Ürün Bulunamadı.
Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler

Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler

Yazar(lar): Kemal Gözler
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%5 Indirim
21,60
(KDV DAHİL) 20,52TRL

Y. Tarihi: Ağustos 2018
Sayfa: 272
Boyut: 13.5x19.5
Kodu : 9786053277095
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %10 19,44
50+ %13 18,79
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
15.Baskı Ağustos 2017 15,00 35% 9,75 Sepete Ekle
14.Baskı Ağustos 2016 13,50 33% 9,00 Sepete Ekle
Birinci Kısım<br/>ANAYASA HUKUKUNUN<br/>GENEL ESASLARI<br/>Bölüm 1<br/>ANAYASA HUKUKUNUN<br/>BİLGİ KAYNAKLARI<br/>I. Anayasalar <br/>A. Türk Anayasaları <br/>B. Yabancı Anayasalar <br/>II. Anayasa Mahkemesi Kararları <br/>III. Bilimsel Eserler <br/>V. Internet Kaynakları <br/><br/>Bölüm 2<br/>ANAYASA HUKUKU KAVRAMI<br/>I. Terminoloji <br/>Anayasa <br/>Anayasa Hukuku <br/>II. Anayasa Hukukunun Tanımı <br/>III. Niçin Anayasa Hukuku Öğrenmemiz Gerekli<br/>IV. Anayasa Hukukunun Kısımları<br/><br/>Bölüm 3<br/>ANAYASA KAVRAMI<br/>I. Anayasa Kavramının Tanımı<br/>II. Anayasa Türleri<br/>A. Yazılı Anayasa–Yazısız Anayasa Ayrımı<br/>B. Yumuşak Anayasa-Katı Anayasa Ayrımı <br/>III. Anayasacılık Hareketleri <br/><br/>Bölüm 4<br/>KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ :<br/>ANAYASA YARGISI<br/>I. Genel Olarak<br/>II. Anayasa Yargısı Modelleri <br/>III. Anayasaya Uygunluk denetiminin Türleri <br/>IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları<br/><br/>Bölüm 5<br/>KURUCU İKTİDAR<br/>I. Aslî Kurucu İktidar<br/>A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri <br/>B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi<br/>C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri<br/>D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri<br/>II. Tali Kurucu İktidar<br/>A. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri<br/>C. Tali Kurucu İktidarın Sahibi <br/>D. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri <br/><br/>Bölüm 6<br/>DEVL ET KAVRAMI<br/>I. Devletin Unsurları: Millet, Ülke, Egemenlik<br/>A. İnsan Topluluğu: Millet<br/>B. Devletin Toprak Unsuru: Ülke<br/>C. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik<br/>II. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler <br/>Sosyal Sözleşme Teorisi<br/><br/>Bölüm 7<br/>DEVL ET ŞEKİLL ERİ I :<br/>MONARŞİ VE CUMHURİYET<br/>I. Monarşi<br/>III. Cumhuriyet<br/>X KISA ANAYASA HUKUKU<br/><br/>Bölüm 8<br/>DEVL ET ŞEKİLL ERİ I I :<br/>ÜNİTER DEVL ET-BİLEŞİK DEVL ET<br/>I. Üniter Devlet<br/>II. Bileşik Devlet <br/>A. Devlet Birlikleri<br/>B. Devlet Toplulukları <br/><br/>Bölüm 9<br/>HÜKÛMET SİSTEML ERİ<br/>Kuvvetler Ayrılığı Teorisi<br/>Hükûmet Sistemlerinin Tasnifi<br/>I. Kuvvetler Birliği Sistemleri <br/>A. Yürütme Organında Birleşme<br/>B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti <br/>II. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri<br/>A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Sistemi<br/>Etkileşim Araçları<br/>Yarı-Başkanlık Sistemi <br/>B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Sistem <br/><br/>Bölüm 10<br/>DEMOKRASİ<br/>I. Demokrasi Teorileri<br/>A. Normatif Demokrasi Teorisi<br/>B. Ampirik Demokrasi Teorisi <br/>II. Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri<br/>A. Doğrudan demokrasi <br/>B. Temsilî Demokrasi <br/>C. Yarı-Doğrudan Demokrasi <br/><br/>Bölüm 11<br/>SEÇİMLER<br/>I. Oy Hakkı <br/>A. Oy Hakkının Şartları <br/>B. Oy Hakkının İlkeleri<br/>II. Seçim Sistemleri <br/>A. Çoğunluk Sistemi<br/>B. Nispî Temsil Sistemi <br/><br/>Bölüm 12<br/>TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER<br/>I. Kavramlar <br/>II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması: Jellinek’in Üçlüsü<br/>III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması<br/>A. İç Koruma <br/>B. Uluslararası Koruma <br/><br/>İkinci Kısım<br/>TÜRK ANAYASA HUKUKU<br/>Bölüm 13<br/>OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ<br/>I. Sened-i İttifak (1808<br/>II. Tanzimat Fermanı (1839) <br/>III. Islahat Fermanı (1856) <br/>IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876<br/>A. Temel İlkeler <br/>B. Temel Hak ve Hürriyetler <br/>C. Devletin Temel Organları <br/>V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri: İkinci Meşrutiyet<br/><br/>Bölüm 14<br/>CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ<br/>I. 1921 Anayasası <br/>II. 1924 Anayasası <br/>III. 1961 Anayasası<br/>A. Olaylar <br/>B. 1961 Anayasasının Hükümleri <br/>C. 1961 Anayasasının Uygulanması <br/>IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması<br/><br/>Bölüm 15<br/>TEMEL İ LKELER<br/>I. Cumhuriyetçilik İlkesi <br/>II. Üniter Devlet ilkesi <br/>III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi <br/>IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet<br/>V. Demokratik Devlet İlkesi <br/>VI. Lâik Devlet ilkesi <br/>A. Din Hürriyeti <br/>B. Din ve Devlet işlerinin Ayrılığı<br/>VII. Sosyal Devlet İlkesi<br/>VIII. Hukuk Devleti<br/>A. Hukuk Devletinin Genel Gerekleri<br/>B. Hukuk Devletinin Özel Gerekleri<br/><br/>Bölüm 16<br/>TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER<br/>I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması<br/>II. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması<br/>Sistemi <br/>III. Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin<br/>Sınırlandırılması <br/><br/>Bölüm 17<br/>YASAMA ORGANI<br/>I. TBMM Üyelerinin Seçimi <br/>A. Milletvekili Seçilme Yeterliliği<br/>B. Seçimlerin Başlangıcı<br/>C. Ara Seçimler<br/>D. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi <br/>E. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği)<br/>F. Seçim İlkeleri <br/>G. Seçim Çevreleri <br/>H. Adaylık <br/>I. Seçim Sistemi <br/>II. TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü <br/>A. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması <br/>B. Milletvekilliğinin Sona Ermesi <br/>XIV KISA ANAYASA HUKUKU<br/>C. Milletvekilliğinin Düşmesi <br/>D. Andiçme<br/>F. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler <br/>G. Yasama Bağışıklığı <br/>H. Milletvekillerinin Malî Statüsü <br/>III. TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni<br/>A. TBMM'nin İç Yapısı <br/>B. TBMM'nin Çalışma Düzeni<br/>IV. TBMM'nin Görev ve Yetkileri <br/>A. Kanun Koymak<br/>B. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları<br/>Denetlemek <br/>C. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek<br/>D. Para Basılmasına Karar Vermek <br/>E. Savaş İlânına Karar Vermek <br/>F. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak <br/>G. Genel ve Özel Af İlânına karar vermek<br/>H. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri<br/><br/>Bölüm 18<br/>YÜRÜTME ORGANI<br/>I. Hükûmet Sisteminin Niteliği <br/>A. 28 Ağustos 2014 Tarihinden Önce<br/>B. 28 Ağustos 2014 - 9 Temmuz 2018 Arasında <br/>C. 9 Temmuz 2018’den Sonra<br/>II. Cumhurbaşkanı <br/>A. Cumhurbaşkanının Seçimi<br/>B. Cumhurbaşkanının Görevini Sona Erdiren Haller <br/>C. Cumhurbaşkanına Vekâlet<br/>D. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri <br/>E. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu<br/>F. Cumhurbaşkanlığı İdari Teşkilatı <br/>G. Devlet Denetleme Kurulu<br/>III. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar <br/>A. Statüleri<br/>B. Atanmaları ve Göreve başlamaları <br/>C. Görevlerinin Sona Ermesi<br/>D. Görev ve Yetkileri <br/>E. Sorumlulukları <br/>IV. Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri <br/>A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri <br/>B. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri <br/>C. Yönetmelikler <br/>D. Adsız Düzenleyici İşlemler<br/>E. 21 Ocak 2017 Tarih ve 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla<br/>Kaldırılan Düzenleyici İşlemler <br/>V. Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü <br/>A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı<br/>B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları <br/>C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması <br/>D. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi <br/>XVI KISA ANAYASA HUKUKU<br/><br/>Bölüm 19<br/>YARGI ORGANI<br/>(Türkiye’de Yargı Kolları ve Yargıya Hâkim Olan Temel İlkeler)<br/>I. Türkiye’de Yargı Kolları <br/>A. Anayasa Yargısı<br/>B. Adlî Yargı<br/>C. İdarî Yargı <br/>F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi <br/>II. Yargı Organına hâkim Olan temel İlkeler<br/>A. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi <br/>B. Hâkimlik Teminatı <br/>C. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı<br/>D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu <br/><br/>Bölüm 20<br/>ANAYASA YARGISI<br/>I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler) <br/>II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri<br/>III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar<br/>IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar<br/>ve İşlemler<br/>V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı <br/>A. Şekil Bakımından Denetim<br/>B. Esas Bakımından Denetim<br/>VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim yolları) <br/>A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası<br/>B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu<br/>C. Bireysel Başvuru Yolu <br/>VII. Anayasa Mahkemesi Kararları <br/>VIII. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı, Çalışma ve Yargılama Usûlü<br/><br/>Bölüm 21<br/>ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ<br/>I. Teklif<br/>II. Görüşme<br/>III. Karar <br/>IV. Onay <br/>
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUN
GENEL ESASLARI
Bölüm 1
ANAYASA HUKUKUNUN
BİLGİ KAYNAKLARI
I. Anayasalar
A. Türk Anayasaları
B. Yabancı Anayasalar
II. Anayasa Mahkemesi Kararları
III. Bilimsel Eserler
V. Internet Kaynakları

Bölüm 2
ANAYASA HUKUKU KAVRAMI
I. Terminoloji
Anayasa
Anayasa Hukuku
II. Anayasa Hukukunun Tanımı
III. Niçin Anayasa Hukuku Öğrenmemiz Gerekli
IV. Anayasa Hukukunun Kısımları

Bölüm 3
ANAYASA KAVRAMI
I. Anayasa Kavramının Tanımı
II. Anayasa Türleri
A. Yazılı Anayasa–Yazısız Anayasa Ayrımı
B. Yumuşak Anayasa-Katı Anayasa Ayrımı
III. Anayasacılık Hareketleri

Bölüm 4
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ :
ANAYASA YARGISI
I. Genel Olarak
II. Anayasa Yargısı Modelleri
III. Anayasaya Uygunluk denetiminin Türleri
IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları

Bölüm 5
KURUCU İKTİDAR
I. Aslî Kurucu İktidar
A. Aslî Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
B. Aslî Kurucu İktidarın Sahibi
C. Aslî Kurucu İktidarın Özellikleri
D. Aslî Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri
II. Tali Kurucu İktidar
A. Tali Kurucu İktidarın Özellikleri
C. Tali Kurucu İktidarın Sahibi
D. Tali Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri

Bölüm 6
DEVL ET KAVRAMI
I. Devletin Unsurları: Millet, Ülke, Egemenlik
A. İnsan Topluluğu: Millet
B. Devletin Toprak Unsuru: Ülke
C. Devletin İktidar Unsuru: Egemenlik
II. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler
Sosyal Sözleşme Teorisi

Bölüm 7
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I :
MONARŞİ VE CUMHURİYET
I. Monarşi
III. Cumhuriyet
X KISA ANAYASA HUKUKU

Bölüm 8
DEVL ET ŞEKİLL ERİ I I :
ÜNİTER DEVL ET-BİLEŞİK DEVL ET
I. Üniter Devlet
II. Bileşik Devlet
A. Devlet Birlikleri
B. Devlet Toplulukları

Bölüm 9
HÜKÛMET SİSTEML ERİ
Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Hükûmet Sistemlerinin Tasnifi
I. Kuvvetler Birliği Sistemleri
A. Yürütme Organında Birleşme
B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti
II. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri
A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Sistemi
Etkileşim Araçları
Yarı-Başkanlık Sistemi
B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Sistem

Bölüm 10
DEMOKRASİ
I. Demokrasi Teorileri
A. Normatif Demokrasi Teorisi
B. Ampirik Demokrasi Teorisi
II. Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri
A. Doğrudan demokrasi
B. Temsilî Demokrasi
C. Yarı-Doğrudan Demokrasi

Bölüm 11
SEÇİMLER
I. Oy Hakkı
A. Oy Hakkının Şartları
B. Oy Hakkının İlkeleri
II. Seçim Sistemleri
A. Çoğunluk Sistemi
B. Nispî Temsil Sistemi

Bölüm 12
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. Kavramlar
II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması: Jellinek’in Üçlüsü
III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması
A. İç Koruma
B. Uluslararası Koruma

İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Bölüm 13
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
I. Sened-i İttifak (1808
II. Tanzimat Fermanı (1839)
III. Islahat Fermanı (1856)
IV. Kanun-u Esasî: Birinci Meşrutiyet (1876
A. Temel İlkeler
B. Temel Hak ve Hürriyetler
C. Devletin Temel Organları
V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri: İkinci Meşrutiyet

Bölüm 14
CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GEL İŞMELERİ
I. 1921 Anayasası
II. 1924 Anayasası
III. 1961 Anayasası
A. Olaylar
B. 1961 Anayasasının Hükümleri
C. 1961 Anayasasının Uygulanması
IV. 1982 Anayasasının Hazırlanması

Bölüm 15
TEMEL İ LKELER
I. Cumhuriyetçilik İlkesi
II. Üniter Devlet ilkesi
III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
V. Demokratik Devlet İlkesi
VI. Lâik Devlet ilkesi
A. Din Hürriyeti
B. Din ve Devlet işlerinin Ayrılığı
VII. Sosyal Devlet İlkesi
VIII. Hukuk Devleti
A. Hukuk Devletinin Genel Gerekleri
B. Hukuk Devletinin Özel Gerekleri

Bölüm 16
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Sınıflandırması
II. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
Sistemi
III. Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin
Sınırlandırılması

Bölüm 17
YASAMA ORGANI
I. TBMM Üyelerinin Seçimi
A. Milletvekili Seçilme Yeterliliği
B. Seçimlerin Başlangıcı
C. Ara Seçimler
D. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi
E. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği)
F. Seçim İlkeleri
G. Seçim Çevreleri
H. Adaylık
I. Seçim Sistemi
II. TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü
A. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması
B. Milletvekilliğinin Sona Ermesi
XIV KISA ANAYASA HUKUKU
C. Milletvekilliğinin Düşmesi
D. Andiçme
F. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
G. Yasama Bağışıklığı
H. Milletvekillerinin Malî Statüsü
III. TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
A. TBMM'nin İç Yapısı
B. TBMM'nin Çalışma Düzeni
IV. TBMM'nin Görev ve Yetkileri
A. Kanun Koymak
B. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları
Denetlemek
C. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek
D. Para Basılmasına Karar Vermek
E. Savaş İlânına Karar Vermek
F. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak
G. Genel ve Özel Af İlânına karar vermek
H. TBMM’nin Diğer Görev ve Yetkileri

Bölüm 18
YÜRÜTME ORGANI
I. Hükûmet Sisteminin Niteliği
A. 28 Ağustos 2014 Tarihinden Önce
B. 28 Ağustos 2014 - 9 Temmuz 2018 Arasında
C. 9 Temmuz 2018’den Sonra
II. Cumhurbaşkanı
A. Cumhurbaşkanının Seçimi
B. Cumhurbaşkanının Görevini Sona Erdiren Haller
C. Cumhurbaşkanına Vekâlet
D. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
E. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu
F. Cumhurbaşkanlığı İdari Teşkilatı
G. Devlet Denetleme Kurulu
III. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar
A. Statüleri
B. Atanmaları ve Göreve başlamaları
C. Görevlerinin Sona Ermesi
D. Görev ve Yetkileri
E. Sorumlulukları
IV. Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
B. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
C. Yönetmelikler
D. Adsız Düzenleyici İşlemler
E. 21 Ocak 2017 Tarih ve 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla
Kaldırılan Düzenleyici İşlemler
V. Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlü
A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
D. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi
XVI KISA ANAYASA HUKUKU

Bölüm 19
YARGI ORGANI
(Türkiye’de Yargı Kolları ve Yargıya Hâkim Olan Temel İlkeler)
I. Türkiye’de Yargı Kolları
A. Anayasa Yargısı
B. Adlî Yargı
C. İdarî Yargı
F. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık mahkemesi
II. Yargı Organına hâkim Olan temel İlkeler
A. Hâkimlerin Bağımsızlığı İlkesi
B. Hâkimlik Teminatı
C. Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı
D. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Bölüm 20
ANAYASA YARGISI
I. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler)
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
III. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Normlar
IV. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Olmayan Normlar
ve İşlemler
V. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı
A. Şekil Bakımından Denetim
B. Esas Bakımından Denetim
VI. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim yolları)
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu
C. Bireysel Başvuru Yolu
VII. Anayasa Mahkemesi Kararları
VIII. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı, Çalışma ve Yargılama Usûlü

Bölüm 21
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
I. Teklif
II. Görüşme
III. Karar
IV. Onay

Ürün Hakkında Soru Sor