizmetleri franchise verenden

sağlama borcu997

5)Franchise alanın, franchise veren tarafından

sözleşme konusu mal ve hizmetin tespit edilen

fiyatını kabul borcu998

6)Franchise alanın franchise verenin menfaatlerini

koruma, özellikle özen, sır saklama, hesap verme ve

sadakat borcu998

VIII-FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ998

A)SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞAN

SEBEPLER998

1)Belirli sürenin dolması998

2)Olağan fesih999

B)SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREN OLAĞANÜSTÜ

SEBEPLER999

1)Sözleşmenin önemli sebeplere dayanılarak olağanüstü

fesih yoluyla sona erdirilmesi999

2)Sözleşmenin taraflardan birinin ölmesi, ehliyetini

kaybetmesi veya iflas etmesi nedeniyle sona ermesi1000

§ 35. FAKTORING SÖZLEŞMESİ1002

I-TANIM VE UNSURLARI1002

II-FAKTORING SÖZLEŞMESiNiN NiTELiKLERi1004

A)FAKTORING SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA

TAM BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1005

B)FAKTORING SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR

SÖZLEŞMEDİR1005

C)FAKTORING SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR

SÖZLEŞMEDİR1005

D)FAKTORING SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

BORÇ DOĞURAN BİR SÖZLEŞMEDİR1005

III-FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKî NİTELİĞİ1006

a)FaktorIng işlemi ve müstakbel

alacakların toptan devri sorunu1006

b)FaktorIng sözleşmesinin tâbi

olduğu şekil1006

IV-FAKTORINGIN ÇEŞİTLERİ1006

A)AÇIK FAKTORING-GİZLİ FAKTORING1006

B)GERÇEK FAKTORING- GERÇEK OLMAYAN

FAKTORING1007

C)ULUSAL FAKTORING-uluslar arası

FAKTORING1008

V-FAKTORİNGIN FONKSİYONLARI1008

A)FİNANSMAN FONKSİYONU1008

B)ALACAK YÖNETİMİ (HİZMET) FONKSİYONU1009

C)TEMİNAT FONKSİYONU1009

VI-TARAFLARIN BORÇLARI1009

A)FAKTORUN BORÇLARI1009

B)MÜŞTERİNİN BORÇLARI1010

1)Müşterinin, işletmesinden mal ve hizmet alan

borçlularına karşı sahip olduğu alacakları

faktora devretme borcu1010

2)Müşterinin, alacak yönetimine karşılık

faktora ücret (komisyon) ödeme borcu1010

3)Müşterinin, avans olarak verdiği alacak için

faktora ödemeyi üstlendiği faiz borcu1011

4)Müşterinin, alacakların varlığını ve borçluların

ödeme gücüne sahip olduğunu garanti borcu1011

5)Müşterinin, faktora karşı, devrettiği alacaklar üzerinde

üçüncü kişilerin ileri süreceği üstün hak iddialarına

karşı garanti borcu (zapttan sorumluluk)1011

VII-FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1011

§ 36.LİSANS SÖZLEŞMESİ1013

I-TANIMI1013

II-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI1013

A)BİR HAKTAN VEYA MADDî OLMAYAN

BİR MALDAN YARARLANMANIN DEVRİ1013

B)LİSANS ALANIN LİSANS VERENE

ÜCRET-BEDEL ÖDEME UNSURU1014

III-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU1014

IV-HUKUKÎ NİTELİĞİ1014

V-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1015

A)LİSANS SÖZLEŞMESİ İLKE OLARAK TAM

İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR

SÖZLEŞMEDİR1015

B)LİSANS SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR1015

C)LİSANS SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1015

D)LİSANS SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

BİR SÖZLEŞMEDİR1015

VI-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL1016

VII-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ1016

A)KONUSUNA GÖRE ÇEŞİTLERİ1016

1)Özel kanunlarla korunan maddî olmayan mallar

üzerindeki hakları konu edinen lisans sözleşmesi1016

2)Maddî olmayan malları konu edinen lisan

sözleşmeleri1016

3)Karma lisans sözleşmesi1016

B)MEYDANA GETİRDİĞİ ETKİYE GÖRE ÇEŞİTLERİ1017

1)Basit lisans sözleşmesi1017

2)Münhasır lisans sözleşmesi1017

3)Tek lisans sözleşmesi1017

C)GERÇEK LİSANS SÖZLEŞMESİ- GERÇEK OLMAYAN

LİSANS SÖZLEŞMESİ 1017

1)Gerçek lisans sözleşmesi1017

2)Gerçek olmayan lisans sözleşmesi1018

VIII-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BAZI SÖZLEŞMELERDEN

FARKI1018

IX-TARAFLARIN BORÇLARI1019

A)LİSANS VERENİN BORÇLARI1019

1)Lisans verenin, lisans alana lisans konusu hak

veya mal üzerinde Sözleşmede kararlaştırılan

yararlanmayı sağlama ve sözleşme süresince de

bu durumda bulundurma borcu1019

2)Lisans verenin, lisans konusu mutlak hakkı

(sınai veya fikri hakkı) veya maddî olmayan malı

(know-how vb), ilgili sicile veya yere tescil ettirme

ya da tevdi etme, bunun için gerekli harç ve

ücretleri ödeme borcu1019

3) Lisans verenin zapttan ve ayıptan sorumluluğu1019

B)LİSANS ALANIN BORÇLARI1020

1)Lisans alanın lisans bedelini ödeme borcu1020

2)Lisans konusu hak ve malın varlığını

tehlikeye sokacak her türlü davranıştan

kaçınma borcu1020

3)Lisans alanın lisans konusu hak ve malı,

üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı

koruma borcu1020

IX-LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ1021

A)LİSANS SÖZLEŞMESİNİN OLAĞAN SEBEPLERLE

SONA ERMESİ1021

B)LİSANS SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ

SEBEPLERLE SONA ERMESİ1021

§ 37. SULH SÖZLEŞMESİ1023

I-TANIMI1023

II-SULH SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ1024

A)SULH SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR1024

B)SULH SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA BORÇ

YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1024

C)SULH SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR1024

D)SULH SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1025

E)SULH SÖZLEŞMESİ ANİ EDİMLİ BİR

SÖZLEŞMEDİR1025

III-SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ1025

IV-SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI1026

A)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİK UNSURU1026

B)KARŞILIKLI ÖDÜN (TAVİZ-FEDAKÂRLIK)

UNSURU1026

C)UYUŞMAZLIK VE BELİRSİZLİĞE SON VERME

UNSURU1027

D)ANLAŞMA UNSURU1027

1)Genel olarak1027

2)Sulh sözleşmesinin şeklî1027

V-SULH SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ1028

A)MAHKEME İÇİ SULH1028

B)MAHKEME DIŞI SULH1029

VI-TARAFLAR ANCAK ÜZERİNDE SERBESTÇE

TASARRUF EDEBİLECEKLERİ HUKUKÎ İLİŞKİLER

HAKKINDA SULH SÖZLEŞMESİ YAPABİLİRLER.1030

VII-SULH SÖZLEŞMESİNİN YORUMU,

BUTLAN VE İPTALİ1030

VIII-SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI1031

§ 38. SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ1033

I-TANIM, UNSUR VE NİTELİĞİ1033

II-SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

NİTELİKLERİ1034

A)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ İKİ TARAFA

BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR1034

B)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ,

RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR1035

C)SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

HUKUKÎ NİTELİĞİ1035

III-SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI1035

1)Satış sözleşmesinden farkı1035

2)Vekâlet sözleşmesinden farkı1036

3)Simsarlık sözleşmesinden farkı1036

4)Komisyonculuk sözleşmesinden farkı1036IV-TARAFLARIN BORÇLARI1037

A)SATIM İÇİN BIRAKANIN BORÇLARI1037

1)Şeyin zilyetliğini devretme borcu1037

2)Şeyin mülkiyetini geçirme borcu1037

3)Hasar sorunu1037

4)Ayıptan ve zapttan sorumluluk1038

B)SATIM İÇİN ALANIN BORÇLARI1038

§ 38. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ1040

I-KAVRAM1040

II-UNSURLARI1040

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA

SATIM TEKELİ TANIMA UNSURU1041

B)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN TARAFLAR

ARASINDA SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN BİR

ÇERÇEVE SÖZLEŞME İLİŞKİSİ KURMA UNSURU1043

C)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİN DE

TEK SATICININ, KENDİ AD VE HESABINA

HAREKET ETME UNSURU1043

D)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNiN, TEK SATICIYA,

PAZARLAMA, SÜRÜM VE SATIMI ARTIRMA

YÜKÜ YÜKLEME UNSURU1044

III-SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ1045

IV-TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI1046

A)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN ACENTELİK

SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1046

B)TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN

HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1047

C) TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNDEN FARKI1047

V-Tarafların borçları1048

A)TEK SATICININ BORÇLARI1048

1) Asgarî miktarda mal alma ve bedelini ödeme borcu1048

2) Malın dağıtım, sürüm ve satımını artırma borcu1048

3) Yapımcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1048

4)Bilgi verme borcu1049

5)Yapımcının talimatlarına uyma borcu1049

6)Müşteri hizmetlerini yerine getirme borcu1049

B)YAPIMCININ BORÇLARI1049

1)Düzenli şekilde mal teslim borcu1049

2)Yapımcının sözleşme bölgesinde satım yapmama

borcu1050

3)İşbirliği ve destekleme borcu1050

4) Tek satıcının menfaatlerini koruma ve sadakat borcu1050

5) Yapımcının sözleşme konusu malın kalitesine

ilişkin borcu1050

VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ1050

MADDE ENDEKSİ1055

KAVRAM ENDEKSİ1069

Ürün Hakkında Soru Sor