Ürün Bulunamadı.
Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler

Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
22,50
(KDV DAHİL) 21,38TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Ekim 2018
Sayfa: 384
Boyut: 13.5x19.5
Kodu : 9786053277590
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 20,25
50+ %13 19,58
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
13.Baskı Eylül 2018 22,50 34% 14,75 Sepete Ekle
12.Baskı Eylül 2017 21,00 35% 13,75 Sepete Ekle
Bölüm 1<br/>TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI<br/>I. Mevzuat (Anayasalar, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, vs.)<br/>II. Yargı Kararları<br/>III. Bilimsel Eserler <br/>Bölüm 2<br/>OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ<br/>I. Sened-i İttifak (1808)<br/>II. Tanzimat Fermanı (1839) <br/>III. Islahat Fermanı (1856) <br/>IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876)<br/>A. Temel İlkeler <br/>B. Temel Hak ve Hürriyetler <br/>C. Devletin Temel Organları <br/>V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) <br/>Bölüm 3<br/>CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ<br/>I. 1921 Anayasası <br/>II. 1924 Anayasası <br/>III. 1961 Anayasası<br/>IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması<br/>Bölüm 4<br/>TEMEL İ LKELER<br/>I. Cumhuriyetçilik İlkesi <br/>II. Üniter Devlet İlkesi <br/>III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi <br/>IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet<br/>V. Demokratik Devlet İlkesi <br/>VI. Lâik Devlet İlkesi <br/>A. Din Hürriyeti <br/>B. Din ve Devlet İşlerinin Ayrılığı<br/>VII. Sosyal Devlet İlkesi<br/>VIII. Hukuk Devleti<br/>A. Hukuk Devletinin Genel Gerekleri<br/>B. Hukuk Devletinin Özel Gerekleri<br/>IX. Eşitlik İlkesi <br/>X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler <br/>Bölüm 5<br/>TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER<br/>I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması<br/>II. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı <br/>III. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi <br/>IV. Olağanüstü Hâllerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması<br/>Bölüm 6<br/>SİYASÎ PARTİL ER<br/>I. Genel Olarak<br/>II. Siyasî Partilerin Kurulması ve Parti Üyeliği <br/>III. Siyasî Partilerin Finansmanı ve Mali Denetim<br/>IV. Siyasî Partilere İlişkin Yasaklar ve Sınırlamalar<br/>VI. Siyasî Partilerin Kapatılması <br/>VII. Siyasî Partilere İhtar <br/>VIII. Partilerin Kapatılmasında AİHM’nin Denetimi<br/>Bölüm 7<br/>TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ<br/>I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği <br/>II. Seçimlerin Başlangıcı<br/>III. Seçimlerin Geriye Bırakılması (Ertelenmesi) <br/>IV. Ara Seçimler <br/>V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi: Yüksek Seçim Kurulu<br/>VI. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği) <br/>VII. Seçim İlkeleri <br/>VIII. Seçim Çevreleri<br/>IX. Adaylık <br/>X. Seçim Takvimi<br/>XI. Seçim Sistemi<br/>Bölüm 8<br/>TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ<br/>I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması<br/>II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi <br/>III. Milletvekilliğinin Düşmesi <br/>A. Düşme Halleri<br/>B. Düşme Kararının Yargısal Denetimi <br/>IV. Milletin Temsili İlkesi<br/>V. Andiçme<br/>VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler<br/>VII. Yasama Bağışıklığı<br/>A. Yasama Sorumsuzluğu<br/>B. Yasama Dokunulmazlığı <br/>VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü <br/>Bölüm 9<br/>TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ<br/>I. İçtüzük<br/>II. TBMM'nin İç Yapısı <br/>III. TBMM'nin Çalışma Düzeni<br/>Bölüm 10<br/>TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ<br/>I. Kanun Koymak <br/>A. Teklif<br/>B. Görüşme<br/>C. Kabul<br/>D. Yayın<br/>E. Kanunların Yürürlüğe Girmesi<br/>II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları<br/>A. Yazılı Soru<br/>B. Genel Görüşme<br/>C. Meclis Araştırması <br/>D. Meclis Soruşturması <br/>III. Bütçe ve Kesinhesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek <br/>IV. Para Basılmasına Karar Vermek<br/>V. Savaş İlânına karar vermek<br/>VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak<br/>VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek<br/>VIII. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri<br/>Bölüm 11<br/>HÜKÛME T SİST EMİNİN Nİ TEL İĞİ<br/>I. Genel Olarak Hükûmet Sistemleri <br/>II. 28 Ağustos 2014’ten Önce: Saf Parlâmenter Hükûmet Sistemi<br/>III. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 Arasında: Teorik Olarak “Yarı-Başkanlık Sistemi”, Gerçekte Bir “Fiilî Başkanlık Sistemi”<br/>IV. 9 Temmuz 2018’den Sonra: Türü Kendine Özgü Bir Hükûmet Sistemi <br/>Bölüm 12<br/>CUMHURBAŞKANI<br/>I. Cumhurbaşkanının Seçimi <br/>A. Seçimlerin Yenilenmesi Hâlleri <br/>B. Seçilme Yeterliliği <br/>C. Cumhurbaşkanını Seçme ve Aday Gösterme Yetkisi <br/>D. Seçim Usûlü <br/>II. Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve Görevini Sona Erdiren Hâller <br/>III. Cumhurbaşkanına Vekâlet<br/>IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri<br/>V. Cumhurbaşkanının İşlemleri<br/>A. Cumhurbaşkanının Bireysel İşlemleri: Cumhurbaşkanı Kararları <br/>B. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri <br/>VI. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu <br/>A. Cumhurbaşkanının Siyasî Sorumluluğu <br/>B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu <br/>C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu<br/>VII. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı <br/>VIII. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar <br/>A. Statüleri<br/>B. Atanmaları ve Göreve başlamaları <br/>C. Görevlerinin Sona ermesi <br/>D. Görev ve Yetkileri <br/>E. Sorumlulukları <br/>IX. Devlet Denetleme Kurulu<br/>Bölüm 13<br/>YÜRÜTME ORGANININ DÜZ ENLEYİCİ İŞL EML ERİ<br/>I. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği <br/>A. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin “Secundum Legem” Niteliği <br/>B. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin “Intra Legem” Niteliği <br/>II. Yürütme Organının Düzenleme Alanı <br/>III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem) <br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Konu Unsuru <br/>C. Usûl ve Şekil Unsuru <br/>D. Denetim Unsuru <br/>E. Hukukî Gücü<br/>IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri<br/>A. Yetki Unsuru <br/>B. Sebep Unsuru <br/>C. Usûl ve Şekil Unsuru <br/>D. Konu Unsuru <br/>E. Süre Unsuru <br/>F. Yer Unsuru<br/>G. Denetim Unsuru <br/>V. Yönetmelikler <br/>VI. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”<br/>VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri <br/>A. Kanun Hükmünde Kararnameler <br/>B. Tüzükler <br/>C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler Hakkında Bir Açıklama<br/>Bölüm 14<br/>OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ<br/>I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı <br/>A. Sebep<br/>B. Yetki<br/>C. Usûl ve Şekil<br/>D. Konu <br/>E. Amaç <br/>F. Yargısal Denetim<br/>II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları <br/>A. Tabiî Afet veya Tehlikeli Salgın Hastalık veya Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle İlân Edilen Olağanüstü Hâllerde Vatandaşlar İçin Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri Getirilebilir <br/>B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir <br/>C. Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilir<br/>III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması <br/>IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi <br/>Bölüm 15<br/>YARGI ORGANI<br/>(Türkiye’de Yargı Kolları ve Yargıya Hâkim Olan Temel İlkeler)<br/>I. Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri<br/>II. Türkiye’de Yargı Kolları <br/>A. Anayasa Yargısı<br/>B. Adlî Yargı<br/>C. İdarî Yargı <br/>D. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi <br/>III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler<br/>A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi<br/>B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi <br/>C. Hâkimlik Teminatı <br/>D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) <br/>Bölüm 16<br/>ANAYASA YARGISI<br/>I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler) <br/>II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri<br/>III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar<br/>IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler<br/>V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı <br/>A. Şekil Bakımından Denetim<br/>B. Esas Bakımından Denetim<br/>VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim yolları) <br/>A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)<br/>B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)<br/>C. Bireysel Başvuru Yolu <br/>VII. Anayasa Mahkemesi Kararları <br/>VIII. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı Çalışma ve Yargılama Usûlü<br/>Bölüm 17<br/>ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ<br/>I. Teklif<br/>II. Görüşme<br/>III. Karar <br/>IV. Onay <br/>VI. Halkoylaması <br/>VII. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri<br/>VIII. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu <br/><br/>
Bölüm 1
TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI
I. Mevzuat (Anayasalar, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, vs.)
II. Yargı Kararları
III. Bilimsel Eserler
Bölüm 2
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
I. Sened-i İttifak (1808)
II. Tanzimat Fermanı (1839)
III. Islahat Fermanı (1856)
IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876)
A. Temel İlkeler
B. Temel Hak ve Hürriyetler
C. Devletin Temel Organları
V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
Bölüm 3
CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ
I. 1921 Anayasası
II. 1924 Anayasası
III. 1961 Anayasası
IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması
Bölüm 4
TEMEL İ LKELER
I. Cumhuriyetçilik İlkesi
II. Üniter Devlet İlkesi
III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
V. Demokratik Devlet İlkesi
VI. Lâik Devlet İlkesi
A. Din Hürriyeti
B. Din ve Devlet İşlerinin Ayrılığı
VII. Sosyal Devlet İlkesi
VIII. Hukuk Devleti
A. Hukuk Devletinin Genel Gerekleri
B. Hukuk Devletinin Özel Gerekleri
IX. Eşitlik İlkesi
X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler
Bölüm 5
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması
II. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı
III. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi
IV. Olağanüstü Hâllerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
Bölüm 6
SİYASÎ PARTİL ER
I. Genel Olarak
II. Siyasî Partilerin Kurulması ve Parti Üyeliği
III. Siyasî Partilerin Finansmanı ve Mali Denetim
IV. Siyasî Partilere İlişkin Yasaklar ve Sınırlamalar
VI. Siyasî Partilerin Kapatılması
VII. Siyasî Partilere İhtar
VIII. Partilerin Kapatılmasında AİHM’nin Denetimi
Bölüm 7
TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ
I. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
II. Seçimlerin Başlangıcı
III. Seçimlerin Geriye Bırakılması (Ertelenmesi)
IV. Ara Seçimler
V. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi: Yüksek Seçim Kurulu
VI. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği)
VII. Seçim İlkeleri
VIII. Seçim Çevreleri
IX. Adaylık
X. Seçim Takvimi
XI. Seçim Sistemi
Bölüm 8
TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ
I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması
II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi
III. Milletvekilliğinin Düşmesi
A. Düşme Halleri
B. Düşme Kararının Yargısal Denetimi
IV. Milletin Temsili İlkesi
V. Andiçme
VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
VII. Yasama Bağışıklığı
A. Yasama Sorumsuzluğu
B. Yasama Dokunulmazlığı
VIII. Milletvekillerinin Malî Statüsü
Bölüm 9
TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ
I. İçtüzük
II. TBMM'nin İç Yapısı
III. TBMM'nin Çalışma Düzeni
Bölüm 10
TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ
I. Kanun Koymak
A. Teklif
B. Görüşme
C. Kabul
D. Yayın
E. Kanunların Yürürlüğe Girmesi
II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları
A. Yazılı Soru
B. Genel Görüşme
C. Meclis Araştırması
D. Meclis Soruşturması
III. Bütçe ve Kesinhesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek
IV. Para Basılmasına Karar Vermek
V. Savaş İlânına karar vermek
VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak
VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek
VIII. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri
Bölüm 11
HÜKÛME T SİST EMİNİN Nİ TEL İĞİ
I. Genel Olarak Hükûmet Sistemleri
II. 28 Ağustos 2014’ten Önce: Saf Parlâmenter Hükûmet Sistemi
III. 28 Ağustos 2014 ile 9 Temmuz 2018 Arasında: Teorik Olarak “Yarı-Başkanlık Sistemi”, Gerçekte Bir “Fiilî Başkanlık Sistemi”
IV. 9 Temmuz 2018’den Sonra: Türü Kendine Özgü Bir Hükûmet Sistemi
Bölüm 12
CUMHURBAŞKANI
I. Cumhurbaşkanının Seçimi
A. Seçimlerin Yenilenmesi Hâlleri
B. Seçilme Yeterliliği
C. Cumhurbaşkanını Seçme ve Aday Gösterme Yetkisi
D. Seçim Usûlü
II. Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve Görevini Sona Erdiren Hâller
III. Cumhurbaşkanına Vekâlet
IV. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
V. Cumhurbaşkanının İşlemleri
A. Cumhurbaşkanının Bireysel İşlemleri: Cumhurbaşkanı Kararları
B. Cumhurbaşkanının Düzenleyici İşlemleri
VI. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
A. Cumhurbaşkanının Siyasî Sorumluluğu
B. Cumhurbaşkanının Cezaî Sorumluluğu
C. Cumhurbaşkanının Hukukî Sorumluluğu
VII. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı
VIII. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
A. Statüleri
B. Atanmaları ve Göreve başlamaları
C. Görevlerinin Sona ermesi
D. Görev ve Yetkileri
E. Sorumlulukları
IX. Devlet Denetleme Kurulu
Bölüm 13
YÜRÜTME ORGANININ DÜZ ENLEYİCİ İŞL EML ERİ
I. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği
A. Kanuna Dayanma: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin “Secundum Legem” Niteliği
B. Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin “Intra Legem” Niteliği
II. Yürütme Organının Düzenleme Alanı
III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
A. Yetki Unsuru
B. Konu Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Denetim Unsuru
E. Hukukî Gücü
IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
A. Yetki Unsuru
B. Sebep Unsuru
C. Usûl ve Şekil Unsuru
D. Konu Unsuru
E. Süre Unsuru
F. Yer Unsuru
G. Denetim Unsuru
V. Yönetmelikler
VI. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”
VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
A. Kanun Hükmünde Kararnameler
B. Tüzükler
C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler Hakkında Bir Açıklama
Bölüm 14
OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ
I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
A. Sebep
B. Yetki
C. Usûl ve Şekil
D. Konu
E. Amaç
F. Yargısal Denetim
II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
A. Tabiî Afet veya Tehlikeli Salgın Hastalık veya Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle İlân Edilen Olağanüstü Hâllerde Vatandaşlar İçin Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri Getirilebilir
B. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması Kısmen veya Tamamen Durdurulabilir
C. Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarılabilir
III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi
Bölüm 15
YARGI ORGANI
(Türkiye’de Yargı Kolları ve Yargıya Hâkim Olan Temel İlkeler)
I. Yargı Yetkisinin Tanımı ve Özellikleri
II. Türkiye’de Yargı Kolları
A. Anayasa Yargısı
B. Adlî Yargı
C. İdarî Yargı
D. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
A. Tabiî (Kanunî) Hâkim İlkesi
B. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
C. Hâkimlik Teminatı
D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Bölüm 16
ANAYASA YARGISI
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler)
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar
IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar ve İşlemler
V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı
A. Şekil Bakımından Denetim
B. Esas Bakımından Denetim
VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim yolları)
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)
C. Bireysel Başvuru Yolu
VII. Anayasa Mahkemesi Kararları
VIII. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı Çalışma ve Yargılama Usûlü
Bölüm 17
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
I. Teklif
II. Görüşme
III. Karar
IV. Onay
VI. Halkoylaması
VII. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri
VIII. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu

Ürün Hakkında Soru Sor