Ürün Bulunamadı.
Avrupa Birliği ve Türkiye - AB İlişkileri

Avrupa Birliği ve Türkiye - AB İlişkileri

Yazar(lar): Uğur Özgöker
Yayınevi / Marka: Filiz Kitabevi
Ciltsiz
%5 Indirim
25,00
(KDV DAHİL) 23,75TRL
/ Adet

Y. Tarihi: 2010
Baskı Sayısı 1
Sayfa: 237
Boyut: 16 X 24
Kodu : 9789753683319
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

İÇİNDEKİLER<br/>GİRİŞ. 1<br/>I. BÖLÜM... 4<br/>AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ. 4<br/>1.1 Ortaçağ Avrupası 4<br/>1.2 Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Devlet ve Yeni Avrupa Tarihi 5<br/>1.2.1 Batı Egemenliği Dönemi 6<br/>1.2.1.1 Feodalizm.. 7<br/>1.2.1.2 Rönesans. 7<br/>1.2.1.3 Reform.. 9<br/>1.2.2 Coğrafi Keşifler 11<br/>1.2.1.1 Batı Egemenliği Dönemi: 13<br/>1.3 Keşiflerin Sonuçları 17<br/>1.3.1 Siyasi ve Ekonomik Sonuçlar 17<br/>1.3.2 Sosyal Sonuçlar 18<br/>1.3.3 Kültürel Sonuçlar 19<br/>1.4 Devrimler Dönemi (1776–1848) 19<br/>1.4.1 Amerikan Devrimi: 19<br/>1.4.2 Fransız Devrimi (1789) 20<br/>1.4.4 Sanayi Devriminin Sonuçları 25<br/>1.4.5 1830 ve 1848 Devrimleri 26<br/>1.5 Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol. 27<br/>1.5.1 Alman Üstünlüğü Dönemi 27<br/>1.5.2 Avrupa’da Denge Dönemi (1890–1904) 27<br/>1.5.3 Birinci Dünya Savaşı 32<br/>1.5.3.1 Birinci Dünya Savaşı’nın Yaşanma Nedenleri 33<br/>1.5.3.2 Birinci Dünya Savaşı Öncesi Ülkelerin Planları 34<br/>1.5.3.3 Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçlanması 36<br/>1.6 Locarno Dönemi (1925–1930) 41<br/>1.6.1 Milletler Cemiyeti 42<br/>1.6.2 Briand–Kellogg Paktı 43<br/>1.7 II. Dünya Savaşı’nın Yansımaları 44<br/>1.7.1 II. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa’nın Durumu: 48<br/>1.7.2 AB’ye Giden Yolda Değişmeyen Realizm Geleneği 50<br/>1.7.3 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)’nun Kurulması 64<br/>1.7.4 Avrupa Savunma Topluluğu (AST) Girişimi 65<br/>1.7.5. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun Kurulması (EURATOM): Roma Antlaşması 66<br/>1.8 Topluluk Organlarının Birleştirilmesi: "Füzyon Anlaşması”. 68<br/>1.9 AB’nin Organları ve Karar Alma Mekanizmasının İşleyişi: 69<br/>1.9.1 Avrupa Parlamentosu (AP) 69<br/>1.9.2 AB Bakanlar Konseyi (Karar Organı) 70<br/>1.9.3 Avrupa Komisyonu (Yürütme Organı) 72<br/>1.9.4 Adalet Divanı (Anayasa Mahkemesi) 72<br/>1.9.5 Sayıştay (Denetleme Organı) 73<br/>1.10 AB’nin Derinleşme ve Genişleme Süreci 79<br/>1.10.1 AB’nin Derinleşme Süreci 79<br/>1.10.2.3 III. Genişleme Süreci: İspanya ve Portekiz / 1986) 83<br/>1.10.2.4 İki Almanya’nın Birleşmesi " De Facto” / 1990. 84<br/>1.10.2.5 Maastricht Antlaşması 84<br/>1.10.2.6 Amsterdam Zirvesi ve Sonuçları 87<br/>1.10.2.7 Nice Antlaşması 89<br/>1.10.2.8 AB’de IV. Genişleme Süreci: (Avusturya, İsveç ve Finlandiya/1995) 90<br/>1.10.2.9 AB’de V. Genişleme Süreci: (Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi / 2004) 91<br/>1.10.2.10 AB’de VI. Genişleme Süreci: (Bulgaristan ve Romanya / 2007) 92<br/>1.11 AB’nin Bölgesel Politikaları 93<br/>1.11.1 AB Komşuluk Politikası 93<br/>1.11.1.1 Avrupa Komşuluk Politikası: Oluşum Gereksinimleri 93<br/>1.11.1.2 Avrupa Komşuluk Politikasının Gelişimi 97<br/>1.11.1.3 Komşuluk Politikasında Gelinen Nokta. 98<br/>1.11.1.4 Avrupa Komşuluk Politikası ve Türkiye. 100<br/>1.11.2 AB’nin Akdeniz Politikası 101<br/>1.11.3 AB Anayasası 105<br/>1.11.5 Lizbon Antlaşması 105<br/>1.11.5.1 AB-Türkiye İlişkileri Açısından Lizbon Antlaşması’nın Önemi 108<br/>II. BÖLÜM... 109<br/>AB YOLUNDA OSMANLI DEVLETİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE.. 109<br/>TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ. 109<br/>2.1 OSMANLI DEVLETİ İÇERİSİNDEKİ ISLAHAT HAREKETLERİ. 109<br/>2.1.1 Tanzimat Dönemi 109<br/>2.1.1.1 Tanzimat Fermanı ve Sonuçları 110<br/>2.1.1.3 Düzenlemeler 113<br/>2.1.1.4 Tanzimat’ın Getirdikleri 116<br/>2.1.1.5 Genç Osmanlılar ve Siyasal Düşünceleri 117<br/>2.1.2 Meşruti Rejime Geçme Girişimi ve Osmanlı Devleti’nde İlk Yazılı Anayasa 118<br/>2.1.3 Meşrutiyete Giden Yol 120<br/>2.1.3.1 I.Meşrutiyetin Yapısı: 122<br/>2.1.3.2 İlk Anayasa: "Kanun-i Esasi”. 122<br/>2.1.3.3 I. Meşrutiyetin Sona Ermesi 125<br/>2.1.3.4 XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin Başarısızlık Nedenleri 126<br/>2.1.3.5 İkinci Meşrutiyet 127<br/>2.1.3.6 1908 Devrimi 128<br/>2.1.3.7 31 Mart Vakası 128<br/>2.1.4 Meşrutiyet Sonrası Batılılaşma Hareketleri 129<br/>2.2 Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş. 135<br/>2.2.1 Cumhuriyet Yolundaki İlk Hazırlıklar: 138<br/>2.2.2 Saltanat’tan Cumhuriyet’e Giden Yol: Birinci Meclis. 139<br/>2.2.3 İkinci Meclis’in Açılışı ve Cumhuriyet’in İlanı 140<br/>2.2.4 Cumhuriyet Döneminin Osmanlı Devletine Bakışı 141<br/>2.3 Türkiye’nin NATO’ya Katılması 142<br/>III. BÖLÜMTÜRKİYE–AB İLİŞKİLERİ. 146<br/>3.1 Türkiye – AB İlişkilerinin Tarihsel Arkaplanı 146<br/>3.2 1976 Erteleme ve 1978 Dondurma Kararları 148<br/>3.3 12 Eylül 1980 Müdahalesi ve Yeni Gelişmeler. 150<br/>3.4 ORTAKLIĞIN BELGELERİ. 156<br/>3.4.1 Ankara Anlaşması 156<br/>3.4.2 Ortaklık Anlaşmasının Amacı ve İlkeleri 156<br/>3.4.3 Ankara Anlaşması’nın İlkeleri 157<br/>3.4.4 Ankara Anlaşması’nın Kapsamı, Yürürlüğe Girmesi ve Dönemleri 158<br/>3.4.4.1 Hazırlık Dönemi 158<br/>3.4.4.2 Geçiş Dönemi 159<br/>3.4.4.3 GB İçin İki Temel Şart: Ortak Ticaret ve Rekabet Politikalarına Uyum.. 164<br/>3.5 Son Dönem.. 167<br/>3.6. Türkiye ve AT Arasındaki Ortaklık Organları 168<br/>3.6.1 Ortaklık Konseyi 168<br/>3.6.2 Ortaklık Komitesi 170<br/>3.6.3 Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 170<br/>3.6.4 Gümrük İş Birliği Komitesi (GİK) 171<br/>3.6.5 GB Ortak Komitesi 171<br/>3.7 Türkiye–AB Müzakere Süreci İçerisindeki Temel Aktörler. 172<br/>3.8. Medeniyetler Çatışması Kapsamında Türkiye–AB İlişkileri 174<br/>3.8.1 AB ile Türkiye Arasındaki Temel Kültürel Farklılıklar 175<br/>3.8.2 Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde Dini Farklılıkların Etkisi 176<br/>3. 9 AB Müktesebatı 177<br/>3.9.1. Malların Serbest Dolaşımı 179<br/>3.9.2 Kişilerin Serbest Dolaşımı 181<br/>3.9.3 Hizmet Sunma Serbestisi 182<br/>3.9.4 Sermayenin Serbest Dolaşımı 182<br/>3.9.5 Şirketler Hukuku. 184<br/>3.9.6 Rekabet Politikası 185<br/>3.9.7 Tarım... 187<br/>3.9.8 Balıkçılık. 189<br/>3.9.9 Ulaştırma Politikası: 193<br/>3.9.10 Vergilendirme. 194<br/>3.9.11 Ekonomik ve Parasal Birlik. 195<br/>3.9.12 İstatistik. 196<br/>3.9.13 Sosyal Politika ve İstihdam... 196<br/>3.9.14 Enerji 197<br/>3.9.15 Sanayi Politikası 198<br/>3.9.15 Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) 199<br/>3.9.16 Bilim ve Araştırma. 199<br/>3.9.17 Eğitim ve Öğretim... 200<br/>3.9.18 Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri: 201<br/>3.9.19 Kültür Politikası, Görsel ve İşitsel Politika. 202<br/>3.9.20 Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu. 203<br/>3.9.21 Çevre. 204<br/>3.9.22 Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması 207<br/>3.9.23 Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği 208<br/>3.9.24 Gümrük Birliği 209<br/>3.9.25 Dış İlişkiler 210<br/>3.9.26 Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası 211<br/>3.9.27 Mali Kontrol 212<br/>3.9.28 Mali ve Bütçesel Hükümler: 212<br/>3.9.29 Kurumlar 213<br/>3.9.30 Diğer 214<br/>KAYNAKÇA.. 215<br/>İNDEKS. 230<br/><br/>
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ. 1
I. BÖLÜM... 4
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ. 4
1.1 Ortaçağ Avrupası 4
1.2 Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Devlet ve Yeni Avrupa Tarihi 5
1.2.1 Batı Egemenliği Dönemi 6
1.2.1.1 Feodalizm.. 7
1.2.1.2 Rönesans. 7
1.2.1.3 Reform.. 9
1.2.2 Coğrafi Keşifler 11
1.2.1.1 Batı Egemenliği Dönemi: 13
1.3 Keşiflerin Sonuçları 17
1.3.1 Siyasi ve Ekonomik Sonuçlar 17
1.3.2 Sosyal Sonuçlar 18
1.3.3 Kültürel Sonuçlar 19
1.4 Devrimler Dönemi (1776–1848) 19
1.4.1 Amerikan Devrimi: 19
1.4.2 Fransız Devrimi (1789) 20
1.4.4 Sanayi Devriminin Sonuçları 25
1.4.5 1830 ve 1848 Devrimleri 26
1.5 Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol. 27
1.5.1 Alman Üstünlüğü Dönemi 27
1.5.2 Avrupa’da Denge Dönemi (1890–1904) 27
1.5.3 Birinci Dünya Savaşı 32
1.5.3.1 Birinci Dünya Savaşı’nın Yaşanma Nedenleri 33
1.5.3.2 Birinci Dünya Savaşı Öncesi Ülkelerin Planları 34
1.5.3.3 Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçlanması 36
1.6 Locarno Dönemi (1925–1930) 41
1.6.1 Milletler Cemiyeti 42
1.6.2 Briand–Kellogg Paktı 43
1.7 II. Dünya Savaşı’nın Yansımaları 44
1.7.1 II. Dünya Savaşı Sonrası Avrupa’nın Durumu: 48
1.7.2 AB’ye Giden Yolda Değişmeyen Realizm Geleneği 50
1.7.3 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)’nun Kurulması 64
1.7.4 Avrupa Savunma Topluluğu (AST) Girişimi 65
1.7.5. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun Kurulması (EURATOM): Roma Antlaşması 66
1.8 Topluluk Organlarının Birleştirilmesi: "Füzyon Anlaşması”. 68
1.9 AB’nin Organları ve Karar Alma Mekanizmasının İşleyişi: 69
1.9.1 Avrupa Parlamentosu (AP) 69
1.9.2 AB Bakanlar Konseyi (Karar Organı) 70
1.9.3 Avrupa Komisyonu (Yürütme Organı) 72
1.9.4 Adalet Divanı (Anayasa Mahkemesi) 72
1.9.5 Sayıştay (Denetleme Organı) 73
1.10 AB’nin Derinleşme ve Genişleme Süreci 79
1.10.1 AB’nin Derinleşme Süreci 79
1.10.2.3 III. Genişleme Süreci: İspanya ve Portekiz / 1986) 83
1.10.2.4 İki Almanya’nın Birleşmesi " De Facto” / 1990. 84
1.10.2.5 Maastricht Antlaşması 84
1.10.2.6 Amsterdam Zirvesi ve Sonuçları 87
1.10.2.7 Nice Antlaşması 89
1.10.2.8 AB’de IV. Genişleme Süreci: (Avusturya, İsveç ve Finlandiya/1995) 90
1.10.2.9 AB’de V. Genişleme Süreci: (Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi / 2004) 91
1.10.2.10 AB’de VI. Genişleme Süreci: (Bulgaristan ve Romanya / 2007) 92
1.11 AB’nin Bölgesel Politikaları 93
1.11.1 AB Komşuluk Politikası 93
1.11.1.1 Avrupa Komşuluk Politikası: Oluşum Gereksinimleri 93
1.11.1.2 Avrupa Komşuluk Politikasının Gelişimi 97
1.11.1.3 Komşuluk Politikasında Gelinen Nokta. 98
1.11.1.4 Avrupa Komşuluk Politikası ve Türkiye. 100
1.11.2 AB’nin Akdeniz Politikası 101
1.11.3 AB Anayasası 105
1.11.5 Lizbon Antlaşması 105
1.11.5.1 AB-Türkiye İlişkileri Açısından Lizbon Antlaşması’nın Önemi 108
II. BÖLÜM... 109
AB YOLUNDA OSMANLI DEVLETİ’NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE.. 109
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ. 109
2.1 OSMANLI DEVLETİ İÇERİSİNDEKİ ISLAHAT HAREKETLERİ. 109
2.1.1 Tanzimat Dönemi 109
2.1.1.1 Tanzimat Fermanı ve Sonuçları 110
2.1.1.3 Düzenlemeler 113
2.1.1.4 Tanzimat’ın Getirdikleri 116
2.1.1.5 Genç Osmanlılar ve Siyasal Düşünceleri 117
2.1.2 Meşruti Rejime Geçme Girişimi ve Osmanlı Devleti’nde İlk Yazılı Anayasa 118
2.1.3 Meşrutiyete Giden Yol 120
2.1.3.1 I.Meşrutiyetin Yapısı: 122
2.1.3.2 İlk Anayasa: "Kanun-i Esasi”. 122
2.1.3.3 I. Meşrutiyetin Sona Ermesi 125
2.1.3.4 XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin Başarısızlık Nedenleri 126
2.1.3.5 İkinci Meşrutiyet 127
2.1.3.6 1908 Devrimi 128
2.1.3.7 31 Mart Vakası 128
2.1.4 Meşrutiyet Sonrası Batılılaşma Hareketleri 129
2.2 Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş. 135
2.2.1 Cumhuriyet Yolundaki İlk Hazırlıklar: 138
2.2.2 Saltanat’tan Cumhuriyet’e Giden Yol: Birinci Meclis. 139
2.2.3 İkinci Meclis’in Açılışı ve Cumhuriyet’in İlanı 140
2.2.4 Cumhuriyet Döneminin Osmanlı Devletine Bakışı 141
2.3 Türkiye’nin NATO’ya Katılması 142
III. BÖLÜMTÜRKİYE–AB İLİŞKİLERİ. 146
3.1 Türkiye – AB İlişkilerinin Tarihsel Arkaplanı 146
3.2 1976 Erteleme ve 1978 Dondurma Kararları 148
3.3 12 Eylül 1980 Müdahalesi ve Yeni Gelişmeler. 150
3.4 ORTAKLIĞIN BELGELERİ. 156
3.4.1 Ankara Anlaşması 156
3.4.2 Ortaklık Anlaşmasının Amacı ve İlkeleri 156
3.4.3 Ankara Anlaşması’nın İlkeleri 157
3.4.4 Ankara Anlaşması’nın Kapsamı, Yürürlüğe Girmesi ve Dönemleri 158
3.4.4.1 Hazırlık Dönemi 158
3.4.4.2 Geçiş Dönemi 159
3.4.4.3 GB İçin İki Temel Şart: Ortak Ticaret ve Rekabet Politikalarına Uyum.. 164
3.5 Son Dönem.. 167
3.6. Türkiye ve AT Arasındaki Ortaklık Organları 168
3.6.1 Ortaklık Konseyi 168
3.6.2 Ortaklık Komitesi 170
3.6.3 Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 170
3.6.4 Gümrük İş Birliği Komitesi (GİK) 171
3.6.5 GB Ortak Komitesi 171
3.7 Türkiye–AB Müzakere Süreci İçerisindeki Temel Aktörler. 172
3.8. Medeniyetler Çatışması Kapsamında Türkiye–AB İlişkileri 174
3.8.1 AB ile Türkiye Arasındaki Temel Kültürel Farklılıklar 175
3.8.2 Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde Dini Farklılıkların Etkisi 176
3. 9 AB Müktesebatı 177
3.9.1. Malların Serbest Dolaşımı 179
3.9.2 Kişilerin Serbest Dolaşımı 181
3.9.3 Hizmet Sunma Serbestisi 182
3.9.4 Sermayenin Serbest Dolaşımı 182
3.9.5 Şirketler Hukuku. 184
3.9.6 Rekabet Politikası 185
3.9.7 Tarım... 187
3.9.8 Balıkçılık. 189
3.9.9 Ulaştırma Politikası: 193
3.9.10 Vergilendirme. 194
3.9.11 Ekonomik ve Parasal Birlik. 195
3.9.12 İstatistik. 196
3.9.13 Sosyal Politika ve İstihdam... 196
3.9.14 Enerji 197
3.9.15 Sanayi Politikası 198
3.9.15 Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) 199
3.9.16 Bilim ve Araştırma. 199
3.9.17 Eğitim ve Öğretim... 200
3.9.18 Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri: 201
3.9.19 Kültür Politikası, Görsel ve İşitsel Politika. 202
3.9.20 Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu. 203
3.9.21 Çevre. 204
3.9.22 Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması 207
3.9.23 Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği 208
3.9.24 Gümrük Birliği 209
3.9.25 Dış İlişkiler 210
3.9.26 Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası 211
3.9.27 Mali Kontrol 212
3.9.28 Mali ve Bütçesel Hükümler: 212
3.9.29 Kurumlar 213
3.9.30 Diğer 214
KAYNAKÇA.. 215
İNDEKS. 230

Ürün Hakkında Soru Sor