Ürün Bulunamadı.
Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi Yusuf Şahin

Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi Yusuf Şahin

Yazar(lar): Yusuf Şahin
Yayınevi / Marka: Ekin Yayınevi
Ciltsiz
%10 Indirim
32,40
(KDV DAHİL) 29,16TRL
/ Adet

Y. Tarihi: Eylül 2018
Sayfa: 382
Boyut: 14.0x21.0
Kodu : 9786053277187
Alışveriş Listesine Ekle Taksit Seçenekleri Stoğa Girince Haber Ver

Teslimat süresi: Stoktan teslim

Çoklu Alımlarda
Adet İndirim Oranı Fiyat
10+ %15 27,54
50+ %18 26,57
Eski Baskılar
Baskı Yayınlanma Tarihi Fiyat İndirim Oranı İndirimli Fiyat (Stoklarla Sınırlıdır)
7.Baskı Eylül 2017 35,00 35% 22,75 Sepete Ekle
5.Baskı Yok 2014 20,00 35% 13,00 Sepete Ekle
4.Baskı Şubat 2013 20,00 35% 13,00 Sepete Ekle
6.Baskı Eylül 2015 24,00 34% 15,75 Sepete Ekle
Birinci Kısım<br/>YÖNETİM ve ÖRGÜT<br/>Birinci Bölüm<br/>YÖNETİM VE ÖRGÜT KAVRAMI<br/>1. Giriş <br/>2. Yönetimin Tanımı <br/>3. Kamu Yönetimi-İşletme Yönetimi Ayrımı<br/>4. Yönetimin İncelenme Biçimleri<br/>5. Yönetici<br/>6. Yönetim: Bilimdir-Sanattır Tartışması<br/>7. Yönetim Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi <br/>8. Yönetim Süreci <br/>9. Örgüt<br/>10. Örgüt-Yönetim İlişkisi<br/>11. Örgüt-Bürokrasi İlişkisi<br/>12. Terminoloji Sorunu<br/><br/>İkinci Bölüm<br/>BAŞARILI YÖNETİM<br/>1. Giriş <br/>2. Yönetimin Başarısını Değerlendirme Ölçütleri<br/>3. Yöneticinin Başarısını Değerlendirme Ölçütleri <br/><br/>İkinci Kısım<br/>YÖNETİM KURAMLARI<br/><br/>Üçüncü Bölüm<br/>BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DÖNEM<br/>1. Giriş <br/>2. Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi <br/><br/>Dördüncü Bölüm<br/>KLÂSİK YÖNETİM KURAMI<br/>1. Giriş <br/>2. Klâsik Dönemde Hâkim Olan Yönetim Anlayışı<br/>3. Önemli Yönetim Bilimciler <br/>4. Değerlendirme <br/><br/>Beşinci Bölüm<br/>NEO-KLÂSİK YÖNETİM KURAMI<br/>1. Giriş <br/>2. Neo-Klâsik Dönemde Hâkim Olan Yönetim Anlayışı<br/>3. Önemli Yönetim Bilimciler <br/>4. Değerlendirme <br/><br/>Altıncı Bölüm<br/>ÇAĞDAŞ YÖNETİM KURAMLARI<br/>1. Giriş <br/>2. Sosyal Sistem Kuramı<br/>3. Durumsallık Kuramı<br/>4. Diğer Kuramlar<br/>5. Önemli Yönetim Bilimciler <br/>Yedinci Bölüm<br/>POST-MODERN YÖNETİM KURAMLARI<br/>1. Giriş <br/>2. Post-Modern Yönetim Kuramları <br/>3. Önemli Yönetim Bilimciler <br/>4. Değerlendirme <br/><br/>Sekizinci Bölüm<br/>YÖNETİMİN EVRENSEL VE ÇEVRESEL ÖĞELERİ<br/>1. Giriş <br/>2. Yönetimin Evrensel Öğeleri <br/>3. Yönetimin Çevresel Öğeleri <br/><br/>Üçüncü Kısım<br/>YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ<br/><br/>Dokuzuncu Bölüm<br/>PLÂNLAMA<br/>1. Giriş<br/>2. Plânlamanın Tanımı<br/>3. Plânlamanın Aşamaları<br/>4. Plânların Sınıflandırılması<br/>5. Plânlamanın Yararları <br/>6. Plânlamaya Gereken Önemin Verilmemesinin Sebepleri<br/>7. Plânlamanın İlkeleri<br/><br/>Onuncu Bölüm<br/>ÖRGÜTLENDİRME<br/>1. Örgütlendirmenin Tanımı <br/>2. Örgütlendirmeyle İlgili Bazı Kavramlar <br/>3. Örgütlendirmenin İlkeleri <br/>4. Örgütlemenin Sonuçları <br/><br/>On Birinci Bölüm<br/>PERSONEL ALMA<br/>1. Personel Almanın Tanımı<br/>2. Personel Alma Sistemleri<br/>3. Personel Alma Süreci<br/>4. Pozitif Ayrımcılık<br/><br/>On İkinci Bölüm<br/>YÖNLENDİRME<br/>1. Yönlendirmenin Tanımı <br/>2. Yönlendirmenin Öğeleri<br/>3. Yönlendirmenin Dayanağı<br/>4. Otorite-Güç Ayrımı<br/>5. Liderlik<br/><br/>On Üçüncü Bölüm<br/>KOORDİNE ETME (EŞGÜDÜMLEME)<br/>1. Koordine Etmenin Tanımı <br/>2. Koordine Etmenin İlkeleri <br/>3. Koordine Etme Yöntemleri <br/><br/>On Dördüncü Bölüm<br/>DENETLEME<br/>1. Denetlemenin Tanımı <br/>2. Denetimin Aşamaları <br/>3. Denetim Türleri <br/>4. Denetimin Kaynakları <br/>5. Etkili Denetimin Koşulları <br/><br/>On Beşinci Bölüm<br/>BÜTÇELEME<br/>1. Bütçelemenin Tanımı <br/>2. Hesap Verebilirlik<br/>3. Gelir ve Giderlerin Denetimi<br/><br/>On Altıncı Bölüm<br/>KARAR ALMA<br/>1. Giriş <br/>2. Karar Almanın Tanımı <br/>3. Karar Alma Yaklaşımları <br/>4. Karar Alma Süreci <br/><br/>On Yedinci Bölüm<br/>İLETİŞİM<br/>1. Giriş <br/>2. İletişim Süreci<br/>3. İletişim Türleri<br/><br/>Dördüncü Kısım<br/>KAMU YÖNETİMİ<br/><br/>On Sekizinci Bölüm<br/>KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI VE TARİHİ<br/>1. Giriş <br/>2. Devletin Görevlerindeki Artış <br/>3. Kamu Yönetiminin Tanımı<br/>4. Kamu Yönetiminin Görevleri <br/>5. Kamu Yönetiminin Genel Amacı: “Kamu Yararı"<br/>6. Kamu Yönetiminin Gelişimi <br/>7. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi <br/>8. Kamu Yöneticilerinin Siyasî Rolü<br/><br/>Beşinci Kısım<br/>TÜRK KAMU YÖNETİMİ<br/><br/>On Dokuzuncu Bölüm<br/>TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN KAPSAMI<br/>1. Giriş <br/>2. Devletin Yetkili Organları<br/>3. Devletin Temel Nitelikleri<br/>4. Kamu Yönetimine İlişkin Temel İlkeler <br/>Yirminci Bölüm<br/>YASAMA<br/>1. Yasama <br/>2. Yasama Örgütü<br/><br/>Yirmi Birinci Bölüm<br/>YÜRÜTME<br/>1. Yürütme<br/>2. Yönetime Hâkim Olan İlkeler <br/>3. Merkez Örgütü<br/>4. Taşra Örgütü<br/>5. Yerel Yönetimler <br/>6. Kamu Kurumları<br/>7. Bağımsız Yönetsel Otoriteler <br/>8. Kalkınma Ajansları<br/><br/>Yirmi İkinci Bölüm<br/>YARGI<br/>1. Yönetsel Yargı <br/>2. Adli Yargı<br/>3. Askeri Yargı <br/>4. Yüksek Yargı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu <br/>5. Yargı ve Kamu Yönetimi <br/><br/>Yirmi Üçüncü Bölüm<br/>TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN SORUNLARI<br/>1. Giriş <br/>2. Örgütsel Büyüme<br/>3. Merkeziyetçilik<br/>4. Gelenekçilik<br/>5. Beyin Göçü<br/>6. Askerî Vesayet<br/>7. Diğer Sorunlar<br/><br/>Yirmi Dördüncü Bölüm<br/>TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE REFORM<br/>1. Giriş <br/>2. Cumhuriyet Öncesi Dönem<br/>3. Cumhuriyet Sonrası Dönem<br/><br/>Altıncı Kısım<br/>DİĞER KONULAR<br/>TEST SORULARININ CEVAPLARI <br/>
Birinci Kısım
YÖNETİM ve ÖRGÜT
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ÖRGÜT KAVRAMI
1. Giriş
2. Yönetimin Tanımı
3. Kamu Yönetimi-İşletme Yönetimi Ayrımı
4. Yönetimin İncelenme Biçimleri
5. Yönetici
6. Yönetim: Bilimdir-Sanattır Tartışması
7. Yönetim Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
8. Yönetim Süreci
9. Örgüt
10. Örgüt-Yönetim İlişkisi
11. Örgüt-Bürokrasi İlişkisi
12. Terminoloji Sorunu

İkinci Bölüm
BAŞARILI YÖNETİM
1. Giriş
2. Yönetimin Başarısını Değerlendirme Ölçütleri
3. Yöneticinin Başarısını Değerlendirme Ölçütleri

İkinci Kısım
YÖNETİM KURAMLARI

Üçüncü Bölüm
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖNCESİ DÖNEM
1. Giriş
2. Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi

Dördüncü Bölüm
KLÂSİK YÖNETİM KURAMI
1. Giriş
2. Klâsik Dönemde Hâkim Olan Yönetim Anlayışı
3. Önemli Yönetim Bilimciler
4. Değerlendirme

Beşinci Bölüm
NEO-KLÂSİK YÖNETİM KURAMI
1. Giriş
2. Neo-Klâsik Dönemde Hâkim Olan Yönetim Anlayışı
3. Önemli Yönetim Bilimciler
4. Değerlendirme

Altıncı Bölüm
ÇAĞDAŞ YÖNETİM KURAMLARI
1. Giriş
2. Sosyal Sistem Kuramı
3. Durumsallık Kuramı
4. Diğer Kuramlar
5. Önemli Yönetim Bilimciler
Yedinci Bölüm
POST-MODERN YÖNETİM KURAMLARI
1. Giriş
2. Post-Modern Yönetim Kuramları
3. Önemli Yönetim Bilimciler
4. Değerlendirme

Sekizinci Bölüm
YÖNETİMİN EVRENSEL VE ÇEVRESEL ÖĞELERİ
1. Giriş
2. Yönetimin Evrensel Öğeleri
3. Yönetimin Çevresel Öğeleri

Üçüncü Kısım
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ

Dokuzuncu Bölüm
PLÂNLAMA
1. Giriş
2. Plânlamanın Tanımı
3. Plânlamanın Aşamaları
4. Plânların Sınıflandırılması
5. Plânlamanın Yararları
6. Plânlamaya Gereken Önemin Verilmemesinin Sebepleri
7. Plânlamanın İlkeleri

Onuncu Bölüm
ÖRGÜTLENDİRME
1. Örgütlendirmenin Tanımı
2. Örgütlendirmeyle İlgili Bazı Kavramlar
3. Örgütlendirmenin İlkeleri
4. Örgütlemenin Sonuçları

On Birinci Bölüm
PERSONEL ALMA
1. Personel Almanın Tanımı
2. Personel Alma Sistemleri
3. Personel Alma Süreci
4. Pozitif Ayrımcılık

On İkinci Bölüm
YÖNLENDİRME
1. Yönlendirmenin Tanımı
2. Yönlendirmenin Öğeleri
3. Yönlendirmenin Dayanağı
4. Otorite-Güç Ayrımı
5. Liderlik

On Üçüncü Bölüm
KOORDİNE ETME (EŞGÜDÜMLEME)
1. Koordine Etmenin Tanımı
2. Koordine Etmenin İlkeleri
3. Koordine Etme Yöntemleri

On Dördüncü Bölüm
DENETLEME
1. Denetlemenin Tanımı
2. Denetimin Aşamaları
3. Denetim Türleri
4. Denetimin Kaynakları
5. Etkili Denetimin Koşulları

On Beşinci Bölüm
BÜTÇELEME
1. Bütçelemenin Tanımı
2. Hesap Verebilirlik
3. Gelir ve Giderlerin Denetimi

On Altıncı Bölüm
KARAR ALMA
1. Giriş
2. Karar Almanın Tanımı
3. Karar Alma Yaklaşımları
4. Karar Alma Süreci

On Yedinci Bölüm
İLETİŞİM
1. Giriş
2. İletişim Süreci
3. İletişim Türleri

Dördüncü Kısım
KAMU YÖNETİMİ

On Sekizinci Bölüm
KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI VE TARİHİ
1. Giriş
2. Devletin Görevlerindeki Artış
3. Kamu Yönetiminin Tanımı
4. Kamu Yönetiminin Görevleri
5. Kamu Yönetiminin Genel Amacı: “Kamu Yararı"
6. Kamu Yönetiminin Gelişimi
7. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
8. Kamu Yöneticilerinin Siyasî Rolü

Beşinci Kısım
TÜRK KAMU YÖNETİMİ

On Dokuzuncu Bölüm
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN KAPSAMI
1. Giriş
2. Devletin Yetkili Organları
3. Devletin Temel Nitelikleri
4. Kamu Yönetimine İlişkin Temel İlkeler
Yirminci Bölüm
YASAMA
1. Yasama
2. Yasama Örgütü

Yirmi Birinci Bölüm
YÜRÜTME
1. Yürütme
2. Yönetime Hâkim Olan İlkeler
3. Merkez Örgütü
4. Taşra Örgütü
5. Yerel Yönetimler
6. Kamu Kurumları
7. Bağımsız Yönetsel Otoriteler
8. Kalkınma Ajansları

Yirmi İkinci Bölüm
YARGI
1. Yönetsel Yargı
2. Adli Yargı
3. Askeri Yargı
4. Yüksek Yargı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu
5. Yargı ve Kamu Yönetimi

Yirmi Üçüncü Bölüm
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN SORUNLARI
1. Giriş
2. Örgütsel Büyüme
3. Merkeziyetçilik
4. Gelenekçilik
5. Beyin Göçü
6. Askerî Vesayet
7. Diğer Sorunlar

Yirmi Dördüncü Bölüm
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE REFORM
1. Giriş
2. Cumhuriyet Öncesi Dönem
3. Cumhuriyet Sonrası Dönem

Altıncı Kısım
DİĞER KONULAR
TEST SORULARININ CEVAPLARI

Ürün Hakkında Soru Sor